Roztroušená skleróza

Nemoc nejdříve zasáhne oblasti, které jsou odpovědné za čití, koordinaci a pohyb. Roztroušená skleróza zasahuje tzv. bílou hmotu mozku, kudy se vedou povely ke svalům a nervové vzruchy ze smyslových orgánů.

Nervová vlákna obalují myelinové pochvy, které izolují a chrání. Při roztroušené skleróze dochází k jejich zánětu a rozpadu a někdy se poškodí i samotné nervy. S postupující nemocí se mohou objevovat stále nová místa demyelinizace. Vznikají hlavně v krční míše a v zrakových nervech. Šedá kůra, část mozku odpovědná za vědomí, myšlení a paměť, není postižena.

Příčiny

 • Genetická predispozice
 • Často ji vyvolá traumatický stres.
 • Může být důsledkem nadměrného množství olova nebo rtuti v těle, i když otrava toxickými kovy může vyvolat podobné symptomy jako při MS ( multiple sklerosis – roztroušená skleróza ); při každém podezření na MS je nutné zjistit, nejde-li o otravu toxickými kovy.
 • Je to možná důsledek přemnožení candidy.
 • Může to být alergie na gluten (lepek).
 • Nedostatek vitamínu B 12 může způsobit zhoubnou anémii (diagnostikovatelnou z hladiny vitamínu v krvi) spojenou s poškozením míchy a často zaměňovanou s MS.
 • Benigní nádor míchy, který způsobuje stlačení, také vypadá jako MS, a i někteří pacienti s myalgickou encefalomyelitidou jsou někdy špatně diagnostikováni jako nemocní MS. (Jednoduchý test je vstát, rozkročit se, zavřít oči a dát nohy zase k sobě. Jestliže to není možné, pak jde pravděpodobně o MS.)
 • Porucha metabolizmu tuků
 • Autoimunitní onemocnění, při něm se v krvi vytvářejí protilátky proti vlastnímu myelinu
 • Důsledek "pomalé" virové infekce. Tato teorie je někdy dávány i do souvislostí s negativním vlivem očkování.

Příznaky a diagnostika

Nemoc se projevuje v atakách (záchvatech).
Slabost, únava, dvojité vidění, porucha vidění na jednom oku, poruchy čití na kůži končetin a trupu,svědění v obličeji, potíže při mluvení, pocity mravenčení, brnění, ztrnulosti, poruchy hybnosti končetin, ztráta kontroly nad končetinami, poruchy koordinace pohybů, závratě, třes, potíže se střevy, poruchy řízení močového měchýře.
Mimo záchvaty může být pacient zcela bez příznaků.

Klasická léčba

Zatím neznámá. Zmírňují se příznaky.
Nejdůležitější fyzikální léčba a udržování dobrého psychického stavu.

Přírodní a doplňková léčba

Potravinové doplňky:
Kyselina gamalinolenová (GLA) je důležitá pro tvorbu prostaglandinů pomáhajících imunitnímu systému. Tato kyselina má také schopnost obnovit mye kčnost buněčných membrán, užíváním přípravku lze docílit kompletní rekonstrukce celých tkání, které byly poškozeny degenerativním onemocněním.
B vitamíny – pomáhají při přeměně GLA na prostaglandiny
vitamín E, důležitý pro zabránění oxidaci nenasycených mastných kyselin a tím k jejich přeměně na nebezpečné peroxidy, které mohou způsobit demyelinizaci nervových vláken
vitamín C – důležitý antioxidant
zinek je nezbytný pro mnoho metabolických funkcí
Lecitin – pomáhá myelinovým pouzdrům a tím nervovému přenosu
Aminokyseliny karnitin – zlepšuje metabolismus tuků
Prostředky k odstranění candidy

Dieta: (dle Springhill centra)

– málo nasycených a živočišných tuků nebo vůbec žádné

– žádné mléčné výrobky kromě nízkotučných jogurtů, kozího či ovčího mléka

– žádné rafinované uhlohydráty (bílý chléb, bílá rýže, koláče, sušenky)

– žádný cukr

– oleje, které dodávají nutnou kyselinu linolovou

– pacienti alergičtí na lepek by měli dodržovat bezlepkovou dietu

– ryby 3 krát týdně

– pravidelně tmavá zelenina, luštěniny, zeleninové saláty

– ořechy,semínka a olej ze lněných semínek

– málo libového masa

– žádné kouření a minimálně alkoholu

Homeopatická léčba:
Konstituční homeopatie

Cvičení:
Mírné cviky pomáhají překonat únavu.

 

Roztroušená skleróza nejdříve napadá ty části těla, které mají na starost koordinaci a pohyb. Pacienti mají velmi často pocit, že nemohou své tělo ovládat. Průběh roztroušené sklerózy je u každého individuální. U některých se průběh s každým záchvatem může zhoršovat, u jiných se stav zlepší nebo příznaky dokonce vymizí.

Příznaky roztroušené sklerózy

 • Pocit necitlivosti končetin
 • Porucha chůze nebo rovnováhy
 • Poruchy vidění
 • Psychické problémy
 • Neustálá únava
 • Potíže se střevy
 • Poruchy s močením
 • Závratě
 • Špatná výslovnost
 • Sexuální problémy
 • Mravenčení

Příčiny vzniku roztroušené sklerózy

 • Traumatický stres
 • Genetická predispozice
 • Porucha metabolismu tuků
 • Nezhoubný nádor míchy
 • Alergie na lepek
 • Přemnožení kvasinek v těle
 • Nedostatek vitamínu B12
 • Důsledek virové infekce
 • Nadměrné množství rtuti nebo olova v těle

Léčba roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza se zatím nedá léčit, dají se však zmírnit její příznaky pomocí potravinových doplňků (zinek, lecitin, vitamin E, C, vitaminy B, kyselina gamalinolenová), dietami (žádný cukr, mléčné výrobky, rafinované uhlohydráty, kouření), cvičením a homeopatickou léčbou.

Na celém světě je odhadováno dva a půl miliónů, v České republice přibližně deset tisíc nemocných roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Toto onemocnění nejčastěji postihuje mladé lidi, ale může se projevit již v dětství nebo naopak v pokročilejším věku.

Jedná se o chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, které vede jak k demyelinizaci nervových vláken tak k jejich přímé ztrátě. Je řazena mezi tzv. autoimunitní onemocnění, přičemž hlavními cílovými antigeny pro autoimunitní útok jsou antigeny myelinové pochvy, obalující nervová vlákna v centrálním nervovém systému.

Příčina vzniku onemocnění RS není známá, podílejí se na něm faktory zevní i vnitřní a nepochybně řada z nich je ještě zcela neznámých. Typický průběh onemocnění je v počátku v atakách, kdy dochází k akutnímu rozvoji neurologických příznaků a remisích, kdy je vedení nervovým vláknem částečně obnoveno a klinické příznaky se zmírňují, později přechází do chronické progrese, kdy příznaky způsobené úbytkem nervových vláken přetrvávají.

Klinické příznaky jsou dány postižením určité dráhy, v jejímž průběhu se demyelinizace a axonální ztráta odehrávají. Mohou se projevovat retrobulbární neuritidou (charakteristická poruchami zraku od zamlženého vidění, poruchy barvocitu, výpadků zorného pole až po úplnou ztrátu zraku a bolestí bulbu při jeho pohybu), senzitivními projevy (parestézie, dysestézie, hypestezie, anestezie, hyperestezie, hypalgézie, analgézie, hyperalgézie, allodynie), vestibulárním syndromem (projevující se například závratěmi, poruchami rovnováhy), spastickými parézami (zpočátku nemocní udávají zvýšenou únavnost, nejistotu při chůzi, slabost, neobratnost končetiny, později dochází ke vzniku obrny centrálního charakteru provázené spasticitou), poruchami mozečku (projevující se ataxií, poruchou rovnováhy, třesem), poruchami sfinkterů (projevující se náhlým nucením na mikci, později retencí či inkontinencí), okohybnými poruchami, postižením mozkových nervů, pseudobulbárními obrnami (porucha polykání a řeči), sexuálními poruchami (erektilní dysfunkce, snížené libido, snížená frekvence orgasmu, únava, snížená citlivost a vzrušivost), poruchami autonomního nervového systému (chlad a cyanóza akrálních částí těla, paroxysmální atriální fibrilace, hypotermie, ortostatická hypotenze, námahou navozená tachykardie, abnormní odpověď potních žlaz), únavou, kognitivními a afektivními poruchami (deprese, demence, bipolární porucha), epileptickými záchvaty, extrapyramidovými poruchami (akinézy, dyskinézy), kmenovými příznaky. Komplikací těchto příznaků může dojít ke vniku infekcí močových cest, svalových atrofií, snížené hustotě kostí, dechovým poruchám, kontrakturám a proleženinám. Klinické příznaky mohou ve svém důsledku vést k sociálním (vztahy, způsob rodinného života, trávení volného času) a pracovním (vzdělání, hledání pracovních příležitostí, výsledky v zaměstnání, ekonomická situace) a psychologickým komplikacím a zhoršovat tak kvalitu života nemocných.

K určení diagnózy je nutné soubor klinických příznaků doplnit pomocnými vyšetřovacími metodami. Ke stanovení diagnózy jsou vyžadovány alespoň dvě ataky, průkaz dvou různě lokalizovaných ložisek na magnetické rezonanci anebo computerové tomografii a abnormní mozkomíšní mok.

Vzhledem k množství možných příčin vzniku onemocnění a klinickým příznakům, které ve svých důsledcích zasahují nejen do somatické, ale také psychické a sociální oblasti, je při léčbě tohoto onemocnění nutný komplexní přístup, vycházející z týmové spolupráce odborníků různých medicínských oborů. Významnou roli v léčbě však hraje přístup nemocného a celé rodiny, případně spolupráce se svépomocnými skupinami (například Roska).

