Aktuální pohyby a vliv planet v srpnu 2019 na jednotlivá znamení
Slunce se pohybuje Lvem od 23/07/2019 do 23/08/2018, poté se v poledne přesune do znamení Panny.

První srpnové novoluní proběhne 01/08/2019 ve znamení Lva
Toto novoluní je důležité pro osoby narozené ve znamení Lva. Téma novoluní pro všechny živé bytosti je potomstvo, děti a výtvory, partneři životní nebo pracovní. Tvorba a vytváření.

Úplněk ve Vodnáři nastane 15/08/2019
Úplněk je důležitý pro znamení Vodnáře. Ostatním vnese jasno do oblasti vztahů a financí. Přátel, snů a cílů. Budeme chtít, abychom byli náležitě oceněni za svou práci.

Druhé srpnové novoluní proběhne 30/08/2019 ve znamení Panny
Vliv tohoto novoluní bude v tématu zdraví, spolupráce, práce, pečuji, starám se. Při novoluní se sejdou v konjunkci Slunce, Luna, Venuše, Merkur a Mars v Panně.
11/08/2019 v 15,37 hod se Jupiter, planeta rozmachu a štěstí, obrací z retrográdního pohybu a nabírá směr kupředu. Po čtyřech měsících, kdy jsme si zpracovávali minulost, se vše vrací k normálu. Jsme připraveni se posouvat kupředu a expandovat. V době, kdy se planeta otáčí, očekáváme velmi silné situace, které nás posunou. Jupiter je ve velmi příjemném úhlu na Slunce a Venuši.
Mars se pohybuje znamením Lva. Zde bude působit do 18. srpna, kdy se přesune do Panny. V Panně bude působit do 04/10/2019
Merkur se 01/08/2019 otáčí z retrográdní fáze a nabírá přímý směr. Ze znamení Raka bude směřovat do Lva. Komunikace vázla a vše je jinak, než před měsícem. V srpnu se situace pohnou kupředu. Co nešlo dohodnout, najednou jde snadno.

BERAN
Novoluní proběhne 01/08/2019
Novoluní otevírá novou cestu k životnímu či pracovnímu partnerství. Plodnost, výtvory a tvorba jsou hlavními tématy. Berany čeká velmi plodné období, a to i v pracovní rovině.
Úplněk nastane 15/08/2019
Úplněk přinese situace, kdy Berani pochopí, kam chtějí směřovat, po kom touží, mezi jakými lidmi se budou pohybovat. Vytříbí si své přátelé.
Druhé srpnové novoluní proběhne 30/08/2019
Díky novoluní dostanou Berani novou pracovní příležitost Mohou se spojit s novým společníkem, spolupracovníkem. Další téma je zdraví a péče o své tělo, nebo o někoho. Berany čeká mnoho práce nebo naopak bude o ně někdo pečovat.
Mars od 18/08/2019 přináší plnění povinností a s chutí do práce. Mars působí v oblasti zdraví. Berani mohou zaznamenat zdravotní problémy, které se projeví ve formě infekcí, horečky či nehody. V tomto období je zvýšená aktivita kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jsme slíbili vykonat. Mars aktivuje řešení zdraví, spolupráce a služba pro někoho druhého, přináší nám mnoho povinností. Nové spolupracovníky nebo nová práce. Budou řešit rodinné záležitosti.

BÝK
Novoluní proběhne 01/08/2019
Novoluní otevírá nové možnosti do oblasti pracovního zázemí a bydlení. Čeká je zkrášlování domova. Býkům se zlepší psychika a zdravotní stav. Začnou pracovat na své vizi, pevné půdě pod nohama. Postaví si silné základy životní stability.
Úplněk nastane 15/08/2019
Úplněk vnese jasné světlo do pracovní oblasti. Ujasní si, kam chtějí směřovat a co vytvářet. Uzavřou jednu kapitolu, aby mohli otevřít novou.
Druhé srpnové novoluní proběhne 30/08/2019
Novoluní otevírá novou cestu k pracovnímu partnerství. Plodnost, výtvory a tvorba je hlavními tématy tohoto novoluní. Býky čeká velmi plodné období, a to zejména v pracovní rovině. Toto novoluní je velmi silné, pět planet spolu vytvoří silné energie.
Mars ve druhé polovině měsíce aktivuje téma, v němž jde nejvíce o to být sami sebou a ostatním dát najevo, kdo jsme. Býci mohou očekávat zvýšené milostné touhy. Fyzické milování je důležitější než pouhá romantická setkávání. Mars zde aktivoval oblast dětí, partnerů a tvorby. Pod vlivem Marta má vzniknout něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem kreativity, dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. V této době dochází k seznámení se s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré období na seznamování se s důležitými lidmi. Vhodné období na cesty. Pracovně se bude dařit. Tento tranzit znamená aktivitu v oblasti plodnosti, tvořivosti, kreativity.

