Energie, kterou Číňané označují jako čchi, má charakter jang, čímž se rozumí všechno světlé, jasné, zaměřené nahoru a navenek, jako den, Slunce, všechno mužské, aktivní, nemateriální, neviditelné, neuchopitelné.

Hmota má charakter jin, který v sobě zahrnuje všechno tmavé, stinné, orientované dolů a dovnitř, jako noc, Měsíc, vše ženské, pasivní, materiální, viditelné, uchopitelné.

Čchi a hmota jsou voda a oheň. Navzájem se kontrolují. Oheň může vodu odpařit a voda může oheň uhasit. Harmonická souhra obou pólů zabezpečuje ve zdravém organismu vyváženou teplotu a dynamiku. Nerovnováhou v tomto smyslu rozumíme přílišné horko nebo přílišný chlad , přílišné sucho nebo přílišné vlhko, přílišnou rychlost nebo přílišnou pomalost.

V čínské medicíně je faktor jang, energie, vždy označována jako čchi. Pro faktor jin, hmotu,se užívá např. výraz šťáva nebo krev. Tyto pojmy používáme, pokud chceme pojmenovat polaritu jin a jang na tělesné úrovni. Někdy se hovoří o čchi a krvi a jindy o čchi a krvi.

JANG TĚLA

Na tělesné úrovni znamená jang čchi a teplo, tedy to, tedy to, díky čemuž je organismus udržován naživu. Taktéž všechny pocity, myšlenky, vše duševní, jinými slovy vše neviditelné, co patří k živoucímu bytí. První stupeň nedostatečnosti v oblasti jangu je označován jako nedostatek čchi. Projevuje se mimo jiné např. únavou a nesoustředěností. Nedostatek čchi a tepla je horší než pouhý nedostatek čchi a je nazýván nedostatkem jangu. Obsahuje všechny příznaky nedostatku čchi a navíc se ještě objevují pocity chladu, jako např. mrazení a chlad nohou, zrovna tak jako duševní a tělesné vyčerpání. Nadbytek jangu, tzv. přebytek jangu, se projevuje pocity horka, červenými tvářemi, výbuchy zlosti a nadměrnou aktivitou.

V případě nerovnováhy se jedná buďto o přebytek jangu nebo jeho nedostatečnosti, nebo o nedostatek čchi ( přebytek čchi neexistuje, neboť čchi je vždy přínosem ).

V prvním případě říká čínská medicína: „ Jang je v přebytku „. V ostatních případech to znamená: „ Jang nebo čchi jsou oslabeny „. Lze to také vyjádřit zcela obecně: „ Kořen jangu člověka je poškozen „.

Příště o JINU těla.

Iva Hédlová podle Výživa podle pěti elementů od Barbary Temelie, vydalo nakladatelství Eugenika ( www.eugenika.sk )

Přečtěte si:

VÝŽIVA PODLE PĚTI ELEMENTŮ 1.

VÝŽIVA PODLE PĚTI ELEMENTŮ 2.

Komentáře