Existují četné lékařské vědy. Naše západní, Čínská, Filipinská, Léčitelství (dávání energie), Reiki, Psychoenergetika a Léčitelství (Paseka Jindřich, Hrabica Miroslav), Su Jok, Hypnóza a sugesce, Spiritizmus a možná i telepatie, Iris-diagostika, Homeopatie (similia similibus curentur), Kineziologie One – brain, Urino-terapie, (Jiří Cingroš a V. Partyková), Psypos (Silvová metoda, která nám umožňuje dosáhnout pevného zdraví a objevit vnitřní léčivou silu). Využívání této metody je možné jen na hladině alfa. Určitě se mi nepodařilo vyjmenovat všechny možné metody, přičemž všechny mají své duchovní „uzdravovatelé“. Určitě existují ještě mnohé jiné různých primitivních národů a kmenů, kde práci „lékařů“ ještě i nyní vykonává šaman, jogín či fakír, anebo čaroděj, čarodějnice či bosorka. V starověku např. v říši římské, práci zdravotníků dělali otroci a říkalo se jim ranhojiči (sanitáři). 

V temném středověku se to asi moc nelišilo. Tenkrát léčil nějaký ten felčar, lapiduch, či bosorka apod. Církev udržovala přísnou kontrolu nad vzděláním a jakýkoli pokus o otevření lidského těla (pitvu) inkvizice trestala smrti upálením. První, kdo lidské tělo otevřel (pitva) pro studijní účely (podle dochovaných historických materiálů) byl Leonardo da Vinci a u nás rektor Karlové univerzity Jan Jesenius Slovák, lékař a filozof, který v Praze na Lékařské fakultě uskutečnil první veřejnou pitvu. To byl snad vůbec i celosvětově vůbec první vědecký pokus tohoto druhu. Po Bílé hoře byl popraven na Staroměstském náměstí za spoluúčast na českém stavovském povstání (2. pražská defenestrace r.1618 – Martinic, Slavata a Fabricius vyhození z okna pražského hradu).

Já si vzpomínám, jak to bylo u nás na Kysucích v době mého dětství a mládí. Když někomu onemocněl dobytek (zvířátko), jako kráva, nebo prasátko, tak lidé si obyčejně přizvali některou místní čarodějnici – zaříkávačku, která u toho zvířátka prováděla nějaké rituály (např. očazování dýmem z nějakých léčivých bylinek) a ten dým musel ten nemocný dobytek do sebe vdechovat.
Tento rituál nebyl ničím zvláštním ani pro nemocné lidí. Lidé v té době věřili, že nemoci jsou důsledkem uřknutí nějakým nepřítelem či zlomyslným „nepřejníkem“. Pamatují se, že i ten popel ze spálených bylin (nebo i jiný druh popele) byl všemožně využíván: např. že ty čarodějnice ho vysypávaly na práh dveří tomu domnělému nepříteli, aby ta nemoc (nebo to uřknutí) se vrátilo tam, odkud bylo odesláno. Teda, aby poškodilo toho, kdo to udělal někomu jinému. Kdo dnes ještě může vědět, k čemu všemu se to tenkrát ještě využívalo. Taktéž se nemohu vyjádřit, zda všechny tyto procedury vůbec někdy někomu pomohly, či ne.
Ale celá lidská pospolitost asi by to nedělala, pokud by to vůbec účinné nebylo. Pokud jde o úkoly všech těch čarodějnic, bosorek a zaříkávaček, bylo toho určitě využíváno pro více úkolů, než jen pro uzdravování. Též si ještě vzpomínám, že svatojánská májová noc byla plná kouzel a magii. Jednou se rozšířila zpráva, že jednu stařenku čarodějnici potkala skupina v lese v noci nahou u nějakých kouzelných rituálů. Ale přesně na detaily si již nevzpomínám. V mém mládí zřejmě přežíval a rozkvétal tento pohanský fenomén staroslovanské tradice. Je možné, že všechny takové či podobné procedury stále přežívají u různých primitivních kmenů, ať to provádí, šaman, mág, felčar, bosorka, či jak se jim všem říká, asi jejich účinek přece jen nebude tak úplně odmítnutí hodný, jako nulový. 