BLÍŽENCI
Novoluní proběhne 01/08/2019
Novoluní otevírá cesty a cestování, dopravní prostředek, úřední záležitosti a získávání vědomostí. Blíženci mohou kupovat auto, nebo motorku. Ideální čas na úspěšné zdolání řidičského průkazu. Kurzy a školení. Další téma jsou sourozenci.
Úplněk nastane 15/08/2019
Úplněk přináší vyřešení úředních situací spojených s partnery nebo dětmi. Uzavře přátelství, ukončí působení v určité společnosti. Blíženci změní lidi kolem sebe. Mohou se přestěhovat, změnit pracovní zázemí.
Druhé srpnové novoluní proběhne 30/08/2019
Toto novoluní přináší novou příležitost v oblasti bydlení a pracovního zázemí. Zlepšení zdraví. Blížence čeká mnoho práce s vylepšením domova. Budou podepisovat nové smlouvy a písemnosti. Toto novoluní je velmi silné, pět planet spolu vytvoří silné energie.
Mars v druhé polovině měsíce spouští značné aktivity v místech, kde Blíženci žijí. Budou vylepšovat své pracovní zázemí či bydlení. Očekávejte možnou domácí hádku, řešení v souvislosti se ženami rodu (např. matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá aktivita bude zaměřena především na domov. Pocítí chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budou řešit vše pro zvýšení životní stability a situace související s bydlením a obydlím. V tomto období se také řeší zdraví a psychika.

RAK
Novoluní proběhne 01/08/2019
Novoluní otevírá skvělou příležitost, jak si zlepšit finanční situaci. Raci si zvýší prestiž. Uvědomí si svou hodnotu, mohou zdražit své služby, nebo dostanou přidáno na platu. Přichází peníze a majetek, který je propojen s tvorbou a kreativitou, plodností, dětmi, partnery či rodiči. V první polovině měsíce se pohybuje Merkur Rakem. Raky čeká telefonování, psaní, podepisování, komunikace a cestování. Všude o nich uslyšíme a uvidíme je.
Úplněk nastane 15/08/2019
Úplněk přináší vyřešení situací spojených se sexualitou. Alimenty, společné peníze s další osobou, půjčky a hypotéka. Dořeší finanční záležitosti. Závazky a pohledávky by měly být k úplňku vyrovnány.
Druhé srpnové novoluní proběhne 30/08/2019
Toto novoluní přináší cesty za vzděláním, kurzy a školení. Úřední záležitosti související s prací, spolupracovníky. Raky čeká mnoho komunikace, psaní, podepisování, cestování a telefonování. Práce a opět práce. Mohou kupovat nové auto, počítač nebo mobil. Toto novoluní je velmi silné, pět planet spolu vytvoří silné energie.
Mars přináší zvýšené tempo běžného života. Pozor na možné závažnější konflikty se sousedy, příbuznými, druhými lidmi. Pozor na sklony se nyní hádat kvůli vlastním názorům. Mars působí v oblastech komunikace, úřadů, vzdělávání a cestování. Zvýšená aktivita Raků se týká také úřadů, úředních záležitostí. Řeší se automobil, jiný dopravní prostředek nebo nějaká pracovní cesta.

