Vizualizujte sami sebe v nádherném chrámu ,jak stojíte na nádherném zlatém slunečním disku a uvědomujete si nádheru tohoto chrámu.Měli byste cítit , vidět , uvědomit si to a procítit smysly ,jak během meditace jdete dovnitř svého srdce.Ve středu chrámu je velký a nádherný krystal srdce.Tento krystal obsahuje zdroj lásky pro všechny bytosti,které vstupují do chrámu.Svatyně s tímto krystalem je skryta uvnitř chrámu.Pošlete lásku a světlo přímo této svatyni ,aby se vytvořilo hlubší a ještě hlubší spojení k tomuto zdroji lásky uvnitř vás.Vaše energetické tělo je tvořeno ze světla a lásky v tomto chrámu a vy můžete vidět nebo pociťovat vaši energii , zatímco meditujete.

Ve svém vědomí se postavte na tento disk , a požádejte ho,aby se aktivoval a on bude vysílat ohromné sloupy světla skrze vaše čakry ,které budou sahat až pod střechu chrámu.

A vzývejte Vaši Boží Přítomnost ,aby se spojila s vámi.

Vzývejte Archanděla Metatrona ,Sanandu a Archanděla Michaela , nebo jakékoliv jiné Nanebevzaté Mistry , které si přejete požádat ,dále požádejte Karmickou Radu ,aby byla s Vámi , neboť členové Karmické Rady vykročí k vám ,jakmile vstoupíte do chrámu.Nabídnou vám několik krystalů tvoření lásky a světla..To už jste možná dávno zapomněli….tyto krystaly budou aktivovány prostřednictvím vašich nižších nebo vyšších čaker současně.

Spojte se s Metatronem , Sanandou a Archandělem Michaelem nebo jinými Nanebevzetými Mistry , které si vyberete ,aby zde byli nebo kteří se vám již zjevili , spojte se s nimi zasláním zlatého světla z vaší srdeční a čelní čakry k jejich srdeční a čelní čakře a dovolte vaší osobnosti ,aby od nich obdržela po několik minut zlaté světlo ,zatímco meditujete v chrámu…poté je požádejte uvnitř vaší mysli o pomoc a průvodcovství při procesu úplného očištění všech energií mezi vámi a všemi ostatními, se kterými si přejete vyčistit vztahy.

Volejte všechny duše nebo jedince , se kterými máte potíže v tomto životě ….dovnitř chrámu , kde si budete přát vyčištění karmicky spojených duší a pozvěte všechna připojení vaší duše ,se kterými jste měli nebo máte vzájemné vztahy ,aby nyní zůstali s vámi za účelem procesu karmického čištění .

Požádejte bytost, u které cítíte,že budou čištěny vaše vzájemné karmické vztahy jako první , aby obdržela vaši lásku.

Ona vykročí před vás.Ochotně otevřete své srdce v bezpodmínečné lásce a posílejte vaši lásku k ní v plné síle prostřednictvím rozšiřujícího se trojplamene ( zlatá , bledě modrá , bledě růžová ) ve vašem srdci….rozšiřujte trojplamen a posílejte ho k ní , dokud neucítíte,že láska naplnila chrám. Potom pozvěte všechna připojení duše ( jejich další inkarnovaná těla ) dovnitř chrámu a rovněž požádejte o zproštění karmických vztahů mezi vámi a touto bytostí a všemi připojeními duše.Požádejte svá a jejich duševní připojení o prominutí čehokoliv,co by zapříčinilo oddělení mezi vámi a Bohem (Zdrojem) a mezi oslovenou bytostí,se kterou provádíte karmické čištění, a Zdrojem.Dále je požádejte o prominutí všech činů, myšlenek , slov a cítění ,které snad mohly být zamýšleny vámi v této inkarnaci a které by mohly způsobit vaše nebo jejich oddělení od Zdroje (Boha ).

Požádejte fialový plamen ,aby protékal chrámem, a všechna připojení duše obdrží fialový plamen odpuštění.Požádejte je ,aby uvolnily všechna jejich stará přesvědčení ,myšlenkové formy a emoce , které jim brání tomu ,aby zakusily osvobození lásky, světla a síly jejich duše.Poté opět naplňte chrám vaší láskou a požádejte tyto bytosti ( se kterými jste karmicky osvobozeni ) a jejich duševní připojení ,aby odpustily vám a (vašim duševním připojením ) všechny myšlenky , slova ,pocity , činy vedoucí k oddělení od Boha ( Zdroje ) ,které vy nebo vaše duševní připojení mohly stvořit během tohoto života nebo v jakémkoliv čase , prostoru , existenci nebo dimenzi.