Co všechno vůbec může léčit? Léčí bylina, voda, vzduch, ale i kosmický prostor. Dále elektrika, magnet a elektronika různými svými druhy záření, vibrací apod. Ale i člověk může jinému člověku svou energii dodat a tak ho uzdravit. Tedy nejen chemie, jako produkt farmaceutického lobby, ale i naše matička Země připravuje každému z nás dost příležitosti k očistě. I na ni je dostatek míst, která pokud se na nich zastavíte a porozhlédněte a v duchu s nimi splynete, můžou Vás uvést do duševní rovnováhy a klidu mysli, že právě tato souhra může posílit vaše oslabené lidské tělo a vrátit mu rovnováhu a pevné zdraví. Každý den svého života se my všichni buď přibližujeme, anebo vzdalujeme harmonii.

Jinak známí byli, Aristoteles, Empedokles, Galenos, Hypokrates (-lékařská přísaha), Avincena, Paracelsus Teofrastus, Mesmer F A. léčba magnetem a energii, a i mnozí kejklíři.

Rakovina jako nemoc, je vyléčitelná? Prosím.

V době obrovského rozmachu civilizace materialistických pozlátek do lidských duší a zamlžení duchovního obzoru, rozvolnění základní buňky lidské společnosti rodiny, je jasné, že tento nepoměr mezi stránkou ducha a hmotou se začne nějak projevovat. Za takových okolností se právě filozofie tradiční čínské medicíny (TČM) se může velmi výrazně v dnešní době u nás uplatnit.

TČM např. nepoužívá metody invazní. To je o energiích, o principech energetických jako o JINu a JANGu, ale řeší vztahy teplo – chlad, vlhko – sucho, měkkost – tvrdost, problém aktivní a pasivní, klid a neklid, vítr a bezvětří, bílý a černý. 

Opírá se též o fytoterapii, a jen částečně o chemii.
Lidé touží po klidu a harmonii, protože na ně prší ze všech stran opak, neklid a disharmonie. Podvědomě utíkají tam, kde nachází klid, pohodu, zdraví. Aby si mohli sami v klidu své duše poznávat své malé zdravotní nerovnováhy, a sami též i odstraňovat ty defekty, které si způsobili vlastní chtivosti, sobectvím, záští, pýchou a neláskou, a aby hlavní chyby hledali především sami napřed u sebe a ne u druhých.

Hlavní rozdíly mezi západní lékařskou vědou a tradiční čínskou medicínou:
ZLV (západ) léčí nemoci, zatím co TČM (tradiční čínská medicína) prioritně odstraňuje příčiny nemoci neinvazními metodami.

I když to bude vypadat před Vámi nepravděpodobné, možno až 90% nemoci vzniká právě na principu této naši emoční nerovnováhy. Již v embryonálním stádiu našeho vývoje jsme na tento svět přišli všichni takhle emočně zatížení. Ale pozor, to není o genetice, teda o chromozomech.

Jsme zajatci svých vlastních nálad, úzkostných stavů, depresí, strachů a různých nálad kolem nás.
Tyto energie jsou v nás, ony nás zatěžují a ničí naše důležité orgány.
Západní LV, to není o energiích. To je o fyzice, o úrovní biochemické, buněčné a tkáňové.
Ona nezřídka pracuje jako mechanik údržbář: Přišít – zašít, uřezat – vyřezat, vyměnit, vyprázdnit – doplnit chemii perorálně, intravenózně či muskulárně, plus fyzikální léčby, jako rehabilitace (masáže), elektro a magneto-léčba, elektronika, laser, (diagnostika např. tomografem), ale používá i bezinvazní (Leksellův gama nůž) či miniinvazní metody, jako laparoskopie, ultrazvukový harmonický skalpel, kdy dochází k minimálnímu zásahu do organizmu (odstranění žlučníku, urologické a gynekologické zákroky), oproti laparostomii, či laparotomii – chirurgickému otevření dutiny břišní. Využívá se kapnoperitomeu, tj. naplnění dutiny břišní CO2 apod.

Pokusy o zavedení psychosomatických vazeb selhávají a nikdy se neujaly. U ZLV není zájem o vedení člověka k lásce, harmonii, odpuštění a toleranci. Tyto hodnoty naráží na pýchu a ješitnost světa, komerční medicíny, komerční farmacie a výzkumu.