LEV
Novoluní proběhne 01/08/2019
Novoluní otevírá novou životní cestu, zrealizování projektů a cílů. Plodnost, tvorba a tvoření je téma novoluní. Lvi budou zářit a budou nepřehlédnutelní díky Venuši, která působí celé tři týdny v srpnu. V druhé polovině měsíce přechází Merkur do vlastního znamení. Lvíky čeká cestování, komunikace, telefonování, podepisování listin a dokumentů. Všude jich bude plno. Bude se o nich hovořit. Toto je začátek velmi úspěšného období, na kterém začali pracovat již na jaře. Každý podle svých zásluh.
Úplněk nastane 15/08/2019
Úplněk vnese jasno do oblasti vztahů pracovních, partnerských a rodinných. Řešit se budou peníze. Lvíci nastaví nová pravidla zejména spojena s bydlením.
Mars aktivuje peníze, majetek a hodnoty. Lvíci se budou věnovat penězům. Nakupovat, utrácet nebo vydělávat peníze. Uvědomují si skutečné hodnoty. Budou tvořit a vytvářet.
Druhé srpnové novoluní proběhne 30/08/2019
Toto novoluní přináší zvýšenou prestiž, penízky a majetek. Toto novoluní je velmi silné, pět planet spolu vytvoří silné energie. Lvi si výrazně polepší, zlepší svou finanční situaci. Zdraží za své služby, nebo jim bude přidáno. Dostane se jim uznání a ohodnocení jejich práce. Příznivá pracovní změna.

PANNA
Novoluní proběhne 01/08/2019
Novoluní otevírá malou roční rekapitulaci. Panny budou přemýšlet jak dál v životě. Co chtějí ukončit a kam směřovat. Pohrouží se do samoty a rozjímání. Budou se připravovat na své vlastní novoluní, které proběhne 30/08/2019, kdy se nasměrují na novou životní cestu.
Úplněk nastane 15/08/2019
Úplněk přináší ukončení pracovní aktivity, práce, spolupráce. Do úplňku by měly být dokončeny veškeré práce, a to zejména v souvislosti s bydlením. Pozor na psychiku a zdraví. Panny se mohou o někoho starat, nebo řešit své zdravotní záležitosti.
Druhé srpnové novoluní proběhne 30/08/2019 ve vlastním znamení.
Toto novoluní je nejdůležitější novoluní roku 2019. Nasměrování Panny na novou životní cestu. Zrealizují své vize a projekty. Čeká je nová životní kapitola. Čeká je komunikace, podepisování listin a dokumentů. Telefonování a cestování. Panny budou nepřehlédnutelné, všude se o nich bude mluvit. Vesmír jim připravil neuvěřitelné konstelace. Při novoluní se sejdou Slunce, Luna, Venuše, Merkur a Mars v Panně. Toto novoluní je velmi silné, pět planet spolu vytvoří silné energie.
Pohyb Marta vlastním znamením je obdobím značné aktivity. Zde bude působit od poloviny srpna. Panny budou plné fyzické energie a pravděpodobně odvedou kus perfektní práce na svém pracovním úkolu.
Dostanou možnost spoustu problémů vyřešit a také toho hodně dokázat. Díky Martu Panny zvládnou překonávat různé nástrahy. Tyto energii by měly použít správným směrem. Pozor na horlivost a plýtvání energií. Využít plně sílu a energii tranzitu Marta ve svůj prospěch a pozitivním způsobem. Pozor na psychické vyčerpání. Mnoho činnosti může přinést nemoc, aby je na chvilku zastavila.

VÁHY
Novoluní proběhne 01/08/2019
Novoluní otevírá dveře do společnosti. Noví lidé, přátelé a známí. Váhy mohou změnit práci, přesunout se na jiné místo. Mohou potkat důležitou osobu pro život.
Úplněk nastane 15/08/2019
Úplněk vnese jasno do partnerské oblasti. Vyhrotí se, a tím i vyřeší situace spojené s pracovními nebo životnímu partnery a dětmi. Úplněk ukáže, s kým chtějí Váhy žít a pracovat. Zde mohou nastat určité problémy plné bolestivý emocí.
Druhé srpnové novoluní proběhne 30/08/2019
Toto novoluní přináší rekapitulaci minulého roku. Co se povedlo a nepovedlo. Jakým směrem se chtějí ubírat. Zejména pracovně. Váhy budou přemítat, jak dál. Připravují se na své novoluní, které nastane koncem září, kde naberou opět dech a zrealizují své projekty. Doporučuji pohlídat si svou psychiku a zdraví. Je potřeba ukončit vše, co nemá budoucnost.
Mars od druhé poloviny měsíce ukončí vše, co nemá pokračovat. Většinou ukončí nějakou činnost, nebo místo, kde Váhy pobývají či pracují. Mars může aktivovat nepřátelské energie a nepříjemné pomluvy. Aktivuje staré nevědomé vzorce, které začínají působit, aniž by Váhy vůbec něco tušily.

