matrix - číslaMilí přátelé.
Vyvinula jsem pro vás takovou menší studii partnerského – osudového čísla, aby vám nejen pomohla lépe pochopit, ale též uchopit, váš společný, partnerský úkol. Pracovala jsem na této studii na základě svých vlastních zkušeností, ale i zkušeností s životními čísly mnoha dvojic.

K tomu, abyste si vypočítali vaše společné partnerské číslo, buď vztahu současného, ale i předešlého, stačí znát své životné číslo a životní číslo partnera.

Životní číslo své, i partnerovo si spočítáte takto:
Příklad: 

Vy:

1. 9. 1962

Tzn.: 1 + 9 + 1 + 9 + 6 + 2 = 28
Pokud je výsledné číslo dvojciferné, sečtete ho, tedy zredukujete a vyjde vám výsledné číslo 10
Číslo 10 dále zredukujete na číslo 1.
Vaše životní číslo je tedy 1.

Váš partner:.

8. 2. 1956

Tzn. 8 + 2 + 1 + 9 + 5 + 6 = 31

Opět nám vyšlo dvojciferné číslo, tedy 31 a to sečteme. Vyjde nám 4.
Životní číslo vašeho partnera je tedy 4.

Nyní sečtete vaše životní číslo a číslo partnera.
1 + 4 = 5

Vaše společné, partnerské číslo je tedy 5.

Výsledné číslo si pak vyhledáte v následujícím textu.

Číslo 1

Číslo vztahu – začátku nebo konce

Vaše společná jednička buď vztah úplně oživí, vyživí, dodá nový směr, vítr do plachet, osvobodí od neúspěšných předchozích vztahů, nebo ho naprosto umrtví.
V případě, že na sobě oba partneři pracují, prošli si před tímto vztahem i vztahy jinými, nemají již potřebu mezi sebou soutěžit, nesvádí mezi sebou boj, ale oba jsou již „vyzrálí“, tato jednička může mezi ně vnést nové podněty, společnou komunikaci, tvorbu, kreativitu a celkově nové začátky.
Partneři se budou vzájemně doplňovat, obohacovat, budou mít společné zájmy, jednoduše se z nich stanou partneři rovnocenní.
Patronem jedničky je tarotová karta Mág.
Energie Mága je tvořivá, ale i bořivá.

Mág může tvořit, ale i ničit. Záleží jaká energie je do vztahu vnesena.
Pokud je vztah založen na pozitivitě obou jedinců, vzali si poučení ze vztahů předchozích, mohou společně vybudovat velké dílo.
Nemusí se bát žádného ohrožení zvenčí.
Jednička jim dovoluje cestovat, společně plánovat, budovat, komunikovat a tvořit. Plnit si své vize, i sny.  Tento jedničkový vztah vyžaduje svobodu a prostor.

Opakem čísla 1, však může být úplná destrukce vztahu.
Jednička je také číslem EGA a jeho střetem.
Tito lidé dostali novou šanci, ale nepochopili.
Dva jedinci, kteří však „nepochopili“, nebo jeden z nich, mohou zcela narazit.
To, co jim dalo možnost vzniknout, může také zaniknout.
V takovém vztahu může jít o boj, intriky, despotizmus, kritiku, házení špíny ze strany na stranu, zejména pokud je jeden z partnerů silnější a vědomější a ten druhý jemnější a vstřícnější. Ten silnější, může převálcovat toho slabšího a to na dost dlouho.
Právě onen slabší by měl pochopit, že by měl zapracovat na své vlastní sebeúctě, sebedůvěře a sebevědomí, nenechat se sebou orat a vláčet a nestavět se do role oběti.
Pochopit, že jim onen „silný“ partner, pouze zrcadlil to, kde jsou jejich slabiny.
Zamyslet se zda právě ten „slabý“ nelže sám sobě, nemanipuluje sám se sebou a neklade na sebe vysoké nároky.

Pokud ten druhý na sobě pracovat nechce, vztah dřív či později dospěje k zániku.
Zejména, když v něm bude mít ten druhý navrch.

Pokud jsou oba partneři vyššího postavení, např. lékař a inženýrka, jde spíš o vzájemné měření svých pozic a jejich ega vytváří velký boj.
Tyto vztahy mohou mít tragické dohry. Např. u soudu. Boj o péči dětí. Pomluvy, násilí, psychické vydírání, ponižování atd.

 Kombinace:

7 a 3

Číslo tři je totiž velice tvořivé, komunikativní, zcestovalé, živelné, kreativní a učenlivé. Má rádo nové podněty, výzvy a dokáže se dostat ze spoustu spletitých situací. Ovšem potřebuje ze strany partnera prostor a podporu.

Číslo sedm je jemné, oduševnělé, prošlo si již v mnoha inkarnacích silnými vztahovými zkouškami a může číslo 3 krásně a jemně doplňovat. Nebojí nových podnětů a výzev a dokáže číslu tři stát pevně po jeho boku. Je také léčitelem a harmonizátorem.

Tento vztah může fungovat, doplňují se li a učí se oba jedinci od sebe navzájem.

4 a 6, také 8 a 2

Tyto vztahy mohou být doslova boj o přežití, jelikož v nich převládá přemíra ženské energie, která nemusí být pozitivně pochopena, ba naopak, zdeformována a destruována přílišnou snahou mít, vlastnit a ovládat.

Čtverka a osmička si většinou drží své jistoty, bojí se něco změnit. Jsou ovládány strachy. Většinou mnohé očekávají, a to nejen ve vztahu. A právě dvojka a šestka je v tomto směru učí důvěřovat pouze sama sobě a zdravému sebevědomí a sebe hodnocení, tím způsobem, že je může ovládat a dusit přemírou emocí.

V těchto případech jde o náhlé a násilné konce vztahu. Ze dne na den.
Většinou čísla 6 nebo 2, tyto vztahy zcela zničí.
Mohou lhát, podvádět, manipulovat a vydírat. Většinou si nacházejí milenky nebo milence a myslí si, že je čeká někde něco lepšího. Obviňují své okolí ze svého vlastního neštěstí a nejsou schopni se podívat do sebe.
Tak jak mluví o druhých navenek, mluví většinou jen sami o sobě.

5 a 5

Opět může jít o boj ega. Měření pozic.
Ovšem pokud jsou oba již poučeni ze vztahů předchozích. Neradi se zavazují a něco tomu druhému slibují. Respektive neměli by.
Oba touží po otevřenosti, svobodě, komunikaci a nových podnětech.
Důležité je, aby si nechávali oba dostatek prostoru a naslouchali jeden druhému, jelikož může jít o jedince, kteří jsou svéhlaví a tvrdohlaví.
Pokud si začnou zasahovat do prostoru a chtít jeden po druhém, ať je to zrovna po „jejich, může dojít k vyhrocení vztahu a náhlému ukončení.
Neměli by na sebe tlačit, respektovat a ctít cestu jeden druhého a nechtít mít „navrch.“
Jedině pak dokážou společně velké věci.

1 a 9

Čísla hlavy, ega a analýzy, může způsobovat ve vztahu přílišnou ctižádost a sebe prosazení se.

Upřímně tato kombinace není příliš optimální. Je v ní mnoho liché – tedy mužské energie, příliš tvrdohlavosti, ega a soupeření. Mohou nějakou dobu společně fungovat, ale časem se z nich stanou spíš soupeři než partneři nebo si každý bude „hrát“ na svém písečku. Měli by se naučit vypouštět hlavu, tedy více naslouchat svému nitru, emocím, pocitům a intuici. Většinou to jeden z nich zvládne, ale druhý neudrží krok a zůstane stát na místě.