V současné době je snahou co nejčasnější zahájení dlouhodobé medikamentózní léčby (interferon beta, glatimerátacetát, imunoglobuliny, mitoxantronu, azathioprin), aby se zabránilo nevratným škodám na nervovém systému v podobě rozsáhlé demyelinizace a axonální ztráty. V léčbě akutní ataky má významný efekt podávání steroidních hormonů (především methylprednisolon). U maligního průběhu je úspěšná autologní transplantace kostní dřeně (metoda intenzivní imunoablace s podporou autologních kmenových buněk). Také proces rehabilitace by měl začít ihned při stanovení diagnózy a měl by se stát způsobem života nemocného.

Výskyt onemocnění (epidemiologie)

RS je velmi časté onemocnění. Na celém světě je odhadován o dva a půl miliónů nemocných. V České republice přibližně 100 (38 – 150) nemocných na 100 000 obyvatel (přibližně každý 1000 obyvatel, jedno promile obyvatelstva).

Na vzniku onemocnění se podílejí faktory zevní i vnitřní. Řada z nich je ještě zcela neznámých. Komplexita a různorodost těchto faktorů zatím nedovoluje činit žádné jednoznačné závěry v otázkách rizika vzniku onemocnění RS.

Faktory prostředí

Geografické faktory

RS se po celém světě vyskytuje nestejnoměrně. Vzorec výskytu nemoci ukazuje existenci určitých zón různého rizika pro RS, které sledují do značné míry zeměpisnou šířku. Někteří vědci se domnívají, že to svědčí o existenci takových příčin nemoci, které jsou závislé na zevním prostředí.

Oblasti vysokého rizika nemoci, tzn. oblasti s prevalencí více než 30 nemocných na 100 000 obyvatel, jsou severní Evropa, severní část USA, jižní Kanada, jižní Austrálie a Nový Zéland.

Jižní státy USA, jižní Evropa a většina Austrálie tvoří oblast o středním riziku nemoci, tedy s prevalencí 5 – 29 nemocných na 100 000 obyvatel.

Oblasti s malým rizikem, tedy s prevalencí méně než 5 pacientů na 100 000 obyvatel, jsou Asie, Latinská Amerika, většina Afriky a Středního Východu.

Mnoho epidemiologických studií tak ukazuje určitý gradient (změnu se vzdáleností) prevalence nemoci, která stoupá se vzdalováním se od rovníku, a to na obou polokoulích. Dobře dokumentovaný je tento gradient v Austrálii, USA, na Novém Zélandě a v Japonsku.

Tyto gradienty neplatí absolutně, například prevalence v Rochesteru v Minesotě je čtyřikrát vyšší než v Newfoundlandu, který má vyšší zeměpisnou šířku. V zemích s rasově homogenní populací je závislost na zeměpisné šířce zjevnější, různý etnický původ obyvatel toto pravidlo narušuje. Je znám rozdíl mezi prevalencí RS na Maltě (4/100 000) a na Sicílii (53/100 000), ačkoli tyto země na mapě leží velmi blízko. Etnický původ obyvatel je však zcela rozdílný, obyvatelstvo Malty je převážně maurského původu.

Studie o geografické distribuci RS tak sice prokazují nějaký příčinný faktor nemoci v zevním prostředí, tento faktor je však nepochybně přítomen téměř všude a zcela nepochybně není jediným faktorem podílejícím se na vzniku RS.

Časový faktor

Řada epidemiologických studií ukazuje, že incidence (počet nových případů nemoci v dané populaci v určitém čase) i prevalence (počet žijících pacientů na určitý počet obyvatel k určitému datu) RS stoupají. Není jasné, zda je to skutečný vzestup či zda je jen spolehlivější a přesnější diagnostika nemoci. Vzhledem k tomu, že však stoupá i výskyt dalších autoimunitních onemocnění, zvláště juvenilního diabetu, není pravděpodobné, že by šlo o zkreslení údajů způsobené zlepšenými možnostmi diagnostiky.

Demografické faktory

Prevalence RS je nejvyšší v severní Evropě a v zemích osídlených evropskými vystěhovalci – tedy v severních státech USA, v Austrálii a na Novém Zélandě. Opět to neplatí absolutně. Mezi bílými obyvateli Jižní Afriky je RS relativně řídká (13/100 000 obyv.), mezi původním africkým obyvatelstvem je ovšem prevalence ještě nižší – 4/100 000. Stejně tak je tomu u bílých osadníků Queenslandu, Austrálie a jižních států USA. Znamená to tedy opět, že rasová vnímavost není jediným faktorem, rozhodujícím o vzniku choroby.

U původního afrického obyvatelstva je RS chorobou téměř neznámou, ačkoli existují zprávy o možnosti této diagnózy u několika obyvatel Zimbabwe a Jižní Afriky. Prevalence RS u černých obyvatel USA je vyšší než v Africe, ale nižší než u bílých obyvatel. Také se zdá, že u Afroameričasnů hraje roli příměs genů bílých obyvatel. Orientálci mají velmi nízkou prevalenci RS (Japonsko 1-4/100 000 obyv., Korea přibližně 2/100 000, u ostatních skupin to není více.) Přesto si tyto skupiny obyvatel zachovávají gradient zeměpisné šířky i při této malé prevalenci. Američtí Indiáni a Eskymáci (původem orientální obyvatelstvo) – tuto chorobu v podstatě neznají. Stejně jsou na tom Laponci, Maorové a další geneticky a kulturně oddělené skupiny, a to i když žijí v oblastech s vysokou prevalencí. Podobně se diagnostikovala RS relativně málo u rómského obyvatelstva, studie u maďarských Rómů, prováděné v současné době, však tuto teorii poněkud zpochybňují.

Pohlaví

Nedávné populační studie jasně ukazují, že RS je častější u žen než u mužů, a to asi v poměru 2:1. Tento poměr je zachován i při studiu dvojčat. U mužů se projevuje větší tendence k primárně progresivnímu typu onemocnění (tzn. pozvolnému nárůstu neurologických příznaků bez větších výkyvů, atak).

U časného začátku nemoci (před 16. rokem života) je poměr mezi dívkami a chlapci 3:1, u pozdního začátku onemocnění (po 45. roce života) je poměr žen a mužů 2,4 : 1. Příčina nerovnoměrného výskytu u obou pohlaví není jasná, u časného a pozdního začátku nemoci může být ovlivněna pubertou a menopausou, protože pohlavní hormony mají významný vliv na imunitní reakce.

Věk

U dvou třetin pacientů se prvé příznaky nemoci objeví mezi 20. – 40. rokem, v průměru poněkud dříve u žen. Necelé jedno procento pacientů má prvé příznaky ve věku nižším než 10 let a vyšším než 59 let. Nečekaně velké procento (proti normálnímu statistickému rozložení) pacientů má prvé příznaky mezi 41. – 45. rokem života. Je zajímavé, že toto rozložení platí všude na světě, bez ohledu na obrovské rozdíly v prevalenci nemoci.

Migrace

Migrace z oblastí s velkým rizikem do oblastí s malým rizikem výskytu RS

Prvé studie zkoumaly vliv migrace ze severní Evropy do Jižní Afriky. Bylo zarážející, že prevalence RS se u vystěhovalců změnila z 50-100/100 000 obyvatel v jejich původní vlasti na 36/100 000 obyvatel v jejich nové vlasti, přičemž zde narozené bílé obyvatelstvo mělo prevalenci už jen 11/100 000 obyvatel. Na věk při vystěhování nebyl v této studii brán zřetel.

Tyto výsledky ukázaly, že při stejném etnickém pozadí se může prevalence RS měnit, žije-li osoba ve velmi odlišné geografické oblasti. Australské a izraelské migrační studie tyto výsledky v podstatě potvrzují. Kromě oblasti s největším výskytem RS mají přistěhovalci do Austrálie podobnou prevalenci RS jako tamní obyvatelé evropského původu. Prevalence RS v Tasmánii je vyšší u přistěhovalců než u tamních obyvatel, ale je stejná jako v zemi, odkud většina z nich přišla, tedy Velké Británii.

Gradient prevalence, který existuje u obyvatel narozených v Austrálii, je zachován i u přistěhovalců.

Údaje o vystěhovalcích do Izraele lze jen obtížně interpretovat, protože se zde rychle mění věková struktura obyvatelstva a jde o různé etnické skupiny. Přesto se zdá, že RS je u imigrantů z Evropy v Izraeli méně častá než např. v severní Evropě.

Migrace z oblastí s malým rizikem do oblastí s vysokým rizikem výskytu RS

Zajímavé údaje poskytují přistěhovalci z Indie do Velké Británie. Ti, kteří přišli v dospělosti, si podržují stejnou prevalenci choroby, která byla v jejich původní vlasti, tedy asi 1/8 oproti Anglii, zatímco výskyt nemoci u jejich dětí je už daleko vyšší.

Vliv věku v době migrace

Migrační studie dávají tušit, že schopnost onemocnět RS se zakládá někdy v dětství, nejspíše do 15 let. Migrace z oblasti vysokého rizika do oblasti nízkého rizika pro RS v útlém dětském věku výrazně snižuje riziko onemocnět RS. Opak není tak dobře dokumentován.

Nakupení případů – "epidemie"

Existuje řada zpráv o tom, že se RS vyskytla v jedné lokalitě u více osob najednou nebo u osob, které pracovaly nebo žily předtím na stejném místě. Ve většině těchto případů přesná statistická analýza nepotvrdila skutečný vztah mezi výskytem RS a lokalitou nebo dobou vzniku. Jedinou výjimkou je výskyt RS na třech Orkneyských ostrovech poblíž skotského pobřeží, kde onemocněla řada lidí ve věku 21 let.

Je vždy těžké posoudit, zda se tato nakupení vyskytují častěji, než by odpovídalo náhodě. Tyto situace však zasluhují pozornost, neboť není vyloučeno, že by mohly vnést více světla do příčin RS.

Údajné epidemie byly hlášeny z několika lokalit. Nejznámější je případ ostrovů Faroe po druhé světové válce. Mezi rokem 1943 a 1973 zde byly identifikovány tři "epidemie". Tvrdí se, že před rokem 1943 zde RS neexistovala, výskyt se dává do souvislosti s pobytem britských vojáků na těchto ostrovech v letech 1940-1945.

