čakryVe vědomí lidí probíhají změny a nám se otevírá přístup do nových dimenzí. Naše fyzická těla mají přístup k vyšším vibracím přes světelné tělo. Se svým světelným tělem se pojíme přes otevření vyšších čaker.

Je třeba, abychom fyzické tělo připravili k přijetí nového přívalu světla a vhledům, které je doprovázejí. Aktivace a otevření 12 čaker nám umožní přijímat přívaly energie, které dopadají na Zem, čímž se spustí přirozené léčení sebe a Země. 

Naše čakry, neboli na energetická centra, nás spojují s různými stupni vědomí. Pomocí těchto center jsme spojeni s osobní i galaktickou úrovní těchto center. To znamená, že pokud jsou naše 4D centra otevřeny, máme možnost komunikovat a pracovat na galaktické úrovni. Po přesunutí do vědomí 4D se naše osobnost spojí s duší a my dostáváme vedení a instrukce od monády. Abychom mohli otevřít 4D čakry, často procházíme procesem tzv. ukřižování.

Tato zkušenost je jakýsi plamen, který spálí "starý odpad", což vám umožní se posunout do 4D. Posun do vědomí 5D (důkladnější očišťování, naplňování se světlem, služba lidstvu) už nebývá tak bolestivý. Lidé jsou mezi sebou spojeni jako kolečka ve stroji. Pokud se jedno kolečko otáčí rychleji, popohání s sebou i ostatní kolečka.

Otevření 5D čaker napomáhají afirmace. JÁ JSEM afirmace jsou velmi silné a pro lidi pracující se světlem velmi důležité. JÁ JSEM se vztahuje k vaší Monádě neboli Božskému Já, což znamená, že Božské Já se ztotožňuje a spojuje s jejími kvalitami a bytím. JÁ JSEM kosmické srdce znamená mé Božské Já se teď spojuje s kosmickým srdcem. JÁ JSEM radost znamená, že se mé Božské Já plně ztotožňuje s radostí. 

Uvádím zde barvu čakry v 5D, odpovídající místo čakry na Zemi, galaktické spojení s čakrou, Archanděla a žlázu s vnitřní sekrecí, které s danou čakrou souvisí a afirmaci, která podpoří otevření vesmírné čakry.

1. Čakra Země – 30cm pod nohama, bílá a černá barva, Archanděl Sandalfon, Londýn (Anglie), Neptun. Je tu uložen všechen potenciál pro váš současný život, a to ve tvaru semen. Čakra Země je základem pro váš spirituální rozvoj, probouzí se, když jsme uzemněni a uctíváme rostliny, stromy, květiny, kameny a krystaly. Tato čakra přivádí energii vesmíru přes fyzické tělo do země a pomáhá nám tvořit jednotu se Zemí.

21. 12. 2012 čakra Země a čakra hvězdné brány se plně otevřou, a čakra hvězdná brána se stane kalichem, která přijímá energii zdroje. Poté bude mít celá planeta přístup ke zdroji. Tato vyšší energie z vesmíru se touží projevit ve hmotě. Až bude vaše čakra Země otevřena, vaše duše se opět spojí s hmotou a všichni se sami uzdravíme.

2. Základní čakra– platinová barva, Archanděl Gabriel, poušť Gobi (Čína), Saturn. Je spojená s moudrostí delfínů. Při otevření základní čakry se aktivuje energie kundalini, jsme uzemnění a žijeme v radosti a klidu. Cítíme se v bezpečí a důvěřujeme, že se o nás vesmír postará. Získáváme jasnost, vhled a sebevědomí. Je spojená s fyzickým tělem, vylučováním, nohama a kostmi, dále s kmenovou sílou a skupinovou příslušností, tématem přežití, hmotným světem a Zemí.

Užíváme zdravý rozum, máme zdravý vztah k financím a každodenním odpovědnostem a spontánně začínáme nové aktivity. Jsme zdraví, máme schopnost přirozeného sexuálního kontaktu, který je v souladu s dalšími aspekty života. Je to čakra radosti a jak se začíná otevírat, rozněcuje světlo, které je v buňkách těla. Pokud žijeme v radosti a spokojenosti, místo abychom bojovali o přežití, náš postoj k životu se zjemňuje a více mu důvěřujeme, svítíme a jsme plně odpovědni za svůj život. Tato čakra nás otevírá galaktickému vědomí a z tohoto místa jsme spojeni se Zemí. 

