Rakovina prsuObávate sa rakoviny prsníka? Pravdu povediac, ktorá žena sa jej dnes neobáva… Máme však pre vás jednu dobrú správu: Naša stránka, spoločne s klinikou inovatívnej medicíny Vitare, Vám prinášame ucelený prehľad dostupnejších, ale aj menej dostupných metód jej včasného diagnostikovania.

Výskyt rakoviny prsníka

Rakovina prsnej žľazy je najčastejším zhubným ochorením žien. Na Slovensku ročne postihuje viac ako 2500 žien. Má neustále stúpajúcu tendenciu.

V súčasnosti pozorujeme nárast ochorenia u čoraz mladších žien. Stúpa aj výskyt nádoru so stúpajúcim priemerným vekom. Najčastejšie sa vyskytuje v období 35. až 75. roku života ženy.

Tieto poznatky nepochybne predstavujú nie len na Slovensku neželaný problém.

Karcinóm prsníka je ochorenie, ktoré sa dá len ťažko predvídať. Ani sledovaním možných rizikových faktorov predpokladaného vzniku ochorenia nie je možné presne stanoviť diagnózu.

Príčiny vzniku karcinómu sú nejasné a intenzívne sa skúmajú. Poznáme ale faktory, ktoré zvyšujú riziko vzniku ochorenia. Sú to:

Negenetické faktory

 • estrogén – ženy so skorým nástupom menštruačného cyklu, neskorou meno pauzou a tie, ktoré nikdy nerodili

 • menopauza – ženy v menopauze užívajúce estrogén substitučne, napr. na liečbu PMS alebo osteoporózy

 • obezita – výrazné zvýšenie hmotnosti v meno pauze je veľmi rizikové

 • fajčenie – fajčiarky zvýšený výskyt ochorenia o 25 – 30%

Genetické faktory

 • onkogén – asi v 25% všetkých nádorov prsníka je pozorovaný jeho familiárny výskyt (v ¼ prípadov a má veľmi zlú prognózu)

 • tumor supresorový gén – častý výskyt pri nediferencovanom karcinóme a pri nádoroch prsníka u mužov

Na boj proti tomuto neľahkému súperovi musí byť zvolená vhodná zdravotná starostlivosť. Tá by mala byť postavená na včasnej diagnostike ochorenia, najlepšie už v ranných štádiách vzniku nádorového ochorenia.

Takáto zdravotná starostlivosť potom zaručuje pacientke jej zbožné prianie – „operáciu, pri ktorej zostáva zachovaný prsník “.

Možnosti včasného odhalenia rakoviny prsníka

Medzi najdostupnejšie a širokej verejnosti veľmi dobré známe metódy včasného odhalenia rakoviny prsníka patria:

 • Samo-vyšetrenie prsníkov

 • Natívna mamografia

 • Ultrasonografia

 • Počítačová tomografia ( CT – computed tomography)

 • Magnetická rezonancia

Existujú aj iné, u nás nie úplne dostupné, avšak v západnej Európe a USA bežne používané diagnostické metódy. Patria medzi ne najmä:

 • Elektroimpedančný mamograf napr. MEIK

 • Termografia

Samo-vyšetrenie prsníkov

Najdôležitejšou diagnostickou metódou je žena sama. O samo vyšetrovaní prsníkov, podľa prieskumov, vedia až tri štvrtiny žien, no vykonáva si ho len 10% z nich.

Hlavným cieľom samo-vyšetrenia je pritom práve prevencia obávanej choroby a snaha odhaliť včas prípadné problémy alebo zmeny. Často si ich totiž ženy odhalia ako prvé samy, keďže svoje prsia poznajú a môžu si ich kontrolovať pravidelnejšie, ako keď navštevujú gynekológa.

Samo-vyšetrenie prsníkov by si mali robiť všetky ženy:

 • nad 20 rokov raz za tri mesiace

 • nad 30 rokov každý mesiac, a to asi 3.-4. deň po skončení menštruácie, keďže vtedy je najmenšia pravdepodobnosť, že by boli prsníky zdurené či bolestivé

 • ženy v klimaktériu tiež každý mesiac, najlepšie v rovnaký deň v mesiaci

Natívna mamografia

Ide o vyšetrenie prsníkov pomocou RTG prístroja. Veľa sa v poslednej dobe diskutuje o škodlivosti pôsobenia RTG žiarenia na ľudský organizmus.

škodlivý rentgen v mamografii

Ultrasonografia

Tá využíva vysoko frekvenčné zvukové vlny na zobrazenie tkaniva prsníka.

Dokáže rozlišovať medzi pevnou hmotou, čo môže byť karcinóm, cysta alebo nezhubný nádor, ale je veľmi závislé od pozornosti a dôslednosti vyšetrujúceho.

