Nezřídka se nám stane, že se podíváme na hodinky a zaznamenáme shodu čísel, například 06:06, 11:11, 12:12 a tak dále. Někdo v tom vidí jakési předurčení, znamení, mystický význam a tajný smysl.

 Jiní takovou věc pokládají za banální náhodu a nepřikládají jí žádnou zvláštní důležitost.

Proč si lidé vlastně takové shody čísel všímají? Existuje několik názorů. Podle mínění psychologů je taková pozornost spojená s nedůvěrou. Každý člověk vnímá díky vlastním biologickým hodinám čas intuitivní.

Pokud má před sebou nějaký stanovený úkol, působí jeho biologické hodiny jako jakýsi budík. Proto jeho pohled v určitý čas intuitivně upře k hodinám. Jiný názor pokládá shodu čísel za pouhou náhodu. Člověk si například nastaví budík na šestou ráno. Budík zvoní, člověk ho vypne a položí ještě hlavu na pár minut na polštář. Je čistě věcí náhody, že když znovu kontroluje čas, uvidí na budíku údaj 6.06.

Každá číslice má svůj smysl a magický význam. Pokud se opakují, znamená to, že se něco svou vlastní řečí pokoušejí sdělit. Numerologie rozhodně nedoporučuje tato oznámení ignorovat. Pokud člověk stále častěji vidí na hodinách shodu čísel, je možné, že vás čeká v životě velmi důležitého.

Když často vidíme shodu jedniček, vypovídá to o tom, že bychom měli zaměřit pozornost na vlastní osobnost. Možná se projevujeme jako příliš velcí egocentrici.

Dvojkaje symbolem emocí a vztahů. Pokud na ni často narážíte, měli byste v situaci, ve které se právě nacházíte, projevit více ochoty ke kompromisu. Buďte vlídnější.

S trojkou se setkáváme v případě, kdy bychom měli více přemýšlet nad budoucností a svými životními cíli.

Objevení čtyřek znamená, že máme změnit svůj přístup ke změnám životním situacím a také se více věnovat vlastnímu zdraví.

S pětkami se setkávají lidé, kteří milují riziko a dobrodružství. Pětky jim oznamují, že by měli zpomalit a být ve střehu.

Šestkyjsou upozorněním, že máme být poctivější sami k sobě i ke všem ostatním.

Sedmičkasymbolizuje úspěch. Často se opakující sedmičky poukazují na dobrou možnost poznat harmonii světa.

Lidé, kteří se opakovaně setkávají s osmičkami, by měli přijmout urychleně rozhodnutí v událostech, které právě probíhají.

Devítkypřipomínají, že je třeba se stále rozvíjet a zbavovat se překážek, jinak se nežádoucí životní situace budou stále opakovat.

Věštci tvrdí, že zvláštní pozornost je třeba shodě čísel věnovat v úterý a ve čtvrtek, neboť právě v tyto dny se poodhrnula opona budoucnosti.

 

 

Co avizují stejné číslice na hodinách, pokud na ně často narážíte:

00:00 – pokud tuto shodu uvidíte, něco si přejte. Přání se dozajista vyplní, pokud jsou vaše úmysly čisté.
01:01 – příjemná novinka od muže, kterého znáte.
01:10 – nedávno započatá záležitost je odsouzena ke krachu.
01:11 – čeká na vás výhodný návrh, se kterým můžete bez váhání souhlasit.
02:02 – ukazuje na vhodnost zábav. Vydejte se do restaurace nebo nočního klubu.
02:20 – potlačte svou podrážděnost a buďte laskavější, jinak vás čekají nepříjemnosti.
02:22 – Odhalíte tajemství.
03:03 – nová láska.
03:30 – neopětovaná láska nebo zklamání.
03:33 – úspěch a štěstí jsou na vaší straně.
04:04 – je třeba se podívat na situaci z jiného úhlu. Pak se vše vyřeší.
04:40 – štěstí vás dnes bude míjet.
04:44 – nepříjemnosti ze strany vedení.
05:05 – tajní nepřátelé proti vám strojí něco špatného, je třeba mít se na pozoru.
05:50 – daná kombinace varuje před nepříjemnostmi spojenými s ohněm a vodou.
05:55 – setkání s uvážlivým člověkem.
06:06 – příznivý den. Může předpovědět konec samoty.
07:07 – vyhýbejte se lidem v uniformě, zejména vojenské.
08:08 – kariérní růst, povýšení.
09:09 – je zde riziko, že budete okradeni – dávejte si lepší pozor na svou peněženku a kabelku.
10:01 – seznámení s vlivnými lidmi.
10:10 – Životní změny.
11:11 – vypovídá o závislosti na nějakém zvyku nebo člověku.
12:12 – harmonie v osobním životě.
12:21 – příjemné setkání.
13:13 – nevěští nic dobrého. Dávejte si pozor na soupeře a konkurenty.
13:31 – splnění toho nejvytouženějšího snu.
14:14 – bezhlavě se zamilujete.
14:41 – drobné nepříjemnosti.
15:15 – blízcí lidé vám pomohou vyřešit velký problém.
15:51 – krátký románek.
16:16 – buďte opatrnější při řízení auta.
17:17 – toto spojení varuje před možným loupežným přepadením nebo útokům výtržníků.
18:18 – nepříjemnosti na cestě, možná havárie.
19:19 – příslib štěstí ve všech záležitostech.
20:02 – ovládejte své emoce a chování vůbec, jinak vám hrozí hádka s těmi nejbližšími.
20:20 – rodinný skandál.
21:12 – nový projekt nebo narození dítěte.
21:21 – příslib romantického vztahu, který přeroste ve vážný.
22:22 – známost a příjemný vztah.
23:23 – kolem vás jsou velmi nebezpeční lidé.
23:32 – věnujte se svému zdraví, čísla hovoří o blížící se nemoci.

Numerologové i senzibilové se shodují v tom, že je třeba věnovat pozornost ještě jednomu znamení. Pokud při odchodu z domova zaznamenáte na hodinách čas končící dvěma nulami – například 12:00 nebo 13:00 atd, raději se ještě pár minut zdržte. Osud vás totiž varoval, že tam, kam míříte, byste mohli jít úplně zbytečně.

Komentáře