Diamantová voda je pramenitá voda, u které byla zrychlena vibrační frekvence, tím je způsobilá reagovat na úmysly toho, kdo ji užívá. Diamantová voda umožňuje přístup k vyššímu životu a vyšší inteligenci. Je představována číslem 999 jako součást plánu k probuzení našeho vědomí.

Provází lidské bytosti ke stavu, v němž mohou zapojit nebo vytvořit třetí úroveň vědomí, známou jako Poznání stromu dobra a zla. Je neomezeně reprodukovatelná a má být každému zájemci volně dostupná, jako nabídka lásky.

Před sedmi lety za pomoci "shůry" sestrojil Francouz Joel Ducatillon kódovací přístroj-zapečetěný skleněný válec. Použitím prostého urychlovače částic či mechanismu cyklotronu se zaměřil na řadu energií včetně zvuků. To vytvořilo uvnitř válce jádro těžkého plynu, zvaného krypton, který uchovává v paměti vše, co je přes něj přenášeno. To byl základ pro kodifikaci 850 matematických, geometrických a různých hudebních vzorců uvnitř skleněného válce. Dále musely být objeveny a do válce instalovány všechny kódy, jež se podobají kódovaným informacím v lidském DNA.

Plán k probuzení našeho vědomí

Z několikaletého studia a práce tedy vzniknul skleněný válec, který obsahuje opakovaný sled dvou not v následujícím poměru 24/25, což je základní harmonie našeho vesmíru. Dále válec obsahuje 144 kódů hebrejštiny. Joelův přítel, který je jasnovidný, konstatoval, že skleněný válec uvnitř obsahuje zlatý válec, obtočený spirálou ze zlatého světla.

Tento božský přijímač měl vložit do skleněné nádoby s vodou, kde po určitém čase válec způsobil změnu struktury a úrovně vibrace vody. Slova Joela Ducatillona: "Diamantová voda má schopnost nekonečně produkovat příslušnou strukturu a úroveň vibrace prostým nastavením. Tento proces nelze lidskými slovy vysvětlit.

Diamantová voda je součástí plánu k probuzení našeho vědomí. Diamantová voda přispívá k nahrazení a zvýšení energie v síti lidského vědomí. Při užívání působí podle potřeb individuální duše. Dokonale se přizpůsobuje potřebám toho, kdo ji pije. Po delším užívání této reprodukované vody bude člověk jisté věci posuzovat jinak. Když se pije, není nezbytně potřeba vždy slovně vyjádřit také svůj úmysl."

Diamantová voda obsahuje kódy vitamínů, minerálů a hormonů. Kódy působí tak, že chybějící prvek se po čase v těle člověka prostě vytvoří. Když jsou Joelem Ducatillonem do Diamantové vody vkládány další nové kódy, automaticky se skrze pátou dimenzi přes síť inteligence Diamantové vody přenáší všude tam, kde se již diamantová voda nachází. V poslední době byly do Diamantové vody přidány kódy, vztahující se k souhvězdím.

Vkládání úmyslu: z láhve nebo džbánku si nalijeme do sklenky Diamantovou vodu a hovoříme přímo k diamantové vodě o svém přání a chtění, které je z naší solární čakry v podobě barevné energie okamžitě přeneseno a vloženo do Diamantové vody, jíž pak i s vloženým úmyslem vypijeme. Promítejte svůj úmysl směrem ke sklence Diamantové vody nahlas.. Úmysl je pak předán do DNA v podobě kódované zprávy, jež změní banku dat v paměti buněk a umožní, aby jistí "odbojné buňky" plnily své poslání.

Když se tedy Diamantová voda s vloženým úmyslem vypije, spojí slovně vyjádřený úmysl přímo s odpovídající pamětí opačné polarity, která existuje v buňkách (v podvědomí). Účinek zároveň umocňuje oba opačné póly, dokud nevibrují na vyšší frekvenci. To indikuje energii, která neutralizuje, přeměňuje a vyřeší střet protiv.

Úmysly za druhou osobu nemohou být vloženy, ledaže by se jednalo o dítě nebo o osobu mentálně nemocnou, o zvíře nebo o ty, jež nemohou sami vložit své úmysly do Diamantové vody. Do každé sklenky vkládáme nejvýše dva úmysly, které by si neměly vzájemně odporovat. Výsledky úmyslů záleží na tom, kdo je do Diamantové vody vtiskuje a také na stupni vyvolaného emocionálního náboje. K Diamantové vodě musíme hovořit s láskou.

Vkládejte úmysly-žádejte Diamantovou vodu

Žádejte, aby urychleně vymazala podvědomé paměti, které vyvolávají určité problémy. Tyto skryté mechanismy, jež překážejí v našich vztazích, ale i ve všech ostatních situacích, budou skutečně vymazány. Vytouženého výsledku dosáhneme mnohem dříve, pokud budeme úmysl Diamantové vodě říkat s emocionálním nábojem lásky, jako již přicházející realitu.

Tedy: Jsem stále zdravější, mé tělo je zbaveno všeho nežádoucího, co způsobuje tuto nemoc nebo bolest, mé čakry jsou vyčištěny a posíleny, bloky jež způsobují tuto nemoc jsou rozpuštěny, mé vztahy se lepší, přichází stále více objednávek, zakázek, léčí se příčina, která způsobuje tuto bolest atd. Síla Diamantové vody je kromě podnětu k vytvoření chybějících prvků v našem těle také v její reakci na slovní vyjádření našich záměrů. Stejný úmysl může být opakován až 4x za den.

Tahle je ještě zdravá

Komentáře