Ve věku mezi 13. až 16. rokem dochází u člověka především k dospívání tělesnému. Můžeš na sobě pozorovat postupný růst ochlupení v okolí pohlavních orgánů a podpaží, začátek růstu vousů, změnu hlasu i růst penisu a varlat. Tělesné zrání se pak projeví i prvními výrony semene. Výrony signalizují, že Tvé tělo začíná vytvářet sperma (semeno), že teoreticky jsi už schopen počít dítě. Tělo se tohoto semene začíná zbavovat – buď v noci ve spánku (tedy polucí) nebo výronem při onanii (masturbaci). Obě cesty jsou naprosto přirozené.

Možná Tě překvapí, že mluvím o onanii jako o přirozené a normální věci. Právě kolem ní totiž existuje nejvíce přežívajících mýtů. Dodnes se setkávám s rodiči, kteří chlapce (ale i dívky, protože ty také někdy onanují) straší názorem, že onanie může vést k tělesnému nebo duševnímu onemocnění, ke ztrátě inteligence nebo k sexuální úchylce. Nic z toho samozřejmě není pravda. Naprostá většina chlapců v dospívání onanuje a v určitém období života – před zahájením pravidelných pohlavních styků – je to hlavní forma jejich sexuálního vybití. Onanie je ve věku dospívání vhodnou cestou k naplnění sexuálních potřeb, zdrojem fyzického uspokojení a v jistém smyslu i přípravou pro pozdější partnerskou sexualitu. Škodlivá není onanie, ale pocity viny, strachu a obav, že dělám něco nesprávného.

Onanie je obvykle doprovázena představami, které člověka sexuálně vzrušují. Chlapci si nejčastěji představují známé dívky nebo ženy z erotických časopisů. Určité procento chlapců však vzrušuje pouze představa spolužáků či kamarádů a už v tomto věku se v takových fantaziích může projevit jejich homosexuální orientace. Sexuální zaměření je vrozené a nedá se naučit ani změnit. Heterosexualita (zaměření na osoby opačného pohlaví) a homosexualita (zaměření na osoby stejného pohlaví) jsou pouze různé formy lidské sexuality. Naprostá většina mužů i žen je však orientována heterosexuálně.

Dospívání však není pouze obdobím dozrávání tělesného. Je to i věk prvních citových vzplanutí, prvních schůzek, prvních vzájemných něžností. Intimní sbližování přitom obvykle probíhá postupně v několika fázích – od tzv. neckingu, tedy vzájemného hlazení a líbání těla nad pasem, přes petting – vzájemné dráždění po celém těle včetně genitálu (pohlavního ústrojí), které je někdy doprovázeno i výronem semene (ejakulací) a pocitovým vyvrcholením (orgasmem), až k eventuálnímu pohlavnímu styku.

Pro období dospívání je nejvhodnější partnerskou sexuální aktivitou vzájemné mazlení. Právě při něm se můžeš nejvíce dozvědět o vlastních sexuálních reakcích, které dotyky a způsoby dráždění se Ti nejvíc líbí a nejvíc Tě vzrušují, ale i o tom, co se líbí a vyhovuje Tvé partnerce. Ideální je proto naprostá otevřenost a vzájemné vedení, schopnost obou partnerů sdělit si vzájemně pocity bez zbytečného studu. Takový soulad je jistě možný pouze tehdy, kdy tělesné sblížení je až výsledkem sblížení citového, vyvrcholením vztahu založeného na vzájemném porozumění, a ne pouhým projevem tělesné touhy.

Mužské a ženské sexuální prožívání se dost podstatně liší. U chlapců je pudová složka sexuality mnohem silnější, směřující přímo k pohlavnímu uspokojení. Dívky, především v období dospívání, touží více po lásce a něžnostech a tělesné sblížení je pro ně spíše vyvrcholením citového vztahu. Také erotogenní zóny, to znamená místa na těle, jejichž drážděním vzniká sexuální vzrušení, jsou u dívek trochu jiné. U většiny z nich je nejcitlivějším místem klitoris (poštěváček) a jeho drážděním dospívají k pocitovému vyvrcholení spíše než souloží. Právě při mazlení (pettingu) je pravděpodobnost uspokojení Tvé dívky nejvyšší.

Určitá část mladých chlapců však už své první pohlavní styky prožívá. Někteří začínají souložit ze zvědavosti nebo proto, aby se vyrovnali kamarádům a aby si dokázali svou "mužnost". Je však zbytečné příliš spěchat. Skutečné potěšení Ti totiž může přinést až milování s dívkou, kterou budeš mít skutečně rád, s níž Tě neznejistí ani případný nezdar a se kterou se můžete vzájemně vést přes úskalí nezkušenosti.

