Alternativní medicína, zdravý životní styl, ezoterika

Horoskopy

ČÍNSKÝ ROK PSA 2018 – 2019

 

ČÍNSKÝ ROK PSA (v roce 2018 v živlu Země)
PES

Polarita: jang
Pořadí znamení:
jedenácté
Symbolika: přední bitevní linie
Šťastná barva: indigová modř
Vůně: balzám, pižmo
Chuť: výrazná, máslovitá
Jídlo a pití: červené maso, sýr a mléko
Květina: květy pomerančovníku, čajová růže
Drahý kámen: opál
Feng-šuej směr: západoseverozápad
Šťastné číslo:  9

 

 

PES A HODINA NAROZENÍ

V životě člověka narozeného ve znamení Psa hraje důležitou úlohu hodina narození. Pes narozený v noci bývá agresivnější, nervóznější a podrážděnější. Je to zapřísáhlý stoupenec spravedlnosti, pravdy a poctivosti. Psi narození v dopoledních hodinách nebo odpoledních hodinách mají výraznější sklony k optimismu a bezstarostnosti než noční Psi. Pohlíží na svět z té lepší stránky a jen zřídka na někoho cení zuby.

PES A MĚSÍC NAROZENÍ

V životě člověka narozeného ve znamení Psa hraje důležitou úlohu hodina narození. Pes narozený v noci bývá agresivnější, nervóznější a podrážděnější. Je to zapřísáhlý stoupenec spravedlnosti, pravdy a poctivosti. Psi narození v dopoledních hodinách nebo odpoledních hodinách mají výraznější sklony k optimismu a bezstarostnosti než noční Psi. Pohlíží na svět z té lepší stránky a jen zřídka na někoho cení zuby.

PES A MĚSÍC NAROZENÍ

ÚNOR
Únoroví Psi jsou ještě zčásti ovlivněni předcházejícím znamením Kohouta. Jsou to tvořiví a pracovití lidé se smyslem pro detail. Jsou duchaplní, důvěryhodní a mít je za přátele je skutečná výhra.

BŘEZEN
Tito lidé mají velké ideály a nikdy se nezabývají malichernými věcmi. Silně věří ve své schopnosti a bez váhání vyjadřují své mínění nebo bojují za spravedlivou věc.

DUBEN
Dubnový Pes je tolerantnější a dobráčtější, ale také nepořádnější a shovívavější než ostatní. Přesto obvykle dostane vše, po čem touží.

KVĚTEN
Tento Pes je temperamentní, společenský, přátelský a dokáže s pozoruhodnou lehkostí navazovat kontakty s lidmi. Má však poněkud bezstarostnou povahu, není tak ukázněný a důsledný, jak by měl v jistých záležitostech být.

ČERVEN
Pes narozený v červnu je pilný, svědomitý a obvykle méně závislý než některé další typy Psa. Před samostatnou prací dává přednost práci v kolektivu.

ČERVENEC
Jsou to cílevědomí a nadaní lidé, kteří se dovedou úspěšně prosadit. Dokáží obdivuhodným způsobem skrývat svoje emoce, takže navenek působí dojmem klidných a vyrovnaných lidí s příslušnou dávkou šarmu a elegance.

SRPEN
Ze všech lidí narozených ve znamení Psa jsou nejméně aktivní a nejvíce intelektuálně založení. Jsou to puntíčkáři, každou událost dopodrobna analyzují, vhodné uplatnění najdou jako kritici, vědci a detektivové. Ale ať jsou sebeúspěšnější, musí čelit silným pocitům pesimismu.

ZÁŘÍ
Tvrdohlaví a náladoví lidé, kteří nejsou spokojeni sami se sebou ani s ostatními. Pokud se naučí větší sebekázni a získají optimističtější pohled na svět, nebude jim nic stát v cestě k dalšímu pokroku.

ŘÍJEN
Schopní, vnímaví a chytří lidé, kteří vše dělají svým tempem a založením jsou spíše samotáři. Hrozí jim nebezpečí, že se dají zcela pohltit svými nápady a myšlenkami, ale druhými nepochopeni, ocitnou se v izolaci.

LISTOPAD
Radostný a optimistický Pes, který pohlíží na svět z té lepší stránky. Neustále se snaží získávat nové zkušenosti a prožít nové zážitky. Má v sobě magnetický šarm, jímž dokáže přesvědčit ostatní, aby jej následovali.

PROSINEC
Jako dobrý bojovník je tento typ Psa spíše praktický a méně sentimentální. Vysoce si cení sám sebe, a proto obyčejně hovoří upřímně, přímo od srdce.

 Jedenáctá pozice čínského zvěrokruhu, Pes je pozice věrnosti k těm, koho miluje, a zuřivosti k jeho nepřátelům. Tyto duše narozené do roků Psa se učí lekci „bdělosti“ – schopnosti spojit ostražitost a tichou opatrnost s velkou smělostí, když brání nebo ochraňují ty, o které se starají. Pes  má schopnost přecházet mezi tradicí a rebelanstvím. Duše psa zosobňuje některé z nejvíce altruistických rysů lidské povahy. Je věrný, závislý, nesobecký a nikdy se neotočí zády ke svému příteli. Jakákoli nepoctivost ho burcuje do „bojového“ stavu a pokládá za věc osobní cti napravit nedobré počínání druhých. Kde je nějaké neštěstí nebo lidské utrpení, jsou Psi vždy v přední řadě. S pevně zaraženými tlapami příliš skromný Pes protestuje proti jakékoli nespravedlnosti a snaží se uvést na pravou míru křivdy.
Psi jsou nejšťastnější, když mají nějaký humanitární cíl. Jsou zásadoví, spolehlivý, nematerialističtí a mají silně vyvinutý smysl pro rozlišování mezi dobrem a zlem. Tyto duše si dělají přátele na celý život a jejich loajalita k druhým je klíčovým prvkem jejich charakteru. Jsou to přitažlivé a čilé osobnosti.
Na druhou stranu jsou Psi úzkostní, obávají se odmítnutí a nejsou si jisti svými schopnostmi. Samolibost není částí jejich emocionálního ustrojení a sebezapírající Pes těžko propaguje sám sebe. Pro Psa, který potřebuje, aby byl vybízen těmi, kterým důvěřuje, je důležité zajistit silnou vnější motivaci. 
 