Počítačová tomografia (CT – computed tomography)

Vzťah nádoru k okoliu pomáha zhodnotiť počítačová tomografia. Je to rádiologická vyšetrovacia metóda, ktorá využíva röntgenové žiareniena zobrazenie vnútra ľudského tela.

Magnetická rezonancia

Zobrazovanie magnetickou rezonanciou je diagnostická metóda používaná na vytváranie dvojrozmerných a trojrozmerných obrazov orgánov alebo štruktúr vo vnútri ľudského tela.

Metóda, ktorá sa v zdravotníctve používa od roku 1980, je jedinečná a stále viac populárna pre vysokú kvalitu obrazov bez použitia radiačného žiarenia (ktoré sa používa pri RTG, CT alebo v nukleárnej medicíne).

Poďme sa teda spoločne pozrieť na možnosti včasnej diagnostiky rakoviny prsníka prostredníctvom diagnostických metód, o ktorých možno dnes ani netušíte.

Elektroimpedančný mamograf alias MEIK

Pracuje na princípe elektroimpendančnej tomografie. Je určený na vizualizáciu a diagnostiku patologických zmien prebiehajúcich v tkanivách mliečnej žľazy a iných oblastiach ľudského tela, nachádzajúcich sa predovšetkým blízko povrchu tela.

Je známe, že mnohé nádory, ako zhubný nádor prsníka, majú elektrickú vodivosť, t.j. schopnosť viesť elektrický prúd, ktorá sa značne líši od elektrickej vodivosti zdravého tkaniva.

MEIK

Elektroimpedančný počítačový mamograf umožňuje vizualizovať rozdelenie elektrickej vodivosti biologických tkanív v niekoľkých priečnych rezoch sledovanej časti tela pacientky.

Takto identifikuje nádory na získaných grafických zobrazeniach. Hlavnou výhodou MEIK mamografu je, že neprodukuje a nepotrebuje žiadne škodlivé (röntgenové žiarenie).

Z uvedeného dôvodu je absolútne bezpečný a nemôže nijak ohroziť zdravie a činnosť orgánov ľudského tela, ani do budúcnosti (RTG mamograf sám podnecuje vznik nádorových buniek v prsnej žľaze ženy).

výstup MEIK

Citlivosť elektrického prúdu na nádorové tkanivo je oveľa vyššia ako RTG žiarenia, preto môžeme pozorovať už aj malé „zhluky“ nádorových buniek (20 – 50 buniek), čiže zachytiť rakovinu v úplných začiatkoch – o to tu predsa ide.

Zobrazenie tkaniva prsnej žľazy v 3D priestore je ďalšou veľmi dôležitou výhodou.

Presná priestorová lokalizácia nádorových buniek uľahčuje rýchle a presné odobratie biopsie na histologické vyšetrenie.

V prípade chirurgického zákroku pomôže operatérovi vhodne viesť rez prsníkom, aby najmenej uškodil a esteticky nezničil prsník.

MEIK vyšetření

Pred niekoľkými rokmi prebehla na Slovensku štúdia vedená MUDr. Raneta a MUDr. Bellom z onkologického ústavu svätej Alžbety v Bratislave venovaná využitiu a porovnaniu MEIK mamografu so štandardnými vyšetrovacími metódami (pozri tabuľku nižšie).

tabulka

Z tabuľky je zrejmé, že MEIK mamograf je viac ako sľubná metóda a zaslúži si pozornosť odborníkov. Poskytuje užitočné informácie o metabolických procesoch v tele a samotnom prsníku.

Ani jedna z týchto metód nie je stopercentná, ale ako vidieť, v spojení či už s natívnou mamografiou alebo ultrazvukom, má detekcia nádoru k tej stovke veľmi blízko.

Aké sú teda všetky výhody vyšetrenia prsníka MEIK mamografom?

 • celé vyšetrenie je bez škodlivého žiarenia

 • úplne bezpečné a bezbolestné

 • pre mladé ako aj tehotné ženy

 • bezproblémové vyšetrenie pacientiek s implantátmi

 • vysoká citlivosť a odhalenie ešte len vznikajúcich zhlukov nádorových buniek

 • možnosť vyšetriť sa nie je nijak obmedzená – aj každý deň

 • výsledok spracovaný a porovnávaný s databázou už nameraných niekoľko tisíc mamografií

 • zobrazenie nádorového ložiska , ale aj cýst v 3D zobrazení celej prsnej žľazy

Termografia

Čo je termografia?

TermografieTermografia je lekárska procedúra , pri ktorej sa detegujú, zaznamenávajú a zaobstarávajú obrazové záznamy o povrchovej teplote pokožky ľudského tela (fotografie vyrobeného tepla v tele).

