Aktuální pohyby a vliv planet v říjnu 2019 na jednotlivá znamení
Slunce se pohybuje Štírem do 22/11/2019 odpoledne se Slunce přesune do Střelce.
Úplněk v Beranu nastane 13/10/2019
Úplněk je důležitý pro znamení Berana. My ostatní uzavřeme a ukončíme určitou pracovní aktivitu. Mohou se vyřešit pracovní vztahy.
Novoluní proběhne 28/10/2019 ve znamení Štíra
Novoluní je důležité pro znamení Štíra. Vliv tohoto novoluní bude v tématu sexuality, peněz a majetku ve společném jmění s další osobou či bankou.
Mars se pohybuje ve znamení Vah až do 19/11/2019
31/10/2019 Merkur nabírá zpětný chod ve Štíru, kde se bude pohybovat nadále listopadem a začátkem prosince. Do 20/11/2019, kdy Merkur couvá zpět, řešte staré, nedořešené záležitosti. Nic nepodepisujte ani nedomlouvejte, neboť vše bude jinak. Mohou zlobit komunikační prostředky jako je telefon, počítač, nebo pračka, lednička. Zálohujte si svá data a dejte si pozor na nedorozumění. Lze očekávat zpoždění a komunikace bude váznout. Vše se obnoví do normálu 20/11/2019 po 20 hodině.

BERAN
Úplněk nastane 13/10/2019
Úplněk vnese jasno do vztahové oblasti. Do úplňku mohou Berani očekávat napětí, kdy rozum a srdce nejsou v jednotě. Pozor na kritické dny 10+11+12/10/2019 a úplňkový den, kdy může dojít k úrazu. Po úplňku se vše vyjasní. Veškeré dohody a smlouvy budou dokonány.
Novoluní proběhne 28/10/2019
Vliv tohoto novoluní bude v tématu peněz a majetku sdíleném s další osobou, bankou či společníky. Beranům se otevírají dveře do oblasti sexuality, intimity a lásek. Kdo hledá vztah, najde jej. Pokud Berani potřebují prodat, koupit, požádat o hypotéku či půjčku, Vesmír bude v tuto dobu nápomocen.
Oblast, kterou Mars aktivuje, je založená na intimnosti mezi dvěma lidmi v partnerském vztahu. Energie Marta je o prosazování sebe samých, což občas přinese nepřátelské vztahy. Mohou trpět i intimní vztahy. Pro spolupráci i pro vztahy je důležitý kompromis nejen v práci, ale i v manželství. V dlouhodobém pohledu může toto být období narušení i těch nejlepších vztahů. Pozitivně se dá využít k tomu, aby se potlačené negativní pocity dostaly na povrch a docházelo tak k pročištění nahromaděných negativit ve vztazích. Skutečný smysl spočívá ve využití energie k budování vlastních vztahů. Měli by se vyhýbat zbytečným sporům s druhými. Mohou se vyskytnout právní spory, potíže se zákonem. Hledaje kompromis, vyhnout se tak zbytečným problémům. Mohou se posílit, nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahy. Zde Mars aktivoval vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání.

BÝK
Úplněk nastane 13/10/2019
Úplněk přináší ukončení či uzavření pracovních povinností. Vyjasnění vztahů se spolupracovníky. Mnoho práce. V tuto dobu je zapotřebí hlídat si psychiku a zdraví. Býci budou přemýšlet, kudy se dál ubírat. Připravují se na svůj úplněk, který proběhne 11/11/2019, kdy dořeší pracovní a partnerské vztahy.
Novoluní proběhne 28/10/2019
Vliv tohoto novoluní otevírá cestu ke všem smluvním ujednání, vztahovým dohodám a smlouvám. Býci mohou potkat důležitou osobu v pracovní i partnerské rovině. Vše se opět vrátí k dořešení na přelomu listopadu a prosince tohoto roku.
Mars aktuálně přináší plnění povinností a s chutí do práce. Budete dělat co je potřeba – můžete být nyní hrdi na to, kolik všeho dokážete udělat. Tento dům je domem služby – zájem vlastního ega byste nyní měli odsunout do pozadí, potřeby druhých by měly být pro vás prioritní. Pravděpodobně se vám moc nebude chtít pracovat pro někoho jiného, a to s sebou může přinášet konflikty s nadřízenými i k celkovým obtížím v práci. Jestli jste zaměstnavatelem, mohou přicházet konflikty s podřízenými. Budou se domnívat, že je málo oceňujete. V současnosti není zrovna čas na týmovou práci.
Mars zde přechází přes oblast zdraví – tranzit tímto domem může znamenat zdravotní problémy, které se mohou projevit ve formě infekcí, horečky či nehody. To pravděpodobně může být v důsledku vašeho frustrovaného ega. Prevencí je pohyb, dbejte o to, abyste v sobě nehromadili frustrace, mohli byste z tohoto důvodu onemocnět. V tomto období je zvýšená aktivita kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jste slíbili vykonat. Měli byste se věnovat tématům svého zdraví a zdravé výživy. Pocítíte chuť organizovat nebo se zasadit o změny v práci. V současném období platí, že tranzitní Mars v tomto tématu řeší zdraví, spolupráci a službu pro někoho druhého, přináší nám mnoho povinností.