——————————————————————————————————————————–

Číslo 2 ale také 11

2 – Číslo vztahu –  emočního, učícího nezávislosti

11 – Číslo vztahu – spřízněného – duchovního 

 

V tomto případě jde o dva typy vztahů.
Pokud se tento vztah „nehýbe“, je založen na přílišných emocích, převládá v něm žárlivost a majetnictví, ustrne na čísle 2.
Časem se z takového vztahu stane emoční boj a melodrama.
Číslo dvě je totiž číslem pocitů a emocí. Ale i vrahem citů, pokud jeden z partnerů sklouzne do roviny, kdy se nechá stáhnout silnými emocemi a pocity, které se stanou pro vztah silně destruktivními.
Tyto vztahy by měly být jakýmsi duchovním završením, avšak nenechte se mýlit, tak jak rychle začaly, mohou i skončit.
Většinou by v těchto vztazích mělo jít o duchovní a duševní pochopení jeden druhého.
Mohou se zabřednout nejen do silných emočních hloubek, ale také do lživých pletich a nedůvěry.
Tyto vztahy jsou pro mnohé páry jeden velký učební proces.
Pokud jsou pojaty pozitivně, většinou jsou založeny na společné důvěře a na kamarádství.
Dávají jeden druhému dostatek prostoru a svobody a nejsou již založeny na pocitech vlastnictví.
Může jít o volné vztahy.
Učí pracovat oba partnery s emocemi.

Respektují se a společně přijímají vše, co se tvoří v přítomnosti.
Pokud jdou oba ruku v ruce, cestou seberealizace, může se jejich vztah dostat z čísla dvě do jedenáctky a stávají se oba mistry jeden druhému.
Pokud však sklouznou oba, či jeden z nich a nechají se zahltit přílišnými city, majetnictvím a žárlivostí, vztah ochladne a dospěje k zániku.
Na takové vztahy se nezapomíná.

Ale pozor, nenechte se mýlit, říká se, že po vztazích karmických přichází partner duše, tedy vztah duchovní. Ano, je to tak, ale pokud neprojdete zkouškou ve vztahu duchovním, můžete po tomto vztahu opět dostat lekci ve formě vztahu karmického, jelikož jste neobstáli a vztah karmický vám opět ukáže, které programy mají přijít na přetřes.
Pokud si tohoto vztahu duchovního nevážíte a necháte se strhnout nevědomostí, nevděkem, neúctou a ne pokorou, příště můžete dostat naloženo ještě více.

Kombinace:

3 a 8

Trojka vyžaduje pohyb, prostor a kreativitu, kdežto osmička se stále točí v kruhu a mnohdy neví, co chce. Pokud osmička trojku v její tvořivosti nepodporuje, trojka uvadá a je nešťastná.
Oba se mohou časem podvádět navzájem. Oba jsou to totiž diplomaté a dokážou se mistrně obelhávat.
Pouze si vrací „něco“ z minulosti.
Pokud se však zamotaná osmička pohne z místa, dokážou vytvořit hluboký a krásný vztah založený na úctě a plynutí.
Mohou obohacovat jeden druhého a být mistry jeden pro druhého. Dokážou neomezeně tvořit společně.
Pokud tento vztah skončí, většinou zůstane na kamarádské úrovni.

4 a 7

Tady neexistuje žádné mezi. Sedmička je většinou jemná, léčitelská, plná lásky a pochopení, inspirace, intuitivní a ví, co číslo 4 potřebuje. Avšak číslo 4 si rádo sedí na svém „zaprděném“ a vyhřátém místě a nerado pro sebe něco dělá. Číslo 4 je plné strachů a nejistoty a drží se starých programů zuby nehty. Má rádo ty své „jistoty. Může se stát, že pokud se ve vztahu nic nehýbe, číslo 7 se začne poohlížet jinde.

5 a 6

Pětka je svobodná, chce žít, dýchat, cestovat, tvořit, komunikovat a sdílet.
Šestka je pohodlnější a touží po klidu. Ovšem ten nepřijde, pokud ho nenalezne v sobě. Je zvyklá na svůj určitý standart a na své jistoty. Může být v mladším věku majetnická a žárlivá a pětka jí může iritovat svým volnomyšlenkářstvím, nespoutaností, nevázaností. Oba se učí nalézt v tomto vztahu střed. Tyto vztahy nebývají jednoduché, ale pokud oba jedinci pořádně zamakají, může se z nich stát pevný a soudržný tým. Šestka dokáže vytvořit teplo rodinného krbu, a pokud se jedná o ženu, umí dát muži, to, co se mu jinde doposud nedostávalo. Je krásná, harmonická tvořivá a přesně potom mužská pětka touží.
Mužská pětka naopak šestce ukáže jiné možnosti, než je jen domácnost, práce a pomyslná jistota. Šetka se s pětkou rozhodně nudit nebude. Oba se mohou krásně doplňovat a jeden druhému dávat to, po čem vnitřně dlouho toužili.

Ženy pětky jsou komunikativní, tvořivé, cestovatelky, požitkářky a milovnice života.  Kdežto v tomto případě muž šestka je majetnický, žárlivý, chce mít, vlastnit a ovládat a může bohémskou pětku totálně ušlápnout a udusit. Touží sice po kráse a harmonii, ale většinou jí zboří dříve, než ji vytvoří. Je tzv.bičař, stojí si neústupně na svém, dokáže lhát, podvádět a trucovat jako malé děcko. Má problémy odpouštět.
Pokud je však smířen a vyrovnán s tím, že ho pětka inspiruje, vede….a on může vytvořit i jako muž teplo domova, může tento vztah krásně a harmonicky fungovat.

Ovšem někdy to bývá naopak. Žena pětka si může příliš užívat, je sebestředná, opovrhuje mužem číslo šest, který se snaží jí poskytnout teplo domova zázemí, příliš se pro ni obětuje, je příliš dobrotivý a ona si toho přesto všechno neváží a využije ho. Je to ponaučení pro ně oba. Citlivý mužský šest se má naučit sebe hodnotě, sebeúctě, také jak pracovat se svým trpitelským a spasitelským syndromem, využívat více mužskou energii a příliš energická a manipulativní pětka naopak vděčnosti, pokoře, trpělivosti a empatii.

2 a 9

Dvojka je citová, citlivá a senzitivní a může učit devítku se zjemnit a více se otevřít. Devítka zase naopak může dvojce předat více praktičnosti a učit jí nastavit si svoje hranice a limity. Přestat fňukat a stěžovat si na životní nezdary, otevřít se větší důvěře a pochopení. Jedenáctka je učí společně tvořit a vytvářet, naslouchat jeden druhému. Tato kombinace je dobrá, jelikož je v ní jak mužská, tak ženská energie, která pokud je v rovnováze, dokáže mnohé.

1 a 1. 

Tady mohou oba jedinci narazit na příliš horlivosti, netrpělivosti, přílišnému snažení a boji o prvenství. Je v ní mnoho mužské energie a právě žena v tomto vztahu by se měla naučit muže jemně vést a být opravdovou ženou. Jedině tak může tento vztah fungovat. Přílišná snaha boje o ego a moc, by mohla všechno zničit a oba jedinci by tak mohli zanevřít na vztahy vůbec, na docela dlouhou dobu. Jedničkáři mají tendence být dlouho sami, být poustevníky a hrát si každý jen na svém písečku. Dvojka je učí soudržnosti, partnerství a vzájemné spolupráci.

————————————————————————————————————————————

Číslo 3

Číslo vztahu – originality, kreativity a akce

Tyto vztahy jsou něčím zvláštní a originální. Pro okolí mnohdy nepochopitelné a lidé, či přátelé nad nimi mohou kroutit hlavou.
Někdy se jedná ve vztahu o nějakou zvláštnost, např. o velký věkový rozdíl mezi partnery nebo by se dal přirovnat ke vztahu krásky a zvířete.
Oběma je to většinou jedno, co si kdo myslí.
Většinou je jeden z partnerů něčím originální (ne-li oba), může být skvělým a známým obchodníkem, bohatým a úspěšným člověkem, ale i umělcem. To právě může jednoho na tom druhém fascinovat.
Občas v těchto vztazích hraje roli ještě někdo další, buď je to partner ze vztahu předchozího (na kterého nemůže jeden z nich zapomenout), nebo je to dítě, či milenec nebo milenka.

