Jistě to znáte. V dětství a mládí, když má tělo silnou obranyschopnost a není otráveno chemikáliemi, se většina nemocí projevuje na životně nedůležitých orgánech. To platí u většiny typicky dětských chronických nemocí, jako např. ekzém či senná rýma. U akutních nemocí vidíme silnou obrannou reakci (horečku), ale na druhou stranu rychlý průběh bez větších následků s minimální dobou potřebnou k rekonvalescenci.

S přibývajícím věkem slábne obranná reakce těla (při akutních nemocech už většinou nemáme horečky) a chronická nemoc se začíná stahovat z povrchu těla na důležitější orgány, a to často vlivem potlačení. Typické je například vymizení ekzému po hormonální léčbě a propuknutí astmatu. Zde jasně vidíme, že došlo k postižení důležitějšího a hlubšího orgánu než je kůže.

Ekzém a astma nejsou dvě odlišně věci. Je to jedna a tatáž chronická nemoc, která, dokud bylo tělo silné, se v rámci zachování integrity projevila tam, kde by nám nejméně uškodila. Jakmile ovšem bylo díky potlačujícím lékům znemožněno nemoci projevit se na kůži, nemá náš organismus na výběr a projeví nemoc tam, kde ji nikdo zatím nebrání, např. na plicích.

HOMEOPATIE SE SNAŽÍ DOSTAT TĚLO DO STAVU PŘED NEMOCÍ, TUDÍŽ LÉČBA POSTUPUJE OPAČNÝM SMĚREM, TEDY ZEVNITŘ VEN.

Pokud bychom tedy ve výše uvedeném případě započali homeopatickou léčbu, zmizelo by nejprve astma a poté by se objevil ekzém. Ten by nějakou dobu, pravděpodobně několik týdnů setrvával, a poté by zmizel také.

Charakteristický případ:

Chlapec 10 let

První návštěva 15.3.2004

Přichází kvůli bronchiálnímu astmatu.

ve dvou a půl letech se objevil první astmatický záchvat, po narození se objevil atopický ekzém v podkoleních jamkách, který 2 roky mazal kortikoidy

ekzém poté zmizel a objevilo se astma

trpí na noční pomočování

nyní bere léky na astma, a to Ventolin a Symbicort, což je kortikoid

ke zhoršení dýchání dochází večer

bojí se nových situací, ale doma si umí dupnout

maminka říká, že není nijak povýšený, ale spíše spokojený sám se sebou, hlavně když se mu něco podaří

je spíše uzavřenější

doma je v pohodě, ale mimo domov projevuje strach.

bojí se psů, když jsou velký a když je nezná

žádné reakce na očkování neměl.

má pocit nespravedlnosti je velmi tvrdohlavý

matka říká, že je chytrý na svůj věk.

má rád jablka, mrkev, řízky a míchaný vajíčka

Analýza případu:

Všechny mentální a fyzické symptomy ukazovaly na lék Calcarea carbonica, který je také znám svou afinitou k respiračnímu traktu. Osobnost chlapce a typický vzhled potvrdili lék. Chlapec byl uzavřenější, podsaditý a byl velmi silně připoután k domovu. Když byl doma, projevoval svou tvrdohlavost, což je typické pro Calcareu carbonicu. Jeho nejistota, kterou doma skrýval se objevila vždy, když opustil domov. Upozornil jsem maminku, že se jako první zlepší dýchání, ale objeví se ekzém, který byl před lety potlačen. Pozn. Objevení astmatu po potlačení ekzému je velmi typické. Cílem léčby je samozřejmě i vyléčení ekzému. Jelikož homeopatická léčba postupuje směrem zevnitř ven, bude objevení ekzému velmi dobrým znamením a bude ukazovat, že léčba jde správným směrem. Astma totiž vzniklo potlačením nemoci opačným směrem tj. z povrchu dovnitř.

Doporučení:

Calcarea carbonica C200 5 kuliček jednorázově

Kontrola 21.4.2004

Dva týdny po léku se objevil náznak rýmy a dušnosti, který za chvíli přestal. Necítil se přitom ale unavený a nemělo to průvodní a celkové projevy chřipky.

Ekzém vylezl.

Maminka říká, že se chlapec již tak nevzteká.

Ekzém byl několik let potlačen a neobjevoval se. Teď se objevil na přirození a začíná pomalu vylézat. Chlapec říká spontánně, že pocity nespravedlnosti při nějaké situaci s učitelkou jsou méně intenzivní.

Doporučení:

Zatím čekat, léčba postupuje správným směrem

Kontrola 19.7.2004

Tři dni po poslední návštěvě se ztratil na vesnici, protože byl uražený, že se táta věnoval na svatbě nevěstě. On se ale vrátil sám a potom si s tátou povídali v autě. Potom si začal balit hračky, že odejde, že má zlé rodiče.

Za týden potom začal utíkat ze školy

Vyřešil problém s učitelkou, která na něj byla zlá. Přišel domů a všechno na učitelku doma řekl a maminka to vyřídila. Stejně tak řekl doma rodičům, ať se k němu nechovaj jako k malýmu klukovi.

Velmi se osamostatnil a dokáže již uznat svou chybu

Zmizelo noční pomočování

Astmatické záchvaty nemá a dýchá se mu dobře, a to dokonce tak, že když běží tak nemusí zastavovat, jak se mu dobře dýchá. Již se nezadýchává. Hraje s klukama fotbal.

Nyní má jen rýmu a ekzém je venku

Je přístupnější a zmírnila se jeho tvrdohlavost.

Je otevřenější k lidem

Doporučení:

Čekat, léčba postupuje správným směrem

Kontrola 20.10.2004

Před nástupem do školy, začátkem září dostal virózu, která skončila na pohotovosti náběhem na astmatický záchvat. Dostal se z toho ale během dvou dnů.

Psychicky je stále zlepšený a nechá si věci vysvětlit. Ve škole komunikuje s dětmi beze studu a celkově se cítí dobře.

Všechny léky na astma byly v červenci vysazeny.

Až na tuto příhodu virózy nebyl od začátku léčby ani jednou nemocný.

Matka je velmi spokojená

Ekzém se objevil po celém těle a zase zmizel. Nyní je jen v tříslech, tedy tam kde začal a i tam se to začíná zlepšovat.

Doporučení:

Čekat, léčba postupuje správným směrem

11.2.2005

Astma se stále nevrací. Léky jsou stále vysazeny.

Poslední dobou cítí trochu únavu a říká, že ho od včerejška trochu bolí oči

Psychicky je stále zlepšený a matka konstatuje že je snadno zvladatelný. Měl chřipku.

Stěžuje si na únavu po chřipce. Chřipku měl třikrát za sebou, ale nikdy neměla vliv na jeho dýchání. Projevovalo se to rýmou.

Ekzém úplně zmizel.

únava trvá jen jeden týden,. Chřipka měla velmi lehký průběh , byla jen rýma a celá epizoda chřipky trvala asi 4 dny bez jakýchkoliv léků.

Léčba ukončena

Autor: Petr Zachariáš

Komentáře