Je třeba zdůraznit, že tato baktérie není sexuálně přenosná. Způsobuje respirační infekce a je šířena kapénkovým přenosem – kašláním a kýcháním.

Evidentní je spojitost respiračních chlamydiových infekcí s výskytem klinických relapsů roztroušené sklerózy.Statisticky významné je zvýšení hladiny specifických protilátek v séru,v období přechodu RS do progresivní formy .Protilátky proti Chlamydia pneumonie byly zjištěny i v mozkomíšním moku pacientů s tímto onemocněním (publ.v čas. Neurology 56, 1168-76).Byl podán důkaz aktivní tvorby protilátek, způsobujících buněčnou smrt buněk glie-tj. podpůrné nervové tkáně.

Současně byla prokázána přítomnost specifického peptidu, způsobujícího zánětlivé onemocnění centrálního nervstva(s podobným průběhem jako RS) a potvrzen přepis genů Chlamydia pneumonie v mozkomíšním moku pacientů s RS (publ.v čas. J Neurol. 2004 May;251(5):542-547).

Zobrazením magnetickou rezonancí je prokázáno, že dochází ke zlepšení klinického stavu u pacientů léčených antibiotiky v rané fázi onemocnění roztroušenou sklerózou.Důkazy přímé souvislosti výskytu infekce Chlamydia pneumonie s většinou forem roztroušené sklerózy byly získány pomocí překvapivě široké palety metod; kultivačních, molekulárních (průkazu DNA i RNA), imunohistochemických, sérologických (rozbory krevního séra i mozkomíšního moku), modelování na zvířatech a terapeutické výzkumné studie. Rozmanitost metodických postupů poskytuje hodnověrné doklady.

Baktérii Chlamydia pneumonie je obtížné určit v chronické fázi onemocnění, její přítomnost odhalí jen citlivé moderní metody.Výsledky protichlamydiální léčby se zdály být velmi slibné, zejména v časné fázi onemocnění. Byl zkoušen tento antichlamydiální léčebný postup:doxycycline 200mg 1x denně,roxythromycin 300mg 1x denně (azithromycin 250mg tři dny v týdnu je alternativou.) K tomuto režimu byly později přidány krátké periody podávání metronidazolu.Příčinná léčba chlamydiové infekce antibiotiky je velmi důležitá, ale z klinické praxe víme,že -vzhledem k charakteru mikrobiálního původce nemoci- zdaleka nestačí. V klinické praxi se nám jeví účelné,kombinovat v případech akutní i chronické reaktivované chlamydiózy podávání antibiotik s přírodním přípravkem PM Chlamydil a posléze následné několikaměsíční podávání PM Chlamydilu. K němu je ještě vhodné přidat PM Detoxikační elixír na potlačení vedlejších negativních reakcí na vznikající velké množství endotoxinů s anihilovaných chlamydií.Chlamydia pneumonie totiž může zčásti perzistovat i po klinicky zvládnutém průběhu onemocnění v těle a čekat na vhodnou příležitost (např.oslabení imunity jinou infekcí)k reaktivaci.

MUDr.B.Ždichynec,CSc., Ing.J.Novotný

Zdravotní noviny Váš OSOBNÍ LÉKAŘ,7,2007

Komentáře