Podobný vztah se uvádí pro pobyt britských, amerických a kanadských vojáků na Islandu a epidemií RS, kterou zde zaznamenali mezi lety 1945 až 1954. Prevalence nemoci stoupla v té době ze 2/100 000 na 3,5/100 000, nelze to tedy spolehlivě hodnotit jako epidemii. Diagnostika se v té době zlepšila, první neurolog na Islandu byl až roku 1942.

Na Sardinii ve vojenském výcvikovém táboře se objevily první případy RS 12 let poté, co se mezi vojáky objevili cizí příslušníci. V populaci, kde RS do té doby nebyla popsána, se objevilo šest případů mezi roky 1952 – 1960 a dalších sedm mezi roky 1964 až 1980.

Společným rysem zpráv o těchto "epidemiích" je příchod velkého počtu cizinců do relativně izolovaných komunit. Někteří vědci se pokoušeli z těchto zpráv dovozovat, že RS je přenosnou nemocí. Než je podobné tvrzení možno považovat za prokázané, je vždy třeba vzít v úvahu další faktory (např. zlepšenou diagnostiku), které se objevují ve stejné době.

Sociálně kulturní faktory (vliv způsobu života na výskyt nemoci)

Výživa

V souvislosti s etiologií RS se často hovoří o druhu a množství tuku v potravě. Předpokládalo se, že potrava s vysokým obsahem tuků (a tím relativním nedostatkem nenasycených mastných kyselin) může přispívat ke špatné funkci myelinu a některými studiemi byl potvrzen pozitivní vliv diety s vysokým obsahem tuků. Navíc již bylo řečeno, že RS má velmi nízkou prevalenci mezi obyvateli Jižní Afriky či Eskymáky, ačkoli jejich strava obsahuje tuků velmi mnoho. Ani studie o obsahu obilovin, vitaminu D, vápníku, selenia a vitaminu E a A v potravě nepřinesly jednoznačnější výsledky.

Hygienické podmínky

Důkazů o vztahu hygienických podmínek a výskytem RS je velmi málo. Z předběžných výsledků studií vyplývá, že se RS více vyskytuje u obyvatel s vyšším hygienickým standardem. Bylo potvrzeno, že v zemích v zemích s vyvinutými technologiemi a nedostatečným zdravotnickým zázemím je výskyt RS nízký (Japonsko a Mexiko). Se zlepšenými zdravotními podmínkami se výskyt RS zvyšuje (Izrael). Také u zvířat byla potvrzena vyšší vnímavost zvířat vůči zvířecímu modelu RS v čistším prostředí.

Urbanizace

Studie z USA a Izraele spojují výskyt RS s neidentifikovatelným faktorem spojeným s městským životem. Řada studií z Izraele spojuje RS s technologizací způsobu života, s vlivem západní civilizace. Tato hypotéza potřebuje další výzkumy, protože i jiná onemocnění (cukrovka, hypertenze) jsou spojeny se změnami životního stylu, který přináší rozvoj technologií a urbanizace.

Genetické faktory

Již v 19. století byly známy případy výskytu u více členů jedné rodiny. Do r. 1950 bylo objeveno 85 takových rodin a jejich rodokmeny vedly k formulaci představ o povaze vnímavosti vůči RS.

Z rodokmenů bylo jasné, že dědičnost není klasická mendelovská. Přesto je dnes jasné jen to, že RS se vyskytuje častěji u příbuzných pacientů než v ostatní populaci. Nejčastěji jsou postiženi sourozenci. Při genetické konsultaci lze vyjádřit riziko pro další příslušníky rodiny v procentech přibližně takto: sourozenci (4%), rodiče (3%), děti (2,5%), strýcové, tety a bratranci či sestřenice (2%), neteře a synovci (1,5%). Riziko je samozřejmě ovlivněno pohlavím.

Riziko nižší než 10% pro všechny kategorie příbuzných v podstatě vylučuje dědičnost vnímavosti pomocí jednoho genu. Nejvyšší riziko u sourozenců znamená, že některé nebo všechny geny zodpovědné za vnímavost vůči RS mají recesivní způsob dědičnosti, tzn. že takové geny se nemusí vůbec projevit. Není samozřejmě vyloučeno, že stejné prostředí, v němž sourozenci vyrůstají, má také vliv na častější výskyt RS. Z výsledků studie dvojčat a zvířecích modelů vyplývá, že existuje podstatný genetický faktor (nejméně dva geny) vnímavosti pro RS, který se projeví jen za určitých zevních podmínek.

Také regulace imunitních reakcí v těle je dána geneticky. Předpokládá, že u člověka existují úseky genetického kódu (určující stavbu trimolekulárního komplexu významného pro rozpoznání antigenu), které představují zvýšenou pravděpodobnost poruchy řídící funkce imunitního systému. RS se řadí mezi autoimunitní onemocnění (imunitní systém nasměroval svůj útok proti vlastnímu organismu). Byly nalezeny molekuly, jejichž geny jsou kandidáty vnímavosti vzniku tohoto onemocnění.

Jak onemocnění vzniká

Roztroušená skleróza je onemocnění, postihující mnohočetnými ložisky bílou hmotu centrálního nervového systému (CNS), tedy mozku a míchy. Bílá hmota je tvořena nervovými dráhami (výběžky nervových buněk, po nichž jsou přenášeny nervové vzruchy) a jejich obalem, myelinem, který slouží jako izolační hmota a umožňuje rychlé vedení vzruchu po nervových vláknech. Nervová vlákna, která mají tento obal, tzv. myelinovou pochvu, nazýváme myelinizovaná. Ta onemocnění, u nichž dochází k poruše a úbytku této myelinové pochvy, nazýváme souhrnně demyelinizacemi.

Šedá hmota CNS je naopak tvořena těly nervových buněk. V mozku je to mozková kůra a podkorová šeď (velká podkorová jádra, tedy velké shluky nervových buněk). V míše je šeď v okolí centrálního kanálku, který je uprostřed míchy, bílá hmota je naopak v míše na povrchu.

U RS dochází z neznámých příčin k tvorbě zánětlivých demyelinizačních ložisek kolem drobných cév v bílé hmotě CNS. Ložiska mohou mít velikost od 1 mm do několika cm. V důsledku zánětlivých změn dochází k rozpadu myelinové pochvy v místě ložiska, a tím k poruše vedení vzruchu obnaženým nervovým vláknem. Vlákno, kterému se rozpadne myelin, není schopno po dobu několika dnů vést vzruch vůbec, dochází k bloku vedení. To proto, že na obnaženém vlákně nejsou iontové kanály, kterými vzruch běží. Ty jsou u myelinizovaného vlákna nashromážděny právě v zářezech, oddělujících "buřtíky" myelinu. Trvá několik dnů, než se rozprostřou po obnaženém vláknu a obnoví funkci vlákna, tedy vedení vzruchu. Po několika týdnech, když zánětlivá reakce odezní, může být myelin dotvořen, pokud nebyly zničeny buňky, které ho jako jediné v těle vytvářejí. Není již nikdy tak silný a zářezy v něm jsou blíže u sebe, ale nervové vlákno již není obnažené, i když vedení vzruchu je přece jen o něco pomalejší než u zdravého vlákna.

V poslední době bylo zjištěno, že v akutním zánětlivém ložisku dochází i k trhání nervových vláken samotných, což ve svém důsledku znamená při jejich velké ztrátě i poškození funkce. Není zatím známo, na čem je míra ztráty nervových vláken závislá, jak to, že u některých pacientů k ní dochází velmi pozvolna a u jiných masivně, takže se roztrhne v akutním zánětlivém ložisku až několik tisíc vláken v jednom mm3. Všechny nervové dráhy v těle jsou jištěny větším množstvím vláken, než je pro normální funkci potřeba. Proto až po jejich významné ztrátě zůstanou po atakách trvalé následky. Ztráta nervových vláken je tedy zodpovědná za trvalý výpadek funkce, za neurologickou invaliditu.

Schopnost nahradit rozpadlý myelin novým je v CNS u člověka omezená. Myelin je totiž stočený výběžek buňky, která jej vytvořila, tedy její dvojitá membrána. Rozpadá-li se myelin opakovaně, znamená to, že buňka ztrácí opakovaně část sebe sama – své výběžky – a tento opakovaný stres, kdy musí znovu dotvářet část svého těla, vede k vyčerpání jejích regeneračních schopností. Opakuje-li se zánět několikrát na jednom místě, není myelin už nahrazen a v místě zánětlivého postižení přetrvává výrazně zpomalené vedení vzruchu, odpovědné za zhoršení funkce a zřejmě zčásti za unavitelnost (svalu touto dráhou zásobeného, zraku, ap.).

Je-li nervová dráha (která může měřit až několik desítek cm) postižena rozpadem myelinu na několika místech, dochází časem k výrazné poruše funkce, protože obnažené nervové vlákno trpí a nakonec zaniká. Tento zánik degenerací je znám již dlouho a uplatňuje se kromě akutní ztráty vláken především ve fázi chronické progrese, kdy neurologická invalidita postupně narůstá. Regenerace nervových vláken v centrálním nervovém systému u člověka není možná, pouze v periferním nervu mohou vlákna dorůstat a obnovit tak funkci ztracenou např. poraněním (ale ani tato regenerace není úplná a dokonalá).

Proč onemocnění vzniká

Zánět je obecný mechanismus, kterým imunitní systém (nástroj obranyschopnosti) likviduje organismy, které napadají člověka (bakterie, viry atp.), buňky, které se vytvoří v organismu a mohly by způsobit jeho poškození (např. buňky nádorového bujení) a také buňky přestárlé a poškozené.

Buňky imunitního systému (bílé krvinky, buňky sleziny, brzlíku a některé další) jsou schopny rozpoznávat na povrchu ostatních buněk těla struktury, určující, která buňka je tělu vlastní a která ne. Struktury, rozpoznávané na obalech buněk (membránách), jsou především bílkovinné povahy, skládají se z řetězců aminokyselin a k jejich rozpoznání slouží určité jejich krátké úseky se zcela určitou stavbou i prostorovým uspořádáním.

Jestliže se na povrchu viru nebo bakterie vyskytuje struktura velmi podobná struktuře vlastního těla, může se stát, že imunitní reakce se "přesmykne" a imunitní buňky začnou pomocí zánětlivé reakce likvidovat tuto strukturu vlastního těla.

