• MASLOWOVA PYRAMIDA POTŘEB

    fyziologické potřeby potřeba bezpečí, jistoty potřeba lásky, přijetí, sounáležitosti potřeba uznání, úcty potřeba seberealizace První čtyři kategorie Maslow označuje jako ...