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA
Psův temperament způsobuje, že je silně závislý na svém okolí. Nositelé tohoto znamení mají sklon k melancholii a nespokojenosti. A proto je pro ně zásadně důležité vybírat si prostředí a společníky moudře. Měli by si hledat pozitivní, podněcující lidi, kteří s nimi soucítí, dodávají jim sebedůvěru a maximálně je milují. Psi se v mnohém odlišují, ale jeden sklon, úzkost, mají všichni. Dělají si starosti se spoustou věcí. Většina jejich chování je motivována obavami. Existují stydlivý, samotářští Psi, kteří se většinou oddávají kultivaci své vnitřní čistoty. Jiní jsou odvážní a usměrňují svou energii navenek, aby prozkoumali svět. Pes je „ostrý a pronikavý pozorovatel!“. Protože překypuje životem, dělá více, než aby vyhledával vzrušení novými zkušenostmi; chce porozumět významu věcí a pomoci prosadit sociální uvědomění. S odvahou a nápaditostí, které má, se bude Psovi dobře dařit a stane se zábavným společníkem, který je chytrý a nevázaný. S emoční podporou se může bojovný Pes se vší vážností „postavit světu“ nebo nejméně tyranu ze sousedství. O těch, kteří se narodili do tohoto znamení, je známo, že brání slabší, než jsou sami.

DRUHÁ STRANA – PSOVA DUALITA
V protikladu k mnoha svým chvályhodným vlastnostem nesovícený Pes může být nervózní, uzavřený a podezřívavý. Psi neberou lidi jen takové, jací jsou, ale mohou být blahosklonní a moralizovat. Psí důvěra k druhým lidem se nepřenáší do jejich soukromých životů a mohou být náchylní k obsedantním, dysfunkčním vztahům s problematickými partnery. Uštěpačná slova a paranoidní chování reprezentuje psí energii usměrněnou nejméně produktivně. Vyjádřeno v nejtemnější formě, tato energie se stává úzkostí, vzrušeností, pesimismem, introverzí, opatrným chováním, kritikou, vzpurností, nerozhodností, depresí, moralizováním a závislým chováním. Volba záleží výhradně na každém jedinci. Vzato do extrému, může se vyvinout masochistická nebo úzkostná porucha osobnosti.

NADÁNÍ A SCHOPNOSTI
Pes preferuje soužití s jedním nebo dvěma blízkými přáteli. Velká společenská shromáždění s neznámými lidmi a v neznámém prostředí Psa znervózňují a znejisťují. Za těmito potížemi stojí především jeho základní nedůvěra k cizincům. Tato idealistická duše hledá důstojné spory a je rozhořčována krutostí a nespravedlností. Pes si je kriticky vědomý chyb a kazů druhých. Tento přirozený dar mu může způsobit, že se stává cynickým, dělá „překotné závěry“, může dát jiný smysl slovům a jednáním svých milovaných. Protože je nabroušený a nepřátelsky naladěný na ty, kteří se mu nelíbí, nebude nikdy tolerovat nikoho, kdo je nenasytný po moci a penězích, kdo předstírá nebo není věrný. Vždy se ozývá jako první proti křivdě a jeho ostrý jazyk a kritické poznámky. Psi mají tendenci sami sobě pokládat otázku: „Jaký je smysl mého života?“. Kriticky jsou si vědomi svých vlastních slabostí a nejednou sebe samy zesměšňují sebezastiňujícím humorem. Žádná bytost by k nim nemohla být tak tvrdá, jako jsou na sebe oni sami. Psa ničí kritika a trpí intenzivními pocity sebepochybnosti. To mu může zabraňovat, aby udělal první krok do neznámých vod. Psova úzkost tkví velice hluboko a jeho kůže může být slabá, když ho někdo trestá. Toto zvířecí znamení se pokouší poskytnout morální podporu ostatním a exceluje ve vytváření motivující atmosféry. Psi jsou ochotni pracovat v pozadí a nést kříže druhých. Rozpoznávacím rysem tohoto znamení je nedostatek ambicí v zaměstnání, zvláště ve finančním ohledu. Pokud jde o majetek a příděly v životě, Pes si bude  „vždy dávat něco stranou“. Nikdo by nemohl najít výmluvnějšího a upřímnějšího obhájce druhých.

ÚSPĚCH V POVOLÁNÍ
Šťastnými povoláními pro Psa mohou být: reformátor, učitel, náboženský vůdce, soudce nebo tajný poradce. Právo, ošetřovatelství, misionářství a sociální práce jej velmi přitahují. Jako kritici, spisovatelé a básníci, filozofové a moralisté nacházejí Psi pro sebe motivaci. Ať už si zvolí jakékoli povolání, jejich myšlenky budou hluboké a často originální, pronášené s vášní a zaujetím. Zaměstnavatelé Psům věří a Psi jsou také laskavé duše, které jsou experty, když je třeba uklidnit rozčilené lidi a povzbudit atmosféru. Rovněž se říká, že Pes bude mít značný úspěch v oblasti prodeje realit, zvláště bytů. Psovo dilema ve všech druzích zaměstnání bude udržovat v rovnováze stále pokračující konflikty mezi sebedůvěrou a sebepochybnostmi. Pes musí být schopen věřit tomu, co dělá, a cítit se oddán poslání nebo cíli, aby mohl ze sebe vydat to nejlepší.

 

PRVNÍ TRIGON KOMPATIBILITY
Na výkon zaměřená znamení Krysy, Draka a Opice zahrnuje první kompatibilní trigon. Jsou to intenzivní a entuziastičtí milovníci. V životě i lásce mají tito tři sklon k netrpělivosti a záměr dosáhnout, co si předsevzali. Protože jsou impulzivní a snadno podléhají frustraci, jsou nezkrotní, nepředvídatelní a je jim vlastní tvořivá pozitivní energie jang.

DRUHÝ TRIGON KOMPATIBILITY
Konzervativní a zásadová znamení Buvola, Hada a Kohouta jsou obsažena ve druhém harmonickém trigonu. Tyto tři spřízněné duše dobývají život vytrvalostí, pílí, a pomalým načerpáváním energie. Ačkoli každé z těchto znamení je pevné a ustálené ve svých názorech a stanoviscích, jsou génii v umění přepečlivě plánovat a porozumět moudrosti odloženého uspokojení. Každé  jednotlivé znamení je stálý a dlouhodobý milostný partner ovládaný hlubokou, temnou negativní energií jin.

TŘETÍ TRIGON KOMPATIBILITY
Společensky angažované duše Tygra, Koně a Psa zahrnuje třetí kompatibilní skupina. Tato tři znamení vyhledávají vzájemnou společnost a stejně smýšlejí ve svém sledování humanitárních záležitostí. Každý z nich exceluje ve verbální komunikaci a jsou to nadaní řečníci. Mezilidské vztahy a osobní setkávání jsou jejich nejvyšší prioritou a všichni hledají v tomto životě svou spřízněnou duši. Jsou idealističtí, rozhodní, charakterní, vášniví a srdeční milovníci, vedení agresivní pozitivní silou jang.

