Léčivé orgonity

Jak pracuje Léčivý orgonit

Uvnitř pracuje křišťál, přes který proudí pozitivní energie z 12. dimenze. Okolo křišťálu je do kruhu rozmístěno 12 kusů tromlovaných křišťálů velikosti S. Léčivé kameny obohacují proudící energii z 12. dimenze o svou léčivou moc, kterou každý kámen má a která je u každého kamene jiného druhu. Dalo by se říct, že tuto energii uzemňují a přizpůsobují našim podmínkám a schopnostem. Dále naše orgonity pracují ve 12-ctkové soustavě ve 100% sladění a harmonii s tímto vesmírem.

Léčivý orgonit obsahuje:

– polyesterová pryskyřice Havelpol 4, která obsahuje krystalickou mřížku, je to pryskyřice čirá s ochranou proti UV záření (pokud je vystavena slunci její čirost zůstává zachována)

– směs kovových špon – hliník, železo, měď a mosaz

– 1ks krystal křišťálu s hrotem 30-50g

– 12 ks křišťálů nebo jiných vhodných léčivých kamenů vel.S (jsou uvnitř orgonitu kolem centrálního křišťálu sestavené do kruhu)

– 1ks léčivý kámen dle výběru

– celkový obsah LO je 360 ml

V rubrice Léčivé kameny si vyberete kámen, který Vám bude vyhovovat, jehož konkrétní schopnosti a působení potřebujete a my Vám takový LO vyrobíme.

Jak LO používat

LO můžete samozřejmě postavit tam kam uznáte za vhodné. Doporučuji dávat si ho na noc pod postel nebo do postele. Velmi se mi osvědčilo, když jsem třeba přišel unavený z práce sednout si a vzít si ho a držet na něm ruku. Vždy pociťuji jak do mě z něho proudí energie, pociťováno jako jemné chvění až vibrace. Také LO vezmu a špicí jej směruji na různé části těla a jasně pociťuji proud energie, který do postiženého místa proudí. Když se na orgonit jen dívám připadne mi že mezi námi dochází ke spojení a začne se mi vyjasňovat vnímání a pociťuji potom takovou svěžest a chuť do života. Otupělost vnímání, kterou trpíme, jak jsem si všiml úplně všichni je rázem pryč. Osvědčilo se mi také, když orgonit beru jako něco živého to se pak dějou divy. I když orgonit je samostatně pracující jednotka, jeho činnost se zesiluje máme-li k němu vřelý vztah a když se na něj vědomě napojujeme.

Energetický systém člověka a vliv orgonitu na něj

My se zaměříme na člověka a to na způsoby jak tento Léčivý orgonit (LO) pro nás využít a to hlavně k tomu abychom se cítili lépe, stali se bdělejšími a náš život tím měl větší kvalitu.

Jak tedy vznikají obtíže se kterými se potýkáme dnes a denně. Ať už jsou to potíže fyzické nebo mentální jejich příčinou je vždy zablokování energie v našem energetickém systému, východní filozofie mluví o čakrách nebo meridiánech. Dle tohoto systému se energetický systém člověka skládá ze sedmi hlavních (základních) čaker. Na tento energetický systém (energetické-jemnohmotné tělo) je napojeno naše fyzické-hmotné tělo. Toto energetické tělo je nadřazeno tomu hmotnému. Ke každé čakře je přiřazeno několik orgánů fyzického těla které příslušná čakra vyživuje svou energií. Čakry vypadají jako víry energie, které se neustále točí. Pokud je tok energií v jednotlivých čakrách harmonická a točí se správným směrem (proti směru hodinových ručiček), tím je člověk zdravější, cítí se lépe, energie v jeho těle proudí nikde není blokovaná a člověk je schopen vyššího poznání neboli osvícení. Pokud ovšem čakry harmonické nejsou, netočí se správným směrem nebo jsou blokovány a člověk má obtíže. Jak už jsem psal výše každá čakra zásobuje svou energií příslušné orgány a pokud je energie z nich disharmonická, pracuje disharmonicky i příslušný orgán těla.