BLÍŽENCI
Úplněk nastane 13/10/2019
Úplněk přináší ukončení působení v určité skupině lidí, ve společenství. Úplněk vnese jasno do oblasti přátel. Blíženci mohou očekávat řešení zdravotních záležitostí včetně psychiky. Uzavřou důležitou životní kapitolu.
Novoluní proběhne 28/10/2019
Na Blížence čeká mnoho práce a povinností. Novoluní přináší novou spolupráci, nové kolegy a spolupracovníky. Toto období je vhodné na řešení zdraví, zejména preventivní prohlídky.
Mars nyní aktivuje téma, v němž jde nejvíce o to být sami sebou a ostatním dát najevo, kdo jsme. Blíženci mohou očekávat zvýšené milostné touhy. Fyzické milování je důležitější než pouhá romantická setkávání. Mars zde aktivoval oblast dětí, partnerů a tvorby. Pod vlivem Marta má vzniknout něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem kreativity, dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. V této době dochází k seznámení se s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré období na seznamování se s důležitými lidmi. Vhodné období na cesty. Pracovně se bude dařit. Tento tranzit znamená aktivitu v oblasti plodnosti, tvořivosti, kreativity.

RAK
Úplněk nastane 13/10/2019
Úplněk ukončí a uzavře situaci z pracovní oblasti. Do úplňku je nutné dořešit vše nedokončené a rozpracované. Vnese jasnější světlo do tématu kariery.
Novoluní proběhne 28/10/2019
Novoluní otevírá možnosti k tvorbě, plodnosti a partnerství. Raky čeká nový pracovní či životní partner. Mohou tvořit a vytvářet, kdo touží po dítěti, je toto ideální čas. Čekají je rodinné oslavy a setkání. Mohou řešit peníze a majetek, který se vztahuje k partnerům nebo dětem, jako jsou např. alimenty. Pozor na mimo partnerské vztahy. Téma sexuality je nyní v popředí. Vše se opět vrátí k dořešení přelomem listopadu a prosince tohoto roku.
Mars spouští značné aktivity v místech, kde žijí. Budou vylepšovat své pracovní zázemí či bydlení. Očekávejte možnou domácí hádku, řešení v souvislosti se ženami rodu (např. matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá aktivita bude zaměřena především na domov. Pocítí chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budou řešit vše pro zvýšení životní stability a situace související s bydlením a obydlím. V tomto období se také řeší zdraví a psychika.

LEV
Úplněk nastane 13/10/2019
Úplněk přináší vyjasnění úředních záležitostí. Uzavře se téma úřadů, soudů, vzdělávání, ciziny a zahraničí. Mohou dořešit auto či jiný dopravní prostředek.
Novoluní proběhne 28/10/2019
Vliv tohoto novoluní bude v tématu stability, domova, právního zázemí. Možnost upevnění své životní pozice. Lvi mohou očekávat peníze, zkvalitnění a zkrášlení domova. Budou komunikovat a podepisovat dokumenty. Toto téma se opět vrátí k dořešení přelomem listopadu a prosince tohoto roku.
Mars aktuálně přináší zvýšené tempo běžného života. Pozor na možné závažnější konflikty se sousedy, příbuznými, druhými lidmi. Pozor na sklony se nyní hádat kvůli vlastním názorům. Mars působí v oblastech komunikace, úřadů, vzdělávání a cestování. Zvýšená aktivita se týká také úřadů, úředních záležitostí. Řeší se automobil nebo nějaká pracovní cesta.

