• Archanděl Michael

    INVOKACE

    Žádám svou duši a umožňuji jí, aby očistila mou mysl ode všech pochybností, strachů a nevíry v mé schopnosti a ...