Hipoterapii jako součást rehabilitační péče přede-pisuje většinou neurolog, ortoped nebo internista, který musí pacienta v průběhu léčby pravidelně kontrolovat. Hipoterapeutickou léčbu provádí vyškolený fyzioterapeut, přičemž klient je při ovládání koně pasivní a koně vede hipolog. Jde vlastně o speciální formu fyzioterapie prostřednictvím koně. Kůň, jehož hřbet je zdrojem třídimenzionálních pohybových podnětů, stimuluje jezdce. Zvíře napodobuje chůzový mechanismus člověka, jehož končetiny jsou odlehčené, a společný pohyb vede k uvolňování ztuhlých svalů. Senzomotorické impulsy se přenášejí i na páteř, která se zapojením mezižeberních a zádových svalů napřimuje. Kromě rovnání páteře tak dochází i k prohlubování dechu. Hipoterapie zlepšuje chůzi, oslabuje svalové napětí, pomáhá rozvoji dosud nezvládnutých pohybů, koordinaci pohybu, zesílení a sjednocení senzomotoriky, zlepšení rovnováhy, znovunabytí řeči, zvyšování sebedůvěry i zlepšování adaptace jednotlivců.

Emoce přispívají k eliminaci úzkosti

Psychosociální vliv na postiženého má prostředí jízdárny, které je na rozdíl od stereotypního režimu zdravotnických nebo ústavních zařízení plné nových podnětů. Kladný vliv má také citový vztah ke koním i lidem kolem nich. Prožívané emoce mají většinou silný motivační efekt, který přispívá ke zvládnutí agrese a uvolnění úzkosti i zábran. Kůň zlepšuje pacientovu schopnost přizpůsobení, soustředění, sebeprosazení a zároveň zaměstnává všechny jeho smysly. Hiporehabilitace tak napomáhá ujasnění reálných schopností i zlepšení komunikace postiženého. Jejího působení využívají především neurologičtí pacienti (dětská mozková obrna, roztroušená skleróza, posttraumatické a pozánětlivé neurologické symptomy), pacienti s ortopedickými vadami (vadné držení těla, skolióza, degenerativní změny páteře) a psychiatricky narušení jedinci (neurózy, závislosti, schizofrenie, maniodeprese, psychopatie, mentální postižení). Průměrnou „účinnou dávkou“ hipoterapie je půlroční cyklus s frekvencí dvakrát týdně po 20 minutách, samozřejmě s maximálním ohledem na stav a potřeby jednotlivce.

Koně pomáhají i narkomanům

Určitou formu psychoterapie a socioterapie představuje jízda na koni pro osoby s poruchami chování, s duševními chorobami, pro závislé (alkoholici, narkomani, sexuální devianti), ale také pro smyslově postižené. Jízda a péče o koně v pacientovi podporuje vytváření sebevědomí, klient odbourává úzkost, zlepšuje své sebeovládání a orientaci v prostoru. Naopak snižuje vlastní sklony k agresivitě a k disociálnímu jednání. I v tomto případě je terapeutickým prvkem stáj se svými specifickými zákony, kůň se svými přirozenými reakcemi i vztahy terapeut – kůň – klient a klient – kůň – klient.

Uvažovat lze i o jezdeckém sportu

Jednou ze sportovních aktivit vhodných pro handicapované je i rekreační nebo výkonnostní jezdecký sport, který napomáhá integraci lidí s postižením do společnosti. Mnohým vozíčkářům nabízí kůň své čtyři zdravé nohy, na kterých se mohou svobodně pohybovat v přírodě. Slepcům propůjčuje kůň oči. Navíc mohou handicapovaní na koni soutěžit i se zdravými jezdci.

Paravoltiž je sportovní disciplína, ve které cvičenec (voltižér) provádí akrobatické prvky na neosedlaném koni, vedeném ve voltižním kruhu. Paravoltiž je pro naši handicapovanou populaci jednou z mála možností, jak se stát součástí sportovního dění. V základech je shodná s voltiží, ale je přizpůsobená handicapovanému jedinci, který je pod zvýšeným zdravotním dohledem. Další možností sportovního výkonu handicapovaných je paradrezura. Tento sport navazuje na drezuru, kdy jezdec provádí s koněm předem danou úlohu v drezurním obdélníku. Závodníci jsou podle mezinárodní klasifikace rozděleni do kategorií podle stupně a závažnosti svého handicapu. Soutěže jsou vypisovány po celé České republice a mistrovství ČR mají mezinárodní účast.

(pek)

více informací na stránkách České hiporehabilitační společnosti http://chs.equichannel.cz

Česká hiporehabilitační společnost (ČHS)

  • Založena v roce 1991.
  • Je dobrovolnou, nezávislou a nepolitickou organizací.
  • Sdružuje lékaře, fyzioterapeuty, pedagogy i jezdecké instruktory, kteří používají koně v lékařství, pedagogice a sportu.
  • Významnou složku členské základny tvoří pacienti – klienti, eventuálně rodiče handicapovaných dětí.
  • Prosazuje a udržuje odborné provádění metody, školí pracovníky, dohlíží na vydávání odborné literatury, slouží jako informační databáze.
  • Společnost nyní sídlí v psychiatrické léčebně v Praze-Bohnicích, jejíž ředitel Zdeněk Bašný je zároveň předsedou společnosti

www.zdn.cz, 28.8. 2003


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015