• Metabolismus

    METABOLISMUS

    PŘEMĚNA LÁTEK = METABOLISMUS 2 složky: – KATABOLISMUS – štěpení složitých organických látek na jednoduché, E se uvolňuje – ANABOLISMUS ...