Nadledvinky jsou žlázami s vnitřní sekrecí, spojené se základní čakrou, produkují adrenalin jako odpověď na boj. Pomáhají uvolňovat nepotřebné látky, podporují ledviny, a proto, když jsme ve stresu, zadržujeme v těle tekutiny. Vesmírná základní čakra vysílá vysokofrekvenční energii osvícení. Otevřeme ji prohlášením: " JÁ JSEM ukotven v duši. JÁ JSEM ukotvený v lásce. PODPORUJI."

3. Sakrální čakra– růžová barva, Archanděl Gabriel, Honolulu, Sírius. Při otevření této čakry vyjadřujeme něhu a skutečnou lásku, jsme schopni druhého bezpodmínečně milovat. Získáváme sebevědomí a vyzařujeme láskyplnou energii.

4. Čakra v oblasti pupku– oranžová barva, Archanděl Gabriel, Fidži, Slunce. Při otevření této čakry vyjadřujeme přijetí všech lidí. Je spojená s pohlavními orgány, boky, kyčlemi a pánví. Je spojená s potřebou vztahů, vřelosti, radosti, rozkoše a sexu, s tématem touhy, tvorby a přijetí emocí. Čím více jsou naše mužské a ženské energie v rovnováze, tím více se otevírá, a udržuje nás ve stavu spojení s duší, s lidmi a minerální a rostlinnou říší. Poté z tohoto centra vyzařujeme světlo a lásku a plněji se účastníme léčení planety Země.

Varlata a vaječníky jsou žlázami s vnitřní sekrecí, spojené se sakrální čakrou, tyto žlázy řídí sexuální a rozmnožovací orgány těla. Varlata produkují spermie a hormon testosteron. Vaječníky uvolňují každý měsíc vajíčko a produkují hormony estrogen a progesteron. Vesmírná sakrální čakra vysílá vysokofrekvenční energii, která nás uvádí do rovnováhy a vtahuje nás do moudrosti a rovnováhy Božské Mužskosti a Ženskosti. Otevřeme ji prohlášením: "JÁ JSEM Božská Mužskost. JÁ JSEM Božská Ženskost. JÁ JSEM láska a moudrost v rovnováze.OBJÍMÁM."

5. Solární plexus – zlatá barva, Archanděl Uriel, Jižní Afrika, Země. Je spojená s žaludkem a slinivkou. Je spojená se schopností postavit se někomu a bojovat za sebe a s tématem osobnosti. Při otevření čakry vysíláme klid, moudrost a schopnost utišit a uklidnit situace a lidi, uvolňujeme strach jiných lidí. Lidé se s námi cítí v bezpečí. Čím více uvolníme strachy, které se ukládají v solárním plexu, tím silnější napojení získáme ke své síle, sebevědomí a moudrosti. Vibrační vlny pak solárním plexem volně prochází a my se cítíme uvolněně, klidně a napojeni na moudrost, nezávisle na vnějších okolnostech. Přes 3. čakru je naše fyzické tělo spojeno s éterickým tělem, dostává se nám přístup k moudrosti minulých životů a spojení s jinými galaxiemi, čímž se stáváte pro Zemi Ambasadorem. 

Slinivka břišní je žláza s vnitřní sekrecí, spojena se solárním plexem, tato žláza má vliv na hladinu cukru a výživu těla. Vylučuje inzulín a enzymy zajišťující trávení. Souvisí s přijetím a umožňuje nám čerpat " emocionální a mentální sladkosti", tedy pustit si k tělu příjemné věci, čerpat z nich a přijímat ocenění a respekt. Vesmírná čakra solárního plexu vysílá velkou sílu a moudrost. Otevřeme ji prohlášením: "JÁ JSEM Galaktický Mistr. JÁ JSEM kosmická moudrost. POSILUJI."

6. Srdeční čakra– bílá barva, Archanděl Chamuel, Glastonbury (Anglie), Praha, Guatemala, Andromeda, Mars a Venuše. Při otevření srdeční čakry vysíláme čistou lásku a vidíme vše přes oči lásky a přijetí. Spojujeme se s kosmickým srdcem a vyšším aspektem Marsu, který nám umožňuje se spojit s kvalitami pokojného bojovníka a stát ve své síle. Je spojená s odpuštěním, soucitem a láskou a tématy spojenými s intimitou. Naše srdeční centrum se otevírá, přes ně se napojujeme na Kristovo vědomí, což je láska a přijetí všech forem života, žijeme v bezpodmínečné lásce, a automaticky se otevírá srdeční centrum lidí v naší přítomnosti. Srdeční čakra je hlavní čakrou pro plíce. Tato čakra nás spojuje s esencí duše a celým vesmírem.