Začáteční vývoj těchto vztahů nemusí mít lehký průběh.
Nemusí jít vždy o bláznivé zamilování a vášeň.
Spíš o porozumění, naladění na stejnou vlnu a partnery svedou dohromady jakési zvláštní okolnosti.
Jeden z partnerů buď nemá ze začátku jasno a není si jistý, zda chce s tím druhým být, anebo si tahá něco nedořešeného ze vztahu předešlého a ve vztahu současném se to stále odráží
Pokud tyto vztahy projdou na začátku silnou zkouškou a oba aktéři ji ustojí, může se vztah po čase upevnit a stabilizovat a rozvíjet se ve veliké, kreativní dílo.
Tyto vztahy jsou jako stabilní trojúhelník, pokud je ještě ve vztahu dítě. Nemusí jít o dítě jich obou, ale o dítě, které je ze vztahu předešlého, ale partner současný je plně přijme za své.
Může se stát, že pokud do vztahu přijde někdo další (ve formě milence nebo milenky), projde vztah zkouškou, na které si oba aktéři mnohé uvědomí a pokud to oba ustojí, vztah se ještě více upevní.

3 a 9

Naprosto spolu souzní, dokážou společně budovat, cestovat, tvořit, podporují jeden druhého a mívají spoustu snů a plánu, které časem uskuteční. Není to takový klasický, usedlý vztah, ale originální a nevšední. Oba jsou perfekcionisti a jdou si za svým. Mnohým mohou přijít jako sobci. Skutečnost je však taková, že si tím pádem dokážou vážit jeden druhého, pokud si váží sami sebe.
Číslo 3 je totiž samo o sobě kreativní, originální a tvořivé a může číslo 9 motivovat a inspirovat.
Číslo 9 je představitel inteligence, ale také zatvrzelosti, zádumčivosti, neústupnosti a ega. Trojka však může devítku krásně a nenápadně vést a tyto jeho vlastnosti rozjemňovat.
Pokud je ale trojka devítkou omezována, je nervózní a podrážděná. Potřebuje prostor. Platí to i v druhém případě.
Více jim budou vyhovovat vztahy volnější, ne zavazující.
Devítka je sama o sobě osobnost a málokdo jí vyhovuje nebo „sedne.“ Je náročná a má své limity a hranice. Trojka je pro ni představitelem inspirace a kreativity a dokážou společně zvládnout i vytvořit mnohé.

4 a 8

Touží po zázemí a úplné rodině. Ovšem pokud se dva tyto aspekty spojí, dokážou vytvořit nejen harmonický, ale i originální celek.
Ví totiž, co jeden od druhého mohou očekávat, vzájemně se podporují, chovají k sobě úctu a respektují se navzájem. Rádi však poznávají, budují, cestují a rozmnožují, na všech úrovních. Pokud si tuto rovinu udrží, jejich vztah bude dlouho pevný a trvající. Pozor však, aby jeden z nich příliš nezpohodlněl, nebo nebyl příliš usazen v každodenní rutinně a povinnostech (většinou číslo 4), je to sice číslo stability a neměnnosti, ale pokud je partner číslo 8 více aktivní a pohyblivý ve všech směrech, čtverka se může cítit nepotřebná a méněcenná.
Potom by měla své aktivní osmičce dát najevo, že by se měla s ní podílet a zapojit do díla, ať už se jedná třeba o domácnost. Osmička by měla zase naopak čtverku podpořit a život jí oživit. Zapojit jí do jejich aktivit a občas jí někdy také vyvést ven

7 a 5

Sedmičky jsou jemné, léčitelské, oduševnělé, mají v sobě přirozenou moudrost a jsou intuitivní. Pětka bývá vedle sedmičky roztěkaná, nestabilní, a věčně nespokojená. Pětka může mít tendence hledat jinde, něco lepšího, a nechtít vidět, že má vedle sebe opravdový poklad.
Protože pětka potřebuje mnoho prostoru, rozhled i rozlet, může jí sedmička svazovat. Přitom by si měla uvědomit, že právě ona sedmička, jí pouze ukazuje směr, jak se usměrnit a neštěpit svou energii. Sedmička je kreativní a tvořivá, kdežto pětka, nevydrží u jedné činnosti dlouho a irituje jí, že se právě v tomto sedmičce daří. Přitom, když společně spojí své síly, sedmička se naučí od pětky to, co jí chybí a naopak, mohou být skvělý partnerský tým. Společně se mohou dát cestou sebe rozvoje a přitom jeden druhému nezasahovat do prostoru.
Pětka je více sdílná a otevírá se světu, kdežto sedmička je více do sebe. I to jim může bránit ve vzájemné komunikaci. V tomto bodě by měly obě dvě strany také na sobě pracovat. Více si naslouchat a mezi sebou otevřeně sdílet.

1 a 2

učí oba vzájemné spolupráci a slovo JÁ se mění na My. Tato partnerská kombinace může fungovat, pokud v ní bude dostatek soucitu, empatie a pochopení jeden pro druhého. Mohou z nich být výborní partneři, kamarádi i milenci. Jakmile bude mít jeden z partnerů „navrch“ – tedy uplatňovat přemíru ega, může se stát, že v něm budou neustálé rozepře a nesoulad. Partneři 1 a 2 dokážou společně velké věci, mohou společně tvořit, rozvíjet se, cestovat a užívat života plnými doušky. Tato kombinace čísel je jednou z těch nejpříznivějších, ovšem pozor, pokud ve vztahu převládá ego a analýza, vztah zničí ze dne na den a jak se říká, budou létat třísky a ze vztahu zbydou jen trosky.

6 a 6

U šestek jsou dvě možnosti. Jedna je, že jsou oba jedinci tvořeni pro soulad, harmonii a rodinu, a druhá, že pokud tato rovina nebude zachována, může jít o boj o moc, vlastnictví, ovládání, žárlivost a uzurpování. Pozor, aby jeden z partnerů nesklouzl do této roviny. Taktéž, aby neopakovat negativní programy jednoho ze svých rodičů, tedy nešel cestou destrukce. Pozor, aby muž 6 nesklouzl do programu „nenávisti“ k ženám, má k tomu totiž předpoklady.

Tato kombinace je ideální, jelikož utváří opět originální a tvořivou trojku. Pokud bude mezi nimi soulad ve všech směrech, dokážou společně velké věci. Ovšem chce to mnoho trpělivosti.

————————————————————————————————————————————

Číslo 4

Číslo vztahů – neměnných, neživých, rutinních

Čtverkový vztah se může ze začátku, či prvních pár let jevit velice fajn, oba jedinci se vzájemně doplňují, společně plánují, budují a jsou nadšeni, jak krásný život spolu vedou. Okolí jim může tu nádheru závidět. Časem však může čtverka zcela zevšednět a stane se z ní vztah z pohodlnosti, vztah ze zvyku a nudný.

Ve čtverce se málo kdy něco hýbe a po čase se většinou všechno zastaví.

Může se také dostat do mrtvého bodu, kdy se oběma partnerům ve vztahu nechce nic měnit a na ničem pracovat.

Číslo 4 může představovat tzv. židli, na které oba jedinci rádi sedí a nevyžadují mnoho životních změn.

Vyžaduje mnoho síly obou jedinců, aby se v tomto časem nudného vztahu něco pohnulo.

V 90% je ve vztahu nespokojená žena, většinou taková, která se začne seberealizovat a uvědomuje si, že již nic nového nemůže v tomto nefunkčním procesu očekávat. Těžko se jí sice odchází, jelikož je zvyklá na svou „jistotu“, ale většinou její vnitřní hlas je silnější, až ji přesvědčí, že se dřív či později stejně nezmění. Ve vztahu může být spoustu slibů, pokusů o změnu, ale to všechno se stejně vrátí zpět, do mrtvého bodu.

Pokud však spolu jedinci i nadále zůstávají, je to pouze ze strachu něco změnit, především v sobě a také z obav, co na to řekne okolí, či rodina.

„My už to spolu nějak doklepeme.“ – Taková může být i jejich společná řeč.