Než začneš žít sexuálně naplno, měl bys znát několik základních informací. První soulož by měla být především výsledkem vzájemné domluvy obou partnerů, měla by se uskutečnit až po zralé úvaze a na základě vzájemného poznání. Ideální je, když se partneři začnou pohlavně stýkat až ve věku, kdy jsou už oba dostatečně zralí k převzetí odpovědnosti za případné následky svého milování, tedy například za zplození dítěte. Může to znít jako fráze, ale vysoké počty interrupcí (umělých přerušení těhotenství) u mladých dívek nás stále přesvědčují o příliš lehkomyslném přístupu některých dospívajících k sexuálním stykům.

Dívka může otěhotnět i při své první souloži, i tehdy, když je ještě panna. Dostatečnou ochranou nejsou ani tzv. neplodné dny, ani přerušovaná soulož. Před zahájením pohlavního života byste se proto měli domluvit na používání spolehlivé antikoncepce. Nejvhodnější antikoncepcí pro mladou dívku je antikoncepce hormonální, která při pravidelném užívání představuje neškodnou a jednu z nejspolehlivějších metod zábrany nežádoucího otěhotnění.

Hormonální antikoncepce však nijak nechrání před nákazou pohlavně přenosnými chorobami Tebe ani Tvou dívku. Proto i v případě, že ona pilulky užívá, měl bys Ty používat při každém styku ještě kondom (prezervativ). Důležitost kondomu je v současné době významnější v souvislosti s nemocí AIDS. Je to nejúčinnější prostředek k zabránění přenosu viru HIV, který tuto smrtelnou nemoc způsobuje. Při správném užití snižuje pravděpodobnost infekce až 25krát. Kondom má přitom i další výhodu: je poměrně spolehlivým prostředkem k zabránění nechtěného těhotenství. Ideální je domluvit se se svou dívkou ještě před prvním pohlavním stykem na současném užívání hormonální antikoncepce (jako nejúčinnějšího prostředku proti nechtěnému těhotenství) a kondomu (jako nejlepší ochrany před pohlavně přenosnými chorobami včetně AIDS).

Použití kondomu je velmi jednoduché:
ještě před stykem ho nasadíš na špičku ztopořeného pohlavního údu a jemně roluješ. Po ejakulaci (výronu semene) ho pak přidržíš a vytáhneš z pochvy ještě před ztrátou ztopoření. Zabráníš tak jeho sklouznutí a nedopustíš, aby se semeno dostalo do pochvy Tvé partnerky. Celý postup si můžeš nacvičit předem – sám při onanii nebo s partnerkou při mazlení. Užíváním kondomu své dívce dokazuješ, že Ti na ní záleží.

V současné době rychlého šíření nemoci AIDS, kromě nechráněných styků (tedy souloží bez použití kondomu), představuje možné nebezpečí nákazy i střídání sexuálních partnerek. Partnerská věrnost je v tomto smyslu ochranou nejspolehlivější. Pokud budeš mít styky s náhodnými známostmi, s dívkami, o kterých nic nevíš, ohrožuješ svoje i jejich zdraví. Nemůžeš totiž vědět, kolik už měla před Tebou sexuálních partnerů, a nemusíš ani poznat, zda netrpí některou ze sexuálně přenosných chorob. Použití kondomu při pohlavním styku s náhodnou partnerkou by proto mělo být naprostou samozřejmostí.

Na závěr mi dovol vše řečené shrnout do několika bodů, do jakéhosi desatera mužského sexuálního dospívání:

1. Onanie (masturbace) a poluce (noční výrony semene) jsou normálními projevy pohlavního zrání.

2. Nejvhodnější partnerskou sexuální aktivitou v době dospívání je mazlení (necking a petting), které Ti pomůže poznat vlastní sexuální reakce i reakce Tvé partnerky.

3. Mazlení po celém těle včetně genitálu (pohlavního ústrojí) může vést až k pocitovému vyvrcholení (orgasmu) obou partnerů. Důležité je, abyste si byli schopni otevřeně a bez rozpaků sdělovat své pocity a toho druhého uměli při milování vést.

4. S prvním sexuálním stykem nemusíš spěchat; soulož bys měl mít až s dívkou, kterou budeš mít skutečně rád a v době, kdy k tomuto milování budete oba dostatečně zralí.

5. Pokud se však se svou partnerkou na pohlavním styku přesto dohodnete už teď domluvte se předem na používání účinné antikoncepce.

6. Nejspolehlivější metodou k zabránění nechtěného těhotenství je antikoncepce hormonální; nejspolehlivější ochranou před sexuálně přenosnými chorobami včetně AIDS (kromě naprosté partnerské věrnosti) je kondom.

7. Ideální je při pohlavních stycích používat kombinaci obou těchto prostředků – kondom i hormonální antikoncepci současně.

8. Styky s náhodnými sexuálními partnerkami a jejich střídání zvyšuje možnost nákazy pohlavně přenosnými chorobami, proto je lepší se jim vyhnout.

9. Pokud však přesto máš podobné styky, vždy se při nich chraň kondomem.

10. Milování může být jedním z nejkrásnějších projevů v životě, ale pouze tehdy, když k němu budeš přistupovat dostatečně odpovědně.

loading...

Komentáře