Brzlík je spojen se srdeční čakrou, tato žláza má velký vliv na imunitní systém. V dětství je proporcionálně větší a je odpovědná za růst. Pokud je příliš činná, způsobuje artritidu, pokud je málo činná, jste náchylní na choroby imunitního systému, AIDS a rakovinu. Brzlíku se říká vyšší srdce a je energetickým portálem srdeční čakry, kde světlo nebo energetické vyzařování jsou zažívány jako bezpodmínečná láska. Vesmírná srdeční čakra vysílá tep srdce vesmíru. Otevřeme ji prohlášením: " JÁ JSEM kosmická láska. JÁ JSEM kosmické srdce. MILUJI."

7. Krční čakra– královská modř, Archanděl Michael, Luxor (Egypt), Merkur. Při otevření krční čakry automaticky získáváme ochranu, sílu a odvahu Archanděla Michaela. Na éterické rovině máme k dispozici modrý kabát, meč pravdy a štít ochrany. Vyjadřujeme svou pravdu. Je spojená s hrdlem, krkem, šíjí, štítnou žlázou, ústy a nervovým systémem. Je spojená se sebevyjádřením, komunikací, vůlí a tématem ovládání.

Pokud se tato čakra otevře, dostaneme přístup k vyšším spirituálním energiím, otevřeme léčivé kanály a jsme schopni léčit mentální a fyzické stavy jiných. Otevřeme se vyšším jasnozřivým schopnostem a jsme schopni díky svým myšlenkám a síle pracovat se Zákony materializace a dematerializace a komunikovat s archanděly a mistry. V této čakře je ukryta velká síla. Tato čakra se otevírá, pokud jste připraveni přijmout plnou odpovědnost jako spolu – tvořitel s Bohem. Do té doby jedna vaše část stále může dávat Boha na pedestrián, spíše než byste poznali moudrost, sílu a moc Boha uvnitř.

Štítná žláza je žláza s vnitřní sekrecí, spojena s krční čakrou, tato žláza má velký vliv na metabolismus a produkci protilátek. Pokud je příliš činná, oči vylézají z očních důlků, pokud je málo činná, můžeme ztratit hlas nebo mít problémy s kůží.

Příštítná tělíska nám umožňují absorbovat vápník a udávají do rovnováhy hladinu vápníku, aby naše kosti byly zdravé a silné. Vesmírná krční čakra rozšiřuje kvality síly a schopnosti vést. Otevřeme ji prohlášením: " JÁ JSEM spolustvořitel s Bohem. JÁ JSEM hlas Univerza. ROZHODUJI."

8. Čakra třetího oka– křišťálově průzračná, Archanděl Rafael s Lordy Karmy, Afganistán, Jupiter a Orion. Při otevření čakry třetího oka jasněji vidíme cestu k osvícení. Uvolňuje karmu. Napojuje nás na hlubší léčení a vědomí hojnosti. S otevřením této čakry nám pomáhají jednorožci. Je spojená s mozkem a hypofýzou. Je spojená s rozumem, viděním, vizemi, znalostmi a tématem mysli. Pokud se tato čakra otevře, naše mysl se automaticky odevzdává božskému plánu a naše myšlenky mají vyšší, čistší vibrace. Jsme v jednotě s boží vůlí a můžeme proměňovat karmu jiných lidí. Jsme otevřeni vyšším úrovním jasnozřivých schopností a proroctví a jsme schopni komunikovat s mistry a vyššími průvodci. Čakra třetího oka se vyvíjí do křišťálové koule proroka a mága, který vše ví, stává se svědkem a nic nesoudí.

Hypofýza je spojena se třetím okem, je to hlavní endokrinní žláza, jejíž základní funkcí je regulovat činnost těla přes řízení hormonální rovnováhy.  Hypofýza je klíčem k rovnováze.  Spolupracuje se štítnou žlázou, aby regulovaly výdej energie v těle. Pokud je hypofýza nadměrně činná, na dočasnou dobu je nadměrně činná i štítná žláza a nadledvinky, které vyrábí velké množství energie, což způsobuje pocit „high“. Tento systém můžeme uklidnit a uvést ho do rovnováhy tím, že budeme dýchat do srdeční čakry, konkrétně do brzlíku. Vesmírné třetí oko vysílá světlo mistrovství a ovládnutí. Otevřeme ji prohlášením: " JÁ JSEM. JÁ JSEM Univerzum. JSEM SVĚDKEM."