Oba jedinci mají totiž strach z něčeho lepšího, příliš si nevěří a pochybují sami o sobě.

Na těchto čtverkových vztazích se oba jedinci učí neustrnout na jednom místě. Měli by číslu 4 dodat pohyb a to na všech frontách. Včetně té sexuální. Tam totiž časem většinou dochází k totálnímu ustrnutí.

Čtverkové vztahy jsou založeny většinou na karmickém dluhu z minulých životů. A nyní mají projít podobnou zkouškou. Ovšem s tím rozdílem, že pokud se partneři rozejdou, měl by jejich vztah zůstat v kamarádské rovině, budou ctít cestu jeden druhého a odpustí si. Přesně tyto faktory totiž „kdysi“ nezvládli.

Kombinace:

5 a 8

Tato kombinace je ze začátku příjemná. Zejména vzájemné poznávání, oťukávání, mnohdy založené na vášni a hlubokých citech. Bez sebe ani ránu. Nesmělé a opatrné osmičky jsou nadšeny a fascinovány samostatnou, akční, temperamentní a tvořivou pětkou, avšak časem zjišťují, že na pětku nemají a je na ně příliš silná. Živočišnou pětku většinou osmička začne nudit, cítí se vedle ní oslabená a bez života. Pokud je pětka silná, většinou je ta, která dá impuls k rozchodu a odchodu. Touží po něčem lepším a cítí, že jí tento vztah již nic nepřináší. Nechce se spokojit s tím, že to nějak spolu doklepou.

Může se však stát, že si pětka a osmička časem role prohodí a ze společenské, komunikativní pětky se může stát pětka pohodlná, zato osmička ožije.

1 a 3

Trojka je většinou ta, která za sebou zavře dveře. A jednička nic moc měnit nechce. Jednička je ze začátku příjemná, akční, ale časem nemusí dávat trojkovou silnou energii. V tomto vztahu může být příliš mužské energie, a pokud je žena více mužem, muž může mít pocit, že je naprosto nepotřebný. Navíc číslo jedna je o silném působení ega, a pokud ho má i trojka také neukočírovatelné, může se stát, že vztah skončí ze dne na den.

4 a 9

Už jenom samotná čtverka se bojí cokoliv změnit. Příliš si nevěří, bojí se ztratit to, co má. Devítka se jí většinou drží zuby nehty, protože devítka je o silném egu, neústupnosti a tvrdohlavosti, mohou oba jedinci do sebe docela narážet. Může se jejich vztah překlenout do tzv. války a boje o moc a přežití. Nedokážou se většinou společně domluvit, jsou každý zcela jiný, přitom v jádru stejní a tvoří jeden druhému dokonalé zrcadlo. Ovšem pokud tohle oba jedinci pochopí, dokážou spolu kamarádsky i po skončení vztahu vycházet.

6 a 7 

Ženy sedmičky, tak jak už jsem psala v předešlých číslech, jsou jemné, léčitelské, moudré staré duše, které již ví a touží po něčem více.

Kdežto pokud je v této kombinaci číslo 7 muž, má stále pocit, že ho stíhá jakýsi trest, neustále viní sebe, i své okolí, trpí trpitelskými i spasitelskými syndromy zároveň a staví se do role Ježíše Krista.

Bude jen fňukat a lkát, slibovat hory doly, ale nic v sobě nezmění. Má v sobě mnoho obav a strachu.

Pokud je však muž šestka, může duchovní sedmičku ženu doslova ničit. Jsou to tzv. „maminčáci“, chtějí vládnout, ovládat, mít a vlastnit. Není li po jejich, je zle. Sedmička žena se těžko z takového područí vymaňuje.

Je – li žena šestka, může jít také o žárlivku a despotku, ovšem do té doby, pokud jí něco neosvítí. Pak zatouží po velké změně a půjde si za svým jako šelma za potravou.

Kombinace čísla 2 a 2 je většinou založena na silných emocích a citových bojích. Ze začátku jsou tyto vztahy založeny na vášni, porozumění, jemnosti, ale časem se mohou přehoupnout do roviny ovládání a manipulace.

Z tohoto emočního kolotoče se těžko vymaňuje. Chce to mnoho úsilí, citového nadhledu a pochopení.

————————————————————————————————————————————-

Číslo 5

Číslo vztahů – silně energetických, tzv. zakončení karmického vztahového zatížení 

Tyto vztahy jsou snad nejtěžší z celého cyklu partnerských osudových čísel. Dojdou na přetřes všechny možné roviny a programy obou jedinců.

Pětka totiž vyžaduje mnoho úsilí, je středem všech čísel a většinou se potkávají v pětce dva velice silní jedinci. Málo kdo pětkový vztah ustojí. Pokud tyto vztahy skončí, nezůstává kámen na kameni. Na tyto vztahy se nikdy nezapomíná. Jsou silné, krásné, ale i bolestivé. V těchto svazcích se musí našlapovat velice opatrně. Pětka je jako křehká květina, která může uhynout ze dne na den, pokud nemá stabilní a pevnou půdu.

Pokud není respektován ve vztahu střed, který by měl být o prostoru, volnosti, pochopení a ruku v ruce konaným dílem, dochází k rozpadu.

Oba jedinci by si měli stát pevně za svým a budovat si společnou sebeúctu a důvěru.

Někdy pětka připomíná boj o moc a jeden druhého mohou nejenom ovládat, ale i energeticky vysávat. Měli oba vědět, co od vztahu chtějí a nebát se společně tvořit a komunikovat. Vázne li komunikace, může docházet k energetickým střetům, založených na nedorozumění a nepochopení.

Pětka žije z nervózní energie, kterou je třeba se naučit ovládat a pracovat s ní. Učí  komunikaci a trpělivosti. Pokud si nedají dostatek prostoru, oba uhynou za živa a roztříští se svět obou jedinců na malé kousky.

Většinou jde v těchto vztazích vibrace číslo 5 o dva silné jedince, kteří se znají již mnohdy tisíce let, prošli si těžkými vztahovými cestami a nyní se mají společně naučit jít cestou rovnováhy a společného sdílení a tvoření. Většinou si již společně někdy v minulosti velice ublížili a tento proces by se neměl opakovat, jelikož se budou stále vracet do minulosti a odžívat znovu a znovu to, co nedokonali.

Mají společně konat velké dílo, spolupodílet se na jakémkoliv tvoření, cestovat, žít a dýchat na plno, ovšem jen ve vzájemné důvěře a podpoře, jedině tak se mohou stát velkými mistry tohoto pětkového vztahu.

Kombinace:

8 a 6

Tento vztah by mohl hezky plynout, ale nesmí se tlačit na pilu. Je dobré ponechat si svůj prostor a nezasahovat do něj uzurpováním a chtěním za každou cenu. Tato kombinace čísel může hezky a plynule fungovat, pokud jsou oba jedinci vědomí a uvědomují si svou vlastní sebe hodnotu. Než k tomuto procesu dospějí, mohou si projít velice těžkým a bolestným procesem. Příliš ženské energie může tento vztah zahubit. Proto je důležité pracovat na rovnováze.

5 a 9 

Pětka má ráda svůj prostor, nenechá se omezovat, ovládat, a pokud jí to občas devítka neumožňuje, stává se z pětky nervózní a neklidný jedinec. Devítky jsou tvrdohlavé, neústupné, chtějí mít všechno pod kontrolou a musí být po jejich. Pokud je však devítka vědomější, může pětku krásně podporovat a vést. Jedině tak mohou oba jedinci společně růst a budovat.

Je-li ve vztahu číslo 3 a 11/tedy 2, jde o dva velice silné jedince. Originální a tvořivá trojka potřebuje duchovní moudrost a podporu jedenáctky. Pokud je však jedenáctka nevědomá, může tvořivou trojku zcela zničit. Zadusí ji svými emocemi. Trojka začne strádat, uvadat a energeticky slábnout.

Vztah 4 a 1. 

Opět, čtverka sedí, nic moc s ní nehne, zato jednička se chce hýbat. Čtverka by se měla inspirovat jedničkou a obě čísla by tak mohly nalézt společnou cestu, jak se vzájemně podporovat a vést.

