• HYPOCHONDRIE

    Příznaky: trvalé sebepozorování a zaobírání se svou nemocí navzdory ujištění lékaře o dobrém zdraví popření, že problémy jsou psychické podstaty ...