• světelné bytosti

    IDENTITA SVĚTELNÝCH BYTOSTÍ

    Světelné bytosti jsou velmi často individualisty, kteří nedokáží zapadnout do pevně stanovených společenských struktur. Mívají i potíže s autoritami, protože ...