A odkud se tedy berou tyto blokace a disharmonie, které nám způsobují takové obtíže? Tyto bloky mají různý původ, část dědíme, část přejímáme z okolí, hlavně z rodiny, z lidmi s kterými žijeme nebo pracujeme a část si vytváříme my sami svým myšlením a cítěním a tím že neumíme zpracovávat naše vlastní emoce a situace, kterým jsme denně vystaveni.

Náš mentální život pracuje ve dvou rovinách. První je lpění a druhou odpor. Pokud je nám něco milé, začneme na tom ulpívat, chceme aby nám to vydrželo co nejdéle nechceme abychom o to přišli apod. vzniká lpění neboli snaha něco podržet, to že nás to stojí mnoho sil a že jsou to pokusy marné nevidíme a lpíme a když o to coj e nám milé přijdeme trpíme, trpíme ztrátou, odloučením, samotou….když přijdeme o to co je nám milé vždy se objeví stav který je nám nemilý a co uděláme? Snažíme se ho všemocně zbavit, utéct od něj, potlačit ho. A tomu se říká odpor. A tak pořád uvnitř bojujeme, buď se zoufale něčeho držíme nebo se něčeho zbavujeme. A takto tímto způsobem vznikají bloky v našem energetickém těle a pak dál ve fyzickém. Uvedu příklad pokud se objeví v naší mysli nějaká negativní emoce např. strach. Strach je tak nepříjemná emoce, že se každý snaží tohoto zbavit, nechce strach prožívat a dojde k potlačení strachu. Tato energie se nikam neztratí, ale zůstane zablokována v našem energetickém těle a způsobí blokaci čakry a příslušného fyzického orgánu. Pokud takto žijeme dál a dál a strach při každé situaci neprožijeme takový jaký je a potlačíme ho, strach se u nás pořád kumuluje a začínají se objevovat nejdříve třeba tréma, stažení žaludku, zablokování trávení-zažívání (porucha zažívání znamená že nezažíváme–neprožíváme emoce v našem případě strach), na mysli se nám tolik nakumulovaného strachu začne projevovat jako úzkost, různé fobie, úzkostná porucha, neurotismus apod. Toto byla ukázka odporu. U lpění je to tak, že když se objeví něco co je nám milé, vznikají příjemné pocity a o ty samozřejmě nechceme přijít tak se je snažíme držet a když něco držíme vzniká opět blok, protože energie nemůže proudit. Jakákoliv emoce nebo mentální energie, která k nám přišla musí také odejít, protože to je její přirozenost, pokud ji ale v tomto zabráníme ať už potlačením-odporem nebo podržením-lpěním, zůstane taková energie v našem energetickém těle a tím ho zatěžuje a blokuje. Takže z toho co jsem napsal je jasné, že pokud člověk chce aby měl alespoň trochu v pořádku fyzické tělo musí zapracovat na své mysli a začít ji pozorovat a zkoumat. Musí zjistit na čem konkrétně lpí a k čemu má odpor, před čím utíká a začít tyto věci řešit.