ČTVRTÝ TRIGON KOMPATIBILITY
Mírumilovná a empatická znamení Zajíce, Kozy (někdy se uvádí namísto Kozy Ovce) se vzájemně doplňují ve svém hledání estetična a krásy v tomto životě. Tato tři znamení jsou umělecká, kultivovaná a dobře vychovaná. Touží po milostné předehře a jsou dokonalými mistry v milování. Je jim vlastní klidnější temperament než má ostatních devět znamení, pro všechny z nich jsou odporné hádky a spory a snaží se jim vzdálit. Jejich rozjímavá negativní energie jin hledá estetického, nicméně pozitivní energií jang obdařeného milovníka.

 

NEKOMPATIBILITA A OPOZICE

Někdy se dvě duše potkají a vypadá to, že spolu ihned zápasí. Mezi znameními existuje vzájemná, zcela protikladná nekompatibilita. Tato dynamika vysvětluje vzájemný vztah s člověkem, který je velice laskavý ke druhým, avšak příkrý k vám. Když jednáte s polarizovanými protiklady, můžete  se setkat s antagonismem, nedostatkem spolupráce a napětím, nedobrými spojenci. Počáteční okouzlení vzájemnou přitažlivostí těchto zcela protikladných znamení nakonec povede k odmítání vzhledem ke konfliktům v základních dispozicích. Například tajnůstkářské chování a příležitostně nepevné svědomí Hada bude frustrovat a odrazovat čestného a upřímného Vepře. Podobně bezstarostný, uvolněný Kůň by mohl dohnat nervózní Krysu k zuřivosti. Sebejistý Drak by se nikdy neměl spojovat s podrážděným a sebezapírajícím Psem a tak dále. Každý je tak řečeno „otevřenou hrobkou plnou peněz“ pro druhého. Protikladná znamení mohou být nejšťastnější v obchodě, kdy přinášejí na stůl to, co se druhému nedostává.

ZNAMENÍ V PŘÍMÉ OPOZICI JSOU:

Krysa a Kůň

 

Buvol a Koza

 

Tygr a Opice

 

 

 

Zajíc a Kohout

 

Drak a Pes

 

Had a Vepř

 

 

SPŘÍZNĚNÉ DUŠE A PROTIVNÍCI
Níže uvedené spřízněné duše nebo protivníci jsou některé tajemné vztahy, o nichž se hovoří zřídka a které nejsou umístěny ani v trigonech kompatibility, ani ve vzájemné opozici. Tyto extrémní kombinace znamení jsou „spřízněné duše“ každého znamení a v drastickém převrácení karmičtí „protivníci“ každého znamení. Zatímco spřízněné duše často slaví výročí zlaté svatby, existují naopak protikladná znamení, která jsou uvězněna ve vzájemném neviditelném boji. Na výše přiloženém grafu si povšimněte, že mimo trojúhelníky kompatibility a opozice existuje nejlepší a nejhorší spojení pro každé ze 12 znamení. Zatímco Koza (Ovce), Zajíc a Vepř jsou nejlepšími přáteli, je to právě extrovertní Kůň, v němž Koza najde svou spřízněnou duši. Krysa je  vysoce kompatibilní s Drakem a Opicí, ale je to právě stoický Buvol, v němž Krysa najde svou spřízněnou duši.

SPŘÍZNĚNÉ DUŠE
Krysa a Buvol
Tygr a Vepř
Zajíc a Pes
Drak a Kohout
Had a Opice
Kůň a Koza (Ovce)

Podobně v extrémní síle, zatímco Pes a Drak vzhledem ke své přímé opozici zažívají třenice, je to právě kritický Kohout, který v Psovi najde svou největší výzvu. Tygr a Opice se sobě nikdy nepodívají přímo do očí, ale je to právě apatický Had, kdo Tygrovi způsobí největší frustraci a dokonce vyvolá skutečný odpor.

KARMIČTÍ BOJOVNÍCI
Krysa a Koza (Ovce)
Buvol a Kůň
Tygr a Had
Zajíc a Drak
Opice a Vepř
Pes a Kohout

 

PES A LÁSKA
Pro Psa je láska opatrné téma a on k záležitostem srdce nikdy není lhostejný. Pes přistupuje k lásce z vážností a nekonečně se snaží nalézt v tomto životě spřízněnou duši. Bez něhy Pes chřadne, avšak nedokáže vyjádřit skrývané pocity. Způsob Psovi lásky je srdečný a vášnivý. Nicméně srdcervoucí vytí zrazeného nebo odmítnutého Psa může způsobit, že jakékoli kousnutí se může zdát neškodné. Pro Psa je obtížné vzdát se vztahu a obtížný partner jej respektuje díky jeho trpělivosti a věrnosti. V lásce je pro Psa nejlepší partií ten, kdo se narodil během roků Tygra nebo Koně. Ovšem jeho pravá spřízněná duše je diplomatický Zajíc. Měl by přistupovat obezřetně k milostným vztahům s Drakem a Kohoutem.

PES A PARTNEŘI

PES A KRYSA
Tato dvě znamení k sobě chovají vzájemný obdiv, respekt a často jsou skvělými přáteli či spolupracovníky. Partnerský vztah je možný hlavně v případě, že budou mít společné zájmy a cíle a jeden druhému ponechá dostatek životního prostoru, aby se necítili omezováni.

PES A BUVOL
Pes i Buvol jsou věrní, spolehliví a berou povinnosti související se vztahem pravdu vážně. Ale Pes potřebuje svobodu, rovnoprávnost, ale neústupný, panovačný Buvol tomu nechce rozumět. I s těmi nejlepšími úmysly obou dvou může toto spojení skončit v nelítostný boj o moc.

PES A TYGR
Vynikající kombinace. V tomto spojení nebude docházet k velkým potížím se vzájemnou komunikací, oba se spolu cítí v pohodě. Pes s Tygrem prožijí velká dobrodružství a budou společně horlivě bojovat ve jménu spravedlnosti. Dosáhnou spolu úspěch a prosperitu.

PES A ZAJÍC
Mezi Psem a Zajícem je velká vzájemná důvěra a přitažlivost. Mají vrozený smysl pro spolupráci, a přitom si ponechají dostatek prostoru pro vlastní seberealizaci. Kombinace, která jim přinese  mnoho dobrého.

PES A DRAK
Mezi Psem a Drakem vznikají velmi vážné střety, nejsou schopni se pochopit a nedůvěřují si. Ani jeden se nedokáže přizpůsobit přáním a potřebám druhého. Znalci čínské astrologie varují Psy před velkými konflikty v osobních i pracovních vztazích s lidmi narozenými ve znamení Draka.

