Léčba přirozenými prostředky se tak stává stále vyhledávanější a zejm. ve vyspělých zemích, kde jsou lidé lépe informováni a mají více vědomostí a tak je přírodní léčení stále populárnější než chemické léky. Tento odklon zájmu lidí od chemických léků a industriální medicíny je znát a proto firmy investují tolik prostředků do reklamy a korumpují lékaře, aby chemické léky více nasazovali.

Další věcí je i podstata nemoci a zdraví, kterou současná medicína vidí velmi jednostranně, povrchně a nedostatečně oproti medicíně alternativní-přírodní, která je založena na mnohem komplexnějším, kvalitnějším a pozitivnějším obrazu člověka a jeho fungování na základě rovnováhy životní energie což je v souladu i s poznatky kvantové fyziky, která vnímá realitu a člověka nejen jako hmotnou strukturu, ale také i právě jako projev životní energie.

Dávno před naším letopočtem už např. ve staré Číně nebo Indii znali tehdejší lékaři lidské tělo mnohem dokonaleji a dokázali mu i lépe pomoci. Věděli např., že pro kvalitu lidského zdraví je důležitá rovnováha životní energie a že nemoc pochází právě z narušení této harmonie a jednoty.

Věděli ale také, jak důležitou roli v lidském zdraví hraje lidská mysl a emoce a tedy naše psychika. Současná školní medicína teprve začíná objevovat význam duševní úrovně při vzniku nemocí a začíná si uvědomovat, že člověk není jen tělo, které vnímáme svými smysly, ale že lidský organizmus představuje také energii, která se projevuje právě lidským myšlením a pociťováním. Jelikož platí i pro člověka fyzikální zákony o zachování a přeměně energií je nasnadě, že myšlenky člověka nejsou jen nějakým chimérickým nic, nýbrž jsou reálnou silou (energií),  kterou je nutno brát vážně a naučit se jí poznávat a pracovat s ní (ovládat svou mysl jako svůj nástroj a ne ji otročit a nechat se jí manipulovat). Mnohem častěji se dnes hovoří při vysvětlování původu nemocí o koncepci psychosomatické, kdy je právě zdůrazňován aspekt lidské psychiky, kvality myšlení a schopnost kontrolovat svoje emoce při zvládání životních situací a každodenním shonu.

V dnešní době, kdy právě míra psychické zátěže až neúměrně lidským možnostem nesmírně narůstá, je zapotřebí starat se o svoje duševní zdraví a celkovou kondici víc než kdy před tím.

Člověk stále považuje za dostatečné v rámci optimální životosprávy udržovat v čistotě svoji tělesnou schránku tím že se pravidelně myje, sprchuje a čistí si zuby, ale mentální úroveň, čistotu svých myšlenek a citů jsme si navykly opomíjet, i když už je např. pojem mentální hygiena znám, bereme to stále jen teoreticky a považujeme svůj osud za jakousi tajemnou náhodu a nepostižitelnou záležitost. Při tom my sami jsme tvůrci svého osudu a my sami jsme také nejen za své zdraví, ale za celý svůj život zodpovědní.

Málokdo z nás něco ví o tom, jak lidská mysl funguje a podle jakých zákonů se život vyvíjí. Na školách se to neučilo a v televizi se o tom také mluví spíš jen v náznacích a jen teoreticky. Informací je dnes k mání sice hodně, ale většina z nich je zatížena balastem komerce a senzace a není tedy kvalitních a upotřebitelných . Navíc člověk není mnohdy sám s těmito informacemi pracovat a potřebuje někoho, kdo by ho naučil jak se sebou samým nejen se svým tělem, ale zejm. se svou myslí zacházel. Můžeme začít sami a budeme-li dostatečně upřímní, poctiví a zodpovědní tak nezůstaneme ve své snaze osamoceni jak se říká v jednom přísloví: „ Je-li žák připraven-učitel přichází“ je tím myšleno nejen příchod opravdového mistra, ale i důležité informace, knihy, události a pod, kterou nás Prozřetelnost vítá na cestě k sobě, na cestě ke Světlu, Pravdě a Věčné harmonii.

Autor: MUDr. Tom KILIAN

Komentáře