• Klíště

    KLÍŠTĚ

    Stanu se menším a ještě menším, až budu nejmenším na celém světě…(Pokora, J. Wolker) Ano, klíště je zvýrazňovač Nevidím všechny souvislosti, ...