Tělesné zdraví
AIDS. Epileptické záchvaty. Imunitní systém je oslaben (menší odolnost vůči nemocem). Infekce. Jaterní nemoci. Kožní nemoci jsou častější. Menstruační problémy. Mozek může být poškozen. Nádory (vyšší riziko u některých drog). Nemocí včetně kožních mají těžší průběh. Odvykací stav („absťák“). Otrava krve (sepse). Předávkování. Sexuální problémy. Poškození sliznic. Srdeční nemoci (např. zánět srdeční nitroblány nebo srdeční selhání). Poruchy trávicího systému. Úrazy a dopravní nehody jsou častější. Vmetek do plicnice (embolie) s rizikem náhlé smrti. Zanedbávání zdraví a včetně lékařské péče a péče o zuby. Zánětlivá ložiska po vpiších. Žilní systém bývá poškozen. Žloutenky.

Duševní zdraví
Násilí vůči blízkými i cizím lidem. „Dojezdy. Deprese. Dezorientace. Větší riziko duševní choroby. Halucinace (vidiny, hlasy). Nepromyšlené, ukvapené jednání. Náladovost. Nejistota. Nutkavé myšlenky na drogy. Touha po droze, která se po její aplikaci ještě zvětšuje. Poruchy paměti. Pocity pronásledování („stíha“, „paranoia“). Rozladěnost. Sebeklam. Sebevražedné myšlenky. Špatný spánek (mezi spánkem a drogovou narkózou je rozdíl), děsivé sny. Výčitky svědomí. Uzavření se do sebe. Úzkosti. Závislost.

Vztahy k druhým lidem
Bezohlednost vůči druhým se člověku vrací. „Černá ovce“ (vždy jste považovaný za špatného). Falešné vztahy s cílem získat drogu. Hádky kvůli drogám v rodině. Napětí ve vztazích. Násilí. Nedůvěra ze strany druhých lidí. Nerozvážné jednání vůči druhým, kterého pak člověk lituje. Odcizení partnera, vyšší riziko rozchodů. Osamělost. Povrchnost ve vztazích. Problémy v mezilidských vztazích se hromadí a neřeší. Provinilost vůči druhým lidem. Problémy se sousedy a lidmi v okolí. Trestné činy (např. krádeže), roste riziko ostudy, problémů v rodině, někdy i uvěznění. Výmluvy. Vztahy přestávají být důležité, nejdůležitější se stává droga. Zanedbávání rodiny. Zneužíváni, přepadání, okrádání a vydírání v souvislosti s drogami.

Finance
Peníze za drogy zbytečně vyhozené, jinak investované peníze by mohly přinést užitek. Prodej věcí pod cenou kvůli drogám. Prodávání sebe kvůli droze. Soudy, advokáti a vazby nejsou také zadarmo. Ušlý zisk v důsledku nižší pracovní výkonnosti. Výdaje v souvislosti s úrazy a nehodami pod vlivem drog. Vyšší nemocnost vede k nižším příjmům.

Životní styl
Hygiena bývá často slabší. Chudý životní styl (droga – opatřit si prostředky na ni – droga – opatřit si prostředky na ni a tak dokola). Nedostatek času a peněz na lepší věci. Zanedbávání péče o zevnějšek. Utrpení dlouhodobě roste. Uzavírání se světu a druhým. Ubývá zájmů a dobrých zálib.

Práce nebo škola
Absence a neomluvené hodiny. Dovolená vybíraná po dnech k zakrývání absencí. Chybné výkony v souvislosti s drogami a úrazy jsou častější. Napětí (skryté nebo zjevné) v pracovních vztazích a ve škole. Nezájem o práci až odpor k ní. Nezaměstnanost. Nižší příjmy. Pozdní příchody. Pracovní neschopnost. Pracovní uplatnění je obtížnější, často vykonává člověk kvůli drogám práci hluboko pod své možnosti a kvalifikaci. Pracovní úrazy pod vlivem drog nebo v dojezdu či absťáku. Prestiž v zaměstnání klesá. Propuštění nebo vyhazov ze školy. Výčitky. Výkonnost trpí a stejně i vztahy na pracovišti nebo ve škole. Horší známky, nesložené zkoušky, propadání.

Komentáře