• ARCHANDĚL METATRON J.

    Ve starých spisech se uvádí, že byl jednou člověkem,coby prorok Enoch či Henoch , Bohem jmenován nebeským písařem. Archanděl Michael ...