ŠTÍR
Novoluní proběhne 01/08/2019
Novoluní otevírá cestu ke kariéře, úspěchu nebo nové právní aktivitě či novému spolupracovníku. Mohou úspěšně absolvovat pohovor, změnit práci, či se kariérně posunout. Štíři budou pracovně zaneprázdněni. Změny, reorganizace jsou ku prospěchu. Zlepšení a zkvalitnění životních a pracovních podmínek.
Úplněk nastane 15/08/2019
Úplněk vnese jasno do oblasti bydlení, domova a téma rodiny. Měli by si vytvořit pevné základy. Pozor na zdraví a psychiku. Úplněk může přinést bolestivé emoce spojené s dětmi, partnery nebo rodiči.
Druhé srpnové novoluní proběhne 30/08/2019
Toto novoluní přináší nová přátelství, změnu společenství. Štíři se nasměrují tak, kam chtějí patřit. Mohou změnit práci, lidi kolem sebe, přesunout se či přestěhovat. Změní prostředí. Toto novoluní je velmi silné, za podpory pěti důležitých planet.
Mars se v druhé polovině měsíce pohybuje oblastí skupinových vztahů, proto je k naplnění cílů nutné spolupracovat s druhými. Mimořádně vhodná je fyzická aktivita s přáteli. Mars přináší pomoc od přátel a osob blízkých. Štíři se k cíli mohou dopracovávat v rámci podpory svých přátel, společníků a díky společné činnosti. Budou toužit po uznání okolí za své výkony ve společné činnosti. Aktivita bude zaměřena na přátele. Je dobré chodit do společnosti, mezi lidi. Také může přijít důležitá osoba pro jejich budoucnost.

STŘELEC
Novoluní proběhne 01/08/2019
Novoluní otevírá oblast ciziny a zahraničí. Mohou nasměrovat svá konání na učení, vzdělávání a také vše co souvisí s úřady a úředními dokumenty zejména v souvislosti s pracovními partnery, životním partnerem či dětmi. 11/08/2019 v 15,37 hod se Jupiter, planeta rozmachu a štěstí, obrací a nabírá směr kupředu. Po čtyřech měsících, kdy si Střelci zpracovávali minulost, se vše vrací k normálu.
Úplněk nastane 15/08/2019
Úplněk přináší dořešení dopravního prostředku, nebo nějaké cesty. Vnese jasno do situací spjatých se sourozenci. Uzavřou úřední záležitost na téma finance a domov.
Druhé srpnové novoluní proběhne 30/08/2019
Toto novoluní přináší nasměrování v pracovní a karierní oblasti. Nová spolupráce, spolupracovníci či aktivita. Střelcům se otevírá nový postup v kariéře. Čeká je podepisování dokumentů, zkvalitnění pracovního zázemí. Toto novoluní je velmi silné, pět planet spolu vytvoří silné energie. Čeká je podepisování dokumentů, zkvalitnění pracovního zázemí.
Mars v druhé polovině měsíce aktivuje vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění za práci a možný postup v kariéře. Střelci budou naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Zvýší si prestiž. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, přichází doba provádění veškerých reorganizací kolem práce, které budou ku prospěchu.

KOZOROH
Novoluní proběhne 01/08/2019
Novoluní přináší peníze a majetek, který mají ve společném jmění s bankou, partnery, nebo společníky. Přichází zlepšení finanční situace. Mohou získat hypotéku, prodat společný majetek, který vlastní s někým dalším, nebo získat dědictví v souvislosti s partnerem, dítětem, rodičem.
Úplněk nastane 15/08/2019
Úplněk vnese jasno do finanční situace Kozorohů. Do úplňku by měly být vyrovnány veškeré dluhy a závazky. Uzavřou oblast majetku v souvislosti s bydlením a domovem. Veškeré finanční záležitosti budou dořešeny.
Druhé srpnové novoluní proběhne 30/08/2019
Toto novoluní otevírá situace spojené s cizinou v souvislosti s prací. Vzdělávání v zahraničí, pracovní cesta rozšiřující vědomosti. Úřední záležitosti spojené s pracovní aktivitou. Podepisování smluv a dohod. Toto novoluní je velmi silné, za podpory pěti důležitých planet.
Mars se pohybuje v druhé polovině měsíce v tématech práva, úředních záležitostí a soudů. Aktivita se může také projevovat v souvislosti s cizinou, cestou do zahraničí, rozšiřování vědomostí formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení. V průběhu tohoto období přichází touha rozvíjet se po duchovní stránce, cestování a duchovní vzdělávání.