V některých případech mohou být části vás v těchto dalších bytostech nebo v připojeních jejich duší kvůli nabytí zkušenosti za určitým posláním uvnitř jedné bytosti nebo ve skupině bytostí spojených určitým posláním nebo v jiných dimenzích.Požádejte je ,aby všechna hlediska nebo části vašeho bytí nebo energetických těl byla vrácena,očištěna a uzdravena Vaší Boží Přítomností a současně nabídněte vrátit jim vše,co poutá záznamy jejich duše ,které byly vámi zadržovány po všechny časy , prostory ,dimenze , po dobu všech inkarnací ( jakmile toto budete vědomě zamýšlet, nastane to) .Požádejte ,aby Fialový Plamen protékal skrze všechna připojení vaší duše.

Požádejte o úplné vyčištění jakýchkoliv energií ,které jste mohly obdržet nebo stvořit na základě zkušeností s těmito připojeními duše s tím, že vám nyní neslouží a zrušte všechny jakékoliv sliby, které jste mohli darovat této bytosti.Zrušte je silou , láskou a světlem ,které přetrvávají, které tvoří trvalé vztahy ,které jsou prodchnuty jejich přáními nebo vůlí.

Aby to mohlo být řečeno Posvátným výnosem , ve jménu Boží Přítomnosti Já Jsem , ve jménu Zákona Odpuštění , já nyní ruším všechny dohody , které jsem kdy stvořil,abych dal nebo přijal trvalý přítok světla lásky a síly k ……….. ( jméno bytosti ) a jejich připojení duše ,stvoření trvalých vztahů skrze připojení našich úmyslů , které budou uvolněny v tomto životě a pro všechny další životy , dimenze , předešlé a budoucí ,které poutám s touto posvátnou bytostí.Stávám se svobodným, stávám se svobodným,stávám se svobodným.

Pošlete bezpodmínečnou lásku ze svého srdce a přitom prociťujte ,zdali vaše vůle je osvobozená od těchto trvalých vztahů nebo zdali jste stvořili nějaké jiné dohody , které řídí vás nebo připojení vaší duše nevědomě.Jestliže existují nevědomé svazky na této úrovni , hluboké potlačované cítění může vytvořit svazek, kdy se řídící mechanismus projevuje nevědomě.Tak může být stvořena kterákoliv z částí duše k projevení se způsobem, který nedovolí ,aby protékal tok jejich bezpodmínečné lásky a aby jejich srdce zůstala otevřená…takto se stvoří podmínečná láska mezi 2 bytostmi …Kristus ( Sananda nabízí tento výnos,jestliže se jedná o výše uvedený případ ) :

Milované Srdce Kristova Já Jsem , Já si nyní přeji pomocí Zákona Stvoření a Lásky , aby se projevila má osobní svoboda ,protože duše a Já se nyní vzdáváme všech závazků ,které jsem stvořil skrze zkušenosti mé duše , která přikazovala nevědomě nebo vědomě jakékoliv omezení k mé bytosti.

Já nyní pročišťuji a čistím všechny svazky a pouta ,která jsem stvořil s kýmkoliv ( včetně , řekněte jména osob…. ) , aby se projevilo moje poslání v dalších životech a dimenzích a nyní žádám, aby všechny svazky a pouta byly vyčištěny a čištěny nyní pro tento život bez pozůstatků vědomí nebo nevědomí z jiných poslání ve skupině duší.Já nyní uvolňuji všechny bytosti , se kterými jsem stvořil závazky a odpouštím sobě a všem dalším bytostem svázanost vědomou či nevědomou,kterou jsem poutal v sobě , druzí v ní drželi mě nebo já jsem v ní držel druhé skrze všechny časy , prostory a dimenze .Skrze lásku Kristovy Bytosti Já Jsem , Já osvobozuji tyto všechny a sebe navždy z vědomých a nevědomých myšlenkových forem , přesvědčení nebo emocí , které tvoří omezení spojení vašeho otevřeného srdce s Bohem.Tak se staň.

Já nyní vzývám Mou Boží Přítomnost ,aby zpečetila toto skrze Lásku , Světlo a Sílu mé duše.

Já Jsem Božské Světlo .Já Jsem Boží Láska .Já Jsem Boží tvoření .Já Jsem ten , který Jsem .

Jestliže cítíte cokoli nevyřešené s touto bytostí , vzývejte a chvalte vaši Boží Přítomnost ,abyste uvedli v činnost Tzolkinův cyklus ( podle mayského kalendáře 260 dní ) mezi Vámi a touto bytostí,skrze všechny životy , časy , prostory a dimenze vašich bytostí a požádejte,aby byly všechna naočkování ,programy a úlomky duše odstraněny z vašich vzájemných vztahů a z vaší bytosti na všech úrovních ,ve všech dimenzích , prostorech ,časech.Toto završí tento děj.

Ujišťuji vás, že si hluboce oddechnete ,nakonec se vám uleví a naplníte se cítěním Lásky.

Se vší láskou Quala

Zaslala Žaneta Janíková


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015