NEMŮŽE SE STÁT, ŽE KLIENT ZŮSTANE NĚKDE V MINULOSTI ?

Nemůže se stát, že klient „zůstane někde v minulosti“ – např. někde v 15. století? Toto je často kladená otázka a někteří dokonce potenciální zájemce o regresní psychoterapii od ní zrazují...

NEZBYTNOST TEORIE

Mnoho z těch, kteří se chtějí naučit psychoterapii, vidí podstatu věci v naučení se jakémusi potřebnému sledu úkonů a domnívají se, že když budou předepsaný postup dodržovat, že úspěch je zaručen.   ...

Nenechte si ujít

ENERGIE MĚSÍCE DUBNA

Tento měsíc nás chce upozornit na naše vztahy. Víte, že žijete s druhými v "nějakém" vztahu? A jak tyto vztahy vypadají? Jsou...

Nejpopulárnější články