Nemusíme na tomto světě představovat něco zvláštního nebo dělat něco zvláštního, co zde ještě nebylo. Nemusíme podávat neobyčejné a velké výkony, ani se blýskat vysokou inteligencí. Jde o to být znovu nahý a autentický. Záře, radost a blaženost mohou vyzařovat pouze z jednoduchosti, pravdomluvnosti, z hlubiny našeho původního bytí, ve které spočívá tajemství našeho života. Pouze z tohoto prostoru se může ve světě uskutečnit moudrost a inteligence našeho srdce. A to se může stát kdekoli, v jakoukoli dobu, nezávisle na tom, zda je právě úplně všední den a co právě děláme. Je to mimo všechny pojmy a přece úplně jednoduché: Je to náš přirozený stav, časem neomezené ÓM, ono věčné Já Jsem…vyjádřeno jinými slovy:

Probudit se a žít z moudrosti a inteligence   
svého srdce
znamená žít z okamžiků
a zároveň se dotýkat věčnosti…

Následující cvičení vás podporuje, abyste se přiblížili své původní bytosti a tajemství, které je v ní skryto. To se může stát každým okamžikem, kdykoli během všedního dne. Znamená to spojit okamžik s věčností.

Pozorujte alespoň jednou denně, jak často se stanete otroky stresu nebo emocí, které jste si sami způsobili. Ptejte se: Kdo je ve stresu? Kdo má strach? Kdo propadá panice nebo zuřivosti? Kdo se zlobí? Kdo je smutný? Kdo se dostává do časové tísně? Kdo má bolesti? Kdo je způsobil? Já sám? Co zadržujete v těle, v myšlení a v dýchání? Vydechněte to a zbavte se toho!

Naše esence já jsem, naše vyšší já není nikdy odděleno od naší všední osobnosti. Přesto se stále znovu ztrácíme a oddělujeme od své přirozené povahy, od své původní bytosti. Dovolme si častěji „rande“ se svým nadčasovým já jsem, se svou vnitřní skutečností. Můžeme to provést tak, že si na to během aktivit všedního dne vzpomeneme a zeptáme se: Kdo jsem? Kdo jedná (myslí, vidí, slyší, mluví, cítí) ze mě, skrze mě se mnou? Budete se divit, jak vám po nějakém čase půjde všechno snadno a uvolněně. Možná dokonce poznáte, jak zbytečné jsou některé práce a činnosti, které jste předtím považovali za důležité!

Tuto meditaci okamžiku podpoříte tím, že spojíte vyslovování slov já jsem nebo SO HAM s dýcháním:

Nádech výdech JSEM nebo

Nádech SO výdech HAM

SO HAM má stejný význam jako JÁ JSEM. Je to jedna z posvátných formulí, mantra nedualistické védanty. Pochází ze sanskrtu a vyjadřuje, že átman a bráhma jsou identické.

Komentáře