PANNA
Úplněk nastane 13/10/2019
Úplněk přináší uzavření záležitostí spojených s penězi a majetkem. Podepisování úředních listin, komunikace a řešení společného majetku.
Novoluní proběhne 28/10/2019
Vliv tohoto novoluní bude v tématu automobilu, úřadů, vzdělávání a sourozenců. Panny mohou koupit dopravní prostředek nebo řešit úřední situace spojené s autem. Cesty a cestování. Vyřizování na úřadech. Toto téma se opět vrátí k dořešení na přelomu listopadu a prosince tohoto roku.
Mars nyní aktivuje peníze, majetek a hodnoty. Panny se budou věnovat penězům. Nakupovat, utrácet nebo vydělávat peníze. Uvědomují si skutečné hodnoty. Budou tvořit a vytvářet.

VÁHY
Úplněk nastane 13/10/2019
Úplněk přináší vztahové napětí, které se vyjasní po úplňku. Váhy dořeší veškeré dohody, smlouvy a ujednání. Dohodnou nové podmínky.
Novoluní proběhne 28/10/2019
Vliv tohoto novoluní bude v tématu majetku, peněz, zvýšení prestiže. Váhy dostanou přidáno, nebo zvednou cenu za své služby. Díky novoluní si uvědomí hodnotu své osoby. Čeká je podepisování dokumentů v souvislosti s penězi jako je např. hypotéka, banka, řešení alimentů, koupě, prodej nemovitosti.
Pohyb Marta vlastním znamením je obdobím značné aktivity. Zde bude působit od poloviny srpna. Panny budou plné fyzické energie a pravděpodobně odvedou kus perfektní práce na svém pracovním úkolu.
Dostanou možnost spoustu problémů vyřešit a také toho hodně dokázat. Díky Martu Váhy zvládnou překonávat různé nástrahy. Tyto energii by měly použít správným směrem. Pozor na horlivost a plýtvání energií. Využít plně sílu a energii tranzitu Marta ve svůj prospěch a pozitivním způsobem. Pozor na psychické vyčerpání. Mnoho činnosti může přinést nemoc, aby je na chvilku zastavila.

ŠTÍR
Úplněk nastane 13/10/2019
Úplněk přináší uzavření pracovní aktivity, vyústí problémy se spolupracovníky či kolegy. Úplněk vnese jasno do tématu zdraví. Vhodné období na preventivní prohlídky a aktivity spojené se zdravím.
Novoluní proběhne 28/10/2019
Novoluní ve vlastním znamení je nejdůležitější období roku. Přináší jim novou životní cestu, realizují své vize a plány. Merkur a Venuše se nachází také ve znamení Štíra. Štíři budou zářit a jejich energie bude svítit na dálku. Toto období je dobré využít. Čeká je podepisování, komunikace, telefonování a cestování. Merkur nabere zpětný chod koncem měsíce, takže bude ještě všechno jinak, než bylo domluveno. Merkur se pohybuje Štírem ještě celý listopad a začátek prosince. Určitě se Štíři nudit nebudou.
Mars postupně ukončí vše, co nemá pokračovat. Většinou dokončí nějakou činnost, nebo uzavřou místo, kde Štíři pobývají či pracují. Mars může aktivovat nepřátelské energie a nepříjemné pomluvy. Aktivuje staré nevědomé vzorce, které začínají působit, aniž by vůbec něco tušili. V druhé polovině listopadu se Mars přesune do vlastního znamení a Štíři budou v jednom kole. Čeká je náročné období, kdy se mohou realizovat.

