Hipoterapie

Hipoterapii jako součást rehabilitační péče přede-pisuje většinou neurolog, ortoped nebo internista, který musí pacienta v průběhu léčby pravidelně kontrolovat. Hipoterapeutickou léčbu provádí vyškolený fyzioterapeut, přičemž klient je při ovládání koně pasivní...

Odoláme nátlaku antibiotik?

HROZIVÝ BUMERANG Nekritické, mnohokrát zbytečné, ale především časté používání antibiotik způsobilo závažné problémy, které dolehly na zdravotnictví celého světa a kterým se...
Nemoc jako symbol

NEMOC JAKO SYMBOL

Rychlé střídání askeze (očista, vyprázdnění) a orgaistické hojnosti (velká žranice). Konflikt mezi hmotným a duchovním světem. Problémy s polaritou při hledání středu. Hlad po životě se utišuje místo zkušenostmi hltavým...

OBSEDANTNĚ KOMPULZIVNÍ PORUCHA

Tyto myšlenky jsou vnímány pacientem jako jeho vlastní, nikdo mu je žádným způsobem nevnucuje, přitom ale odporují vlastním zájmům a potřebám. Často se opakují ve stále stejné podobě. Jsou nepříjemné, nesmyslné....

Harmonizační meditace

Pomalu, ale přirozeně prohlubuj dech tak, že každý nádech procítíš skrze temeno hlavy, odkud přijímáš čistou uzdravující energii a výdech je veden tvým tělem, končetinami a chodidly, kudy odchází veškeré napětí...

Můj strach…

Mám strach ze zlých lidí, strach z toho, abych své děti vychovala tak, aby se jednou v životě o sebe dokázali postarat a nic zlého se jim nestalo. Mám strach o své...

Muži a ženy se mohou vzájemně obohacovat

Představitelkám něžnější poloviny lidstva by rozhodně neškodilo, kdyby stejně jako muži namísto dlouhých debat rázněji přikročily k činům a nesnažily se s protějškem mnohomluvně diskutovat o detailech záležitostí, které jsou mu...

NEGATIVNÍ ASERCE

Podstatou metody „ negativní aserce „ je vyjádření našeho práva dělat chyby, být nedokonalí v chování a za své nedostatky převzít plnou odpovědnost. Chyby přece dělá každý. Negativní aserce pomáhá k lepšímu sebepřijetí....

O ŽIVOTĚ, POPULARITĚ A ZDRAVÉ ŽIVOTOSPRÁVĚ

Vše v životě má dvě strany, stejné to je i s popularitou. Pro lékaře je popularizace zdravého životního stylu v televizi velká čest, motivuje mě k dalšímu studiu a k snaze o hlubší porozumění problémům obézních...

NAŠE SEXUALITA

Často se pak začneme schovávat, nebo chovat se jako „ někdo jiný „, abychom někomu vyhověli. To nikdy nefunguje a na nás to má zhoubný vliv. V homosexuální společnosti máme skupinu...

Nenechte si ujít

KOUZLA VÍL

Kdy hledat nadpřirozené bytosti-pro setkání s nadpřirozenými bytostmi jsou nejslibnější přesně dané dny a hodiny. Zjistěte, jaké to jsou a jak s jistotou využít tento čas. Kde...

Věštění budoucnosti V.

Nejpopulárnější články