Telo neustále vyžaruje teplo aj v infračervenej oblasti žiarenia a termokamera to žiarenie nasníma.

Termografia analyzuje cievne zmeny, zvýšený prívod krvi zvyšuje aj teplotu. Bývajú to predovšetkým oblasti so zápalom, s tvorbou rakovinových buniek alebo s infekciou, ktoré vykazujú zvýšené zásobenie krvou.

Vytvorený teplotný obraz má veľký význam na detegovanie už aj nepatrných patologických zmien.

 

Ľudské telo je tepelne symetrické. Asymetrické oblasti (t.j. rozdiel 1 st. Celzia) už s vysokou pravdepodobnosťou poukazujú na prítomnú patológiu.

termo obraz

Bunky nádoru sa veľmi rýchlo delia. Na svoj rast vyžadujú zvýšený prívod krvi a živín.

Metabolické procesy tela nevedia rozlišovať medzi rakovinovými a zdravými bunkami. To má za následok prítomnosť zvýšeného množstva krvných buniek v okolí nádorových buniek.

Práve termografiou dokážeme odhaľovať tieto abnormality zásobenia krvou – oveľa skôr ako sa rakovina stane dostatočne veľkou a vyšetrením zistiteľnou ako hrčka.

Termografia rozozná zhluk okolo 256 rakovinových buniek, mamograf naproti tomu dokáže detegovať rakovinu až vtedy, keď existuje zhluk s počtom asi 4 miliardy buniek.

Odhaduje sa, že termografia dokáže detegovať rakovinovú formáciu až o 6 rokov skôr, než sa to podarí s pomocou mamografie.

Termo vyšetření

Ženské prsia bežne nevyžarujú veľa tepla. Ak sú zdravé, na termografickej snímke vykazujú svetlomodré odtiene. Tieto sú indikáciou nízkych teplotných hladín.

Ak sa ale objavia červené, oranžové alebo žlté škvrny, môžu indikovať prítomnosť patológie a mali by byť podrobnejšie analyzované.

Dlhodobé štúdie preukázali priemernú citlivosť a špecifickosť až na úrovni 90%. Výsledky ukazujú, že pretrvávajúci abnormálny termogram indikuje 22-násobne vyššie riziko vzniku rakoviny prsníka.

Termografia je skvelým nástrojom na posúdenie fyziologických zmien spojených s cystickou fibrózou, mastitídou, dyspláziou a rakovinou prsníka. Slúži na identifikáciu stavu prsného tkaniva u žien všetkých vekových kategórií, všetkých veľkostí prsníkov, u tehotných žien či ženám s implantátmi bez rozdielu.

Termografická diagnostika je neinvazívna, neionizujúca, čiže absolútne neškodná medicínska diagnostická metóda.

Priebeh vyšetrenia termografiou

Na prvom vyšetrení termografie sa vyhodnocuje tzv. základný obraz (baseline reading). Mnoho odborníkov označuje túto snímku za “termálnu signatúru”. Ďalšie vyšetrenie sa obvykle doporučuje po 3 mesiacoch a vyhodnocujú sa pri ňom zmeny, ktoré nastali.

Po tom, čo sú analyzované tieto 2 východiskové snímky, sa pacientke odporúča absolvovať toto vyšetrenie každý rok, aby bolo možné zistiť akékoľvek jemné zmeny na krvných vlásočniciach alebo v dynamike krvných prúdov.

Termografy sú teda veľmi spoľahlivé a presné nástroje, ktoré poskytujú presné a objektívne údaje o rozložení teplôt. Tieto informácie je možné využívať na úspešnú diagnostiku, liečbu a na stanovenie prognóz.

Vyšetrenie býva rýchle (do 15 minút), neinvazívne a úplne bezbolestné.

Obrovskou výhodou je, že ponúka možnosť oveľa včasnejšej detekcie karcinómu prsníka, než by bolo možné prostredníctvom samo-vyšetrenia, lekárskeho vyšetrenia alebo RTG mamografom.

Príklady termografie prsníkov:

Normálny termografický nález prsníkov

Fibrocystické zmeny ľavého prsníka

Termo scan prsu a)

Termo scan prsu b)

Duktálny karcinom in situ ľavého prsníka

4 týždne tehotná pacientka

Termo scan prsu c)

Termo scan prsu d)

 

Vyšetrenia prsníkov súčasne termálnou kamerou aj MEIK mamografom na Slovensku vykonáva zatiaľ len klinika Vitare v Košiciach (kontaktné údaje na ňu nájdete o niečo nižšie).

Autor článku: MUDr. Michal Bruňo 

VITARE Košice
Centrum prevencie a liečby
Moyzesova 50
040 01 Košice

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Webová stránka: www.vitare.sk

Foto: badatel.net 
 

Komentáře