Vztah 7 a 7. 

Je to příliš duchovní kombinace dvou jedinců. Buď jsou oba příliš vědomí, nebo naopak jeden z nich strádá, protože ten druhý ustrnul a nechápe. Mohou tak vzájemně zničit to, co by mohlo být skvostem tohoto vztahu. Tato kombinace je velice ojedinělá. Přesto stojí za to, na ní zapracovat.

————————————————————————————————————————————–

Číslo 6

Číslo vztahů – vlastnických, destruktivních nebo stálých a harmonických.

Neexistuje nic mezi. Buď jsou tyto vztahy založeny na poklidné, rodinné a příjemné atmosféře nebo jsou naopak destruktivní, plné ovládání, manipulace a vlastnictví.

Začínající vztahy jsou plné romantiky, pochopení, souladu, velké zamilovanosti, souhry a naprostého pobláznění, avšak časem se mohou překlenout do roviny, kde jeden chce vládnout druhému, nastane měření sil, dojde k silné nedůvěře a nepochopení. Oba jsou plni strachu, že by mohli jeden o druhého přijít nebo, že bude jeden, druhému nevěrný a pokud vnáší do společného soužití tuto energii, dříve či později se také tak stane. To, co by mohlo krásně a ladně fungovat, je pryč, zničeno a zdemolováno.

Buďto se tak chovají oba jedinci, tedy, že jsou hnáni motorem ovládání a žárlivosti nebo jeden z nich, který po čase ukáže svou skrytou stránku, podvede toho druhého.  Mohou se obviňovat navzájem, vyvíjet na sebe tlak a zničit vše, co za společně strávená léta vybudovali.

Jeden z nich vždy odchází navenek poražen, ale to jen proto, že chtěl vztah za každou cenu zachránit.

Stane -li se, že jsou li oba jedinci vědomější, mohou jít ruku v ruce krásným a harmonickým životem společně. Nechtějí již jeden druhého chtít vlastnit a ovládat. Mohou si naplno vychutnávat společně strávené chvilky, jen tak být a plynout.

Málo, kterým párům se to však podaří. Tato fáze vyžaduje mnoho pokory, cti, respektu, pochopení a sdílení.

Vztah šestkový může být poznamenán vlivem jednoho z rodičů, byť u jednoho či u obou jedinců. To je má vést k tomu, aby vykročili jinou cestou, neopakovali rodové destrukční programy, jednoduše byli jiní, než rodiče.

Zejména se naučili odpuštění, sebeúctě, pokoře a nelpění na někom, nebo na něčem. Ponechali si mnoho prostoru, důvěřovali sami sobě, i tomu druhému.

Kombinace:

Začneme li u jedinců 1 a 5, tak jde většinou o střet ega a energií. Jsou to oba silní jedinci, mohlo by jim to hezky fungovat, ale jeden z nich to může destruovat svou věčnou nestabilitou a nespokojeností. Ten druhý je pak znechucen, bez energie, života a chtění něco v tomto vztahu změnit. Naráží na sebe lichá čísla, která jsou více o mužské energii, a ta může vztah zcela umrtvit.

8 a 7 fungují pouze ve dvou rovinách. A to buď v té harmonické, nebo naopak destrukční. Pokud je sedmička vědomá a umí pracovat se svou intuicí, řídí se svými pocity, je citlivá k potřebě osmičky, dokáže vztah krásně vést. Osmička to totiž potřebuje. Občas se motá v kruhu, ve starých nefunkčních programech a bojí se začínat nebo vyvíjet cokoliv nového. Sedmička může být pro osmičku inspirací.

Pokud však sedmička nezvládá své emoce, je výbušná, žárlivá a majetnická, je to právě ona, která dokáže vztah zcela zničit. Má tendenci osmičku obviňovat a časem i nenávidět a bude muset se poučit v dalších vztazích.

Obě čísla se tak musí naučit odpouštět a nechat jeden, druhému prostor a svobodu. Jinak se udusí navzájem.

Čísla 9 a 6. Časem se stává z takového vztahu boj o přežití.

Může se stát, že harmonická šestka touží po dokonalé rodině, po klidu a spokojenosti, ovšem věčně nespokojená devítka neví, kam se má vrtnout, ve svých názorech bývá neústupná, mnohdy až despotická.

Pokud je však i šestka destrukční, může svádět s devítkou velkou bitvu o moc.

V těchto vztazích se odráží strachy jich obou, vlivy jednoho z rodičů, silně negativní, nezpracované programy, které je mohou poznamenat na celý život, pokud nepůjdou cestou seberealizace.

Jedinci 4 a 2. Mnoho ženské energie, mnoho fňukání pro nic.

Věčná nespokojenost, jednoho z nich. Obviňování a sebe destrukce. Číslo 4 se dlouho drží v tomto vztahu a čeká na zázrak. Kdežto číslo 2 neustále „stuká“, je velice emoční a touží po něčem, co mu čtverka nemůže nabídnout, jelikož oba jedinci mají hledat nejdříve ve svém nitru a teprve potom mohou jeden druhému nabídnout své kvality. Čtverka bývá většinou tvrdá a neústupná, a pokud se jednou pohne z místa, nevede cesty zpět. Dvojka pak bude doživotně trpět tím, že byla zrazena, zneuctěna, ale málo kdy si uvědomí, že to ona dala impuls k rozpadu vztahu. Dvojka se má naučit pracovat se svými emocemi a pocity, které mohou lítat nahoru a dolů a naopak čtverka se má učit cítit, pociťovat a nechat se vést svým srdcem a intuicí.

Kombinace 3 a 3. Tady pozor. Jde o jedince originální, komunikativní, tvořivé a kreativní. Tedy ve většině případů.

Tito lidé jsou schopni velkých věcí, pokud opravdu pochopí smysl a význam čísla 6. Pokud ne, zničí se navzájem a bude se v jejich vztahu odrážet vše výše uvedené, tedy v souhrnu všech čísel tvořící šestku.

————————————————————————————————————————————-

Číslo 7

Číslo vztahů –  komplikovaných, očistných, tzv. z nouze cnost

Sedmička je sama o sobě silným vztahovým číslem. Vztahy sedmičkové bývají pouze ojediněle šťastné a vyžadují spoustu úsilí. Sedmička je jako poloviční kříž a do těchto vztahů si většinou dva jedinci nosí svou zátěž, ať je jakákoliv. Jedinci přinášejí v těchto vztazích velikou oběť.

V sedmičce přijde většinou na přetřes vše, od čeho tito jedinci utekli, nebo hledali útěchu, či náplast za vztah předchozí.

Tyto vztahy mohou být vytvořeny z nouze, ze zoufalství obou, anebo jednoho z jedinců, do něhož si přinesli bolest a neúspěch ze vztahu předchozího. Ale též ze strachu ze samoty.

Mnohdy také z trucu a v iluzi, že se něco zlepší.

Avšak je důležité si uvědomit, že v jakém rozpoložení jsme ukončili vztah předchozí, tak se s námi ponese dále a odrazí se na vztahu novém.

Jedinci mohou bolestně vzpomínat na velkou nenaplněnou lásku, a předpokládají, že jim tento vztah pomůže zahojit rány, či se osvobodit od předchozích špatných zkušeností.

Oba mohou čekat na jakýsi zázrak, konejšíc jeden druhého.

Je možné, že si předtím nevážili toho, co měli a odešli za „něčím“ lepším.

Pokud se v těchto vztazích vyskytne nevěra, neupřímnost a lež, dostihne to jedince v dalších vztazích, tentokrát však se silnějšími následky.

Taktéž, pokud jeden z jedinců z tohoto sedmičkového vztahu odešel právě z důvodu nevěry, tedy našel si partnera, se kterým tvoří sedmičkový vztah, dřív či později se mu tato lekce vrátí. Očekává totiž něco jiného a lepšího, avšak si neuvědomuje, že dokud se nepodívá do svého nitra a nenajde příčinu své vlastní nespokojenosti, nikdy nebude opravdově šťasten.

