FELDENKRAISOVA METODA

Neupravuje jenom polohu svalů. Mění věci podle správného "fotografického obrazu" uloženého v mozku pacienta, takže ten může postupně upravit celou chybnou funkci svalového systému na normální vzhled. Mobilizuje mozek, aby toho dosáhl.

Metoda je vhodná pro osoby s nervosvalovými potížemi, poraněními a chronickou bolestí i pro profese, kde je důležitá fyzická zdatnost a obratnost.

Jedná se o velmi jemnou metodu – nikdy se nepoužívá síla.

Komentáře