Proto se obecně chorobám, u nichž k tomu dochází, říká autoagresivní nebo autoimunitní (proti sobě zaměřená imunita).

Během vývoje organismu se jeden druh bílých krvinek učí, které struktury k vlastnímu tělu patří. Narodíme se totiž se schopností rozpoznávat asi l09 takových struktur. Buňky, které by tedy poznávaly bílkoviny na povrchu vlastního těla a zahajovaly vůči nim destruktivní reakce, musí být buď zničeny (mají-li tuto schopnost velmi silnou) nebo alespoň umlčeny (změněny v nefunkční, blokované ve svých schopnostech – to tehdy, jsou-li tyto jejich rozpoznávací schopnosti slabé).

Zřejmě všichni máme v těle buňky, které umí rozpoznat struktury našeho nervového systému (a také jiných orgánů) jako cizí materiál, ale za normálních okolností jsou tyto buňky ve stavu spánku. Neútočí.

U pacientů s RS bylo zjištěno, že tyto buňky byly probuzeny a nacházejí se v tzv. aktivovaném stavu. Jsou proto schopny se množit a dosáhne-li jejich počet určité hodnoty, jsou schopny zaútočit na cílový orgán. Cílovým orgánem je ten, kde se nachází ta struktura, kterou tyto buňky umí rozpoznat. Nikdo neví, jak tam najdou cestu, ale najdou ji. Jaký podnět potřebují k tomu, aby se začaly množit, není také známé. Není známé ani to, co vedlo k jejich prvotní aktivaci, i když o tom existuje řada hypotéz.

Je známo, že u různých pacientů s RS může jít o různé struktury na povrchu myelinu. Těchto rozpoznávaných struktur (antigenů) může být u jednoho pacienta několik a během let choroby jich přibývá. Je to zřejmě tím, že tkáň se rozpadá a jsou aktivovány další druhy lymfocytů, schopných rozpoznávat další struktury z rozpadající se tkáně.

Podstatný je fakt, že aktivovaná buňka (bílá krvinka – lymfocyt) schopná rozpoznat struktury na myelinovém obalu, tedy buňka, která kolovala do té doby jen v krvi, umí přestoupit z krve do mozkové tkáně a začít zde svůj útok proti myelinové pochvě.

Mezi krví a tkání CNS existuje totiž celkem pevná bariéra, nazývaná krevně-mozková (hemato-encefalická). Ta je pro řadu látek i buněk kolujících v krvi, neprostupná.

Aktivovaný lymfocyt produkuje látky (opět bílkovinného charakteru), které umí přitáhnout z krve další buňky, které pomohou roznítit zánětlivé ložisko. Obecně je nazýváme cytokiny. Jsou to látky vytvářené v buňkách imunitního systému na podnět nějakého signálu, který buňka obdržela. Jsou z buňky uvolněny a jsou jinými buňkami zachyceny jejich specifickými receptory, do nichž zapadnou prostorově a chemicky jako klíč do zámku. Toto spojení je signálem pro buňku, která nesla specifický receptor. Tana tento podnět vykoná další akci v řetězci imunitních reakcí. Buňky tak spolu komunikují, navzájem se ovlivňují ve smyslu plus i minus a imunitní reakce je tak regulována ve smyslu aktivace nebo inhibice (potlačení).

Některé tyto bílkovinné produkty můžeme proto nazývat zjednodušeně prozánětlivými, jiné protizánětlivými. Některé slouží jako růstové faktory a mohou se proto účastnit obnovy poškozené tkáně.

Aktivita lymfocytů, které pronikly do místa zánětu, vede ke spolupráci s buňkami, které umějí tvořit protilátky. Tyto protilátky se také uplatňují v poškození tkáně. Další buňky, které se aktivně podílejí na poškození myelinu, jsou tzv. makrofágy, velké buňky, nadané schopností polykat rozpadlé součásti tkáně (makro-fág znamená řecky vlastně "velký jedlík"). Uvažuje se o jejich úloze v ničení nervových vláken, protože byly nalezeny v blízkosti jejich přetržení. Nejde asi o mechanický útok, ale spíš o produkci toxických látek, které mohou obnažená nervová vlákna ničit.

Za normálních okolností má zánět schopnost se sám po určité době vyčerpat. Bílé krvinky se přestávají množit, tím klesá i produkce jejich cytokinů a umírají tzv. programovanou smrtí. Tento proces je v buňce naprogramován. Mohou tak nastoupit reparační pochody, které uklidí škody, jež zánět napáchal, zlikvidují zbytky rozpadlých buněk a podle možností tkáň nahradí.

Jenže jak už bylo řečeno, schopnost opravit myelin není v CNS velká. Myelinová pochva je výběžek buňky, nazývané oligodendrocyt, která jím obtáčí vždy několik nervových vláken. To dělá nejkvalitněji během vývoje jedince, proto dítě teprve postupně, jak mu jednotlivé nervové dráhy myelinizují, nabývá schopnosti chodit a zvyšuje se jeho obratnost i duševní schopnosti. V dospělosti je schopnost myelinizace omezená, i když existují i v dospělém mozku buňky, z nichž se zralé oligodendrocyty mohou vyvinout. Aby však tvořily znovu myelin, potřebují řadu signálů od okolních buněk, které musí přijít ve zcela přesném sledu. Jejich samotná přítomnost tak není dostatečná.

Vývoj vědeckých poznatků v oblasti RS

Jak dlouho onemocnění RS existuje, není známo. První stopy nás zavádějí do Nizozemí 14. století ke svaté Lidwině ze Sciedamu, dále do Británie přelomu 18. století k bratranci královny Viktorie.

První odborný popis pochází z 18. století od pařížských anatomů Cruveilhiera a Carswella. V souvislosti s odhalením myelinu pod mikroskopem Charot v roce 1868 morfologicky a klinicky toto onemocnění formuloval. Objevy Mendelových zákonů genetiky a existence virů, poznatky o boji těla s infekcí pomocí protilátek zatím nebyly dávány do souvislosti s RS. RS byla léčena různými toniky a stimulancii (například chlorid zlata, síran zinečnatý), elektroterapií či vodoléčbou.

30-40 léta

V roce 1928 byly mozkové buňky zvané oligodendrocyty rozpoznány jako zdroj myelinu. Zjistilo se, že nervová vlákna, která ztratí myelin, ztrácejí zároveň schopnost vést nervové impulsy (1937). Byly vypěstovány geneticky totožné kmeny laboratorních zvířat vrozeně vnímavých k určitým chorobám, což umožnilo zkoumat dědičné dispozice ke vzniku těchto onemocnění. Stimulací imunitní reakce vůči myelinu u vrozeně vnímavých zvířat byl vyvolán zvířecí model RS experimentální alergická encephalomyelitida (EAE), čímž bylo možné experimentálně zkoumat RS. Byl prokázán význam lymfocytů (druh bílých krvinek) v imunitní odpovědi (1936) a tvorba protilátek B-lymfocyty. U ovcí byl objeven virus, který napadá oligodendrocyty způsobuje tak destrukci myelinu. Tyto nové vědecké poznatky však nebyly systematicky uspořádány a na způsob léčby neměly zásadní vliv. Na RS, která v té době byla léčena více než 30 druhy různých léčebných postupů (například odstranění mandlí, ozáření rentgenem, protialergické injekce, léky rozšiřující cévy a působící proti srážlivosti krve, psychiatrická léčba, masáže, vitaminy, diety), bylo nahlíženo jako na onemocnění v podstatě beznadějné, léčebně neovlivnitelné.

50-80 léta

V roce 1950 byly na nervovém vláknu objeveny sodíkové a draslíkové kanálky, které jsou základem vedení elektrického impulsu nervem, což bylo podnětem pro rozvoj molekulární a buněčné biologie. V roce 1953 byla objevena nositelka genetické informace deoxyribonukleová kyselina. Byla popsána vnímavost vůči RS v některých rodinách. V roce 1965 se podařilo prokázat, že T-buňky jsou schopny reagovat proti myelinu. V roce 1975 byly objeveny geny, které v organismu zajišťují kontrolu "vlastního" a "nevlastního", tedy obranyschopnost. Dále byly rozpoznány takové druhy imunitních buněk, které "suprimují" (potlačují) nebo "napomáhají" imunitním reakcím. V laboratořích byly připraveny monoklonální protilátky schopné vyhledat a označit specifické typy T-buněk (1976). Bylo zjištěno, že imunitní reakce jsou regulovány pomocí cytokinů (například interferony), vytvářených imunitními buňkami. Jsou to látky bílkovinné povahy, které slouží ke komunikaci buněk mezi sebou a jsou nositeli aktivačních nebo inhibičních signálů a přes krevně-mozkovou bariéru se do CNS pomocí adhezivních molekul. Věda začala bezprostředně ovlivňovat klinickou praxi. Soustředila na hledání "spouštěcího" viru RS, byly vytvořeny první škály k posouzení míry klinického postižení, na CT (computerová tomografie – rentgenové vyšetření ve vrstvách za použití počítače) bylo možné vidět velké plaky (ložiska RS), byly provedeny prvé epidemiologické studie, ukazující vliv pohlaví a zeměpisné šířky na výskyt RS, u nemocných s RS byly zjištěny vyšší hladiny protilátek proti virům. V šedesátých letech začala éra kontrolovaných klinických pokusů. Byl prokázán vliv protizánětlivého hormonu ACTH (adrenokortikotropní hormon) na urychlení uzdravení z akutní ataky (1969). Proběhla první pilotní studie Copolymeru 1 – syntetické napodobeniny myelinového bazického proteinu (1979).