V tomto sedmičkovém vztahu jedinci neuniknou ničemu a budou se muset konfrontovat se sebou samým. Pokud partneři tvoří sedmičkový vztah, je to zejména proto, že se mohli v předchozích vztazích, či minulých reinkarnacích vzdávat zodpovědnosti.

A to na všech úrovních. Nebyli k sobě ani k druhým upřímní.

Většinou žili jako izolanti a poustevníci. Trpěli pocity viny, ale taktéž ze svých nezdarů vinili své okolí, zejména partnery. Nyní, v této sedmičce přijde na přetřes vše, čím opovrhovali, nebo si toho nevážili.

Sedmička s nimi zatřese tak, že nezůstane kámen na kameni a budou nuceni, opravdu pochopit a přehodnotit své dočasné postoje.

Pokud se tak nestane, mohou se opět uzavřít do izolace a samoty a o to těžší to pro ně bude v následujících reinkarnacích.

Nevěra a žárlivost nejsou v těchto vztazích ojedinělé. Taktéž iluze, očekávání a fixace jeden na druhého.

Kombinace:

9 a 7

Kámen úrazu. Ze začátku je tento vztah založen na veliké vášni a zamilovanosti, avšak jemná sedmička očekává něco více. Více lásky, porozumění a snaží se udělat pro vztah maximum. Devítka bývá v této kombinaci mnohdy tvrdá a neústupná, není si jistá sama sebou, natož tímto vztahem. Devítce dělá dobře lichocení a pozornost sedmičky, ale stále touží po něčem více. Se sedmičkou se nudí. Je na ni příliš komplikovaná a ona je příliš věcná. Z tohoto vztahu se nelehce odchází, bývá to dosti bolestivé pro oba dva partnery. Pokud zůstanou v přátelské rovině, oba konečně pochopili a mohou se pohnout dále. Pokud však ne, tak se budou muset v dalších vztazích konfrontovat s podobnou situací. Tento vztah může fungovat pouze tehdy, pokud se oba naladí na stejnou vlnu, budou jeden druhého ctít, společně otevřeně komunikovat a nebudou se bát projevit naplno své emoce a pocity.

5 a 11/2

Pětka je nevázaná, veselá, spontánní, což může citlivou dvojku/jedenáctku ze začátku velice fascinovat, jelikož sama chce být taková, ale časem přijde na to, že jí její přílišná výřečnost, společenskost a bezprostřednost dostává do deprese. Dvojka čili jedenáctka touží po klidu a rodinném životě, ale též po oné bezprostřednosti a nevázanosti pětky a tím se dostává do rozkolu, jelikož nedokáže nalézt střed. Může se stát, že tyto vztahy jsou pouhou chvilkovou náplastí a jakýmsi povyražením, a začátku kamarádským, a až časem i mileneckým. Tato kombinace čísel nikdy nenalezne společnou řeč. Museli by vyvinout dost velké úsilí, aby jim to společně fungovalo. Mohou také na sebe příliš žárlit, což dokáže tento vztah velice rychle zničit. Ojedinělá není ani nevěra. Většinou je to tím, že málokdy oba vědí, co opravdu od života chtějí. Respektive jeden od druhého. Tedy od vztahu.

6 a 1

U těchto partnerů to celkem jde, jelikož je tvořená jak z jemné ženské energie, tak i z té mužské, která dokáže být pevným a opěrným bodem. Šestka mohla totiž předtím uniknout před něčím, ve vztahu předchozího, možná i z trucu a brala, to, co se zrovna naskytlo. Šestka může být pedantem a manipulátorem a časem dokáže hrdou jedničku zcela zkrotit a dostat jí pod pantofel.

Málo kdy to bývá opačně a pokud ano, je to proto, že jednička má v sobě více mužské, tvrdší energie a silné, zničující ego. Pak se může stát z tohoto vztahu bojová aréna, kde budou vzájemně měřit své síly. Budou se ničit a ovládat navzájem, až se vztah zcela umrtví. Přežije -li tento vztah déle než dvacet let, dostane se do roviny vzájemného pochopení a respektu a stanou se z nich více kamarádi než milenci.

4 a 3

Čtverka je pohodlná, má sice určité charisma, kterou ze začátku dokáže originální a výstřední trojku zaujmout, ale časem se nebude chtít pohnout dále. Trojka tak může začít uvadat, bude se cítit svázaná a stísněná. Čtverka se většinou nechce pohnout z místa, má ráda své jistoty, klid a pohodlí a to může temperamentní trojku iritovat. Může se však stát, že se časem tvořivá a živá trojka zcela čtverce přizpůsobí a vzdá se tak svých snů a vizí. Málo kdy, to bývá naopak. Trojka k sobě potřebuje zcela jiného partnera než je čtverka.

8 a 8

Potkají li se dvě osmičky, většinou tvoří jedna druhé dokonalé zrcadlo, i přesto, že se mohou zdát navenek zcela odlišné. Potkaly se totiž proto, aby jedna druhé ukázaly to, na čem by měly zapracovat. To, co štve jednu osmičku, nemá v sobě sama zpracováno ta druhá. Tyto vztahy mohou fungovat jen za předpokladu, že si vyjdou vzájemně vstříc, budou naslouchat jedna druhé, nebudou se přeřvávat a převálcovávat nesmyslnými rozbroji a půtkami, ale budou jedna druhé plnou oporou. Ono totiž jejich osmičkové zatížení osobních čísel, plus kombinace vztahové sedmičky je silné, takže může v těchto vztazích přijít na přetřes vše, co nezpracovaly z minulých reinkarnací nebo ze vztahů předchozích. Zejména odpuštění hraje v tomto vztahu velkou roli.

————————————————————————————————————————————

Číslo 8

Číslo vztahů –  velkých zrcadlení, výměny rolí a karmických dluhů

Osmička je krásné, zaoblené, ladné číslo, avšak když jí položíte na bok, symbolizuje znak nekonečnosti.

A přesně o tom jsou i osmičkové vztahy.

Lidé se v nich většinou plácají a v drtivé většině v tom plácání se, s partnerem, se kterým tvoří číslo osm, i dožijí. Pokud se však nestane, že jeden z nich přežije toho druhého.

Většinu z nich spojuje ústřední bod a to, že nemají rádi velké změny a neradi je realizují. Avšak osmička je právě tyto změny dřív či později nutí podniknout.

Do těchto vztahů si jedinci přináší nejen staré zátěže, z dětství, minulých životů, ale promítne se v nich i zátěž rodová, ale i materiální.

Mnohdy jeden z partnerů zjistí (podobně jako u partnerského čísla 4), že jejich vztah k ničemu nevede a je hnán touhou se osvobodit.

Osmičkový vztah může zpohodlnět nebo zaniknout, pokud nejde cestou rovnováhy. Pokud se dostane do roviny sobeckosti, majetnickosti, despotizmu, citového vydírání, dřív, či později to přestane jednoho z nich bavit, odchází, nebo si najde jiného partnera. Otázkou však je, zda tento útěk je řešením.

Mohou si společně mnohé předat, mnohé pochopit. V těchto vztazích je zrcadlení velice výrazné.

Osmičkové vztahy jsou i o starých tajemstvích, které nikdy nemusí vyplout na povrch. Partneři před sebou mohou něco skrývat, nemusí být k sobě upřímní a tuto neupřímnost, si mohou, pokud tento vztah skončí, vnést do vztahu dalšího a teprve potom, vyplouvají zasutá tajemství a zastaralé program na povrch a přicházejí na přetřes.

Někdy tyto vztahy vznikají ve velké vášni a zamilovanosti obou jedinců, avšak později zůstávají pouze v kamarádské rovině, vytratí se z nich sexualita a jakékoliv zamilování a vášeň.

Osmička může symbolizovat i opak, a to, že teprve až později přejde vztah z kamarádské úrovně do úrovně hlubší a přijde zamilovanost.

