čakryObsáhlý článek se věnuje možnostem práce s čakrami při léčení sama sebe. Ale také varuje před neuváženými hrátkami. Při vzniku každého člověka mu je dáno zdraví a harmonie, naprostá rovnováha živlů v jeho těle. Tělo člověka můžeme rozdělit do několika složek : 
 


· Příčinová složka – Můžeme ji nazvat vyšším bytím, je naprostou realizací karmického zákona. Ovlivňuje ostatní složky podle našich zásluh v tomto i minulých životech.

· Mentální složka – Je tvořena našimi myšlenkami a idejemi. Je naším Já. Lehce ovlivňuje ostatní složky našeho těla a velmi se podílí na vzniku disharmonií v těle.

· Astrální neboli energetická složka – Tato složka je nositelem našich pocitů, emocí a charakterových vlastností. Má za úkol energizovat naše fyzické tělo a chránit jej před nemocemi. Astrální tělo vyzařuje auru, která vytváří v několika vrstvách štít proti všemu zlému, co nás obklopuje. Čím silnější a harmoničtější je aura, tím zdravější je fyzické tělo člověka.

· Fyzická složka – Je naším hmotným tělem, které si ze všeho nejvíce uvědomujeme.

Je-li harmonie narušena, nazýváme toto narušení disharmonií. Nejčastější příčina disharmonií je v našem mentální těle. Chybné mentální návyky a myšlenky, které si často ani neuvědomujeme, způsobují, že si vlastně sami "přejeme" disharmonii. Každý člověk je zodpovědný za vše, co se mu stane, a první příčinou je myšlenka. Každá myšlenka, které se rozhodneme uvěřit, se začíná realizovat, záleží pouze na naší víře v tuto myšlenku. Naše myšlenky jsou ale naše, nejsme jejich otroci, můžeme je změnit. Převážná většina disharmonií začíná zde.

Disharmonie pokračuje a zasahuje energetické tělo. Způsobuje blokády energie a nedovoluje energii volně proudit. Tyto blokády energie je možné vidět v auře, aura přestává působit v daném místě jako štít a slábne nebo se naopak zablokuje a špatná energie se nemůže z těla dostat ven, aura se sice zvětšuje, ale jakoby zašpiní. Takovou disharmonii cítíme jako píchání, jemný tlak a někdy i jako bolest. Pokud půjdeme s tímto problémem k doktorovi, pravděpodobně nenajde žádnou příčinu naší bolesti. V energetickém těle člověka existují kanály a centra, které popíši dále.

Posledním stádiem je zásah do fyzického těla, je-li disharmonie silnější, projeví se nemocí. Nemoc není žádný trest, je vlastně naším "přítelem", má nám ukázat na příčinu této disharmonie. V ideálním případě ji pochopíme a začneme ji od základů napravovat. Většina lidí ale není schopná optimálně vnímat své tělo, disharmonie se prohlubuje.

Běžně je naše fyzické tělo léčeno léky, které mají za úkol dostat naše fyzické tělo zpět do rovnováhy. Pokud léky pomohou a příčiny v ostatních složkách nevědomě napravíme, je vše v pořádku. Pokud však příčiny zůstanou, nemoc se vrátí.

Pro sebeléčení má hlavní význam energetické tělo člověka. Pokud dokážeme normalizovat energetické tělo, vyléčíme se. Energetické tělo obsahuje sedm hlavních energetických center a mnoho vedlejších. Energetická centra se nazývají čakry a jejich hlavním účelem je přivádět do těla energii zvanou prána nebo ki. Prána se nachází ve vzduchu, zemi a slunečním světle. Nejjemnější prána je vzdušná, pak zemní a nejsilnější je sluneční. Pránou slunce se dá velmi lehce přeenergizovat, zvláště při delším pobytu na slunci. Přeenergizování způsobí blokády energetického těla. Pracují-li čakry správně, je tělo dostatečně energizováno a energie je v těle rozváděna jemnými kanály zvanými nádí. Dojde-li k blokádě nebo uzavření čakry, dochází k částečné nebo vážné disharmonii energetického těla, která se časem projeví ve fyzickém těle. Jestliže jsme zraněni, naše tělo potřebuje pránu k vyléčení a může dojít k jejím úbytku na příslušné čakře. Můžeme se pokusit harmonizovat všechny hlavní čakry, nebo se snažit harmonizovat nejvíce postižené čakry. Akupunktura i akupresura jsou metody, které pracují na principu uvolnění zablokované energie v čakrách.

