Měsíc, který prověří naši stabilitu, systematičnost, řád a smysl pro pořádek v oblasti pracovních kolektivů, na úrovni rodin a především vztahů, jak spolehliví a pevní jsme v základech a přesvědčeních.

Jde o karmický měsíc pod vlivem čísla čtyři, kdy je nutné nalézt rovnováhu, být dobře uzemněn, snažit se urovnat případné spory v rodině, řešit zázemí, bydlení a především zpracovávat vztahovou, rodinnou a zdravotní karmu a případné veškeré nesrovnalosti. Nic nepřehlížet, zejména pokud se vám v nějaké životní oblasti nedaří, pak se zamyslet, a pokusit se nalézt možné příčiny vaší nestability a následně, i když to půjde pomalu a ztuha, nalézt možné cesty řešení.

Zpozornět by měli všichni, kteří mají životní číslo čtyři, nacházejí se v osobním karmickém roce čtyřky, což je rok velké karmy, nebo mají v primární řadě vícečetné čtyřky, dále v sekundární řadě součtu data narození tedy v mezisoučtech číslo čtyři, také se můžete nacházet v devítiletém cyklu čtyřky, případně je vaše esenciální číslo téhož výsledku. Čím více karmických zátěží čtyřkového charakteru v datu narození nebo ve vzorci osudu vašeho jména a příjmení, tím náročnější pro vás může tento karmický měsíc být.

Karmická zátěž v podobě čtyřky se může projevovat jako potýkání se s obtížemi spojenými s rodinou, které se mohou týkat mnoha oblastí rodinných a partnerských vztahů, různých omezení například v pohybu, nemoci, dominantního rodiče, pocitu nestability v rodinném zázemí, v extrémních případech i zvýšeném citovém, fyzickém či sexuálním násilí. Energie mohou být navíc ještě zesíleny úplňkem nebo novoluním. Individuálně by se měli mít na pozoru lidé, kteří mají ve svém numeroskopu izolovaná čísla či zesílenou rovinu vášní s dispozicemi se sklony k depresím a citovým závislostem, lpění na tradicích, zvycích a majetku. Karmické vlivy a především nezpracovaná karma nás může vést k opakovaným zkouškám v překonávání překážek a to zejména v oblasti sebedůvěry. Vliv zesílené energie čísla čtyři má tendence propadat obavám, pocitům méněcennosti. Projevit se může i nedůvěra ve své schopnosti, pochyby a nejistota. Snažte se o nastolení harmonické atmosféry a stabilního zázemí ve své rodině, práci i vztazích. Nedopusťte, aby vaše děti citově strádaly. Udělejte si na své blízké a lidi, které milujete čas.

Je třeba umět přijmout zodpovědnost za svůj život!

Veškeré situace a události, které k nám budou v dubnu přicházet a objevovat se v našem životě, si žádají uzdravení a očištění a především uvědomění si a pochopení. Jde o následky našich počinů, způsoby myšlení a chování v době dávno minulé, v předchozích inkarnacích, nebo jsou příčinou našich způsobů v životě přítomném. Je třeba si uvědomit, že naše veškeré myšlenky a činy jsou semínka našeho dalšího života nebo situací, které nám do života přijdou.

Nespěchejte a postupujte vytrvale krok za krokem. Hlavně nic netlačte silou, protože můžete mít pocit, že vše, co děláte, vás stojí mnohem více sil, než obvykle a výsledek je minimální nebo spíše nulový. Můžeme více inklinovat k vidění věcí buď jen bíle anebo černě a neumět se podívat na dané věci z jiného úhlu pohledu bez potřeby posuzování pravdy. Snažte se dodržet své slovo, a pokud si nejste jisti, zda dokážete danou věc splnit a je to ve vašich silách, pak raději nic nikomu neslibujte. Inklinovat můžeme více k rutinní práci i myšlení. Sklouzávat k nespokojenosti a kritičnosti. Tento měsíc bude především o naší schopnosti se přizpůsobovat, fyzicky, emocionálně i finančně se stabilizovat. Pomoci vám může váš mentální postoj, který si můžete nastavit nejdříve na povinnosti a potom zábavu. Pokud budete věci dělat nahodile, pak můžete mít ve svém životě docela chaos a navíc, jestliže narazíte na nějaké překážky či omezení, pak můžete i lehce propadnout frustraci. Je třeba uchovat si naději a víru a vidět světlo na konci tunelu, které můžete překonat pouze díky své odvaze, síle a vytrvalosti. Když se smíříte s tím, že některé věci nemůžete změnit a dokážete je hodit za hlavu, tedy nebudete lpět na svém očekávaném výsledku s tím, že nelze hlavou prorazit zeď, pak to, co jste vnímali, jako překážky se rozplyne a vy budete v následujícím měsíci květnu moct kráčet dál již bez pocitu toho, že vám někdo svázal nohy a vy nemůžete udělat ani krok. Buďte zodpovědní a dbejte na dodržování zákonů. Nepružnost, tvrdohlavost, unáhlenost, lehkovážnost a nezodpovědnost vám může zkomplikovat život.