Na jedné straně je do nás falešně vtloukaná víra v nekouření, v necholesterol, ale na druhé straně o lásce není ani zmínka. Ta se totiž nedá ani koupit, ani prodat. Ona se musí vydřít. Pokud ji máme, musíme ji obdělávat, pečovat o ni. Nesmíme ji ztratit. To je možná dřina a stojí jaksi mimo konzum.
TČM pracuje s energiemi a emocemi. Poznává jejich škodlivost, ukazuje na ně a snaží se je odstraňovat. Ona svým hlubokým poznáním o těle dává spousty odpovědí na takové otázky, na které ZLV odpovědí nezná. Ona dává poznání, že nemoc není nic tak vzdáleného, uzavřeného ve své příčině do světa laboratoří, nemocnic a výzkumu. Že to není ani svět mikrobů, bakterii, a virů. Že ona, každá nemoc je narušení mého vztahu s okolím a světem, co se děje kolem nás. V tom jsou příčiny našich nemocí. To vždy jen naše akce z blízké či daleké minulosti konečně dopadly na nás (jako protipól odplaty).

TČM je o energiích Jang a Jin. Fáze Jang je určená k tomu, aby člověk projevoval svou vůli, aby materializoval své touhy a cíle, aby kultivoval své ego a jeho projevy. Fáze Jinová je určená k regenerací, ke vnímání informací, ladění na situaci, k vytváření vizi a koncepcí, k vnitřním pohybům. 

Kromě principů Jin a Jang je TČM též o teorii 5-ti prvků (dřevo, oheň, zem, kov, voda) příčin nemoci, diagnostických léčebních zásad, ale i akupunktura a akupresura a fytoterapie. Je to též o mentálním cvičení, o energiích patologických, které chceme dostat z těla ven. O dýchání jako mentálním cvičení, jak správně vydýchat z těla ven vítr jednotlivých postižených orgánů. Např. pokud je škodlivinou vítr ve žlučníku, abychom 10-15 výdechy přímo z tohoto orgánu přes stěnu bříšní vydýchali tuto podobu větru ven z prostoru. A jak na to? Že nevíte, kde je uložen žlučník, nevadí. Přibližné místo stačí. Vložte info do PC a dýchejte. Doma ve vlaku, autobuse, zaměstnání. Rozčílí Vás někdo, riskujete podráždění žlučníku vztekem? Vydýchejte ho.

Pracujete s jeho horkou a červenou energii. Za pár minut se Vám odříhne, přestane Vás bolet hlava. Jste klidní i bez cigarety, či prášku na uklidnění a spaní.
Energie Qui a princip energii jang a jin: Vždy posuzujeme úbytek či přebytek některé z nich. Je-li např nadbytek jangu v srdci, ve formě horkosti, musíme se snažit tento nerovnovážný energetický stav vyrovnat, např. disperzně působící bylinou, anebo technikou vpichu jehly na určitý bod. Totéž je možno aplikovat při opačném přebytku jinu, že se člověk dostal do stavu patologických příznaků netečnosti, chladu končetin, únavy, častého močení. Pak je potřeba zahřívat, doplňovat a tonifikovat.

Vznik energie Qui a funkce orgánů. Existují 2 druhy energii Qui:
1. Prenatální energie je qui obou rodičů, matky i otce, která se spojuje v esenci plodu. V závislosti na kvalitě předané energie rodičů se pak dá předpokládat i kvalita svěřeného žití, častosti nemocí i dlouhověkost.
2. Postnatální energie. Doplňuje tu první a to je vitální síla, která se dalším způsobem života vyrábí a spotřebovává.
Přebytek energie se ukládá v ledvinách a tělo si s ní hospodaří, vynakládá jí podle svých potřeb. Nikdy bychom si neměli čerpat nezřízeným životem, psychickým, fyzickým, sexuálním a jiným.
Je dobře vědět, že energie, která se stará o naši ochranu se jmenuje WEI QI. Svým Jangem chrání vnitřní důležité složky energie. Při jejím oslabení se stáváme velmi náchylní na prochlazení, na účinky vnějších škodlivých energii.
Protipólem vnější síly wei jang je vnitřní síla YING QI. Ta vyživuje vnitřek organizmu svou jemnou esenci, zvlhčuje a dává tekutiny.