Zjistit, která čakra v našem těle nefunguje, můžeme několika způsoby :
· Kinesiologický svalový test – Testovaný člověk položí pravou ruku na některou čakru a soustředí se na ni. Levou upaží do pravého úhlu. Jiná osoba na tuto levou ruku tlakem v místě zápěstí přitlačí směrem k zemi. Osoba, která test provádí, se snaží vyhodnotit velikost odporu upažené ruky testované osoby. Větší odpor ruky znamená silnější čakru, na kterou se testovaná osoba soustředí.
· Pozorování – Pokud známe funkce jednotlivých čaker a projevy jejich disharmonií, není problém určit, která čakra je zablokovaná.
· Léčitelské metody – Existují další metody, jako použití siderického kyvadélka, zcitlivovacích metod a jasnovidectví k prohlížení aury.


Každá čakra má svou vibraci. Nižší čakry mají nižší vibraci, vyšší čakry mají vyšší vibraci. Probudit čakru můžeme tak, že ji vystavíme stejné vibraci. Vibrace může být vyjádřena zvukem, tónem a barvou. Mantra je slovo, které má schopnost čakru povzbudit a usnadnit koncentraci na ni. U zdravého člověka má čakra průměr asi 10cm. Čakra jako energetické středisko rotuje rychle ve směru a proti směru hodinových ručiček. Při rotaci po směru hodinových ručiček pránu přijímá, při opačné rotaci pránu vysílá.
Chceme-li funkci čaker dostatečně pochopit, pak musíme vědět, k čemu která čakra je :

Základní čakra
Muladhara
Umístění – Úpatí páteře, otevírá se dolů
Smyslová funkce – Čich
Barva – Ohnivě červená
Element – Země
Části těla – Páteř, kosti, zuby, nehty, nohy, tlusté střevo, konečník, prostata, krev, stavba buněk, celková vitalita, tělesná teplota
Žlázy – Nadledvinky
Hormony – Adrenalin
Vokál – U
Tón – C
Mantra – LAM
Úloha – Stabilita, vztah k Zemi a k materiálnímu světu, síla prosadit se
Nemoci – Rakovina, leukémie, nízká vitalita, alergie, astma, pohlavní choroby, artróza, bolesti zad, krevní onemocnění, problémy s růstem, psychické problémy Jiné projevy disharmonie – Materializmus, nutnost smyslových prožitků, touha vlastnit, problémy s váhou, neschopnost žít v harmonii, agresivita a podrážděnost, násilí, nejistota

Pohlavní čakra
Svadhistana
Umístění – Těsně nad genitáliemi, otevírá se dopředu
Smyslová funkce – Chuť
Barva – Oranžová
Element – Voda
Části těla – Pánev, pohlavní orgán, ledviny, močový měchýř, krev, míza, trávicí šťávy, sperma
Žlázy – Varlata, vaječníky a prostata
Hormony – Estrogen a testosteron
Vokál – O zavřené
Tón – D
Mantra – VAM
Úloha – Plynutí s životem, smyslovost, erotika, tvořivost, nadšení, údiv, instinkt
Nemoci – Problémy s pohlavními orgány, nemoci močového měchýře
Jiné projevy disharmonie – Odmítání sexuality, hrubost, sex bez lásky, neprůchodnost emocí, nedostatek sebeúcty, smutek, pocit méněcennosti