9. Korunní čakra – křišťálově průzračná, Archanděl Jofiel a Lady Nada, Machu Picchu (Peru), Uran. Při otevření máte na hlavě křišťálovou korunu ve tvaru otevřeného lotosového květu, což vám umožňuje vnést světlo z duše do nižších čaker. Je spojená se vším posvátným, inspirujícím, transcendentním a tématem víry. Pokud se tato čakra otevře, plně jsme se spojili s duší a přijímáme vedení a instrukce od naší monády. Postupně se stáváme křišťálově čistým a začínáte se dívat do andělské říše.

Šišinka je spojena s korunní čakrou, vysílá a absorbuje světlo a udržuje nás v harmonii. Už dávní filozofové říkali, že šišinka je místem, kde ve fyzickém těle přebývá duše. Vyrábí melatonin, který je důležitý pro udržení biorytmu, vnitřních hodin a pravidelnosti spánku. V noci je hladina melatoninu v krvi výrazně zvýšená. Tato žláza reguluje naši vnímavost ke světlu, ovlivňuje sexuální činnost, je spojena s růstem mozku a její aktivní činnost vyvolává předčasný intelektuální rozvoj. Šišinka je vyšším vibračním portálem do těla, portálem mezi fyzickým tělem a vyššími energiemi (světlem). Přes tento portál se energie ze světelného těla dostává do těla, a to přes chemický proces (hormony), které pak vstoupí do krevního oběhu.

Světelná energie z vyšších dimenzí, která pulzuje z Galaktického středu, vstupuje přes šišinku do fyzického těla. Šišinka určuje naši pozici v čase a prostoru. Šišinka působí v dětství jako hormonální brzda a později atrofuje. Tuto žlázu je možno znovu aktivovat. Můžeme se ji naučit vědomě užívat a tak můžeme ovládat pozici v čase a prostoru, stárnutí, spánek, chuť na sex. Později budeme moci ovládat cestování v jiných dimenzích a čase a pomocí této žlázy dochází k aktivaci telepatických schopností. Tato aktivace napomůže spojení 12 multidimenzionálních vláken DNA a přípravě těla být člověkem plně ve své síle, který v sobě udrží více energie vyššího Já. Vesmírná korunní čakra vylévá světlo osvícení.  Otevřeme ji prohlášením: " JÁ JSEM."

10. Příčinná čakra– za korunní čakrou, bílá barva, Archanděl Christiel a jednorožci, Tibet, Měsíc.Při otevření příčinné čakry zažíváme klid a přijímáme vedení od vyšších bytostí. Pomocí příčinné čakry jsme spojeni s vyšší myslí. místem vstupuje do našeho vědomí moudrost. Přes tuto čakru zažíváme spirituální osvícení a skutečnou pokoru. Při jejím nesouladu máme roztříštěné spojení s duší a jsme otevřeni k napadení od entit a mimozemské civilizace.

11. Čakra duše– 15cm nad hlavou, magentová barva, Archanděl Zadkiel a Archanděl Mariel, Lord Kuthumi, Agra (Indie), Orion. Při otevření čakry duše můžeme přeměnit karmu po předcích a otevřít se moudrosti duše, ke které máte přístup po celý den. Přes tuto čakru jsme spojeni se svou duší a světelným tělem. Tato čakra také zajišťuje spojení těla a vysokofrekvenčním světlem a dále zajišťuje komunikaci s vědomím duše a objektivní perspektivu na minulé životy a svůj současný život, Při jejím otevření si vzpomínáme na své schopnosti, talent a přijímáme informace od duše. Při její nedostatečné činnosti máme komplex mesiáše a „zachraňujeme“ místo jednání na základě empowermentu.

12. Čakra hvězdná brána – 30cm nad hlavou, sytě zlatá barva, Archanděl Metatron, Arktida, Plejády, Zdroj. Při otevření čakry hvězdná brána přijímáte vedení Archanděla Metatrona na vaší cestě k vzestupu a přijímáte světlo ze zdroje. Při otevření přijímáte vysokofrekvenční signály, rozpouštíte bloky a napojujete se na vesmírné proudy, které působí na Zem. Čakra hvězdná brána nám zajišťuje vstup do jiných světů, napojení na vyšší energie a komunikaci s vyššími bytostmi. Při nedostatečné činnosti jsme v nerovnováze a jsme otevření k vesmírným polopravdám a nejsme schopni normálně fungovat.

2012 a léta nadcházející a The keys to the Universe – Diana Cooper


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015