• SEBETRESTÁNÍ – SRT

    ( Spiritual Response Therapy ) – praxe Sebetrestání se může projevovat mnoha způsoby. Jde vždy o činnosti, kterými vlastně působíme ...