PES A HAD
Spojením těchto znamení vznikne průměrný vztah. K dokonalé harmonii chybí dostatek vzájemného pochopení a tolerance. Měli by se naučit brát toho druhého takového, jaký opravdu je.

PES A KŮŇ
Bývá to láska na první pohled. Tato dvě znamení se vzájemně velmi přitahují a společně mohou vytvořit šťastný a úspěšný vztah. Počestný a rozumný Pes obdivuje u Koně jeho smysl pro strategii a činorodost. Velmi vhodný vztah i k podnikání.

PES A BUVOL
Oba dva mají jen málo společného a nevydrží snášet dlouho napětí mezi svými rozdílnými povahami. Idealistický Pes  jen velmi těžko bude snášet věčné rozmary melancholického Buvola, který je pro něho příliš povrchní a kořistnický.

PES A OPICE
Spojením těchto dvou znamení vznikne poměrně dobrý a bez hlubších problémů fungující vztah. Praktický a moudrý Pes  obdivuje schopnou a odvážnou Opici a váží si jejího vtipu a šarmu.

PES A KOHOUT
Pes i Kohout jsou nároční, kritičtí a tvrdohlaví jedinci, kteří jen velmi těžko snáší nedostatky toho druhého. Ve společném soužití se začne projevovat jejich umíněnost a svéhlavost a stávají se nelítostnými bojovníky.

PES A PES
Psi jsou ve vztahu dobře přizpůsobiví, touží po harmonii a rodině jsou zcela oddáni. Pokud oba budou dostatečně velkorysí, tolerantní a ohleduplní, mají šanci vytvořit skvělý a pohodový vztah.

PES A VEPŘ
Ačkoli tento pár spojují dosti rozdílné vlastnosti charakteru, přesto Pes a Vepř mohou vytvořit poměrně šťastný vztah. Oba jsou přístupní vzájemným ústupkům a ani jeden necítí potřebu rozebírat chyby a nedostatky toho druhého.

PŘÍZNIVÝ DEN, MĚSÍC A HODINA
Nejpříznivějším měsícem v roce je Listopad. Začíná zima, mnohá zvířata se oddávají nečinnosti, ale Pes zůstává na stráži. Listopad je pro lidi narozené v tomto znamení ideálním měsícem, kdy by měli činit závažná rozhodnutí a plánovat úkoly dalšího období. Nejpříznivějším denní doba je od 19. hodiny do 21.hodiny. Psi jsou svým založením noční tvorové, neklidní a ostražití a v tuto dobu ožívají. Mohou v noci svědomitě a pilně pracovat nebo se skvěle bavit….CHCETE-LI  VĚDĚT  JEŠTĚ  VĚTŠÍ  PODROBNOSTI, PŘEJDĚTE  NA  ČLÁNEK : http://www.astrokarty.cz/2785-2/

 

Zdroj: www.astrokarty.cz

 

 

 

 

 

 
 

6 ZNAMENÍ  ZVĚROKRUHU,  KTERÝM  SE  BUDE  V ÚNORU  MIMOŘÁDNĚ  DAŘIT.  PATŘÍTE  MEZI  NĚ  I  VY?

 

Určitě jste slyšeli o úplném zatmění měsíce, který nastal 31.1.2018 a měl na lidi obrovský vliv.

Téměř všichni budeme těžit z pozitivity, kterou s sebou přinese. Některá znamení budou však ovlivněna více.

 
 

LUNÁRNÍ KALENDÁŘ NA ÚNOR  2018

Podrobný popis dnů se zobrazí po rozkliknutí jednotlivých datumů, aktuální den najdete také na hlavní straně Spektrum Zdraví vpravo nahoře.

 
 

HOROSKOP NA ÚNOR 2018

Horoskop na únor 2018

Aktuální pohyby a vliv planet v únoru 2018 na jednotlivá znamení

 
 

KARETNÍ VÝKLAD STRÁŽNÝCH ANDĚLŮ PRO LEDEN 2018

Milí přátelé,

 

máme tady další rok a spolu s ním nové příležitosti ke změnám, které jsme možná v tom předchozím nestihli nebo nedokázali uskutečnit. 

 
 

Horoskop na leden 2018

Úplněk nastane 2/1/2018. Berani uzavřou téma domova, bydlení a rodiny. Úplněk vnese jasno do rodinných záležitostí, zejména s ženami v rodině. Úplněk může přinést i zdravotní problémy, které je nutné řešit.

Mars se spojil koncem prosince s planetou Jupiter a tím ji aktivuje. Spolu budou působit do 23/1/2018. V čem budou Berani aktivní, to se jim v budoucnu zhodnotí. Aktuální téma je o hodnotách, které sdílíme s druhými, může dojít k neshodám v oblasti cenností a materiálních věcí. V manželství nebo partnerských vztazích může dojít ke sporům ohledně společných financí. V tomto období probíhá aktivní transformace i proměna duše. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, ale i možné dluhy. Mars spolu s Jupiterem aktivuje Berany k jakékoli investici, nákupu nebo prodeji.
Lednové novoluní proběhne 17/1/2018. Novoluní nasměruje Berany na realizaci nových pracovních aktivit. Saturn, Merkur a Černá Luna přinášejí problémy a omezení, na druhé straně planety pomohou zlepšit pracovní podmínky, otevřou dveře k novým možnostem, jak se pracovně posunout.

 

HOROSKOP,  ÚPLNĚK,  NOVOLUNÍ,  BERAN,  ZDRAVÍ,  PRÁCE,  KARMA,  ČERNÁ  LUNA,  RAK,  LŮEV,  STŘELEC,   VÁHY

Horoskop na leden 2018

 

Aktuální pohyby a vliv planet v lednu 2018 na jednotlivá znamení

Slunce se pohybuje Kozorohem od 21/12/2017 až do 20/01/2018 4.09 hod., kdy se přesune do znamení Vodnáře.
Úplněk v Raku nastane 2/1/2018. Tento úplněk je důležitý pro osoby narozené ve znamení Raka. Předesílám, že několik dní před úplňkem a zejména den před ním jsou velmi kritické dny. Raci by si měli dát pozor na svou osobu. Vliv úplňku pocítíme v oblasti související s ženami v rodině, domovem a rodinou. V době úplňku se setkají Slunce, Venuše, karmický Saturn a Pluto v konjunkci s Černou Lunou. Mnohým lidem planety stíží nebo omezí pracovní aktivity.