Taktéž jeden z partnerů může do tohoto vztahu dávat více než ten druhý, je více do toho druhého zamilován a partnera si k sobě časem připoutá.

Osmička obsahuje různé formy lásky, různé začátky, ale i konce. Avšak odpoutat se a odejít z osmičkového vztahu je leckdy pro oba jednice velice těžké a náročné.

Může být i  natolik vyčerpávající, že pokud nedostane jeden z nich silný impuls a důvod k odchodu, ve vztahu setrvávají mnoho let. Pak nastává fáze, že spolu žijí ne spolu, ale vedle sebe. Oba si dělají to své, komunikace je omezena na minimum a jen se tiše snáší a jakžtakž respektují.

Začnou li si jedinci osmičkový vztah v pozdějším věku, po té, co si oba prošli i jinými vztahy, vibraci osmičky oba ocení. Již si nepotřebují nic dokazovat, v ničem soupeřit a obhajovat se, ale stávají se z nich skvělí parťáci.

V osmičkových vztazích se většinou potkávají ti, kteří se již setkali v dávné minulosti, tady v minulých reinkarnacích. A to proto, že pravděpodobně něco nedokončili, a nyní mají tu možnost to učinit.

Především nacházet cestu „oné“ rovnováhy, která je pro tento vztah velice důležitá.

Nepotlačovat, neskrývat, netajit, být jeden k druhému upřímný, učit se projevit své emoce a pocity a mluvit o nich, nebát se být zranitelný, nechtít se tomu druhému zavděčit jen z obavy, že ho partner nepřijme takového jaký je a nebude ho mít rád.

To všechno jsou programy, které mohou tento vztah zničit.

Lidé se také v těchto vztazích vzdávají svých tužeb, ideálů, vizí, tvořivosti  a to jen proto, že se plně odevzdají a obětují se pouze vztahu a rodině. Následně se z nich stávají nespokojení, zatvrzelí a zlostní jedinci, kteří se po zbytek vztahu utápějí ve výčitkách a obviňování se navzájem.

I tohle je učí si ponechávat svůj prostor, limity, hranice, neodpírání si a přijímání toho druhého takového jaký je.

Neubírat si navzájem prostor, ctít potřeby a zájmy toho druhého.

Kombinace:

1 a 7

Může jít o vztah z nouze cnost. Prostě se potkali dva jedinci, kteří se rozhodli být spolu. Začáteční fáze je zřídka kdy o vášni.

Jednoduše, potkali se dva jedinci, celkem si padli do oka a zůstali spolu. Silná jednička se může pod vlivem citlivé a emoční sedmičky zcela zastavit a časem zeslábnout. Sedmička může na jedničku přenášet své pocity, nálady a emoce, citové výlevy a výkyvy, pokud s nimi nepracuje. Jednička se tak stává emočním lapačem sedmičky a neví si se sedmičkou rady. To může přejít časem ve velkou zlost a nenávist k partnerovi, i k celému vztahu.

Jednička se cítí vyčerpaná a vysátá. Sedmička je zasekaná ve starých programech a starých vztahových zátěžích.

Jednička většinou něco sedmičce dluží z předchozích reinkarnací a sedmička může jedničce doslova dát na přetřes a vyžrat vše, co jí jednička v minulosti dělala.

Je to vztah založen na starých dluzích. Jednička je sedmičkou nucena se pokořit a pracovat se svým egem, které mohlo být v minulých reinkarnacích výrazné. Nyní se má jednička učit – nechtít mít navrch a pravdu za každou cenu. Oba by si měli uvědomit, že mu pouze partner vrací něco z minulosti a učí ho přijmout zodpovědnost sám za sebe. Taktéž se naučit nenechávat se vysávat, vztah ukončit a jít si svou cestou, pokud jeden z nich nechce v sobě nic změnit.

2 a 6

Na začátku může jít o velice vášnivý vztah, kde to doslova jiskří, oba jsou nadšeni a těší se ze vzájemné lásky. Příliš očekávají a mohou si slibovat lásku na celý život. Ovšem postupem času zjistí, až vášeň  a zamilovanost vyprchala, a jejich vztah je nudný. Založen na povinnostech a omezování.

Tady na sebe narazili dva nespokojení a přecitlivělí jedinci. Šestka může s dvojkou podvědomě manipulovat, svazovat jí a nedávat jí dostatek prostoru. Přecitlivělá dvojka hledá všemožné cesty z tohoto vztahu uniknout, jelikož touží po svobodě, ale na druhou stranu jí rodinný život vyhovuje. V těchto vztazích je mnoho ženské energie. Lítostivé, emoční a nestabilní. Z obou se časem stávají uzurpátoři tohoto vztahu a dlouho se motají v kruhu, než z něho dokážou najít cestu ven. Hledají únik, chtějí se vymanit, nejsou schopni spolu otevřeně a na rovinu komunikovat, lžou si a podvádějí se navzájem. Jeden druhému stále něco vrací. Minulost se vrací a opakuje.

Nejsou schopni se podívat do svého nitra, aby si uvědomili, že se na tomto nezdaru podílejí oba dva. Pokud tento vztah skončí, měl by se dostat do kamarádské roviny, ale pouze uvědomělým jedincům se tento krok podaří.

Pokud se tak nestane, budou muset prožít ještě mnoho vztahů, než do této fáze oba jedinci dojdou.

3 a 5

Na začátku je fascinace jeden druhým, trošku i toho pobláznění. Trojka pětku zaujme svou originalitou, charismatem a diplomatickým vystupováním a trojka je nadšena z aktivní, živé a komunikativní pětky. Tento vztah mohl vzniknout i ze začátečního kamarádství i mladické nerozvážnosti. Ovšem po pár letech, může začít boj. Dva silní jedinci se utkávají ve svých ego výstřelcích.

A oba říkají, proč vlastně spolu jsou.

V tomto vztahu si oba jedinci mohou v průběhu svého soužití vyměňovat role a tak si ukazovat velice silná zrcadla. Mohou se také vzdát svých vizí, plánů a ideálů, které měli na počátku vztahu nebo ještě před ním. Po čase jsou unavení cokoliv chtít změnit. Mohou je spojovat pouze povinnosti a děti.

Vztah obou jedinců se může dostat do bodu soužití, kde fungují je vedle sebe a ne spolu. Jeden z nich chce mít všechno pod kontrolou, a z druhého se stává pod pantoflák,  ovšem může se stát, že se právě tato role po čase vymění. Svým způsobem válcuje jeden druhého. Je to spíš boj, ne vztah, jelikož v něm převládá mnoho silné, mužské energie. Časem jsou oba unavení a málokdy se z toho vztahu vymaní.

8 a 9

Devítka je diplomat, tvrdohlavec, mnohdy perfekcionista, který tak většinou vystupuje navenek, ale osmička je taková uvnitř a krásně si to mohou v tomto vztahu zrcadlit.

Oba se v tomto vztahu učí odpuštění, přijímání jeden druhé takového jako je. Učí se nemít všechno nalajnované, pod kontrolou, učí se věci a situace pouštět, nelpět na zbytečnostech, nemít vše pod kontrolou, zbytečně neřečnit, a nechtít všechno za každou cenu teď hned. Učí se žít v přítomnosti, bez očekávání.

Tento vztah je oba učí velké trpělivosti a empatii.

Oba si totiž přinesli z minulých reinkarnacích silnou zátěž v mezilidských vztazích. Jejich ega byla výrazná, mohli pohrdat druhými lidmi a všechno muselo být jen podle nich.

Tento vztah je silné zrcadlení, o boji ega a urputnosti.

Pokud však přirozeně plyne, je to jen dobře, ale pokud se dostane do roviny vzájemného měření sil, může dojít ke zničení. Jde o dva silné jedince a stojí na učení se vřelosti a upřímnosti.

Pokud si však již prošli nějakými předešlými vztahy, a vytvořili osmičkový vztah v pozdějším věku, mohl by mít tento vztah pevnější základ a oba být již ponaučeni na základě mnoha zkušeností. Proto je třeba opatrně našlapovat a nekazit to, co by mohlo mít velký potenciál.

