Regresní terapie

Nejdříve jsme zpracovali současný pohled do světla zářivky, a když jsme událost vyčistili, vybavila se Ríšovi vzpomínka, kdy byl malý, asi pětiletý chlapec, který si o vánocích, když se peklo cukroví, hrál s plechovou zdobičkou. Nedával pozor, a zdobičku si vrazil do oka. Znovu se mu vybavila bolest, kterou tenkrát cítil, paniku maminky a ostatních dospělých, kteří s ním jeli do nemocnice. Opět prožíval stres z nemocničního prostředí, kdy ho tam rodiče museli nechat samotného, jeho bezmocnost a strach. Několikrát jsme celý zážitek opakovali, dokud nebyl zcela vyčištěn.

Chtěla jsem vědět, zda se v minulosti nevyskytla podobná situace, kdy došlo k poranění levého oka. Po malé chvíli Ríša oznámil, že je někde na moři. Je hluboká noc, všude je tma, a on leží na palubě nějaké lodi. Je mu zima a třese se strachem. Neví, co tam dělá, cítí jenom tu hroznou zimu a strach. Najednou vidí světlo, které jej oslňuje, a vtom je konec a on se vznáší mimo tělo.

Vrátila jsem ho na začátek situace, kdy je na palubě, protože zpravidla teprve při druhém a třetím opakování se vybavují potřebné detaily. Stejně tomu bylo i nyní.

Ríša si uvědomil, že leží na přídi malého válečného plavidla a jeho úkolem je sledovat hladinu před nimi, aby nenajeli na minu. Upřeně sledoval temnou hladinu moře před sebou a světlometem pátral po minách. Třásl se zimou a strachem a byl velmi unavený. Vtom se mu ruka na držadle světlometu smekla, světlomet mu vyklouzl, otočil se proti němu a prudké světlo ho oslepilo. Když se mu po pár vteřinách vrátil zrak, uviděl, jak se těsně pod hladinou řítí k jeho lodi torpedo. Nestačil udělat vůbec nic, ani vykřiknout hrůzou. Nastal výbuch a celá loď byla zničena. Všichni zahynuli a na hladině zbylo jenom pár trosek. Ríšova duše se nad tou zkázou vznášela a nemohla stále pochopit, co se stalo, protože smrt přišla zcela nečekaně a velmi rychle. Ríša cítil obrovskou vinu za neštěstí, které se stalo a za smrt svých kamarádů, které nedokázal ochránit. Znovu celou tu hrůzu, bezmoc a lítost prožíval, a po tvářích mu tekly slzy. Po několikerém zopakování mu došlo, že této tragédii nemohl nijak zabránit, byla to prostě souhra nešťastných okolností, které nemohl změnit.

Pokračovali jsme v sezení dál:

Ríšovi se vybavilo, jak se žene na koni nějakým lesem, projíždí hustým houštím, a vtom se mu do oka zabodla zlomená větev. Ještě stačil dojet k jakémusi potůčku, kde ho bolest úplně ochromila, spadl z koně a chvíli ležel na zemi v bezvědomí. Když se probral, sáhl si na tvář, a místo oka nahmatal jenom prázdný důlek a krev. Nemohl tomuto hrůznému zjištění ani uvěřit. Doplazil se k vodě a vymýval si ránu, studená voda trošku bolest ztišila. Uvědomoval si, že se z něj stal mrzák, který se nebude moci oženit, protože jej žádná žena nebude takto poznamenaného chtít. Vztek se v něm mísil s lítostí a hořkostí. Podařilo se mu utrhnout rukáv košile a tím si převázal ránu. Vyškrábal se na koně a jel domů. Rána přišla k sobě a začala strašlivě bolet, trošku proto odsunul obvaz, aby pod ním mohl proudit vzduch a ochlazoval jej. Držel se v sedle s vypětím všech sil a nemohl se dočkat, až dorazí domů.

Ríša v tomto životě na následky zranění oka zcela určitě nezemřel, ale jaký byl jeho další osud, jsme nezkoumali. V tomto příběhu si Ríša uvědomil, že zranění si způsobil vlastní nerozvážností – kdyby nejel zkratkou přes les, tak se mu nic nestalo. Byl ovšem přesvědčen, že všechno zvládne a žádné nebezpečí mu nehrozí. Bohužel tohle přesvědčení má čas od času každý z nás, a pak už se jenom divíme, co všechno se nám přihodilo.

Komentáře