Není lepší se o tomto fenoménu dozvědět co nejvíce a možná získat kromě přehledu i jakýsi  návod k tomu, abychom se jí vyvarovali co nejčastěji? Možná, že nám spousta věcí bude více jasná a my se budeme schopni zařadit nejen do určité skupiny nevěrníků, ale pochopíme i skrytá úskalí, která tyto nevěry mají. Pojďme tedy na to… samozřejmě myslím na získávání nových vědomostí o nevěře…

Co  je to nevěra? Otázka zdánlivě triviální., po výtce však opravdu pouze zdánlivě. Pro někoho může být nevěrou až dokonaný pohlavní styk, jiný je skálopevně přesvědčen, že zhřešit lze již myšlenkou. Někdo se cítí ohrožen nevěrou fyzickou, pro jiného je obtížnější srovnat se s nevěrou duševní. Dokonce i nevěra pouze a jen „virtuální“ může být velice úporná a může mít všechny průvodní znaky a důsledky té reálné. A co nevěra a důvěra? Nejenže mají společný slovní základ, ale zpravidla fungují i coby jakési spojité nádoby. Nevěra ničí důvěru, nedůvěra provokuje k nevěře. Pozornost budeme věnovat nevěrám v manželství nebo ve vztazích, které mají s manželstvím společné alespoň základní atributy (ted nesezdaným soužitím, tzv. „ faktickým manželstvím“.) Pokusme se popsat alespoň základní typy, chcete-li pak tedy stupně „nevěry“.

FLIRT

Zpravidla nezávazná koketérie, jakési rituální tanečky náznaků a příslibů bez skutečné tendence k realizaci. Vše další se v „čistém“flirtu odehrává na úrovni pouhých představ. Podstatná je zde předpokládaná možnost, nikoli její naplnění. Někdo chápe „flirt“ dokonce jako určité užitečné „očkování “ proti nevěře. V tomto postoji lze nalézt jisté racionální jádro. Ale i na běžné očkování mohou být i různě bouřlivé reakce. Nadměrná dávka očkovací látky někdy dokonce vyvolá samo onemocnění. Sebenevinnější flirt se nám může za určitých příznivých okolností vymknout. Konflikt či krize v partnerském vztahu, vhodné vnější podmínky, někdy třeba i vliv lehkého toxického opojení, jako např. alkohol a neštěstí je hotové.
   

MIMOMANŽELSKÝ KONTAKT

Nebo také, jak Němci s humorem jim tak vlastním říkávají: „Seitensprung“ – odskočení si stranou. Zpravidla jednorázový či krátkodobý nahodilý situační kontakt, nejčastěji ryze sexuální. V jiné terminologii se můžeme setkat i s termínem „rekreační nevěra“ – na dovolené, na večírku, někdy i v zaměstnání ( když zrovna nemáme nic důležitějšího na práci ). Stejně jako u flirtu je i zde riziko, že se kontakt rozvine v nějakou z dalších forem nevěry. Někdy pod vlivem eroticko-sexuální fascinace, jindy třeba proto, že jeden z partnerů vnímal sice situaci jako prostý Seitensprung, ale ten druhý byl už od počátku emočně angažovanější. Ve výčtu možných rizik nelze ovšem opomenout ani destruktivní dopad případné chybičky v konspiraci. Dokonce i dobře konspirované mimomanželské kontakty mívají ovšem svá rizika v tendenci k opakování – často s jinými partnery. Více než kde jinde platí zde ono příslovečné úsloví o běhání se džbánkem pro vodu.  
 

DOBRODRUŽSTVÍ

Charakteristickým znakem je delší trvání v čase a vyšší míra emoční angažovanosti. Pravé dobrodružství však nebývá zpravidla zatím ještě spojováno s úvahami o případné společné budoucnosti. Nevěrníci mívají naopak pocit, jak mají vše pod kontrolou. Situaci vnímají spíše jako „vztah na přilepšenou“, probíhající často dlouhodobě vedle vztahu legálního, aniž se navzájem ruší či ovlivňují. Teorie jistě podobné vztahy připouští; riziko narušení výchozí nepsané „úmluvy“ je však pochopitelně již značně vysoké. Předpokladem jejího důsledného dodržování by byla trvalá dobrá zakotvenost milenců ve stávajících legitimních vztazích, případně alespoň v životních situacích. Pak se lze ale ptát po samém smyslu podobného počínání.