1.díl – výskyt a riziko vzniku

Tato situace však není beznadějná. Vaše dítě bude po sérii plastických operací a další léčbě vypadat a chovat se jako každé jiné zdravé dítě. K tomu je však zapotřebí Vaší spolupráce s lékaři a hlavně hodně lásky k Vašim dětem. Uvědomte si základní věc – dítě postižené rozštěpem obličeje je stejné jako každé jiné dítě! Má jen mezeru v horním rtu nebo patře, kterou lze chirurgicky odstranit. Dále bude růst dítěte normální a jistě vám přinese mnoho radosti a štěstí.

Zdraví dětí patří mezi základní úkoly našeho zdravotnictví. Česká republika patří mezi země s velmi nízkou novorozeneckou a kojeneckou úmrtností. Zásluhu na tom má zdokonalení zdravotní péče, které ale provází problém zvýšeného počtu vrozených vývojových vad (VVV). V dnešní době se rodí více než dvě děti ze sta s některou vrozenou vadou. Jejich příčiny je možné hledat jak v různých negativních vlivech zevního okolí, tak v genetickém základu zděděném po minulých generacích. Problematika VVV je velmi složitá a stále existuje mnoho nejasností a bílých míst v jejich poznání. Stále patří mezi priority vědeckého výzkumu a při odhalování jejich příčin počítáme i s účastí veřejnosti. Tím, že pacient a jeho rodina upřímně a podle pravdy zodpoví všechny otázky, které jim lékař klade při vyšetřování, umožňuje shromáždění materiálu, který nás po zpracování posune zase o krůček dopředu.


celkový jednostranný a neúplný jednostranný rozštěp rtu

Mezi vrozené vady se řadí i rozštěpové vady rtu a patra. Vyskytují se relativně často. V ČR se na 580 zdravých dětí narodí jedno dítě s některým druhem rozštěpové vady. Vznikají z příčin vnějších, vnitřních nebo jejich kombinací. Přesné příčiny vzniku těchto vad dosud nejsou objasněny. Pravděpodobně vznikají na podkladě vrozené vnímavosti (dědičné dispozice) k množství různých faktorů vyvolávajících vznik rozštěpových vad

Příčiny vzniku rozštěpových vad obličeje

Vnitřní dědičná dispozice – asi 20% pacientů
Zevní příčiny – asi 60-70% pacientů

 • vliv toxických látek
  • chemikálie
  • léky ( tetracyklin, vitamin A )
  • alkohol
  • další teratogenní látky
 • vliv fyzikálních příčin
  • úrazy v době těhotenství
  • vysoká teplota
 • vliv biologických faktorů
  • infekce ( virosy, chřipky..)
  • poruchy ve výživě plodu
   • abnormality těhotenství
   • vícečetná těhotenství
  • vyšší věk matky
  • další onemocnění matky
   • poruchy výživy
   • gynekologická onemocnění
   • stres, nervové vlivy

Kombinace příčin asi 10-20% pacientů
( dědičná dispozice se projeví až působením silného vnějšího činitele vyvolávajícího vznik rozštěpových vad )

Rozeznáváme dvě nejběžnější skupiny rozštěpů. První skupinu tvoří rozštěpy rtu. Ret je při nich postižen od pouhého zářezu až po úplné rozdělení. Může být zasažena i dáseň nebo dokonce rozštěp prostupuje horní čelistí až na patro. Vadou může být postižena buď jen jedna strana (častěji levá) nebo obě strany. U této skupiny rozštěpů bývají chlapci v poměru k dívkám postiženi častěji.

Druhá skupina zahrnuje rozštěpy patra. Při nich bývá rozštěpen jen patrový čípek, nebo štěrbina rozštěpu sahá až do měkkého nebo tvrdého patra. Rozštěp patra bývá asi dvakrát častější u děvčátek.


rozštěp měkkého patra


izolovaný rozštěp patra

Rozštěpem bývají zasaženy měkké tkáně (kůže, podkoží, svaly, sliznice) nebo i kostra horní čelisti. S tím souvisí změněná činnost postižených i sousedních orgánů. Proto je ztíženo kojení a polykání, později kousání a řeč.

Riziko narození dalšího dítěte s rozštěpem

Podmínka

Riziko

Rodiče bez vady, jedno dítě má rozštěp

1:20

Rodiče bez vady, dvě děti mají rozštěp

1:4

Jeden rodič má rozštěp

1:20

Jeden rodič a jedno dítě mají rozštěp

1:4

Oba rodiče mají rozštěp

1:4

Rozštěpové centrum KPECH
FN U sv. Anny Brno
Berkova 34
61200 BRNO

Případné dotazy adresujte na:
MUDr. Zdeněk Dvořák – zdenek.dvorak@fnusa.cz


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015