Lednové novoluní proběhne 17/1/2018 v Kozorohu. Toto novoluní je důležité pro osoby narozené ve znamení Kozoroha. Pro ostatní znamení otevírá novou cestu ke kariéře a pracovnímu postupu. V době novoluní se setkají Slunce, Luna, Venuše a karmické Pluto v konjunkci. Dále Merkur se spojí se Saturnem a Černou Lunou. Šest planet pobývá v Kozorohu, včetně Černé Luny. Jejich spolupůsobení bude mít velkou sílu. Každý z nás učiní zásadní osudové rozhodnutí.

Druhý lednový úplněk ve Lvu nastane 31/1/2018. Tento úplněk je důležitý pro osoby narozené ve znamení Lva, jeho vliv pocítíme v první polovině února. Předesílám, že několik dní před úplňkem a zejména den před jsou velmi kritické dny. Lvi by si měli dát pozor na svou osobu. Vliv úplňku pocítíme v oblasti související s dětmi, plody a výtvory a také s pracovními a životními partnery.

Venuše, planeta lásky a hodnot, se pohybuje Kozorohem od 24/12/2017 do 17/1/2018, kdy se přesune do Vodnáře a zde se bude pohybovat do začátku února.

Mars, planeta aktivity, se pohybuje Štírem, a to až do 26/01/2018, kdy se přesune do Střelce. Mars se spojil koncem prosince s planetou Jupiter a tím ji aktivuje. Spolu budou působit do 23/1/2018. V čem budete aktivní, to se zhodnotí.

Planetka Ceres se stéle pohybuje znamením Lva. Lvi dostávají zabrat, a to až do 7/2018. Ceres se bude dlouhodobě pohybovat tam a zpět. Lvíčky čeká perné období, během kterého budou muset podat maximální výkony, díky nimž se posunou vpřed.

DOPORUČUJI SI NECHAT VYPRACOVAT ROČNÍ HOROSKOP na 12 měsíců, kde máte pospaný aktuální vliv planet včetně Černé Luny a karmického Saturnu.

BERAN

Úplněk nastane 2/1/2018. Berani uzavřou téma domova, bydlení a rodiny. Úplněk vnese jasno do rodinných záležitostí, zejména s ženami v rodině. Úplněk může přinést i zdravotní problémy, které je nutné řešit.
Mars se spojil koncem prosince s planetou Jupiter a tím ji aktivuje. Spolu budou působit do 23/1/2018. V čem budou Berani aktivní, to se jim v budoucnu zhodnotí. Aktuální téma je o hodnotách, které sdílíme s druhými, může dojít k neshodám v oblasti cenností a materiálních věcí. V manželství nebo partnerských vztazích může dojít ke sporům ohledně společných financí. V tomto období probíhá aktivní transformace i proměna duše. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, ale i možné dluhy. Mars spolu s Jupiterem aktivuje Berany k jakékoli investici, nákupu nebo prodeji.
Lednové novoluní proběhne 17/1/2018. Novoluní nasměruje Berany na realizaci nových pracovních aktivit. Saturn, Merkur a Černá Luna přinášejí problémy a omezení, na druhé straně planety pomohou zlepšit pracovní podmínky, otevřou dveře k novým možnostem, jak se pracovně posunout.
Mars, planeta aktivity, se koncem měsíce přesune a začne působit v oblasti úřadů a úředních záležitostí. Rozšiřování vědomostí a napojení na cizinu a zahraničí. Berani se začnou vzdělávat a učit novým věcem.

BÝK

Úplněk nastane 2/1/2018 a ukončí oblast vzdělávání. Pokud řeší úřední záležitosti, zde se vyjasní situace. Úplněk přinese nepříjemnost s dopravním prostředkem. Býci by měli být opatrní a mít své auto v pořádku, zejména ve spojení s úřady. Mars se spojil koncem prosince s planetou Jupiter a tím ji aktivuje. Spolu budou působit do 23/1/2018. V čem budou Býci aktivní se v budoucnu zhodnotí.
Býci budou ve svém životě pociťovat vztahové napětí, které mohou využít, pokud budou vědět co dělají. Toto je období neshod, zvlášť s nejbližšími lidmi, a to i s těmi, s nimž musí Býci spolupracovat. Aktivní období je založené na intimnosti v partnerském vztahu. Energie Marta je o prosazování sebe samých, což občas přinese nepřátelské vztahy. Mohou trpět i intimní vztahy. Současným problémem bude udělat kompromis nejen v práci, ale i v manželství. Mohou být narušeny i nejlepší vztahy. Pozitivně se dá Mars využít k tomu, aby se potlačené negativní pocity dostaly na světlo a tím dojde k pročištění nahromaděných negativit ve vztazích. Skutečný smysl spočívá ve využití energie k budování vlastních vztahů. Býci by se měli vyhýbat zbytečným sporům v životě i s druhými. Mohou se vyskytnout právní spory, potíže se zákonem. V tomto období se mohou posílit, nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahy. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání. Mohou se dohodnout nové podmínky, podepsat smlouvy nebo písemnosti.
Lednové novoluní proběhne 17/1/2018. Novoluní otevře dveře k cestě do ciziny, nebo se někdo ozve ze zahraničí. Býci, kteří chtějí studovat a vzdělávat se, dostanou příležitost. Čeká je splnění přání, ovšem nesmí se nechat omezovat nebo znepříjemnit situace Saturnem či Černou Lunou.
Mars, planeta aktivity, se koncem měsíce přesune a začne působit v oblasti financí, které Býci vlastní s další osobou nebo bankou. Aktivně budou mít otevřené téma sexuality a peněz.

BLÍŽENCI

Úplněk nastane 2/1/2018. Blíženci uzavřou určitou finanční záležitost. Úplněk vnese jasnější světlo do oblasti peněz a majetku. Mohou se objevit doplatky nebo nezaplacené dluhy. Mars se spojil koncem prosince s planetou Jupiter a tím ji aktivuje. Spolu budou působit do 23/1/2018. V čem budou Blíženci aktivní, to se jim v budoucnu zhodnotí. Mars přináší plnění povinností. Pohybuje se v oblasti služeb. Vlastní potřeby Blíženci odsunou do pozadí, potřeby druhých budou prioritní. Mohou vyvstat konflikty s nadřízeným, obtíže v práci, konflikty s podřízenými. Mars zde přechází přes oblast zdraví, mohou nastat zdravotní problémy, které se mohou projevit ve formě infekcí, horečky či nehody. V tomto období je zvýšená aktivita kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jste slíbili vykonat. Měli byste se věnovat tématům svého zdraví a zdravé výživy. Mars aktivuje zdraví, spolupráci a službu pro někoho, přináším mnoho povinností.
Lednové novoluní proběhne 17/1/2018. Novoluní nasměruje Blížence na nové možnosti, jak získat peníze, hypotéka, půjčka, společný majetek. Saturn, Merkur a Černá Luna přinášejí problémy a omezení. Blíženci si dají do pořádku majetek, který sdílí společně s další osobou nebo bankou. Budou podepisovat smlouvy a nová ujednání. Mars, planeta aktivity, se koncem měsíce přesune a začne působit v oblasti všech vztahů a smluv. Blíženci mají zaktivovány vztahy pracovní, partnerské, veškeré dohody a smlouvy. Pozor na veškeré podpisy. Doporučuji si několikrát pročíst veškeré smlouvy, než se podepíší.