90 léta

V roce 1980 byl rozpoznán negativní vliv astrocytů (mozkové buňky, které jsou za normálních okolností oporou nervových buněk a zprostředkovávají jejich výživu) na vznik jizevnaté tkáně u RS, proto byl výzkum zaměřen na hledání látek, které by toto jizvení blokovaly. V roce 1981 byla objevena určitá schopnost oligodendrocytů tvořit nový myelin i v dospělosti, což se ve výzkumu odrazilo pokusy stimulující tvorbu nového myelinu. Díky teorii molekulárních mimiker (podobnost některých částí molekul) bylo vysvětleno, jak může virus změnit imunitní reakci a nasměrovat ji proti myelinu vlastního organismu (1984). V roce 1986 byly nalezeny růstové faktory pro oligodendrocyty, v roce 1989 byl úspěšně transplantován myelin z jednoho zvířete na druhé. Dále byla do klinické praxe uvedena metoda MRI (magnetic resonance imaging – zobrazování magnetickou rezonancí), která umožňuje zobrazit i velmi drobná ložiska zánětu u RS. S použitím "kontrastní látky" – gadolinia umožňuje zobrazit aktivní zánětlivá ložiska a tím sledovat kolik ložisek se vytvoří v určitém čase. Genetika se ve studiích dvojčat a rodin s výskytem RS zaměřila na hledání genů vnímavosti pro RS (1989). Díky rozvoji polymerázové řetězové reakce bylo možno zjišťovat přítomnost genetické informace ve zkoumané buňce (1991). V pokusu se zdařilo identifikovat subpopulaci (podskupinu) T-buněk, reagujících proti myelinu (1991). Proti adhezivním molekulám byly vytvořeny monoklonální protilátky, které brání imunitním buňkám v přestoupení krevně-mozkové bariéry. U laboratorních zvířat podání těchto protilátek zabráňuje rozvoji EAE (1992). Řada léčiv se ukázala dostatečně bezpečných a slibných v laboratořích a zvířecích studiích, bylo možné sledovat vliv léků u lidí. Odzkoušenými léky lze již ovlivnit řadu symptomů nemoci. Řada dalších léčebných prostředků je v časné fázi klinických pokusů. Hledá se lék, schopný kontrolovat zánětlivé procesy u RS. Cíly pilotních (průzkumných) studií je zjistit, zda je možné blokovat funkci cytokinů stimulujích zánět, zda lze změnit nastavení imunity u pacientů s RS, aby byla potlačena autoagresivní zánět provokující složka a posílena složka supresivní, o níž je dnes již známo, že funguje u osob s RS nedostatečně, zda mohou protilátky blokující adhezivní molekuly zastavit imunitní aktivitu v lidském CNS, zda mohou protilátky nebo pozměněné bílkovinné fragmenty nazývané peptidy blokovat aktivitu T-buněk nasměrovaných proti myelinu, zda mohou orálně (ústy) podané myelinové komponenty blokovat či odstranit protimyelinové T-buňky. Proběhly velké multicentrické studie, které posuzovali význam Beta interferonu, Copolymeru I, 4-amidopyridinu, Linomidu, Mitoxantronu.

Současnost

Podle nejnovějších poznatků hraje na projevu klinických příznaků roli typ zánětlivých ložisek (U některých je převaha zánětlivých buněk s relativně nevelkým zničením mozkové tkáně, u jiných je bez výrazného zánětu patrno odumírání buněk, které normálně vytvářejí myelin – oligodendrocytů, takže oprava poškozené tkáně je téměř nemožná) a množství poškozených nervových vláken trhajících se již v časné fázi choroby v místě zánětlivých ložisek (U někoho se může přetrhnout až 11 000 nervových vláken v jednom milimetru krychlovém. U jiného jen několik set. Poruchy různých funkcí nemocných, u nichž se trhá velké množství vláken, budou větší a trvalé, a to již na začátku nemoci).

Přestože dnes již byla prokázána účinnost některých léčiv, není zatím jasné, co rozhoduje o lepší či horší reakci osob s RS na různá léčiva. Léky ve studiích se také nekombinují mezi sebou, protože se nejprve požaduje důkaz o účinnosti jednotlivých léčiv. To by však v praxi nemělo bránit tyto kombinace užívat, neboť je známo, že často kromě větší účinnosti dochází ke zmenšení vedlejších účinků jednotlivých léků. Toto desetiletí je svědkem úspěšně dokončených pokusů, které poprvé v historii jasně dokumentují schopnosti některých léků zpomalit přirozený průběh choroby a snížit aktivitu onemocnění. Na základě úspěšných pokusů dospěla vědecká komunita poprvé v historii RS ke společnému postoji v její léčbě. Do té doby konzervativní postoje, řešící problémy pacientů až ve stadiu těžkých poruch funkcí, nemají v současné době opodstatnění. Jedině časnou a účinnou léčbou lze zabránit nevratnému poškození tkáně alespoň u části pacientů, kteří na tuto léčbu dobře odpovídají. V několika studiích bylo prokázáno, že Interferon beta i Kopolymer I snižují počet atak choroby i jejich tíži, vedou ke zpomalení postupu onemocnění. Díky MRI byl dokumentován jejich efekt a mechanismy účinku. Intravenózní gamaglobuliny (velká množství protilátek od tisíců dárců) obsahují nejen protilátky proti různým virům a bakteriím, ale také řadu látek, které blokují produkty zánětu a chrání zánětem ohrožené buňky. Jejich použití v léčbě RS vede ke snížení počtu atak. Azathioprin snížuje aktivitu RS. Léčba nitrožilně podávanými vysokými dávkami kortikosteroidů a cytostatika cyklofosfamidu zpomaluje chronickou progresi RS. Mitoxantron účinně snižuje klinickou i MRI aktivitu choroby. Studie linomidu byla pro přítomnost závažných vedlejších účinků předčasně ukončena. Stále je však ještě skupina pacientů, nereagujících na žádné dostupné medikamenty. I pro ty se začíná – zatím jen experimentálně – otevírat nová naděje, a to v intenzivní imunosupresivní léčbě, která je završena navrácením pacientovi dříve odebraných kmenových buněk krvetvorné tkáně, z nichž se znovu odehraje vývoj celé krevní řady (bílých i červených krvinek a krevních destiček). Tato metoda může – bohužel opět jen u některých pacientů – vést k zastavení choroby. Nikdo však zatím nedovede říci, na jak dlouho. Protože jde o metodu pacienta značně zatěžující, používá se zatím v evropské multicentrické studii jen u pacientů, u nichž konvenční metody léčby byly vyčerpány.

V současné době léky alespoň zčásti kontrolují příznaky jako je spasticita, bolest, močové obtíže, eventuálně únava, a zmírňují či zkracují exacerbace. Vědci se v současné době zaměřují na léčbu, která by zpomalila či zastavila průběh tohoto onemocnění.

Typy a průběh onemocnění

Průběh nemoci může být ve svém výsledku benigní i maligní. Benigní, tedy většinou dlouhotrvající remitentní průběh nemoci u 10-15% pacientů je nepochybně dán schopností imunitního systému včas aktivovat supresorické mechanismy. Naopak maligní průběh s rychlým nárůstem neurologického deficitu je dán zřejmě selháním supresorických mechanismů a rozsáhlým poškozením axonů i oligodendrocytů v lézích.

Nejčastějším typem nemoci je u 80-85% pacientů zpočátku remitentní RS, kdy onemocnění probíhá v atakách a remisích. Remise mohou být prvá léta nemoci zcela bezpříznakové, pokud předcházející ataka nezanechala žádný neurologický deficit. Polovina těchto pacientů přejde již během prvých 10 let průběhu nemoci do stadia sekundární chronické progrese (30-40% během 6-10 let). Toto stadium je charakterizováno pozvolným nárůstem neurologického deficitu, který je již nevratný, s výskytem nebo bez přítomnosti relapsů, které již nebývají tak dramatické jako v remitentním stadiu.

Relabující-progredující forma nemoci je charakterizována nárůstem neurologického deficitu i mezi relapsy, je tedy prognosticky nepříznivou formou nemoci.

Forma primární chronické progrese postihuje 10-15% (podle některých autorů až 34%) nemocných s RS a je charakterizovaná pozvolným nárůstem neurologického deficitu (především spastické paraparézy dolních končetin). Vyskytuje se častěji u mužů a v případech, kdy onemocnění začíná v pozdějším věku.

Prognóza

Prognózu lze orientačně odhadnout podle rychlosti progrese onemocnění, která závisí na počtu relapsů během prvých dvou let nemoci, na době, která uplynula mezi prvým a druhým relapsem, na době dosažení třetího stupně na stupnici škály klinického postižení (tzv. Kurtzkeho Expanded Disability Status Scale, EDSS), na počtu lézí při prvých klinických příznacích a míře atrofie CNS.

Spouštěcí mechanismy atak

Virové infekce mohou hrát roli i ve vlastním navození autoimunity, v každém případě však nespecifickou aktivací imunitního systému, bojujícího s virovou nákazou, mohou být aktivovány i autoagresivní lymfocyty. Podobným způsobem se může vzácně uplatnit i imunizace. Dalšími spouštěcími faktory mohou být porod a období po něm, především díky hormonálním změnám, které mají vliv na imunitní systém. Psychický i fyzický stres může být další příčinou exacerbace RS.

Určení diagnózy

RS je onemocnění, jehož příznaky jsou rozeseté v čase a prostoru, proto je klinický obraz nemoci základním vodítkem při stanovení diagnózy. Soubor klinických příznaků často není jednoznačný, proto je nutné doplnit ho pomocnými vyšetřovacími metodami. Ke stanovení diagnózy jsou vyžadovány alespoň dvě ataky, průkaz dvou různě lokalizovaných ložisek (MR, CT), abnormní mozkomíšní mok.

Před řadou let byla diagnóza roztroušené sklerózy diagnózou, která se stanovovala jen zhodnocením klinického obrazu nemoci a vyloučením ostatních příčin obtíží.

I v současné době zůstává posouzení klinického obrazu nemoci zkušeným neurologem základním vodítkem při stanovení diagnózy a vyloučení ostatních, především chirurgicky řešitelných příčin pacientových obtíží, je samozřejmou nutností pro ošetřujícího lékaře.

Vyloučení nádorových onemocnění mozku je nutné především tam, kde lze příznaky choroby pomocí neurologického vyšetření prostorově umístit do jednoho ložiska v CNS. Provádí se dnes nejčastěji počítačovou tomografií (CT – computer tomography), někdy za pomoci nitrožilního podání kontrastní látky, která má schopnost být vychytávána ve většině nádorů, a proto je může na CT přesněji zobrazit a ohraničit. Vyšetření zatěžuje pacienta jen minimální dávkou rentgenového záření, alergikům se kontrastní látka většinou nepodává. Velká ložiska demyelinizace u RS jsou patrna někdy i na CT.