Čakra solar-plexu
Manipura
Umístění – Solar-plexus, otevírá se dopředu
Smyslová funkce – Zrak
Barva – Zlatožlutá
Element – Oheň
Části těla – Spodní část zad, břicho, trávicí systém, játra, slezina, žlučník, vegetativní nervový systém
Žlázy – Slinivka břišní a játra
Hormony – Insulin, žluč
Vokál – O otevřené
Tón – E
Mantra – RAM
Úloha – Rozvoj osobnosti, zpracování zážitků a pocitů, vliv, moc, budování, síla a plnost života, zkušenost
Nemoci – Nemoci ledvin, nízká vitalita, vysoký tlak, problémy se zády, zácpa, potíže při porodu, střevní nemoci, vysoká hladina cholesterolu, cukrovka, vředy, hepatitida, revmatická artróza, srdeční onemocnění Jiné projevy disharmonie – Touha ovládat, vnitřní neklid, nedostatek vnitřní sebeúcty, nutnost uznání, výbušnost, nedostatek odvahy, strach ze života

Srdeční čakra
Anaháta
Umístění – Hrudní kost, otevírá se dopředu
Smyslová funkce – Hmat
Barva – Uvnitř růžová, vně zelená
Element – Vzduch
Části těla – Horní část zad, srdce, hrudník, dolní část plic, krev a krevní oběh, kůže, ruce
Žlázy – Brzlík
Hormony – Thymohormon
Vokál – A
Tón – F
Mantra – YAM
Úloha – Láska, soucit, spoluúčast, nesobeckost, odevzdanost, uzdravování
Nemoci – Nemoci plic, srdce a oběhového systému
Jiné projevy disharmonie – Neporozumění, neschopnost přijmout nebo dávat lásku, urážlivost, závislost, bezcitnost, deprese

Krční čakra
Višuddhi
Umístění – Přední část krku, otevírá se dopředu
Smyslová funkce – Sluch
Barva – Modrá
Element – Éter
Části těla – Plíce, průdušky, hltan, hlasivky, hrdlo, krk, čelist
Žlázy – Štítná žláza
Hormony – Thyroxin
Vokál – E
Tón – G
Mantra – HAM
Úloha – Komunikace, sebevyjádření tvorbou, otevřenost, nezávislost, inspirace
Nemoci – Bolest v krku, ztráta hlasu, astma
Jiné projevy disharmonie – Pocity viny a strachu, neschopnost vidět skutečnost, mnoho gest, neschopnost se vyjadřovat, koktavost, přeceňování sama sebe, přílišná výřečnost, manipulace s ostatními, neschopnost ztotožnit se s vnitřními pocity, nespojitost materiálního světa a duchovna, nejistota, nedůvěra k intuici

Čelní čakra
Adžňa
Umístění – Mezi obočím, otevírá se dopředu
Smyslová funkce – Mimosmyslové vnímání
Barva – Indigově modrá
Části těla – Malý mozek, uši, oči, noc, dutiny, čelo, nervový systém
Žlázy – Podvěsek mozkový
Hormony – Vasopresin, piluitrin
Vokál – I
Tón – A
Mantra – KŠAM
Úloha – Poznání, intuice, mimosmyslové vnímání, duchovní síla, vůle
Nemoci – Rakovina, astma, alergie, nemoci žláz s vnitřním vyměšováním, nemoci nervového systému
Jiné projevy disharmonie – Neschopnost povznést se, skeptičnost, nutnost ovlivňovat, ztráta vztahu k realitě, materializmus, zapomnětlivost, zmatek

Temenní čakra
Sahasrára
Umístění – Temeno hlavy, otevírá se vzhůru
Barva – Fialová, bílá nebo zlatá
Části těla – Velký mozek, lebka
Žlázy – Šišinka mozková
Hormony – Sarotonin
Vokál – M
Tón – H
Mantra – ÓM
Úloha – Univerzální vědomí, přímé poznání, dovršení
Nemoci – Nemoci mozku
Jiné projevy disharmonie – Strach, ztráta pocitu plnosti života, snaha být nepostradatelný, egoismus

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Převzato z web www.jitrnizeme.cz