Meditace

"Nejprve jsem cítil nepohodlí. Seděl jsem na kameni a nemohl se zklidnit. Vadila mi tráva, brouci, mouchy i praskot větví. Až po deseti minutách se mi podařilo ovládnout rozbouřené smysly natolik, že jsem dokázal vystoupit za svého já a sledovat tok myšlenek, které se mi honily hlavou.

Díval jsem se do "tunelu" zapadajícího slunce a vystoupil ze své "aktuální" mysli. Jako by se mé vědomí zdvojilo. Sledoval jsem, co se mi odhaluje ve formě vzpomínek, asociací, vidění. Každý symbol se mi zdál důležitý…

A najednou jsem si uvědomil věci, které mi dříve nikdy nedošly. Vnímal jsem kořeny svého rodu a odpovědnost k předkům. Cítil jsem hlubokou a pevnou nit, která mě svazuje s vlastními dětmi. Nic jiného není tak pevné. Jim musím všechno předat," vrací se k hlubokému osobnímu zážitku Martin Nový, který se na podzim zúčastnil kurzu rozvoje osobnosti a poznání sebe sama, jehož součástí byl také nácvik indiánské meditace.

Cesta ke svému já
Meditace je po staletí součástí šamanských rituálů amerických indiánů. Šamani tím dosahovali zvláštního stavu osvobození, ve kterém putovali hluboko do sebe, kdy si uvědomovali nejskrytější příčiny a souvislosti. Jak vysvětluje antropoložka Angeles Arrienová ve své knize Archetypy šamanské tradice, meditace je příležitost objevit určité stránky nás samých. Může být chápána jako portál s trojími dveřmi – dosahuje vzpomínek a asociací, funguje jako most mezi vnějším a vnitřním světem a odhaluje božské stvoření v nás.
Indiánská tradice pracuje s meditací blíže k praktickému využití, k hledání a nalézání. Proto může být pro mnohé bránou do změněného stavu vědomí, ve kterém přináší odpovědi na nejrůznější otázky. Indiánská meditace využívá také nejrůznější polohy. Například pro další rituál vizionáře je nejvhodnější meditace v chůzi – kdy si vědomě zvolíme určitou otázku, necháme ji odeznít a pak pozorujeme, co je nám během chůze odhalováno. Nemusí to být vždycky dvakrát příjemné. Ale pokud je člověk ochoten vstoupit do tohoto stavu mysli naplno, může očekávat silný zážitek.

Komentáře