Vyloučení nádorových onemocnění míchy a výhřezů plotének se většinou provádí pomocí CT nebo MRI. MRI může zobrazit větší míšní úsek, CT je lepší v posouzení postižení kostních struktur. To, co radiolog při těchto vyšetřeních hledá, je útlak nervové tkáně. Pokud není k dispozici CT ani MRI, lze místo toho provést tzv. perimyelografii (PMG), což znamená naplnění vaku v páteřním kanále kontrastní látkou cestou lumbální punkce a osnímkování rentgenem, ev. na CT. Mícha končí v dospělosti ve výši prvního až druhého bederního obratle, je obklopena mozkomíšním mokem ve vaku mozkomíšních plen. Vak mozkomíšních plen se proto napichuje v oblasti čtvrtého bederního až prvního křížového obratle. Je tedy zcela neopodstatněná obava z "odběru" či poškození míchy. Kontrastní látka dnes používaná se během několika hodin vstřebá do krevního oběhu a nezanechá v páteřním kanále žádné stopy.

Vyšetření potvrzující diagnózu RS

Klinické vyšetření

Lékař specializovaný v neurologii většinou může zhodnotit, zda subjektivní příznaky, s nimiž pacient přichází, mají odraz v neurologickém vyšetření, odpovídají postižení centrálního nervového systému (na rozdíl od periferního) a zda lze postižení vysvětlit z jednoho ložiska v CNS či zda jde o postižení víceložiskové.

Vyšetření očního pozadí

Zakončení očního nervu vstupujícího do oční koule lze vyšetřit na očním pozadí, kdy lékař prosvěcuje oko a vyšetřuje sítnici. Oční nerv není periferním nervem jako ostatní nervy, vystupující z mozku či míchy. Je přímým výběžkem mozku. Během vývoje se oko i se svým nervem z mozku vychlípilo. Jeho vlákna jsou tedy obalena myelinem stejného složení jako jinde v CNS. (Myelin periferních nervů má trochu jiné složení a není při RS většinou postižen vůbec.) Protože se ložiska zánětu v očním nervu objevují často (jsou-li malá, i bez přítomnosti příznaků zánětu očního nervu – optické či retrobulbární neuritidy), lze jejich následky na očním pozadí pozorovat. Výstup zrakového nervu v oční kouli, papila, mění barvu, bledne a objevuje se její atrofie. Při vyšetření rozsahu zorného pole se mohou zjistit jeho výpadky různého rozsahu (od drobných skvrn – skotomů, z nichž nejzávažnější je tzv. centrální skotom, postihující oblast nejostřejšího vidění, až po výpadky čtvrtin nebo polovin zorného pole).

Vyšetření evokovaných potenciálů

Evokované potenciály vyšetřují funkci nervových drah – zrakového systému (VEP = visual evoked potentials), sluchového systému, který prochází mozkovým kmenem (BAEP = brainstem auditory evoked potentials), drah vedoucích citlivost z horních i dolních končetin (SEP = somatosensory evoked potentials) a drah vedoucích hybnost hlavní motorickou dráhou – pyramidovou dráhou (MEP = motor evoked potentials). Mohou vyšetřit i pozdější zpracování signálu mozkovou kůrou, které se normálně objevuje asi za 300 milisekund. (ERP – event related potentials). Každá z těchto drah je stimulována (drážděna) přiměřeným podnětem, který je stále stejný. Při dostatečném počtu podnětů je počítač schopen výsledek zprůměrnit a vytvořit sérii vlnek, které odpovídají jednotlivým úsekům vyšetřované dráhy v CNS. Protože podněty byly stejné a byl jich dostatek, je možno od záznamu, který je snímán jako normální elektroencefalogram (EEG – záznam elektrické aktivity mozku) – jen menším počtem elektrod umisťovaných na hlavu – odečíst právě tuto normální elektrickou aktivitu. Pak vynikne převod elektrického impulsu pouze vyšetřovanou dráhou.

Porušení těchto drah v jejich průběhu se projeví zpomalením rychlosti vedení nervového vzruchu, eventuálně snížením amplitudy obvyklých vln, zobrazených tímto vyšetřením. Postižený myelin není schopen převádět vzruch dostatečně rychle. V akutním stavu můžeme několik prvých dnů u těžších poruch hybnosti či zraku vidět i úplný blok vedení odpovídající neschopnosti čerstvě demyelinizovaného vlákna převést vzruch vůbec (vlna, která má své normální umístění, zmizí přechodně zcela).

Abnormní nálezy ve více než jednom z těchto systémů jsou důkazem pro to, že postižení nervového systému je způsobeno více než jedním ložiskem – je víceložiskové, ačkoli se pouhým klinickým vyšetřením může ještě jevit jako jednoložiskové. Tím tyto abnormní nálezy evokovaných potenciálů podporují diagnózu RS. V době, kdy neexistovala MRI, byly nejvýznamnější laboratorní metodou pro určení diagnózy RS.

Opakované vyšetření evokovaných potenciálů slouží ke zhodnocení změn v čase.

Normální nálezy při vyšetření evokovaných potenciálů nejsou jednoznačným vyloučením počínajícího onemocnění RS. Testované dráhy nemusí být ty, na nichž se nacházejí zánětlivá ložiska nebo zánětlivé ložisko postihuje jen část dráhy a její hlavní část je schopna funkce a zobrazí evokovaný potenciál.

Vyšetření je pro pacienta zcela nezatěžující.

Vyšetření mozkomíšního moku (likvoru)

Technika vyšetření byla popsána při vyšetření PMG. Znovu opakuji, vyšetření není nebezpečné, je v současné době prováděno výhradně tenkými jehlami na jedno použití a průběh onemocnění nemůže ovlivnit.

Mezi pacienty bohužel koluje o tomto jednoduchém zákroku řada děsivých informací, které šíří nezodpovědní jedinci, snažící se upoutat pozornost druhých dramatickým vyprávěním.

Mozek má uvnitř 4 komory a řadu tzv. cisteren, nádržek mozkomíšního moku. I prostor mezi mozkovými závity je vyplněn mozkomíšním mokem. Mozkomíšní mok vypadá skoro jako voda. Je čirý a bezbarvý, protože obsahuje na rozdíl od krve velmi málo bílkovin a téměř žádné buňky. Za normálních okolností neobsahuje žádné červené krvinky. Je vytvářen zvláštní výstelkou mozkových komor. Buňky této výstelky dovolují, aby z krve do mozkomíšního moku přestupovaly látky, které mozek potřebuje. Jde o velmi přesně řízený výběrový proces. Mechanicky slouží mozkomíšní mok jako polštář, aby se mozek nezraňoval při pohybu o kostěnou schránku. Tvoří se ho půl litru denně. Mok cirkuluje z komor na povrch mozku a vstřebává se do krve. Jeho tvorba a vstřebávání musí být v rovnováze, která udržuje celkové množství moku na přibližně 150 mililitrech. Tato čísla uvádím proto, aby bylo zjevné, jak prakticky bezvýznamný je odběr 10-15 mililitrů moku při lumbální punkci.

Informace, získané podrobným vyšetřením mozkomíšního moku, jsou pro ošetřujícího lékaře nezastupitelné a nelze je získat jiným způsobem. Lze se tak dovědět o přítomnosti zánětlivých buněk, které jsou z ložisek zánětu vyplavovány do likvorových cest, jsou-li tato ložiska umístěna v jejich blízkosti, o produkci protilátek, vznikajících v prostředí nervového systému, o produkci dalších bílkovin, které ovlivňují aktivitu zánětu ve smyslu plus nebo minus.

Buňky jsou v období aktivity nemoci (atace) zmnoženy. V současné době umožňují některé laboratorní přístroje vyšetřovat na těchto buňkách (především lymfocytech) jejich aktivační znaky – molekuly, které buňky vysouvají na povrch membrán, aby byly lépe schopny účastnit se zánětu. Mikroskopické vyšetření těchto buněk může odhalit buňky tvořící protilátky ( plasmatické buňky) či buňky, které uklízející rozpadlé obaly nervových drah, rozpadlý myelin (tzv. makrofágy).

Protilátky, účastnící se ničení myelinového obalu nervových vláken, se při dělení v elektrickém poli (elektroforéze) řadí do speciálních vzorců, které nazýváme oligoklonálními proužky, a které lze najít u více než 95 procent pacientů s RS. Tvoří významnou podporu diagnózy RS, neboť nejsou nalézány v séru těchto pacientů a jsou tak důkazem tvorby protilátek přímo v oblasti nervového systému. (Tyto proužky se mohou vyskytovat i u jiných chronických zánětů CNS, jejich nález sám o sobě tedy k diagnóze RS nestačí, u ostatních zánětů jsou však většinou umístěny v jiné části vyšetřovaného pH spektra.)

Opakování vyšetření mozkomíšního moku přináší závažné informace o dynamice onemocnění a úspěšnosti či nedostatečnosti léčebného ovlivnění.

Imunologické vyšetření

S růstem znalostí o abnormitách imunitního systému u RS se vyšetření buněk, popsané při vyšetřování mozkomíšního moku, (zejména některých typů bílých krvinek – lymfocytů) rozšiřuje i o jejich vyšetřování v krvi. Zatím není jednotný systém v tomto vyšetřování, ale po celém světě probíhá rozsáhlý výzkum, zaměřený na hledání znaků aktivity onemocnění, tzv. "surrogate markers" ("náhradní markery"). Zdá se, že těmito markery, určujícími i dostatečnost a vhodnost léčebného ovlivnění, by mohly být některé produkty zánětlivých buněk.

Běžnými imunologickými testy je dnes možné najít u většiny pacientů s RS nespecifické odchylky v imunitě, ať již buněčné či protilátkové, které samy o sobě jsou málokdy přístupné jednoznačnému vysvětlení a nevyžadují léčebný zásah.

