• TELEKINEZE

    Jeden výzkum dokazuje, že při telekinezi je zvýšená aktivita v mozkové kůře. Většina z toho, co nazýváme psychický fenomén nebo ...