Meditace

Meditace je považována za nejvyšší formu samoléčení. Člověk se díky ní naučí ovládat své myšlení, zbavovat se napětí a rychle regenerovat síly. Největších úspěchů meditace dosahuje u nespavosti, mírní bolesti, dodává nám sílu překonat potíže, zlepšuje krevní oběh, má velmi příznivý vliv na dýchací a srdeční potíže. Meditovat je třeba asi půl hodiny denně a optimální je hodinku před meditací nejíst a nepít.

Zbavuje stresu, starostí, navozuje harmonii a uklidnění, obnovuje fyzické i duševní síly.

Tak jako je relaxace formou odpočinku, při kterém uvolňujeme napětí ve většině svalů, je meditace odpočinkem, kdy umožňujeme, aby co největší část naší nervové soustavy včetně mozku přestala pracovat. Naše vědomí a podvědomí pracují neustále, kdyby tomu tak nebylo, znamenalo by to konec života. I v absolutním klidu a při dokonalé relaxaci neustále přemýšlíme a rozvádíme sluchové a zrakové podněty, které k nám přicházejí, zpracováváme vzpomínky na nedávné i vzdálené události apod. Podstatou meditace je to, že toto podvědomé zpracovávání podnětů zcela zastavíme a přestaneme přemýšlet. Naučit se to je velmi těžké, jak se můžeme snadno přesvědčit. Různá náboženství, zejména východní, mají vypracován celý systém, jak stav meditace navodit. Ale už prosté odříkávání křesťanských modliteb nás může do značné míry k meditaci přiblížit  Pokud umíme meditovat, tedy dostat se do onoho shora popsaného stavu , určité části našeho mozku si odpočinou od své nepřetržitě prováděné činnosti, což se projevuje ve zlepšené psychice, zklidněním, při pravidelné meditaci odstraněním nebo zmírněním neuróz a fobií a zlepšením zdravotního stavu. Při meditaci je také člověk vnímavější k některým podnětům mimosmyslového vnímání. Jestliže kombinujeme relaxaci s meditací a provádíme ji několikrát denně, byť i jen několik minut, velmi brzy pozorujeme blahodárný vliv této metody, odstranění únavy a následně i zvýšení pracovního výkonu.

Komentáře