krev

Krev

Vzhledem k její funkci se o ní často mluví též jako o trofické tkáni nebo trofickém pojivu.

Hlavní funkce krve je dopravovat živiny (kyslík, glukózu) a stopové prvky do tkání a odvádět odpadní produkty (např. oxid uhličitý a kyselinu mléčnou). Krev též transportuje buňky ( leukocyty, abnormální nádorové buňky) a různé substance (aminokyseliny, lipidy, hormony) mezi tkáně a orgány.

Anatomie krve

Hematokrit– poměr červených krvinek k plazmě

Krev je složena z několika typů krvinek a tyto formované elementy krve tvoří asi 45 % celé krve. Ostatních 55 % je krevní plazma – nažloutlá tekutina, která je kapalným mediem krve. Normální pH lidské arteriální krve je asi 7,40.

Popis krvinek:

 • Červené krvinky neboli erytrocyty (96 %). U savců tyto krvinky nemají buněčné jádro a organely, jsou to neplnohodnotné buňky. Obsahují hemoglobin a distribuují kyslík. Červené krevní buňky (spolu s endotelními cévními buňkami a některými jinými buňkami) jsou též označeny proteiny, které definují různé krevní typy.
 • Bílé krvinky neboli leukocyty (3 %) jsou částí imunitního systému a eliminují původce infekcí.
 • Krevní destičky neboli trombocyty (1 %) jsou odpovědny za srážení krve neboli koagulaci (sraženinu).

Krevní plazma je v podstatě vodní roztok obsahující 90 % vody, 7 % plazmatických proteinů, 0,9 % anorganických solí a roznášené látky.

Plazma a krvinky spolu tvoří nenewtonskou tekutinu, proudní vlastnosti jsou unikátně adaptovány do architektury krevních cév.

Bílá krvinka neboli leukocyt je krevní buňka, má schopnost ničit viry, bakterie, plísně, cizorodé částice, nádorově změněné buňky a vůbec všechny organismu cizí materiály.

Bílé krvinky jsou výkonnými buňkami imunitního systému.

Bílé krvinky v krvi

Bílé krvinky jsou stálou součástí krve. Jejich množství v 1 mm3 se u zdravého dospělého člověka pohybuje kolem 5 až 8 tisíc.

Obecně u savců jejich fyziologická koncentrace kolísá od 8 do 12 tisíc na mm3, u ptáků je v jednom mm3 12-28 tisíc leukocytů.

Koncentrace bílých krvinek je ovlivněna pohlavím, výživou, tělesnou námahou, zdravotním stavem a mnoha dalšími faktory. Po jídle a při probíhajícím infekčním onemocnění jejich množství stoupá.

Stav, kdy počet bilých krvinek poklesne pod fyziologickou normu, se nazývá leukopenie. Naopak stav, při kterém je bílých krvinek více, se nazývá leukocytóza.

Společné znaky bílých krvinek

Bílých krvinek známe mnoho druhů, jednotlivé typy se od sebe liší velikostí, tvarem jádra, vývojem i způsobem, jakým se podílejí na obraně organismu. Všechny ale mají několik společných znaků.

 • Bílé krvinky jsou plnohodnotné buňky, mají jádro, ale plně diferencované a zralé leukocyty se již nedělí. Jejich vývoj probíhá procesem leukopoézy, v kostní dřeni a v brzlíku.
 • Bílé krvinky jsou pohyblivé buňky, na podložce jsou schopné améboidního pohybu.
 • Bílé krvinky mají schopnost přilnout k různým povrchům (adhezivita)
 • Dokážou opustit krevní řečiště a vycestovat do okolní tkáně, tj. vaziva (diapedéza leukocytů)
 • Schopnost fagocytózy – přestože ne všechny bílé krvinky jsou fagocytující buňky, fagocytóza je typická pro leukocyty. Je to hlavní nástroj nespecifické imunity.
 • Lymfocyty

jsou druhým nejpočetnějším typem bílých krvinek, tvoří 20-30% z jejich celkového počtu. Podle toho kde vznikly a typu integrálních membránových proteinů jejich buněčné membrány se dělí na:

 • T-lymfocyty

dozrávají v brzlíku. Jsou to imunokompetentní buňky, klíčové pro rozběhnutí imunitní reakce. Zajišťují buněčnou imunitu, stimulují B-lymfocyty. Ničí buňky transplantovaných tkání, ale i pozměněné buňky vlastního těla (nádory, buňky napadené viry)

 • B-lymfocyty

zajištují humorální imunitu. Působením antigenu se transformují v imunoblasty, jejihž dělením vznikají plasmatické buňky, které produkují specifické protilátky. Některé B-lymfocyty se při styku s antigenem přemění na paměťové buňky, které zajistí velmi rychlou odpověď při opakovaném styku organismu s cizorodou částicí. Této reakce se využívá při očkování – aktivní imunizaci

B-lymfocyty tvoří asi 15% populace lymfocytů.

 • Monocyty

jsou největší buňky krve. Tvoří 3-8% z celkového počtu bílých krvinek, mají schopnost ameboidního pohybu i fagocytózy. Prostupují stěnou kapilár do vaziva, kde se mění v makrofágy.

Diferenciální rozpočet leukocytů

Zjištění přesného zastoupení typů leukocytů v periferní krvi je důležité pro stanovení diagnózy. Změněné poměry mohou být příznakem infekčních onemocnění (již zmíněný tyfus, AIDS a mnoho dalších). Přítomnost nezralých bílých krvinek v oběhu je příznakem leukémie.

Granulocyty

V cytoplasmě obsahují specifická granula. Mají polymorfní jádro, někdy se proto nazývají polymorfonukleární leukocyty.

Podle barvitelnosti těchto granul (dle Pappenheima nebo Giemsa-Romakowski) se dále dělí na:

 • Eosinofilní granulocyty

tvoří 2-5% z celkového množství leukocytů. Specifická granula se barví kyselým barvivem eosinem cihlově červeně. Mají schopnost selektivní fagocytózy, dokáží ničit parazitické červy a ovlivňují lokální zánětlivé procesy. Jejich množství stoupá při alergických reakcích a napadení cizopasníky, naopak klesá při intoxikaci NaCl nebo při některých infekčních onemocněních, jako jsou neštovice nebo tyfus.

 • Basofilní granulocyty

tvoří pouze 0,5-1% leukocytů v periferní krvi. Specifická granula jsou metachromatická, barví se bazickými barvivy. Fagocytárně jsou málo aktivní, jejich význam je nejasný. Mohou přestupovat do vaziva, kde podporují činnost heparinocytů.

 • Neutrofilní granulocyty

jsou v krvi zastoupeny nejčastěji. Tvoří 60-70% celkového počtu bílých krvinek. Specifická granula jsou špatně barvitelná, vybarvují se růžově nebo nafialověle. Neutrofily aktivně pohlcují malé částice, představují první linii obrany proti invazi mikroorganismů. Někdy se označují jako mikrofágy.

Mrtvé neutrofily, společně s bakteriemi, tvoří nažloutlou hmotu zvanou hnis.

Diferenciální rozpočet leukocytů

Zjištění přesného zastoupení typů leukocytů v periferní krvi je důležité pro stanovení diagnózy. Změněné poměry mohou být příznakem infekčních onemocnění (již zmíněný tyfus, AIDS a mnoho dalších). Přítomnost nezralých bílých krvinek v oběhu je příznakem leukémie.

Komentáře

Mohlo by Vás zaujmout