4 a 4

Oba jedinci se mohou ze začátku přitahovat, oba jsou většinou charismatického vyzařování, ale časem se jeden druhému mohou omrzet. Akorát s tím rozdílem, že je tento vztah založen na velké  pohodlnosti a neochotě chtít cokoliv změnit. Muži čtverky, neradi na sobě pracují, jsou plní strachu, obav a bojí se změn. Ženy čtverky jsou schopny dlouho trpělivě čekat na změnu ze strany partnera, avšak pokud už to trvá dlouho, dávají většinou ony impuls k odchodu. Tyto vztahy jsou s prominutím „zaprděné“ a nepřináší velkou změnu. Je v nich příliš mnoho strachu a obav, které na sebe mohou jedinci vzájemně přenášet.

Tato kombinace čísel je podobná jako v případě čísla 2 a 6. Opět je v ní mnoho ženské energie, která nemusí přinášet příliš šťastné vyhlídky na dlouhou, společnou budoucnost.

————————————————————————————————————————————

Číslo 9

Číslo vztahů – ucelení, ukončení, transformace

Číslo devět je souhrnem všech předešlých čísel, proto bývají tyto vztahy velice rozličné, a zahrnují všechny možné roviny vztahových vlivů a programů.

Avšak jedno mají společné. Jsou jakýmsi zahajovacím, ale i zakončovacím vztahovým procesem. Většinou se v něm setkávají jedinci, kteří si již ve svém životě prošli mnohými vztahovými zkušenostmi, ale také ti, pro které je tento vztah odrazovým můstkem k novému životu, tedy k seberealizaci a osobní transformaci.

Devítka je sama o sobě podobná jedničce, tedy silného vlivu a působení ega, hlavy a analýzy. V devítce se buď se potkají lidé, kteří si na základě předchozích vztahů něco uvědomili, hledají hlubší smysl života, anebo spolu soutěží.

Jedinci by neměli z devítkového vztahu v žádném případě utíkat, právě naopak, snažit se na něm pracovat, a uvědomit si, že se mohou jeden od druhého mnohé naučit. Pokud se jim to podaří, jsou schopní vytvořit velké, vztahové dílo, kterým mohou inspirovat mnoho dalších párů.

Pokud však jeden z nich dojde do roviny naprostého vyčerpání a tzv. na sobě „maká“ jen on, a druhý se nechce pohnout z místa, nastal čas odejít.

Devítkové vztahy mohou být poklidné, pokud si oba jedinci došli k uvědomění, co jeden od druhého chtějí a žádají, ale též bouřlivé, pokud se nechají unést devítkovou komplikovaností a ustaraností.

Devítka oba jedince učí především, opakuji především – naslouchání jeden druhému, sdílením svých emocí a pocitů, otevřenosti, komunikaci a vzájemnému porozumění. Jistě, že všechny vztahy nás tomuto učí, ale devítka obzvlášť.

Mnohé devítkové vztahy mohou být až do konce života, a společně se oba jedinci učí dotahovat věci do konce. To je jejich ústředním úkolem.

Vzdát se vlády hlavy a ega a nechat promlouvat nitro.

Pokud je v těchto vztazích něco potlačováno, či nevyřčeno, dříve či později to oba jedince dožene.

Jsou li jedinci oba nejen plně vědomí, ale uvědomují si, vzájemné učení, jdou společně cestou seberealizace, dokážou i „hory přenášet.! Dokážou společně sdílet, tvořit, budovat, obnovovat, obrozovat a posouvat se vzájemně.

Kombinace:

1 a 8

Tato kombinace může fungovat pouze v případě, že jeden, druhému nic nezamlčují, umí mluvit vzájemně o svých emocích i tužbách, o svých pocitech i snech.

Během vzájemného soužití si může jednička s osmičkou průběžně vyměňovat role, jelikož tuto kombinaci tvoří jak mužská, tak ženská energie a proto si ji mohou v jistých časových údobích vzájemně předávat.

Žena by měla být v tomto vztahu ženou a muž mužem.  Pokud je však tento duální tok zastaven, může dojít k zániku.

Jednička a osmička jsou velice silná čísla, a pokud partneři začnou mezi sebou soutěžit, zatvrdí se a budou si prosazovat jen to své, místo, aby se vzájemně podpořili, vztah odumře.

2 a 7 / 11 a 7

Tito jedinci spolu dokážou mnohé, ale pokud projdou a obstojí ve zkoušce devítileté vibrace. Pokud během prvních, společných devíti let soužití pochopí a půjdou společnou cestou spolu, ne každý zvlášť. Sedmička – pokud je to žena by měla svou přirozeností, jemností a intuitivností probudit ve dvojce muži právě onu mistrovskou jedenáctku. Pokud se jí to svou ženskostí podaří, a půjde na to moudře, a nepřebije dvojku muže, dokáže utvořit z muže dvojky učinit opravdového Muže jedenáctku.

Je – li žena dvojka, je to jen na ní, zda se z příliš citové, nestabilní a emoční hysterky, přetvoří ve stabilní a sebevědomou, zdravou ženu, nebo zůstane v nízké vibraci dvojky. U sedmičky muže je to poněkud horší, tedy těžší. Pokud zůstane sedět na místě a nebude se chtít hnout z místa, žena jedenáctka se může stavět na hlavu a nezmůže nic.

V tomto případě nemá cenu plýtvat svou energií a raději se nechat vést jiným směrem.

3 a 6

Mohli by vzájemně fungovat ovšem pokud by žárlivá, majetnická a věčně „ufňukaná“ šestka zvedla svých pět písmen a začala na sobě opravdu makat a ne jen tlachat.

Většinou je tou ufňukanou, šestkou muž, který trpí mateřským komplexem a vliv jeho matky je příliš silný a on slabý na to, se z něj vymanit.

Trojka je sice přizpůsobivá, ale přeteče – li pohár trpělivosti a je – li příliš dlouho svazována a obětuje se pro šestku a energie, kterou vydává, se jí nevrací, vztah většinou ukončí. Pochopitelně po té může šestka kopat kolem sebe, vymýšlet, slibovat, vyhrožovat, ale trojka se nedá. Učí jí to totiž její vlastní sebe hodnotě a sebedůvěře.

Trojka je velice aktivní osobnost a potřebuje mnoho pochopení a prostoru, aby mohla plně realizovat, tvořit a projevovat svou kreativitu. Pokud se nechá šestkou udusit, umírá za živa.

Tento vztah učí oba trpělivosti, sebedůvěře a dotahování věcí do konce.

4 a 5

Čtverka je sice charismatická a zajímavá, ale časem může volnomyšlenkářskou a společenskou pětku nudit a dusit svou neústupností, umíněností a tvrdohlavostí. Pětka se tak může chtít časem z partnerství vymanit a bude hledat cestičky jinde. Může lhát a podvádět, příliš usedlou a zatvrzelou čtverku.

Přitom je tato kombinace čísel tvořena jak z mužské, tak ženské energie a pokud je využívána a používána správně, může tento vztah krásně a plynule fungovat. Mají si totiž oba mnohé co předat, budou li naslouchat hlasu srdce a intuice, nepovedou – li mezi sebou ego boje, ale vnesou li do vztahu vzájemnou důvěru a pochopení. Taktéž dostatek prostoru, svobody a společného tvoření.

9 a 9

Jsou to oba diplomaté, charismatičtí a cílevědomí lidé, ovšem nesmí na sebe narazit jejich ega a analytické hlavy. Ty mají přetransformovat do společného tvoření, ponechat jeden druhému, dostatek prostoru a svobody, ale taktéž jako v předchozích číslech, naslouchat jeden druhému a zejména srdci a intuici. Neměli by jeden druhého přehlušit, přeřvávat, ba naopak naslouchat si navzájem a společně vést jeden druhého. Pokud oba jedinci zůstanou v nevědomí, zničí je vzájemná soutěživost, analýza a hra ega.

————————————————————————————————————————————–

Autor: Ester Davidová

Ilustrační foto: www.vehiclehi.com