AURA

Severoameričtí indiáni a další původní národy světa tvrdí, že kameny a krystaly jsou živé a že se mění i jejich aura. Proto dokáží vyzařovat svoje skryté síly neboli zesílenou formu životní energie, kterou léčí lidi, zvířata i místa. Rostliny například vyzařují kolem sebe světlo, které lze zachytit na Kirlianových fotografiích, což je metoda, jak zobrazit auru na film. Aura rostlin začíná blednout, když se rostlina uřízne nebo má nedostatek vody. Pokud se od rostliny odřízne list, aura chybějící části rostliny zůstává.
Osobní aura každé osoby je součástí vesmírného energetického pole, odráží nejenom podstatu jedince, ale i současný emocionální stav, myšlenky, touhy, úzkosti a další vlivy, negativní i pozitivní, od ostatních lidí i z vyšších energetických polí.

Velikost aury
Osobní duchovní neboli bioenergetické pole se liší velikostí a hustotou podle toho, jak se člověk cítí a na jakém stupni duchovního vývoje se právě vyskytuje. Odhaduje se, že aura dosahuje do vzdálenosti od 2,5 cm až do 90 cm od těla, což je průměrná vzdálenost, kam dosáhnou rozpažené ruce dospělého člověka. Velikost aury se zvětšuje, když se duchovně vyvíjíme, a pak může dosahovat od těla ještě dále. Například Gautama Buddha prý měl auru dosahující do vzdálenosti až několik kilometrů.

Čtení aury
I když aura obsahuje všech sedm barev duhy, bude se většina vaší práce s aurou soustřeďovat na dvě dominující barvy: na osobní barvu, která je vidět, i když objekt odpočívá a nedostává se mu žádných podnětů, a na proměnlivou podle převažující současné nálady. To vám pro počátek poskytne velké množství informací, takže můžete interpretaci aury využívat doma, v práci i v ostatních mezilidských vztazích. Protože čtení aury řekne víc než řeč těla, může být dobrým vodítkem k zacházení s příslušnou osobou v pravý čas. O významu barev jsem již psala v odkazu Barvy. Podle intenzity a stability barev rozlišujeme mezi náladami a trvalým zbarvením aury. Barvy aury nálady jsou éteričtější a jaksi pohyblivější, míhají se, blýskají a poblikávají. Trvalé zbarvení aury může obsahovat pruhy temných odstínů, které ukazují na stres nebo nějaké poruchy, které se ještě neprojevily na hmotném těle a dá se jim tedy předejít čištěním aury. Protože schopnost číst aury nespočívá ve fyzických očích, nýbrž v duchovním neboli vnitřním zraku, musíte se naučit deaktivovat vědomou, analytickou část mysli a dovolit svému duchovnímu zraku, ovládaného třetím okem neboli čakrou mezi obočím, aby se spontánně projevil. Někteří lidé tvrdí, že zpočátku viděli kolem těla lidí jakýsi bílý film, jiní však hned poprvé dokázali spatřit dvě nebo tři barvy.¨ Pokud se vám to zdá složité, zkuste se nejprve soustředit na dvě hlavní barvy, aniž byste zkoumali další viditelné detaily, jako jsou například pruhy. Prostě se na osobu podívejte, zavřete oči a nechte ve své mysli vzniknout obraz. Klíček k tomu je relaxace. I když nedokážete rozpoznat barvy, můžete léčit a čistit aury zcela intuitivně nebo s použitím kyvadélka – a pak se vsadím, že když se přestanete snažit vidět nějakou barvu, zjistíte, že uvidíte všechny.

Barvy aury

Červená
Červená představuje fyzický svět, život vůbec. Je znamením vitality, síly, zdatnosti. Velmi červená barva signalizuje velmi mocnou fyzickou energii (fyzická vitalita, náruživost, smyslnost, sexualita), ale také sílu ducha a vůle. Červená aura je spíše znamením materiálnosti než spirituálnosti. S odstínem do kaštanové nebo černé poznamenává egoistickou osobnost.

Krvavě červená
Láska k fyzické činnosti. Spolehlivé přátelství. Insinktivní reakce. Zdatnost, velmi dobré zdraví.

Červená se světležlutým okrajem
Barva „kavalírská“, těch, kteří pomáhají svým bližním.

Červená v úrovni hrudní kosti
Nervová nemoc

Růžová
Barva lásky, nezištnosti nebo vlastnictví, podle intenzity. Růžová barva je normální u dětí. Nad dvacet let, umístěná okolo levé části hlavy, označuje nedostatek zralosti.

Růžově namodralá
Bratrství. Všeobjímající láska. Přemíra důvěry.

Oranžová
Barva slunce, tedy energie. Oranžová aura je znakem fyzické energie (avšak menší, než u červené), ale také duševní síly, energie vůdců a vládců. Označuje také otevřenost ducha a altruismus.

Oslnivě oranžová
Důvěra v sebe. Silná vůle. Velká družnost. Značná vitalita. Sebekontrola.

Temně oranžová
Převládající pýcha. Lenost. Poruchy ledvin.

Žlutá
Barva intelektu. Žlutá aura znamená mudrování, studia, vlohy k analýze a syntéze. Signalizuje šťastnou, přátelskou, úslužnou osobnost. Je to barva těch, kteří se ve své „kůži“ cítí dobře, kteří o sebe pečují, snadno se učí.

Zlatožlutá
Nezištnost ve službě nějaké věci. Moudrost. Duševní ušlechtilost.

Sytě žlutá
Intelektuální nebo vědecké bádání. Převaha levé mozkové hemisféry.

Hořčicově žlutá
Lstivost

 

Zelená
Zřídka dominující barva. Čím více přechází do modrého odstínu (smaragdová), tím více je subjekt užitečný a hodný důvěry. Žlutavé odstíny naznačují slabost.

Bledě zelená
Upřímnost. Diplomacie. Spolehlivá sympatie.

Smaragdově zelená
Zelená aura s modrým odstínem označuje především psychology, lékaře, ošetřovatelky, skutečné léčitele, jakož i učitele.

Citronově zelená
Podvod. Lež. Šejdířství.

Modrá
Barva modlitby, spirituality, řeholníků, rozjímatelů, ale také „inspirovaných“ umělců.

Tmavě modrá
Barva řeholníků, misionářů, diplomatů. Naznačuje mohutné náboženské city.

Královská modř
Oddanost vznešené věci.

Azurová modř
Povrchní duch, ale který se snaží zlepšit. Médium, dobrý spirituální kanál.

Indigo, fialová a purpurová
Fialová, jakožto barva (dosti vyjímečná) kandidátů, zasvěcených, a ještě více mistrů, představuje „smrt ega“. Aura získaná uměle je znakem deprese. S převahou purpurové a narůžovělé je znakem pýchy. S převahou indiga signalizuje srdeční poruchy, nebo bolesti žaludku.

Levandulová
Velmi vysoká spiritualita.

Orchidejová
Barva velmi dobrého média, spirituálního léčitele.

Světle fialová, slézová
Oddanost lidstvu.

 

Šedivá
Šedivá ve výši nějakého orgánu znamená brzké propuknutí nemoci. Šedivá kolem hlavy může být pozorována v případě migrény, v rytmu záchvěvů.

Bílá
Dokonalá barva, ke které směřujeme. Je to barva naší duše. Bílá, neposkvrněná – barva Krista – je projevem „velkého univerzálního světla“. Vnímáme ji především kolem hlavy a ramen, vyvolanou činností systému žláz v této oblasti (hypofýza a štítná žláza, atd.)

Komentáře