• PRÁCE S EMOCEMI

    Naše tvorba. Představme si, že je v nás energetická trubice, která směřuje od temene hlavy dolů, prochází celým tělem a končí ...