RAK

Úplněk nastane 2/1/2018 a ukončí veškeré vztahové záležitosti. Uzavře téma pracovních a partnerských vztahů a dohod. Mars se spojil koncem prosince s planetou Jupiter a tím ji aktivuje. Spolu budou působit do 23/1/2018. V čem budou Raci aktivní se v budoucnu zhodnotí. Mars zde aktivoval oblast dětí, partnerů a tvorby. Pod vlivem Marta vznikne něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem kreativity, dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. V této době dochází k seznámení se s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré období na seznamování se s důležitými lidmi. Vhodné období na cesty. Mars přináší Rakům aktivitu v oblasti plodnosti, tvořivosti, kreativity. Lednové novoluní proběhne 17/1/2018. Novoluní nasměruje Raky na nová smluvní ujednání. Novoluní přináší příležitost k novým vztahům a dohodám. Vztahy pracovní, partnerské, rodinné. Saturn, Merkur a Černá Luna přinášejí problémy a omezení. Raci si musí udělat pořádek ve vztazích. Pozor na dohody v pracovní rovině. Doporučuji si vše řádně pročíst a nechat si vysvětlit. Mars, planeta aktivity se koncem měsíce přesune a začne působit v oblasti sloužím a pečuji. Rakům Mars přinese mnoho povinností. Budou se starat a pečovat v souvislosti se zdravím.

Horoskop lev 2018

LEV

Úplněk nastane 2/1/2018. Úplněk přináší období, během kterého budou přemýšlet a rekapitulovat svůj život. Budou se připravovat na svůj úplněk, který proběhne 31/1/2018. Pod vlivem úplňku se řeší zhoršená psychika nebo nemoci. Doporučuji být v klidovém režimu, přežít bez újmy toto nepříznivé období. Mars se spojil koncem prosince s planetou Jupiter a tím ji aktivuje. Spolu budou působit do 23/1/2018. V čem budou Lvi aktivní, to se jim v budoucnu zhodnotí. Mars spouští tuhu po vylepšování místa, kde bydlí, bytu, domu apod. Budou řešit ženy v rodině (např. matka, babička, tchýně, švagrová). Lvy čeká aktivita spojená s domovem. Budou organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit vše k obrazu svému. Veškerá aktivita se nyní dotýká domova a pevného pracovního zázemí. Mohou se objevit spory o vlastnictví, půdu či o pozemky. V tomto období mohou řešit své zdraví.
Lednové novoluní proběhne 17/1/2018. Novoluní přináší nové možnosti spolupráce. Musí si udělat pořádek mezi spolupracovníky. Toto je vhodná doba na řešení zdravotních problémů. Začít žít zdravě. Planety tlačí Lvy do oblasti zdraví a péče o sebe. Mars, planeta aktivity, se koncem měsíce přesune a začne působit v oblasti dětí, partnerů, tvorby. Lvi mohou několik týdnů tvořit, plodit děti a vytvářet hodnoty. Mars aktivuje pracovní partnerství a také životní partnery. Nezadaní mohou někoho potkat. Začínají řešit partnery. Druhý lednový úplněk ve Lvu nastane 31/1/2018. Tento úplněk ovlivní první polovinu února 2018. Lvi ukončí a uzavřou veškeré vztahové záležitosti, a to jak pracovní, tak partnerské. Silné vztahy se upevní a vztahy, které nemají pokračovat, se ukončí.

Horoskop panna 2018

PANNA

Úplněk nastane 2/1/2018. Tento úplněk uzavře působení v určité společnosti, skupině lidí. Vnese jasnější světlo mezi kolegy a přátelé. Ukončí některá přátelství. Tento úplněk přináší dokonání cílů a snů, které si Panny předsevzaly. Mars se spojil koncem prosince s planetou Jupiter a tím ji aktivoval. V konjunkci zůstanou ještě skoro celý leden 2018. Co vytvoříme v tomto období se zhodnotí. Panny čeká zvýšené pracovní tempo. Pozor na možné konflikty a hádavost se sousedy, příbuznými, druhými lidmi. Příliš agresivní Martova energie je znakem nízkého sebevědomí a nedostatečného pocitu jistoty. Mars působí v oblastech komunikace, myšlení a také cestování. Zvýšená aktivita se týká také úřadů, úředních záležitostí.
Lednové novoluní proběhne 17/1/2018. Novoluní otevírá cestu k plodům, výtvorům a partnerům. Kdo touží po dítěti nebo vytvořit velké dílo, dostane možnost vytvářet a tvořit. Pannám přichází nový životní nebo pracovní partner. Mars, planeta aktivity, se koncem měsíce přesune a začne působit v oblasti bydlení, rodiny a domova. Panny budou řešit několik týdnů ženy ve své rodině. Veškerá aktivita se bude týkat tématu bydlení. Změnit, přestěhovat nebo přesunout pracovní zázemí. Také je zaktivována oblast zdraví a péče o své tělo.

VÁHA

Úplněk nastane 2/1/2018. Tento úplněk ukončí životní situaci. Uzavře pracovní oblast. Vnese jasnější světlo do tématu práce, pracovních aktivit a kariéry. Mars se spojil koncem prosince s planetou Jupiter a tím ji aktivoval. V konjunkci zůstanou ještě skoro celý leden 2018. Co vytvoříme v tomto období se zhodnotí. Váhy mají otevřenou aktivitu v souvislosti s penězi. Mohou kupovat, prodávat, řešit půjčky nebo dluhy.
Lednové novoluní proběhne 17/1/2018. Novoluní otevírá cestu k novému domovu, pracovnímu zázemí. Váhy se mohou stěhovat, měnit práci. Vytvořit si harmonický domov, usadit se, upevnit své životní postavení. Mars, planeta aktivity, se koncem měsíce přesune a začne působit v oblasti učení a vzdělávání. Mohou řešit dopravní prostředek, ale také úřední záležitosti. Váhy budou několik týdnů cestovat, komunikovat, psát, telefonovat a podepisovat.

