Imunitní systém

Imunitní systém u různých typů organismů
Bakterie a další jednobuněčné organismy mají imunitní systém určený k boji proti bakteriofágům a dalším nitrobuněčným parazitům. Obvykle funguje na bázi restrikčních enzymů, které vystřihují a likviduji DNA, kterou rozpoznají jako cizorodou. Eukaryotní buňky mají imunitní systém podstatně komplexnější, u mnohobuněčných organismů pak organizace a složitost imunitního systému stoupá ještě výš, když jsou jeho součástí celé buňky, části orgánů, nebo orgány celé.

V rámci mnohobuněčných organismů zajišťuje imunitní systém jednak likvidaci patogenů, jednak likvidaci vadných buněk a tkání, zejména pak infikovaných buněk, které by se jinak staly ložiskem infekce, a rakovinových buněk.

Imunitní systém člověka

Nespecifické imunitní mechanismy

 • bariéry (např. kůže)
 • fagocyty, NK buňky
 • humorální složky: komplement, interferony, lektiny atd.
 • mechanické (pohyb řasinek)
 • chemické (lysozym ve slinách)
 • mikrobiální (konkurence patogenům o živiny a místo)

Specifické imunitní mechanismy
Reagují pomaleji, po reakci zůstává imunologická paměť (viz Imunita (biologie)#Získaná imunita, která usnadňuje reakci imunitního systému

 • protilátky
 • lymfocyty, je potřeba delší doba, zůstává imunologická paměť.

Dělení imunitního systému

Humorální imunita
Humorální imunita je látková, patří sem všechny buněčné produkty, zajišťující funkci systému jako jsou slzy, pot, protilátky, komplement. Protilátky nepůsobí přímo, je zapotřebí některé z látek komplementu nebo B-lymfocyt. Ty se na antigen navážou, čímž je „označí“, makro a mikrofágy je v této formě lépe rozeznají, umožní to jejich zachycení a pohlcení.

Buněčná imunita
Buněčnou imunitu zajišťují leukocyty: granulocyty a agranulocyty. Agranulocyty jsou lymfocyty T a B, monocyty. T lymfocyty se ještě dělí na Th-lymfocyty a Tc-lymfocyty (které tvoří protilátky). Granulocyty- rozdělení podle reakcí s různými typy látek, které se využívají k jejich rozlišení. Metoda se jmenuje barvení a získáme jím neutrofily (neobarví se), bazofily (obarví se modře zásaditým roztokem) a acidofily (barví se kyselými roztoky červeně),nazýváme je granulocyty, protože mají v cytoplazmě zrníčka-granule. V buňečné imunitě nacházíme makrofágy (pohlcují velká tělesa) a mikrofágy (drobné částečky)

Lidské lymfatické orgány

Primární

 • kostní dřeň
 • thymus
 • Sekundární
 • slezina
 • lymfatické uzliny a jejich shluky (apendix, Peyerovy plaky ve střevě).

Imunitní systém krve
Imunitní systém krve tvoří leukocyty a jejich produkty spolu s komplementem. Produkty leukocytů jsou protilátky – imunoglobuliny a cytokiny.

Protilátky
jsou specificky zaměřené proti cizorodému materiálu, který jejich tvorbu vyvolal. Podle nejnovějších poznatků vznikají záměrnou přeměnou z jiných látek, např. hormonů.

Cytokiny
je skupina krevních bílkovin, pomocí kterých dokáží buňky imunosystému komunikovat mezi sebou a nervovým systémem, čímž se podílejí na vzniku prvních varovných příznaků, horečky, nechutenství. Komplement je další typ krevních bílkovin, podílejících se na reakcích.

Imunitní systém lymfatické tkáně a sleziny
Lymfatickou tkáň tvoří lymfatické cévy, které mají slepá zakončení v [[intersticiální tkán]i(tkáň mezi buňkami), odkud filtrují tkáňový mok od některých splodin, hlavně přebytečné vody. Tuto [lymfa|lymfu]] pak vedou do lymfatických spádových uzlin, ve kterých dozrávají lymfocyty (B-lymfocyty dozrávají ještě navíc v thymu-brzlíku, všechny krevní buňky včetně lymfocytů jsou tvořeny z kmenových buňek, v kostní dřeni, které se dále diferencují, rozrůzňují na jednotlivé typy), v těchto uzlinách jsou zachyceny a zničeny nádorové a poničené buňky. Z lymfatické tkáně jsou tvořeny i brzlík, nosní a nosohltanová mandle a slezina, na které se navíc odbourává část poškozených erytrocytů.

Imunita člověka se v průběhu života mění. Ovlivňuje ji životní styl, a životní prostředí, má vztah k neuroendokrynnímu systému člověka (psychické ladění), a bývá také napaden některými mikroorganismy (HIV), při jakékoli nemoci, se kterou musí bojovat, dochází k jeho oslabení (dva patogenní organismy už zvládá obtížně pokud jde také o obtížnou infekci).

Komentáře

Mohlo by Vás zaujmout