Sakrální čakra RYBY
"Plaveme ve vodě, což je živel úzce spjatý se sakrální čakrou člověka. Rozmnožujeme se kladením jiker do vody, na dno řek a moří. Měsíc, který září na vaší noční obloze, má velký vliv na naše páření. Kvůli znečistění vašich řek a moří začínáme v zájmu svého přežití pozměňovat svá těla. Také člověk projde v krátké době procesem iniciace, kdy promění svou sexuální energii.

Potom bude tato posvátná síla využívána k osvícení a duchovními nadání. Člověk pochopí zákon cyklů, stejně jako my ryby závisíme na přílivu a odlivu. Lidské rozmnožování se tak stane aktem lásky a nikoliv záležitostí pudových emocí. Klademe obrovské množství vajíček, abychom tak zajistili budoucnost svého rodu.

Mnohé z našich druhů musely těžce bojovat o přežití, proto můžeme člověku radit, aby v boji o život používal sílu a oddanost. Často žijeme v hejnech a v těsné vzájemné blízkosti.

Také lidé přijmou v budoucnosti tento způsob. Budou sdílet své myšlenky a svůj majetek se svými bratry. Ve vašich žilách proudí živá voda a přenáší duchovní energii, kterou budete potřebovat při vstupu do zlatého věku ohleduplnosti a nevinnosti."
 

Sakrální čakra VLK

"Přestože nás lidé často považují za hrozivá a nebezpečná zvířata, ve skutečnosti jsme soucitní a rádi spolupracujeme. Žijeme a lovíme ve smečkách a máme mimořádně vyvinutý instinkt pospolitosti.

Naše city jsou pod vlivem měsíčního cyklu. Často nás zobrazují jak vyjeme na měsíc. Také člověk zvedá svou hlavu k měsíci a kvílí v bolesti a hněvu, je-li jeho sexuální energie rozkolísaná a je-li ovládán svými nižšími pudy, místo aby naslouchal svému vyššímu já.

O naší schopnosti měnit podobu a stát se napůl vlkem a napůl člověkem se vypráví mnoho legend. Odtud pramení příběhy o vlkodlacích. Je to známka lidského zápasu s naléhavým nutkáním pramenícím v nižších čakrách. Člověk usiluje a bojuje: někdy vítězí zvíře, jindy se dostávají ke slovu vyšší složky vědomí. Můžeme vás naučit, jak proměnit vaše nižší pudy a jak se stát soucitnými a starostlivými bytostmi, které se s bližními dělí o svou přírodní moudrost."
 

Sakrální čakra VČELY

"Jsme jedním z darů, které lidstvo obdrželo od svých učitelů z Venuše již na samém počátku stvoření. Přinášíme vám potravu v podobě sladkého medu, který je plodem pilné práce našich dělnic. Když se podíváte do našich úlů, spatříte pořádek, věrnost a produktivitu. Když prostudujete naše způsoby, zjistíte, že nic se neděje pouhou náhodou. Vše je obsaženo v moudrosti onoho velkého architekta, kterého nazýváte Bohem. Jsme symbolem veškeré činnosti vesmíru, jehož zákony jsou vždy dokonale přesné. Naše včelí královna je symbolem matky Země, na jejímž povrchu by mělo lidstvo pracovat v zájmu budoucnosti osvobozené od hladu a nouze."

Sakrální čakra meditace

Představte si, že plavete v příjemně chladné říční vodě. Všude kolem vás je mnoho ryb rozličných tvarů a barev. Připojte se k jejich třpytnému a mihotavému tanci. Po chvíli vystupte z vody na travnatý břeh a usušte se na letním slunci.

Pomalu si uvědomíte, že se k vám přiblížila vzrostlá vlčice. Nebojte se jí, přinesla vám ukázat svá mláďata. Položí vám hlavu do klína a společně pozorujete radostné dovádění jejích potomků. Mláďata padají jedno přes druhé a skotačí kolem vás, honí se a běhají v kruzích. Vaše srdce se raduje při pohledu na takovou blaženou nevinnost. Uvědomujete si, jak nádherný je svět kolem nás.

Po chvíli se vlčice s mláďaty vzdálí a vy zůstanete o samotě. Nasloucháte bzučení včel, které vylétají z kořenů blízko stromu. Přinášejí vám darem plástev medu. Pojídáte sladký nektar a uvědomujete si krásu světa a zákonu dokonalé rovnováhy. Pouze člověk jimi opovrhuje, ale to se brzy změní. Nastávající zlatý věk přinese všem tvorům klid a harmonii.

Z knihy Jak spolupracovat s anděly a přírodními duchy od Lorny Toddové


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015