ŠTÍR

Úplněk nastane 2/1/2018. Tento úplněk uzavře určitou úřední záležitost. Vnese jasnější světlo do oblasti vzdělávání a rozšiřování vědomostí, téma ciziny a zahraničí. Do úplňku by Štíři měli znát svá tajná přání a životní cíle. Mars se spojil koncem prosince s planetou Jupiter ve Štíru a tím ji aktivoval. V konjunkci zůstanou ještě skoro celý leden 2018. Co vytvoříme v tomto období, to se zhodnotí. Štíry čeká aktivní období. Usilovně budou pracovat na tom, aby dosáhli toho, co chtějí, prosadili se mezi ostatními. Mají šanci ukázat co umí, co je v nich ukryto. Budou více než jindy bojovat za svá práva. Štíři jsou plni fyzické energie a odvedou kus práce. Mars jim nyní dodává mnoho energie, kdy se zaměří sami na sebe, na své sebeprosazení. Práce a zase práce. Mars jim neponechá mnoho času pro odpočinek. Díky Martu, zvládnou překonávat různé překážky. Pozor na horlivost a plýtvání energií.
Lednové novoluní proběhne 17/1/2018. Novoluní otevírá cestu k úředním záležitostem, k dopravnímu prostředku. Štíři se mohou vzdělávat, podepisovat nové smlouvy, telefonovat, psát a komunikovat. Učit se novým věcem. Pozor na podpisy a ujednání, je potřeba si dát do pořádku veškeré úřední dokumenty. Mars, planeta aktivity, se koncem měsíce přesune a začne působit v oblasti financí a hodnot. Štíry čeká aktivita spojená s financemi. Několik týdnů budou řešit peníze, majetek, půjčky nebo dluhy.

STŘELEC

Úplněk nastane 2/1/2018. Tento úplněk uzavře oblast sexuality a financí. Střelci si udělají jasno ve svých láskách. Uvědomí si, s kým chtějí žít. Další téma úplňku jsou peníze, které vlastní spolu s další osobou nebo bankou. Do úplňku by měli zaplatit své pohledávky, nebo naopak získat zpět své peníze. Mars se spojil koncem prosince s planetou Jupiter a tím ji aktivoval. V konjunkci zůstanou ještě skoro celý leden 2018. Střelci by měli ukončit určitou aktivitu, uzavřít jednu životní cestu.
Lednové novoluní proběhne 17/1/2018. Novoluní otevírá cestu k výdělkům, zvýšení hodnot a prestiži Střelců. Dostanou příležitost získat peníze. Mohou výhodně investovat, prodat či kupovat. Přichází zásadní životní rozhodnutí. Mars, planeta aktivity, se koncem měsíce přesune do znamení Střelce a Střelci se pár týdnů nezastaví. Čeká je velmi aktivní období. Usilovně budou pracovat na tom, aby dosáhli toho, co chtějí, prosadili se mezi ostatními. Mají šanci ukázat co umí, co je v nich ukryto. Budou více než jindy bojovat za svá práva. Mars jim nyní dodává mnoho energie, zaměří se sami na sebe, na své sebeprosazení. Práce a zase práce. Pozor na horlivost a plýtvání energií.

KOZOROH

Úplněk nastane 2/1/2018. Tento úplněk uzavře veškeré vztahy a dohody. Kozorozi si uvědomí, s kým chtějí žít, pracovat a fungovat. Ve vztazích přijdou situace, které vyvolají silné emoce. Černá Luna společně s Venuší a Saturnem přináší omezení a problémy, které je nutné řešit. Venuše, planeta lásky a hodnot, se pohybuje Kozorohem konce prosince do 17/1/2018. Po tuto dobu by měli zářit, všude být slyšet a vidět. Mars se spojil koncem prosince s planetou Jupiter a tím ji aktivoval. V konjunkci zůstanou ještě skoro celý leden 2018. Co vytvoříme v tomto období, to se zhodnotí. Kozorozi by měli chodit do společnosti. Mají zaktivované své cíle a přání, a to do roka a do dne. Nyní je čas učinit to správné rozhodnutí a něco pro budoucnost udělat.
Lednové novoluní proběhne 17/1/2018. Novoluní v Kozorohu je nejdůležitější obdobím roku 2018. V době novoluní se setkají Slunce, Luna, Venuše a karmické Pluto v konjunkci. Dále Merkur se spojí se Saturnem a Černou Lunou. Šest planet pobývá v Kozorohu, včetně Černé Luny. Jejich spolupůsobení bude mít velkou sílu. Kozorozi učiní zásadní osudové rozhodnutí. Nastolí novou životní osudovou cestu. Tato cesta bude bolestivá a plná emocí.
Mars, planeta aktivity, se přesunula do oblasti odstraňování, kde ukončí vše, co nemá pokračovat. Ukončí práci, spolupráci nebo nějakou činnost. Mars může vytahovat na povrch něco důležitého z minulosti. Aktivovat nepřátelé a také nepříjemné pomluvy. Může přinést frustrace, odříkání, pocit nesprávného ohodnocení, neustálého odstrkování. Nyní se dostávají na světlo světa staré nevědomé vzorce a začínají působit. Téma „skrytých nepřátel“ se nyní bude projevovat. Pozor na konfrontace a konflikty s jinými lidmi. Je čas ukončit vše co není životaschopné a na nějaký čas se stáhnout do ústraní.

VODNÁŘ

Úplněk nastane 2/1/2018. Tento úplněk uzavře téma zdraví, péče o další osobu. Vnese jasnější světlo do veškerých povinností a všeho, co Vodnáři slíbili udělat. Mohou řešit zdraví nebo nemoci u osoby blízké. Ukončí spolupráci, nebo se rozloučí se spolupracovníkem. Mars se spojil koncem prosince s planetou Jupiter a tím ji aktivoval. V konjunkci zůstanou ještě skoro celý leden 2018. Co vytvoříme v tomto období se zhodnotí. Každá změna a reorganizace v pracovní a životní rovině je zde ku prospěchu. Chystá se pracovní nebo karierní postup.
Lednové novoluní proběhne 17/1/2018. Novoluní otevírá cestu do nitra Vodnářů. Ti budou přemýšlet, jak dál, rekapitulovat svůj život. Uzavřou jednu životní kapitolu a učiní zásadní životní rozhodnutí. Cosi ukončit a uzavřít. Mohou přijít problémy s úřady. Nepřátelství, závist a pomluvy přináší Černá Luna s Merkurem a Saturnem. Venuše, planeta lásky a hodnot, se pohybuje Vodnářem od 18. ledna do začátku února. Po tuto dobu by měli Vodnáři zářit, všude být slyšet a vidět. Je dobré využít příznivé vlivy Venuše, díky ní budou nepřehlédnutelní. Mars, planeta aktivity, se koncem měsíce přesune do Střelce. Vodnáři by měli chodit do společnosti. Mají zaktivované své cíle a přání, které se do roka a do dne splní. Nyní je čas učinit správná rozhodnutí a něco udělat pro budoucnost.

