Například u hrudníku je neúplným opakováním myšlen pohyb jen v horních 15 cm, nebo naopak činku od hrudníku jen pozvednout a zase spustit. Většinou se vykonáva v rychlejším pumpovacím režimu.

O

Obecné zásady pro rozvoj obratnosti
Vysoký objem opakování, přiměřená intenzita, na kvalitativně vysoké úrovni, od nejjednodušších ke složitějším cvičením (kotoul….dvojné salto), od stálých podmínek k proměnlivým (uvnitř, venku, případně po různých prvcích, provádět cvičení v různých obměnách (kotoul na 100 způsobů), procvičovat kombinace již dříve osvojených a dokonale zvládnutých prvků (vazby), cvičení provádět pod tlakem (časová tíseň, rozhodování,…).

Odbourávání podkožního tuku a využití tuku jako paliva pro výkon…
Opravdu existuje docela pestrá skupina výrobků obsahujících látky pro zrychlení tukového metabolismu. Tyto různorodé látky zasahují vždy určitým způsobem do tukového metabolismu a výsledkem je hubnutí při dietách s pohybovou aktivitou. Důležitou vlastností je zde taktéž využití tuku jako energie pro výkon a zlepšování především vytrvalosti při výkonu. Metabolicky aktivní látky jako např. karnitin, HCA, chrom, pyruvát a mnoho dalších se ve výrobcích vyskytují buď samostatně nebo v různých kombinacích a mají jediný účel – zvýšení účinku. Výrobky obsahující tyto látky jsou nezbytné při hubnutí, dietách, pro zlepšení vytrvalosti, ochranu srdeční činnosti apod.. Jsou vyráběny v tabletách, kapslích a roztocích.

Origanox
Antioxidant-výtažek z Oregana.

Osobní trenér posilovny a osobní trenér fitness
Osobní trenér posilovny i osobní trenér fitness zajišťuje klientům kompletní vstupní diagnostiku, věnuje se ve vymezeném čase individuálním potřebám klientů, sestavuje tréninkový posilovací program a aerobní aktivity, poskytuje konzultaci o výživě a stravovacích doplňcích, na přání klientů sestaví vhodnou skladbu jídelníčku tak, aby klient směřoval co nejefektivněji k svému cíli.

Pár vět o kvalifikaci a službách osobního trenéra fitness naleznete zde…

P

Pohybové dovednosti
Jedná se o soubor vnitřních předpokladů pro pohybovou činnost získaný v procesu motorického učení.

Pohybové schopnosti
Jedná se o soubor dědičně získaných předpokladů pro pohybovou činnost.

Prevence
Předcházení nežádoucím jevům, úrazům a nemocem.

Princip IZO-TENZE
Mezi sériemi nebo i jednotlivými tréninky se doporučuje se na jednotlivé svaly koncentrovat a udržovat je napnuté po dobu 5 – 10 vteřin. Soutěžící kulturisté si takto vylepšují svoje ovládání svalů a schopnosti pózovat. Jedná se o jeden z nejlepších principů. Je to však i nejčastěji nesprávně chápaný princip. IZO-TENZE totiž souvisí hlavně s ovládáním svalů. Během cvičení a ještě po cvičení se musíte vědomě snažit napínat procvičovaný sval. Toto soustavné napínání Vám umožní lépe neurologicky ovládat svaly a při případném pózování na pódiu Vám přispěje k oddělení a vytažení svalových bříšek.

Princip přednosti-upřednostnění cvičení určitých svalových skupin
Svoji nejslabší partii trénujte jako první, tedy ve chvíli, kdy máte nejvíce energie. Svaly buduje intenzita a vaše intenzita bude nejvyšší většinou v době, kdy začínáte trénink. Máteli například problém se zadní stranou stehen, věnujte se nejprve izolovaným cvikům na tuto svalovou partii (mrtvý tah, zakopávání) než přejdete k regulernímu cvičení nohou například na legpresu atd… Tímto způsobem zatížíte hamstringy velkou intenzitou neboť jim v tréninku dáte přednost.

Princip přetížení
Tento princip říká, že pro další nárůst svalové hmoty je zapotřebí zatížit svalová vlákna víc než minule, jinými slovy – jen stálé zlepšování v tréninku vede ke zlepšování a zvětšování svalové hmoty. Protože nelze stále zvedat větší a větší váhy, používají se cykly kdy se střídá trénink pomalých (silných) vláken a rychlých vláken. Prostřídáním různých přístupů k tréninku a metod většinou vede ke zlepšení ve všech směrech.

Prognóza
Odhad budoucího vývoje choroby či výsledku léčby.

Proteiny, neboli bílkoviny a výrobky z nich…
Proteinové výrobky obsahuji koncentrát proteinové (bílkovinné) složky většinou v rozmezí od 50-90 %. Jde vesměs o proteinové izoláty či koncentráty, kde proteinovou složku tvoří samostatně syrovátkový, vaječný, mléčný nebo sójový protein a nebo jejich směsi. Ceny takových výrobků se liší padle technologie zpracování proteinu, jeho biologické hodnoty a koncentrace. Vysoce ceněn je syrovátkový protein, mléčný protein (mléčný albumin a globulin) a vaječný protein. Méně hodnotné jsou kasein, kolagenní proteiny a sójový protein. Sója však má výhodu, že umí vyvolat větší pocit nasycení zejména v rýsovacím nebo redukčním období, na druhé straně mohou být někteří jedinci na tuto složku alergičtí a v tomto případě by si měli pozorně číst složení těchto výrobků, aby předešli nežádoucí alergické reakci…..

Proteiny jsou nezbytné pro zdravý růst a vývoj jedince, regeneraci svalové hmoty při sportu, či při úrazech, obnovu tkáni, rozvoj sily a svalové hmoty. Existují vesměs v práškové formě balené v dózách různé hmotnosti.

Komentáře