Klíčová slova pro práci na sobě na pozitivní úrovni: pracovitost, praktičnost, rozvaha, stálost, spolehlivost, svědomitost, systematičnost, soustředěnost, ukázněnost a vytrvalost.
Klíčová slova pro práci na sobě na negativní úrovni: netolerantnost, předsudky, kritičnost, tvrdohlavost, malichernost, nepružnost, pesimismus, panovačnost, puntičkářství a emocionální uzavřenost.

Po zdravotní stránce mohou být zesílené energie, které oslabují naše kosti, klouby, svaly, šlachy, nohy, pohybový aparát, zuby. Hlídat by se měli všichni, kteří mají zvýšenou hladinu cukru v krvi anebo dispozice k těmto onemocněním z hlediska genetiky a dispozic po rodičích či v rodinné anamnéze předků.

V tomto měsíci je třeba se umět vyrovnat s nepřízní osudu. Umět přijmout nadcházející změny a podrobit se jim. Být pružným a přizpůsobivým. Uvažovat nekonvenčně. Naučit se přijímat proces postupného vývoje. Vybudovat si stabilní základy svého života. Dávat najevo pravdivě citová hnutí a emoce. Najít si čas na odpočinek. Nezanedbat a neopomíjet svůj zdravotní stav. Najít si také čas na zábavu. K tomu, abyste byli v tomto měsíci úspěšní, budete potřebovat cítit bezpečí a stabilitu. Avšak je třeba si dávat pozor, aby se z vás nestali workoholici a abyste se nevychýlili ze svého středu a uchovali si rovnováhu. Ustojíte-li nepřízeň osudu, bez ohledu na to, jakým zkouškám budete vystaveni, pak se vám vaše snaha vyplatí. Spíše hledejte finanční opatření k šetření a i tehdy pokud máte stabilní finanční základnu, tak se z hlediska numerologie v tomto měsíci nedoporučuje v určité dny investovat anebo uzavírat velké finanční transakce. Rozhodně počkejte s hypotékou na příznivější čas. Samozřejmě jde o obecné hledisko energií a záleží na jednotlivci, v jaké konkrétní měsíční vibraci se nachází.

Nápady, které jste dostali v minulých měsících, jsou teď připravené k realizaci. Zeptejte se sami sebe, jaký vzorec chování musíte změnit, abyste mohli dosáhnout svého cíle a zároveň překonat strach ze selhání. Zaměřte se na svůj cíl a prosaďte v dubnu aktivně své nápady. Zůstaňte u těchto projektů, opatrujte a pěstujte si je. Vysoká míra koncentrace a disciplíny vám pomůže úspěšně vyřídit vzniklou práci. Postupujte kupředu krok za krokem. Stavějte před sebe výzvy a akceptujte změny. Naučte se odpouštět a promíjet. Vaše intuice vás povede. V přírodě můžete načerpat novou sílu a energii, abyste se mohli s nadšením a euforií účastnit života.

Měsíc duben vás podpoří v těchto aktivitách:
Chodit do práce s vytrvalostí a disciplínou.
Být nezávislými na tom, co si myslí ostatní.
Dělat si pauzy, odpočívat a užívat si přírodu.
Vidět problémy jednou také z druhé strany a nově je definovat.

Uspořádat si finanční záležitosti.

Přeji všem nádherný dubnový měsíc plný vzájemné lásky i překrásných zážitků probouzející se přírody. Měsíc spojený s tradicí Velikonoc a vzkříšením Ježíše Krista.
S láskou úctou a hlubokou pokorou v srdci Soňa Sofi.

Více zde: https://www.vestirna-u-sonjy.cz/numerologie/mesicni-numeroskop/duben/

Zdroj: www.priznakytransformace.cz


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015