VODNÁŘ
Novoluní proběhne 01/08/2019
Novoluní otevírá vztahovou oblast. Potomstvo, tvorba a kreativita. Pracovní nebo životní partnerství. Vodnáři dostanou příležitost zplodit potomka, vytvořit zajímavý projekt, potkat životního nebo pracovního partnera. Nová smluvní ujednání.
Úplněk ve Vodnáři nastane 15/08/2019
Nejdůležitější úplněk tohoto roku je zde. Úplněk přinese vyhrocené situace, kdy se Vodnářům vyjasní situace spojené se vztahy, dohodami a smlouvami. Bydlení, domov, zázemí a partneři. Úplněk otevírá k řešení problémové situace.
Druhé srpnové novoluní proběhne 30/08/2019
Toto novoluní přináší peníze, které mají Vodnáři ve společném vlastnictví se společníky, finance spojené v souvislosti s prací. Společné výdělky spolu s další osobou, spolupráce nesoucí výdělky. Dosáhnou na hypotéku, půjčku nebo mohou prodat majetek firmy. Toto novoluní je velmi silné, za podpory pěti důležitých planet.
Mars se v druhé polovině měsíce pohybuje oblastí hodnot, které sdílíme s druhými, může dojít k neshodám v oblasti cenností a materiálních věcí, což může přinutit přehodnotit, pozměnit postoje. V manželství nebo partnerských vztazích může dojít ke sporům ohledně společných finančních prostředků. Pozor na nakládání se společnými penězi, které mohou být utráceny hloupě a zbytečně. V tomto období probíhá aktivní transformace a proměna duše. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, nebo alimenty. Období, ve kterém se aktivně věnujeme financím z cizích zdrojů, investice do podnikání. Peníze ve společném vlastnictví. Tranzit Marta je zde více zaměřen na oblasti sexu a všeho kolem sexuality.

RYBY
Novoluní proběhne 01/08/2019
Novoluní otevírá novou spolupráci, činnost nebo pracovní aktivitu. Ryby se nezastaví, pozor na přepracování. Neslibovat nereálné. Přichází pracovní příležitost.
Úplněk nastane 15/08/2019
Úplněk přináší ukončení určité životní situace. Je nutné dát si pozor na svou osobu, hlídat problémy s psychikou a problémové situace, je třeba řešit hned. Ryby se připravují na svůj úplněk, který nastane v polovině září a přinese jasno do oblasti vztahů.
Druhé srpnové novoluní proběhne 30/08/2019
Toto novoluní přináší nové příležitosti ve vztazích a dohodách, vše, co souvisí s prací a pracovní aktivitou. Spolupracovníci, společníci. Ryby čeká podepisování dokumentů, zlepšení pracovních podmínek. Získají lepší pracovní smlouvy. Toto novoluní je velmi silné, za podpory pěti důležitých planet.
Oblast, kterou Mars aktivuje, v druhé polovině měsíce, je založená na intimnosti mezi dvěma lidmi v partnerském vztahu. Energie Marta je o prosazování sebe samých, což občas přinese nepřátelské vztahy. Mohou trpět i intimní vztahy. Pro spolupráci i pro vztahy je důležitý kompromis nejen v práci, ale i v manželství. V dlouhodobém pohledu může toto být období narušení i těch nejlepších vztahů. Pozitivně se dá využít k tomu, aby se potlačené negativní pocity dostaly na povrch a docházelo tak k pročištění nahromaděných negativit ve vztazích. Skutečný smysl spočívá ve využití energie k budování vlastních vztahů. Měly by se vyhýbat zbytečným sporům s druhými. Mohou se vyskytnout právní spory, potíže se zákonem. Hledaje kompromis, vyhnout se tak zbytečným problémům. Mohou se posílit, nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahy. Zde Mars aktivoval vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání.

 

Zdroj: www.astrokarty.cz


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015