Matka kuřačka

Děti kuřaček mají nižší porodní hmotnost min. o 200 g (díky vlivu oxidu uhelnatého, který "přidušuje" plod v děloze), trpí více katary průdušek, plic a jejich děti mívají mnohem častěji infekty horních cest dýchacích

častější výskyt alergií, ekzémů, astmatu, vyšší riziko syndromu náhlého úmrtí plodu (cca. 40 ročně)

syndrom náhlého úmrtí plodu vzniká díky špatnému vzájemnému propojení neuronů v CNS, dítě se udusí

vzniká poškození mozku během vývoje a to příliš brzkým spojením neuronů (nervových buněk), které jsou předčasně aktivovány acetylcholinem díky nikotinu. Dochází u plodu k nesprávnému chaotickému spontánnímu zapojení neuronů v mozku v jednotlivých vrstvách mozkové kůry (neocortex) – to je nevratné!

také transplacentární (přes placentu) kanceroogeneze (ovlivnění vzniku nádorů u nenarozených) je experimentálně prokázána – chemické karcinogeny prostupují placentou z mateřského organismu do tkání nenarozeného, mohou vyvolat vznik nádoru prenatálně (před narozením), neonatálně (v době po narození) i postnatálně v době vývoje organismu narozeného.

Obecně byl zaznamenán nápadně zvýšený výskyt nádorů u dětí ve všech průmyslově vyspělých státech a nelze podceňovat jak kouření žen, tak i mnohonásobně vyšší citlivost fetálních (období před embr. vývoje) a embryonálních tkání vůči kancerogenům ze zevního prostředí

Tato problematika je také probírána na stránce http://sweb.cz/udime-sve-deti/ – zde se píše výstižně o tzv. "uzení dětí."

Komentáře