STŘELEC
Úplněk nastane 13/10/2019
Úplněk přináší těžkosti s dětmi či partnery. Úplněk uzavře a vnese jasno do oblasti pracovního partnerství. Střelci mají ve svém znamení Jupiter, planetu rozmachu, ale také Ceres, takže dostanou zabrat.
Novoluní proběhne 28/10/2019
Vliv tohoto novoluní bude Střelce tlačit do samoty, rekapitulace a psychické nepohody. Mají celý měsíc, aby se připravili na své novoluní, kdy se opět nasměrují. Do té doby je potřeba si uvědomit, co chtějí, kam směřují a co v životě nepotřebují nebo ukončí.
Mars se aktuálně pohybuje oblastí skupinových vztahů, proto je k naplnění cílů nutné spolupracovat s druhými. Mimořádně vhodná je fyzická aktivita s přáteli. Mars přináší pomoc od přátel a osob blízkých. Střelci se k cíli mohou dopracovávat v rámci podpory svých přátel, společníků a díky společné činnosti. Budou toužit po uznání okolí za své výkony ve společné činnosti. Aktivita bude zaměřena na přátele. Je dobré chodit do společnosti, mezi lidi. Také může přijít důležitá osoba pro jejich budoucnost.

KOZOROH
Úplněk nastane 13/10/2019
Úplněk přináší ukončení situace spjaté s domovem nebo pracovním zázemím. Vnese jasno do stability Kozorohů. Saturn spolu s Plutem působí velmi silně a přináší jim karmické situace, které je potřeba řešit, aby uspěli v životě.
Novoluní proběhne 28/10/2019
Novoluní otevře Kozorohům cestu do společenství, kam chtějí zapadnou. Mezi úspěšné lidi, kteří ocení jejich kvality. Měli by vyrazit do společnosti, kde mohou potkat, důležité osoby.
Mars nyní aktivuje vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění za práci a možný postup v kariéře. Kozorozi budou naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Zvýší si prestiž. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, přichází doba provádění veškerých reorganizací kolem práce, které budou ku prospěchu.

VODNÁŘ
Úplněk nastane 13/10/2019
Úplněk vnese jasnější světlo do situace, která se týká cesty. Mohou řešit dopravní prostředek. Ukončí oblast sourozenců a také cosi úředního.
Novoluní proběhne 28/10/2019
Vliv tohoto novoluní bude silný v tématu kariéry a práce. Vodnáři mají otevřené dveře ke kariernímu postupu. Zlepší se jim pracovní podmínky a čeká je podepisování smluv a dohod. Toto téma se opět vrátí k dořešení na přelomu listopadu a prosince tohoto roku.
Mars se nyní pohybuje v tématech práva, úředních záležitostí a soudů. Aktivita se může také projevovat v souvislosti s cizinou, cestou do zahraničí, rozšiřování vědomostí formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení. V průběhu tohoto období přichází touha rozvíjet se po duchovní stránce, cestování a duchovní vzdělávání.

RYBY
Úplněk nastane 13/10/2019
Úplněk přináší ukončení všeho, co se týká peněz a majetku. Do úplňku je nutné mít zaplacené závazky. Úplněk vnese jasno do finanční situace Rybiček. Černá Luna pluje spolu s Neptunem Rybami, a tak je nutné dát si pozor na vše, co Ryby říkají nebo podepisují. Mohou se dozvědět nějaké tajemství, nebo na ně něco nepříjemného vypluje na povrch.
Novoluní proběhne 28/10/2019
Vliv tohoto novoluní bude v tématu soudů a úředních jednání. Podepisování a zařizování úředních listin. Další téma je vzdělávání a také rozšiřování vědomostí. Vesmír otevírá dveře do ciziny a oblasti zahraničí, peněz úředních, jako jsou dotace. Jupiter přeje pracovnímu rozmachu. Ceres přinese pracovní úspěch, ovšem, který je úměrný vydané energii.
Mars se pohybuje oblastí hodnot, které sdílíme s druhými, může dojít k neshodám v oblasti cenností a materiálních věcí, což může přinutit přehodnotit, pozměnit postoje. V manželství nebo partnerských vztazích může dojít ke sporům ohledně společných finančních prostředků. Pozor na nakládání se společnými penězi, které mohou být utráceny hloupě a zbytečně. V tomto období probíhá aktivní transformace a proměna duše. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, nebo alimenty. Období, ve kterém se aktivně věnujeme financím z cizích zdrojů, investice do podnikání. Peníze ve společném vlastnictví. Tranzit Marta je zde více zaměřen na oblasti sexu a všeho kolem sexuality.

 

Zdroj: www.astrokarty.cz


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015