Pokud by si byl kůň schopen uvědomit svoji sílu, a dokázal ji využívat proti člověku, stal by se jedním z nejnebezpečnějších tvorů na zemi. Naštěstí se tento býložravec nestaví k lidem nepřátelsky. S koněm máte jedinečnou možnost zažít zvláštní pocit. Při správném zacházení dojde mezi vámi k navození zvláštního stavu. Nevím jak to pojmenovat. Je to jakási rovnováha, kdy tvor, mnohdy desetinásobně těžší než vy, je ochoten akceptovat a plnit Vaše požadavky. Stáváte se partnery, kteří si rozumí. Vnímáte signály, které si vzájemně vysíláte, snažíte se si vzájemně porozumět. V žádném případě však tento stav nelze srovnat s absolutní oddaností a poslušností psa. Kůň zůstane vždy svůj. Pořád Vás bude překvapovat svými reakcemi, bude pro Vás neustálým objektem obdivu a samozřejmě i respektu. Marně si lámu hlavu, v kterém jiném tvorovi na zemi dokázala příroda lépe skloubit tu ohromnou energii a sílu s takovou ušlechtilostí a elegancí.

Jistě mi dáte za pravdu, že obecně kontakt s jakýmkoliv zvířetem, třeba jenom vizuální, vyvolává v člověku příjemné emoce, uklidňuje, přináší radost. Při setkání s tak ušlechtilým zvířetem jako je kůň je tento pocit mnohonásobně umocněn. Někomu stačí přijít do stáje a se skoro posvátnou úctou sledovat a vnímat energii tak silného tvora. Další cítí potřebu přímého kontaktu. Takový člověk překoná první obavy a odhodlá se vyhoupnout do sedla. A to je teprve jiný svět !!!!

Jízda na koni člověku pomáhá nejen po fyzické stránce (posílení svalstva, zlepšení koordinace pohybu a rovnováhy, celkové zvýšení kondice), ale znamená i psychické uvolnění a přísun nové životní energie. Hipoterapie‚ (léčba prostřednictvím koní), je úspěšně používanou metodou například při léčbě dětí postižených mozkovou obrnou. Je to navíc pohyb na čerstvém vzduchu, v přírodě, v partě lidí naladěných na stejnou vlnovou délku. Sice propotíte nějaké to triko, ale stojí to za to.

Známé arabské přísloví říká: „Nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu .“ Plně s tímto výrokem souhlasím. Z osobní zkušenosti Vám můžu potvrdit, že jízda na koni – to je přímo balzám na nervy.

Neváhejte a zkuste to také!

Autorka: Alena Gronychová

Komentáře