Dle tento příspěvek si nedělá nároky řešit zde vše o TČM. Proto zde schází řešení funkce orgánů podle ZANG, schází charakteristiky 12-ti drah jednotlivých meridiánů, schází patologické procesy – jako blokády energii. Schází příčiny nemoci dle TČM, které se dělí na vnější, vnitřní a ostatní.

Vnější z větru, horka, chladu, vlhka a sucha.
Vnitřní z 7 emocí vázaných na 5 prvků, orgánů. Hněv (játra), radost a smutek (srdce), zádumčivost a neustálé přemýšlení do úmoru (slezina), úzkost (plíce), strach (ledviny). Dále z potravin a z únavy v důsledku nepřiměřené aktivity. A už vůbec zde není něco o konkrétním způsobu léčení. Myslím tím pochopitelně na akupresury či akupunktury, ale i na fyto-terapii (léčení bylinkovými čaji). Na akupunktury a akupresury dnes existuje „bolšaja těchnika“ a jmenuje se to OBERON. U nás to má pan Dr. Maček v budově Barum Continental v Otrokovicích.

Již jsem se zmínil, že ZLV léčí nemoci, zatím co TČM odstraňuje příčiny nemoci.
Všichni jsme někdy uslyšeli oznamovací větu: Tak krásně vypadal a zemřel.
I moderátor a komik pan Šimek tak krásně vypadal a zemřel. Proč se to stalo?
Dle TČM došlo k zranění energii (porušení harmonie).
Byly 2 možnosti:
buď to zranění vyléčit a tak ho vrátit do života, anebo to zranění bylo tak silné, že překonalo všechny energie, že Jin a Jang se rozpojily a dochází k vyhasnutí života k smrti.

Kde nepomůže lékař a celá ZLV s veškerou svou technikou, hledejme pomoc alternativní někde jinde.

U pana Šimka došlo k odumírání buněk (rakovina) takovou závratnou rychlostí, že ZLV naše ani cizí se s takovým jevem (druhem rakoviny) ještě nikdy nesetkala. Nepomohlo ani obvyklé ozařování, ani všechny známe invazní či neinvazní metody. Takže zde vznikl precedens, exemplární případ nemoci, kde celá ZLV selhala. Pacient zemřel.

Jeden život vyhasl, ale já tvrdím, že vůbec nemusel. Že bylo možno zablokovat tento proces odumírání buněk naprosto neinvazním způsobem: Dodat mu energii, potřebné kvality. Takovou energii, aby celý proces odumírání buněk byl zastaven a současně nastartoval proces nový opačný. Aby odumřelé buňky byly z těla postupně vylučovány, a na jich místo začaly se tvořit nové zdravé tak, že všechny tkáně by se postupně dostaly do svého původního stavu. 

Na tento zvratný proces (množení zdravých buněk včetně zablokování rakovinového procesu) ZLV s celou svou nejvyspělejší technikou nemá šanci a zřejmě ani v nikdy v budoucnosti ji mít nemůže a nebude. 

V tom je celý problém. Umět si včas vyhledat pomoc jinde, alternativní pomoc. Zde může sehrát roli kterákoli z metod uvedených na začátku tohoto elaborátu. Je potřeba se nebát a pokusit se hledat pomoc v některé z uvedených metod na začátku tohoto elaborátu. Zde můžou sehrát nezastupitelnou roli právě TČM, ale i některá jiná metoda z uvedených na počátku tohoto elaborátu (Psycho-energetika, Léčitelství, Su Jok, Homeopatie nebo jiné). Proto na nic nečekat a obrátit se co nejdřív na vhodného léčitele, šamana, mága, čaroděje, bosorku, felčara či lapiducha, jogína či fakíra, (bez ohledu, jak se jim kde říká). Vždyť jen oni se po celá tisíciletí starali o zdraví nejen široké pospolitosti, ale pečovali i o zdraví panovníků všech dob (Babylon, Říše Sumerů, Egypt, Trója, Antické Řecko, Kartágo, Říše Římská). Protože tak tenkrát vypadal svět a žádné jiné pomoci nikde nebylo (a to byli jen otroci). Jak jsme si již řekli, léčí bylina, voda, vzduch, ale i kosmický prostor. Ale především dodáním energie je možno zvrátit proces odumíraní buněk a postavit znova nemocného pevně na nohy.  

Autor: Ing. Josef Chromík