RYBY

Úplněk nastane 2/1/2018. Tento úplněk uzavře partnerství. Vnese jasnější světlo do oblasti pracovních nebo životních partnerů. Úplněk ukončí téma dětí a potomků. Mars se spojil koncem prosince s planetou Jupiter a tím ji aktivoval. V konjunkci zůstanou ještě skoro celý leden 2018. Co vytvoříme v tomto období se zhodnotí. Mars s Jupiterem přeje všemu v souvislosti s rozšiřováním vědomostí a napojení na cizinu a zahraničí. Lednové novoluní proběhne 17/1/2018.
Novoluní otevírá cestu do společnosti, společenství, kam chtějí Ryby patřit. Novoluní přináší nová přátelství a splnění cílů a přání. Mars, planeta aktivity, se koncem měsíce přesune a začne působit v oblasti práce a kariéry. Přichází velké pracovní nasazení. Ocenění práce a možný postup v kariéře. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod a smluv. Přichází doba změn a reorganizace v pracovních aktivitách. Mars může vyvolat konflikty s lidmi, kteří mají moc. Patří mezi ně rodiče, zaměstnavatelé nebo nadřízení. Ryby by měly brát ohledy na zájmy druhých, jen tak dosáhnout velkého pokroku na cestě za úspěchy.

 

Auror: Daniela Hannah

 

Zdroj: www.atrokarty.cz

 
 

CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2018

Rok 2018 přinese mnoho zásadních životních změn. Dlouhodobě se Kozorohem pohybuje karmické Pluto a na podzim 2017 se k němu přidávají postupně Černá Luna a Saturn. V březnu se Mars přiblíží Saturnu a tím ho zaktivuje.

 
 

LUNÁRNÍ KALENDÁŘ NA LEDEN 2018

Zde najdete lunární kalendář na rok 2018 – leden. Z tabulky se dozvíte v jaké fázi a v jakém znamení se Měsíc nachází, jeho vliv na zdraví, zahradu a krásu.

 
 

VLIV JEDNOTLIVÝCH ZNAMENÍ NA ZDRAVÍ ČLOVĚKA

Tento horoskop je zaměřen na zdraví člověka a upozorňuje nás na náchylnost k různým nemocem v jednotlivých znameních, které jsou dány typem energie, která se vytvořila datem našeho narození.

 
 

JÍDELNÍČEK PRO ZNAMENÍ ŠTÍRA

Není mezi členy Zvířetníku jiného znamení, které by bylo tak pomlouváno, očerňováno a podezíráno, jako je znamení Štíra. Dokonce i někteří slovutní astrologové minulosti, ztrácejí při charakterizaci znamení Štíra soudnost, důstojnost a nadhled, a připisují mu všemožnou podlost, zákeřnost, křivost, nekalé úmysly a morální poklesky.

 
 

LUNÁRNÍ KALENDÁŘ PROSINEC 2017

Zde najdete lunární kalendář na rok 2017 – prosinec. Z tabulky se dozvíte v jaké fázi a v jakém znamení se Měsíc nachází, jeho vliv na zdraví, zahradu a krásu.

 
 

NOVÁ PŘEDPOVĚĎ NA ROK 2018

Z kraje musím napřed uvést, že předchozí předpověď, ze srpna 2017, kterou jsme odvysílaly v rádiu Jihlava, může z podstatné části stále platit. Ovšem, jak duchové vysvětlují, došlo k přepsání matrixu a tak bylo zapotřebí udělat téměř celou předpověď znovu.

 
 

HOROSKOP NA PROSINEC 2017

Aktuální pohyby a vliv planet v prosinci 2017 na jednotlivá znamení.
Slunce se pohybuje Střelcem od 22/11/2017 od 04,04 hod až do 21/12/2017 17,28 hod., kdy se přesune do znamení Kozoroha. Úplněk v Blížencích nastane 3/12/2017 v 16,47 hod.  

 
 

LUNÁRNÍ KALENDÁŘ NA LISTOPAD 2017

Zde najdete lunární kalendář na rok 2017 – listopad. Z tabulky se dozvíte v jaké fázi a v jakém znamení se Měsíc nachází, jeho vliv na zdraví, zahradu a krásu.

 
 

ČÍNSKÝ HOROSKOP NA ROK 2018 PRO JEDNOTLIVÁ ZNAMENÍ

Nejvíce se v roce 2018 bude dařit Psům, Zajícům a Tygrům.

 
 

HOROSKOP NA LISTOPAD 2017

Aktuální pohyby a vliv planet v listopadu 2017 na jednotlivá znamení
Úplněk v Býku nastane 4/11/2017 v 6,23 hod.
Tento úplněk je důležitý pro osoby narozené ve znamení Býka. 

 
 

HOROSKOP NA ŘÍJEN 2017

Jupiter, planeta štěstí a rozmachu, se posouvá 10/10/2017 po roce působení ve Vahách do znamení Štíra a zde pobude rok. Přinese šťastné změny všem Štírům a štířím energiím.

 
 

5 NEJZNÁMĚJŠÍCH MRCH VE ZVĚROKRUHU. BUĎ SE JIM OBLOUKEM VYHNETE NEBO SE JIM KOMPLETNĚ ODEVZDÁTE

Mrchy jsou ty nejnebezpečnější ženy. Zpočátku se takové pojmenování připisovalo nemravným a nesnesitelným ženám, ale nyní se již jedná o trochu odlišný význam.

 
 

KARETNÍ VÝKLAD STRÁŽNÝCH ANDĚLŮ PRO ZÁŘÍ 2017

Milí přátelé, uplynulý měsíc byl pro mnohé z nás až neobvykle emotivní a plný velkých změn. Ať už byla intenzita tohoto období způsobena planetárními či jinými energetickými vlivy, působení této energie pociťovali dokonce i lidé, kteří jinak energie příliš nevnímají. 

 
 

LUNÁRNÍ KALENDÁŘ NA SRPEN 2017

Zde najdete lunární kalendář na rok 2017 – srpen. Z tabulky se dozvíte v jaké fázi a v jakém znamení se Měsíc nachází, jeho vliv na zdraví, zahradu a krásu.