U pacientů s opakovanými infekcemi však někdy imunologické vyšetření pomůže vyřešit tento problém. Opakovaně jsme zjistili defekt v některé podtřídě imunoglobulínů, tedy ochranných protilátek a jejich substituce (náhradní podání) ochránilo pacienty před každoročním zimním ohrožením opakovanými virózami. Samozřejmě se předpokládá, že nejdříve je nutno vyloučit ložisko chronické infekce, která se může opakovaně aktivovat (příkladem může být zánět dutin či močových cest).

MRI (magnetická rezonance)

Vývoj techniky MRI pro použití v lékařství (konec 70. let) a její uvedení do klinické medicíny (koncem 80. let) přineslo převratné změny v nahlížení na RS. Bylo poprvé možno pozorovat drobná ložiska zánětu a jejich změny v průběhu onemocnění. (Velká ložiska jsou někdy patrná i na CT, jejich odlišení např. od cévních postižení však někdy není možné.) Bylo tak poprvé možno zjistit, že často při výskytu prvních klinických příznaků je již ložisek zánětu v CNS celá řada. Zároveň bylo zjištěno, že další ložiska se tvoří i v době, kdy pacient žádné nové příznaky nemoci nepozoruje, že tedy nemoc téměř nikdy nespí. Jednorázové vyšetření MRI tak může být podporou diagnózy RS, opakované vyšetření může v potřebných případech zhodnotit aktivitu onemocnění, rychlost vzniku nových ložisek i jejich zánětlivou aktivitu. Aktivní ložiska totiž vychytávají "kontrastní látku" gadolinium, jejíž přítomnost ložisko na MRI "rozsvítí".

Vyšetření MRI je vyšetření velmi nákladné a ve většině států světa, včetně USA, jsou častá vyšetření MRI vyhrazena pro hodnocení účinnosti nových léčiv v klinických pokusech při zkoušení nových léků.

Podstatou vyšetření je vliv silného magnetického pole na některé části atomů organismu. Nasměrování těchto atomových součástí se liší v jednotlivých tkáních a umožňuje tak jejich rozlišování, které se děje počítačovým zpracováním. Toto vyšetření je schopno s přesností jednoho milimetru zobrazit místa změněné tkáně či abnormně propustné krevně-mozkové bariéry, jež charakterizují zánětlivá ložiska. Různé nastavení počítačových programů, které zpracovávají získaný signál, umožňuje v některých případech i rozlišení, zda se v takto postižené tkáni vyskytují rozpadové produkty myelinu či ložiska, kde již došlo k jizvení a ztrátě nervových vláken.

Při běžném MRI pacienta s RS lze pozorovat ložiska signálu o vysoké intenzitě (tedy jasně bílá na tzv. T2 vážených obrazech) především kolem mozkových komor, méně často v bílé hmotě mozkového kmene a mozečku. Jejich velikost kolísá od jednoho milimetru do několika centimetrů. Nad stropy postranních komor často vidíme řetězení těchto ložisek jako šňůrek korálků.

U pacientů starších 45 let lze často najít podobná ložiska nejen v typických oblastech pro RS (bílá hmota mozku a míchy, umístění především kolem mozkových komor), ale i v šedé hmotě mozku. Je pak obtížné jejich odlišení od postižení drobných mozkových cév atherosklerotickými změnami. Také zánětlivé onemocnění cév – vaskulitida -může mít na MRI velmi podobný obraz jako RS.

Je třeba zdůraznit, že počet ložisek na MRI není přímo úměrný tíži onemocnění. Nezřídka vidíme pacienta ve velmi dobrém klinickém stavu, který má na MRI řadu hyperintenzních ložisek, tak jako vidíme pacienta s rychle probíhajícím těžkým onemocněním a minimálními změnami na MRI. Proto se dnes hledají různé jiné způsoby MRI zobrazení, které by lépe odrážely korelaci s klinickým nálezem a tedy s tím, co se vlastně v ložisku, které pozorujeme na MRI, děje. Nedokážeme dnes rozlišit, kde probíhá jen zánět, kde reparační pochody a kde destrukce tkáně. Zdá se, že ložiska naopak snížené intenzity signálu odpovídají tkáni, v níž jsou již ztraceny nervové dráhy. Těmto ložiskům se poeticky říká "černé díry". Tam, kde je nervových drah ztraceno mnoho, dochází na těchto zobrazovacích vyšetřeních ke zmenšení celkového objemu tkáně – k atrofii mozkové nebo míšní.

Z výše uvedeného výčtu je zcela zřejmé, že pro stanovení diagnózy RS není ani jedna z pomocných vyšetřovacích metod zcela suverénní a že tuto diagnózu může být i s pomocí všech vyšetřovacích metod v některých případech obtížné stanovit i v dnešní době. Proto je většinou používána kombinace uvedených vyšetřovacích metod – každá z nich přináší nezastupitelné informace.

Spolupráce pacienta při provádění těchto vyšetření je proto nanejvýš žádoucí.

Možné nepříjemnosti pomocných vyšetření

Postpunkční obtíže

U některých pacientů se po lumbální punkci mohou vyskytnout bolesti hlavy, eventuálně ztuhnutí šíje, související většinou s podrážděním mozkomíšních plen změnami tlaku moku při jeho odběru. Mozek sám není citlivý, mozkomíšní pleny mají však bohatou inervaci (zásobení nervy, které vedou citlivost), jsou proto ke změnám velmi citlivé. Bolesti hlavy se častěji vyskytují u žen, zvláště migreniček, a obecně u osob, jejichž vegetativní systém má tendenci k nepřiměřeným reakcím na tělesné podněty. Téměř bez výjimky platí, že s čím větším strachem přistupuje pacient k vyšetření, tím je pravděpodobnost bolestí hlavy větší.

Mozkomíšního moku se odebírá 5-20 ml, tvoří se ho však 500 ml denně. Pokles jeho tlaku je tedy velmi relativní, obavy z jeho nadměrného odběru tedy bezpředmětné. V řadě zemí je k tomuto vyšetření přistupováno jako k běžnému vyšetření, pacient leží po punkci jen 2-4 hodiny a nezřídka po vyšetření odchází domů. Vhodná je alespoň hodinu po odběru poloha na břiše, protože se tak zabrání úniku moku po vytažení jehly do prostoru mimo vak mozkomíšních plen. Pacienti dříve museli ležet 24 hodin, ukázalo se však, že reakce na punkci je prostě individuální a s délkou ležení nesouvisí. U řady lidí se při nuceném pobytu na lůžku naopak rozbolela celá páteř.

Postpunkční bolesti hlavy mizí typicky vleže, pokud je tomu naopak, je nutno uvažovat o jiné příčině obtíží. Doporučujeme zvýšený příjem tekutin, běžná analgetika (léky proti bolesti), polohu vleže, v těžších případech přechodně infuse či efedrin. Povzbuzením by mělo být, že tyto bolesti jsou vždy přechodné, i když u citlivějších osob mohou trvat i řadu dní, a nemají žádný vliv na vlastní onemocnění.

Vyšetření MRI nelze provádět u osob, které mají kovové implantáty (náhrady, šrouby, kardiostimulátor apod.) v těle. Pobyt v silném magnetickém poli by mohl způsobit pohyb těchto implantátů (a samozřejmě znehodnotit vyšetření samé).

Pobyt v tunelu vyšetřovacího zařízení trvá několik minut a může být nesnesitelný pro pacienty trpící klaustrofobií (strachem z uzavřených prostor). Je třeba, aby pacient tyto problémy lékaři včas sdělil.

Během vyšetření se ve vyšetřovacím tunelu ozývá velký hluk, pacienti jsou o tom včas informováni, neboť jejich spolupráce a schopnost přečkat vyšetření, aniž by se pohnuli, je předpokladem jeho spolehlivého zhodnocení vyšetřujícím lékařem. Vyšetření není rutinně prováděno v těhotenství, neboť není zatím dostatek informací o vlivu silného magnetického pole na vyvíjející se plod.

Co je to roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza (RS) je nepředvídatelné chronické onemocnění nervového systému, které je fyzicky oslabující a postihuje mladší dospělé jedince. Pacienti s RS mají často pocit, že nemohou ovládat své tělo. Ačkoli duševní funkce jsou ve většině případů zachovány, pacienti cítí, že jejich tělo „zaostává“. Roztroušená skleróza může vážně omezovat život a dokonce může zaujímat v životě postiženého dominantní postavení, což vede k naprosté přeměně životního stylu. V současné době neexistuje pro RS žádný prostředek na vyléčení, takže cílem současné léčby je oddálit progresi onemocnění, ulevit od potíží a upravovat nemocnost, která je s tímto stavem spojená. Léčba pacientů vysokými dávkami interferonu v časném stadiu nemoci je velkým příslibem, protože přináší ulehčení při tomto vysoce invalidizujícím stavu. Oddálením progrese invalidity a snížením počtu atak choroby je zachována kvalita života.

 

Roztroušená skleróza a nervový systém

Roztroušená skleróza je chronické progresivní onemocnění centrálního nervového systému (CNS), který se skládá z mozku, míchy a optických nervů (které posílají zrakové signály z očí do mozku). Kromě CNS je v organismu ještě periferní nervový systém, který se skládá ze „senzorických“ nervů, jež přenášejí vjemy jako je dotek nebo bolest do CNS, a z „motorických“, jež přenášejí signály z CNS pro pohyby svalů. Řízení celého těla vychází z CNS, který dostává a analyzuje senzorické informace z periferních (senzorických) nervů a vysílá pokyny (cestou motorických nervů) na periférii.

RS je charakterizována destrukcí silné pochvy (myelinu), který obaluje a izoluje nervová vlákna (axony) v rámci CNS – tento proces se nazývá demyelinizace. Myelin pomáhá přenášet nervové impulsy (informace) do/z mozku a celého těla. Když axony ztratí část své myelinové pochvy, nejsou vysílané impulsy řádně přenášeny, což vede k příznakům roztroušené sklerózy. Specifické příznaky, které se rozvinou, závisejí na oblastech poškození mozku či míchy. Zničení myelinové pochvy může být spojeno též s úbytkem nervových vláken („axonální ztráta“). Oblasti, kde byl myelin poškozen či zničen se nazývají „plaky“.

