"Přestože jsem docela křehká, představuji sílu pokory a jednoduchosti, což jsou požadavky na konečnou fázi cesty člověka k osvícení. Teprve až člověk dosáhne těchto vlastností, dospěje ke konci této části svého návratu k Bohu. Jestliže ucítíte mou vůni při vstupu do místnosti, během meditace nebo ve svých snech, vězte, že pán moudrosti je nablízku. Přinese vám vědění o smyslu vaší existence v tomto vtělení. Začnete chápat, jak můžete být k užitku svým bratrům a sestrám, kteří k vám pozvedají své ruce s prosbou o soucit a pochopení."

Fialka meditace

Zavřete oči a zjistíte, že jste se ocitli v jarním lese. Rozhlédněte se kolem sebe a pohleďte na krásu mladých stromů, oděných do svěžích barev nového života. Na travnatých březích a mezi kmeny stromů jsou shluky drobných fialek, zdvíhajících své hlavičky ke zlatému jarnímu slunci. Poklekněte a podržte v dlaních jeden z květů, vdechujte jeho vůni a zastavte se v tichém rozjímání.

Začnete si uvědomovat pocity spojené s narozením, s počátkem nového dne a s rozbřeskem. Ve vzduchu se vznášejí stopy dešťových kapek a vůně vlhké zeminy. Při pomalém návratu z končin meditace se cítíte proměněni a připraveni přijmout nové úkoly. Možná jste uvažovali o změnách ve svém životě nebo snad chcete novým způsobem pomoci svému bližnímu. Víte, že všechno je možné, pokud je ovšem vaše srdce otevřeno přílivu nových myšlenek. Buďte jako fialka a žijte svůj život v prosté důvěře a víře.

Z knihy Jak spolupracovat s anděly a přírodními duchy od Lorny Tondové


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015