Jak přistupovat k tomu co nám probíhá myslí, jak na lpění a odpor existují různé metody a knihy, kde je uvedeno jak postupovat. Uvedu sem ty které mě osobně pomáhají. Důležitou věcí je začít si postupně uvědomovat co nám probíhá myslí a jak na jednotlivé myyšlenky, představy nebo emoce a životní situace reagujeme. Za tu dobu co se věnuji meditaci jsem přišel na to, že v různých situacích se dají použít různé postupy. Člověk by měl začít tím, začne pracovat na tom, aby byl vědomě vědomý. Začneme si vědomě uvědomovat své okolí, kde se právě nacházíme, uvědomujeme si prostor kolem nás, lidi, předměty apod, pak si začneme uvědomovat své tělo, jak se cítí, pocity tepla-zimy, dotek s podložkou, když třeba sedíme, potom můžeme přistoupit k tomu co se nám honí hlavou a zachycovat různé myšlenky, představy apod. a takto se budeme snažit uvědomovat po celý den. Pokud budeme pilní postupem času zjistíme, že jsme schopni nechat probíhat události aniž bychom na ně vnitřně reagovali, tzn. že postupně přestaneme lpět a odporovat, že se staneme proudem zkušeností, nic u nás nebude zadrhávat, vše bude proudit a my budeme plní energie a života. Tak jak emoce přišli, tak taky odejdou, nic si nebudeme nechávat, nic u nás nebude zůstávat a my budeme takoví jací jsme, svobodní bez ulpívání a odporu. V buddhismu existuje jedno takové cvičení je to Nechat být. Kde necháváme být vše co přichází do naší mysli. Nejde zde o to, že vše necháme být a nebudeme nic dělat, ale jde o to že necháme být to na čem lpíme a to čemu odporujeme, necháme ať si to jde svou vlastní cestou.

Jednu věc kterou také používám je, že se snažím prožít plně jakoukoliv emoci která přijde, když se třeba objeví vztek, všímám si u sebe jak nechci být vzteklý a jak se snažím vztek potlačit abych nikomu nebo sobě neublížil, vztek se sice neprojeví ale zůstane tam potlačen, ale když hned když se objeví si řeknu: dobře, tak jo je tu vztek, tak budu vzteklej a budu zuřit, ale co se stane je zajímavá věc..jak začnu zuřit vědomě, vůbec nedojde k ovládnutí vztekem a přesto zuřím a vůbec to není klasický zuření jako obvykle a přitom dojde k uvolnění vzteku a je mi dobře když je takto vědomě prožit. Ani tu nejsou obvyklé projevy navenek, prostě si soukromě v tichu vědomě zuřím a nikdo si toho nevšimne a dochází k takovýmu mininaplnění. Všiml jsem si, že emoce když ji dlouho potlačujeme a bráníme se jí, pak získá takovou velkou sílu, že nás plně ovládne a my pak bez kontroly jednáme podle ní, ale když ji pozveme k sobě a vědomě ji prožijeme tak ji vlastně zničíme, je plně prožita, skončil se její úkol.

Takže na závěr.. buď si emoci si plně uvědomíme, přijmeme a necháme ji tam kde je bez zasahování do ní, nebudeme ji chtít měnit ani se jí nebudeme chtít zbavit ani si jí nebudeme chtít podržet, prostě zůstaneme a uvolníme se právě v tom co se odehrává a necháme ji v klidu odejít.

Anebo emoci si plně uvědomíme přijmeme a snažíme se jí vědomě prožít procítit, takovou jaká je, staneme se tou emocí a ona zmizí, ostatně emoce chce být přijata a prožita stejně jako my chceme přijetí a těžce neseme nepřijetí. Co je ostatně za výrokem "a co tomu řeknou ostatní?" Je za tím strach z nepřijetí je za tím strach z toho, že za něco čím se třeba odlišujeme nebudeme přijímáni. Schválně si zkusme uvědomit kolik věcí děláme jen kvůli tomu co řeknou ostatní a říkám vám že se budete divit kolik toho je. Já si vždycky řeknu choval by ses stejně kdybys byl na opuštěným ostrově?

Teď se vrátíme k LO, pokud budete mít takový Léčivý orgonit, tak ten bude pracovat tak, že z vás bude postupně vytahovat negativní energii, kterou máte uloženu ve svém energetické těle ve formě různých bloků a začne je vynášet na povrch, začne vás takto očišťovat a čistit. Není třeba se ničeho bát, zkoušejte použít techniky, které jsem popsal výše anebo si najděte jiné, ale takové, které vám budou ku prospěchu. LO je váš opravdový přítel a pomocník, tak ho použijte a žijte.

Komentáře