Protože RS postihuje CNS, může se onemocnění projevovat mnoha různými příznaky, které závisejí na tom, která oblast mozku či míchy je zasažena. RS může postihovat smyslové vnímání v různých částech těla, dále zasahuje schopnost pohybu končetin nebo částí těla v důsledku slabosti a špatné koordinace. Průběh RS je u různých lidí různý a u každého člověka nepředvídatelný.

 

Roztroušená skleróza a imunitní systém

U roztroušené sklerózy napadá obranný systém těla – imunitní systém – nervy centrálního nervového systému. Za normálních okolností imunitní systém rozeznává a napadá pouze cizorodý materiál, jako např. bakterie, viry, nádorové buňky a obecně nepostihuje normální tkáně organismu. U RS, která je považována za „autoimunní“ onemocnění, imunitní systém nerozlišuje mezi cizí a vlastní tkání CNS a napadá myelinové pochvy nervových vláken. Důsledkem může být též poškození nervového vlákna, které leží pod ní.

Demyelinizace nervových vláken je způsobena zánětem, při němž specializované buňky imunitního systému cestují do CNS a uvolňují chemické látky a/nebo aktivují buňky, které ničí materiál, který mylně považují za „cizí“. Poškození nervových vláken způsobené imunitním systémem vede k poruchám čití a potížím při pohybu končetin, což je způsobeno nesprávným přenosem nebo úplným selháním přenosu nervových impulsů.

 

Účinek roztroušené sklerózy na nervové buňky

Ačkoli se buňky CNS mohou po ataku RS reparovat a mohou do určité míry nahradit chybějící myelin, zůstávají v oblasti poškození myelinu „jizvy“, které snižují účinnost přenosu nervových impulsů. Protože se počet jizev zvyšuje, jsou trvalé příznaky stále výraznější.

Významné je, že zánět při roztroušené skleróze může být spojen s ireverzibilním poškozením myelinové pochvy, ale i nervových vláken. Tato vlákna nemohou být nahrazena a jejich činnost je trvale ztracena. Ostatní mozkové buňky mohou být mobilizovány, ale když je ztraceno hodně těchto buněk, mozek již tuto ztrátu nemůže kompenzovat. Výsledkem jsou evidentní příznaky RS, progresivní ztráta hybnosti a koordinace.

Co vyvolává roztroušenou sklerózu?

Dosud není známo, proč při roztroušené skleróze napadá imunitní systém myelinové pochvy nervových vláken. Předpokládá se však, že zde působí několik faktorů. V současné době převažuje hypotéza, že imunitní systém je spuštěn snad faktory zevního prostředí (virovou infekcí) a napadá CNS jedinců, kteří jsou pro takové imunitní reakce geneticky vnímaví.

Jaké jsou příznaky roztroušené sklerózy?

 

RS nemá specifické příznaky, které bychom nenalezli i při jiných chorobách. Protože může být zasažena kterákoli oblast CNS, RS se může projevovat značným množstvím příznaků, které závisejí na oblasti mozku, která je postižena zánětem nebo ztrátou nervových funkcí.

Nejčastějšími příznaky v počátečních stadiích nemoci jsou:

 • Zvláštní pocity v končetinách – jako je mravenčení, pocit necitlivosti, svědění či bolest
 • Porucha chůze či rovnováhy – jako je padání na zem nebo potíže při chůzi do schodů
 • Ztráta zraku na jednom oku
 • Dvojité vidění
 • Slabost v jedné končetině

Častější příznaky v pozdější fázi onemocnění zahrnují:

 • Sensorickou ztrátu (pocit necitlivosti)
 • Slabost
 • Únavu
 • Potíže s močením
 • Sexuální problémy
 • Ztrátu pohyblivosti a koordinace
 • Spasticitu
 • Kognitivní dysfunkci

S RS je také často spojena bolest a deprese.

 

U koho se vyvíjí roztroušená skleróza?

Roztroušená skleróza není nakažlivou chorobou, ale je nejčastějším neurologickým onemocněním u mladých dospělých jedinců. Prevalence ve světě kolísá, ale celkově se odhaduje, že asi 1,2 miliónu lidí trpí RS, což zahrnuje odhad 450 000 Evropanů a 400 000 lidí v Severní Americe. Nejčastější období začátku RS je 31 – 33 let, u žen se vyskytuje asi dvakrát častěji než u mužů. Roztroušená skleróza se jen vzácně vyskytuje u dětí či starších jedinců. Riziko rozvoje onemocnění u běžné bělošské populace je 1: 1 000.

Ačkoli roztroušená skleróza není považována za dědičné onemocnění, je zde vyšší výskyt RS v některých rodinách, zvláště u identických dvojčat. To svědčí pro fakt, že někteří jedinci mohou být k této nemoci geneticky vnímaví.

 

Jak se diagnostikuje roztroušená skleróza?

 • Diagnostika roztroušené sklerózy (RS) může činit potíže, protože pro toto onemocnění neexistuje specifický laboratorní test. RS je možno diagnostikovat během prvého roku nemoci u většiny pacientů po prvních příznacích na základě McDonaldových kritérií, publikovaných v r. 2001. Diagnóza je založena na klinických kritériích (anamnéza pacienta, přítomné symptomy, klinické vyšetření) a použití technik, které zobrazují poškození centrálního nervového systému (CNS), jako je zobrazení magnetickou rezonancí (MRI). Musí být též vyloučeno jiné postižení CNS (cévní, zánětlivé, nádorové, autoimunitní). Jako pomocná vyšetření je možno použít vyšetření mozkomíšního moku (CSF – vyšetření oligoklonálních pásů) a vyšetření přenosu impulsů v nervových dráhách pro zrak a sluch.
 • Osobní anamnéza
  V typickém případě anamnéza při RS svědčí pro mnohočetné epizody odchylek ve více než jedné oblasti CNS, které se po určitý čas projevují. Definování epizod či symptomů příznačných pro RS může být pro pacienta obtížné, protože mu nemusí být zřetelné. A to činí diagnózu problematickou. Nejčastěji pacienti uvádějí potíže se zrakem, potíže s rovnováhou, dále senzorické či motorické poruchy. Tyto symptomy jsou přechodné a obvykle zmizí, alespoň při prvních několika projevech
 • Zobrazení magnetickou rezonancí (MRI)
  Zobrazování magnetickou rezonancí se provádí za použití magnetického pole a na rozdíl od klasických
  technik, jako např. CT, nepoužívá záření X. MRI zobrazení odhalí oblasti změn v CNS (zánět, axonální ztráta, zjizvení), které mohou zcela vymizet, ale obvykle zanechávají oblasti trvalých změn. Tyto oblasti poškození se na MRI jeví jako světlejší oblasti a odpovídají „plakům“ nebo „lézím“. Jiné techniky MR mohou ukázat známky axonálního poškození nebo atrofie, tj. dlouhodobých následků RS. Informace, které poskytuje samotné zobrazení magnetickou rezonancí, není dostatečné k potvrzení diagnózy RS, protože léze podobné plakům mohou být pozorovány i u jedinců, kteří nemají RS. Když jsou však údaje z MRI použity ve spojení s časem a prostorem (diseminace procesu v prostoru CNS a v čase) a s anamnézou pacienta a jeho vyšetřením, pak je diagnóza jistější. MRI se stalo velmi cennou pomocí při diagnostice RS, protože umožní zobrazení poškození v CNS, včetně těch, které ještě nemusí vést ke klinickým projevům. Zobrazení MRI bylo též používáno k monitorování účinku léčby, např. beta-interferonem, v klinických zkouškách této léčby.

Mnoho tváří roztroušené sklerózy (Sclerosis multiplex)

Kromě toho, že RS zahrnuje mnoho různých klinických příznaků, má navíc i několik různých charakteristik možných průběhů choroby. Rozdíly průběhu se vysvětlují geneticky daným nastavením imunitního systému a jeho schopností kontrolovat autoimunitní děje a bránit tkáňové destrukci. Typicky se tato nemoc ubírá jednou z těchto čtyř cest:

 • Sclerosis multiplex se střídavými relapsy a stavy zlepšení, angl. Relapsing-remitting MS (RRMS) – 80-90% všech pacientů má nejdříve formu, která je charakterizována opakovanými relapsy (atakami, ataka = nově vzniklé příznaky nebo výrazné zhoršení existujících příznaků, trvající více než 24 hodin), po kterých následuje období variabilního zlepšení. Úprava z ataky nemusí být úplná. Ataky pozvolna ztrácejí četnost a intenzitu. Po 10 letech se asi u 50 % pacientů s RRMS vyvine sekundární progresivní RS.
 • Sekundární progresivní RS (SPMS) – SPMS je charakterizována postupujícím neurologickým zhoršením s nasedajícími relapsy nebo bez nich. Je vyčerpán práh rezerv CNS a pozvolna narůstá neurologický deficit.
 • Primární progresivní RS (PPMS) – U pacientů s PPMS nedochází k relapsům, ale od počátku u nich probíhá stálá progrese invalidity. Touto formou trpí asi 10-15 % pacientů s MS. Postihuje více muže. Asi u 3% pacientů probíhá progrese i mezi relapsy a onemocnění pacienta rychle invalidizuje – relabující-progredující forma RS. Progrese je definována jako zhoršení stavu přetrvávající alespoň 3 (spíše 6) měsíců bez tendence k úpravě stavu.
 • Benigní RS – Benigní RS je retrospektivní diagnózou, kterou je možno udělat po 15 letech od prvního relapsu, pokud mají pacienti skóre EDSS 3 nebo méně. V současné době však neexistuje žádný způsob, jak tuto benigní formu odlišit od klasické RRMS na počátku onemocnění. Je třeba poznamenat, že většina těchto pacientů během prvních let často unikne lékařským kontrolám.

Reference:

Roztroušená skleróza, E. Havrdová, Triton 2002
Roztroušená skleróza, E. Havrdová, Postgraduální medicína, 2004, 6, č. 4
Život nekončí, E. Havrdová, 6/2004

 

Zdroje: www.doktorka.cz, www.mineralfit.cz, www.multiplesclerosis.cz, www.aktivnizivot.cz

Komentáře