Kostní tkáň je bohatě prokrvena a existuje tak velká pravděpodobnost uchycení nádorových buněk. Druhou příčinou jsou specifické vlastnosti nádorových buněk, které v kostní tkáni dobře přežívají a množí se. Vlastní proces kostních metastáz se skládá z  následných kroků – „uhnízdění“ nádorových buněk v kostní tkáni a jejich následné množení. Zvětšující se množství nádorových buněk potřebuje stále větší prostor pro svůj růst, dochází k destrukci (ničení) kostní tkáně a narušení její integrity. Tento proces se ve svém důsledku projevuje kostními příhodami, kterými jsou bolest, zlomeniny nebo postižení míchy v případě zlomenin obratlů. Kostní bolest je většinou hlavním důvodem, proč pacienti vyhledají lékaře. Výše uvedené příznaky mají za následek zhoršení kvality života pacientů, jak po stránce fyzické (omezení pohyblivosti pro bolest, nemožnost vykonávat aktivity každodenního života), tak po stránce psychické. Úzkost a deprese jsou odrazem fyzického postižení.

V současnosti lze léčit kostní metastázy těmito léčebnými možnostmi :

  • chemoterapie
  • hormonální léčba
  • radioterapie (ozařování)
  • analgetika (léky proti bolesti)
  • chirurgie
  • léčba bisfosfonáty

Zmíněné léčebné možnosti se kombinují nebo na sebe navazují podle individuálního stavu pacienta a na základě zvážení lékaře.

 Bisfosfonáty

Bisfosfonáty jsou nedílnou součástí komplexní léčebné strategie v případech, kdy se u pacientů vyskytují kostní metastázy. Bisfosfonáty jsou léky, které zamezují tvorbě nových kostních metastáz a rozšiřování stávajících kostních metastáz. Základní princip účinku bisfosfonátů spočívá v tom, že se po podání pacientovi selektivně vychytávají v kostech, kde vytvoří ochrannou barieru proti  kostní destrukci, ke které dochází v důsledku množení a růstu nádorových buněk zachycených v kostní tkáni. Klíčovým efektem je potlačení specifických buněk kostní tkáně tzv. osteoklastů, které jsou aktivovány nádorovými buňkami ke kostní destrukci. Potlačením aktivity osteoklastů se zamezí ničení kostní tkáně. Podle narůstajících současných poznatků mohou bisfosfonáty také zamezit destrukci kostí další mechanismem, a to přímým potlačujícím účinkem na množení nádorových buněk přítomných v kostech.

Použití bisfosfonátů, které potlačují kostní metastázy má za následek zlepšení doprovodných příznaků. Dochází k úlevě od bolesti a zamezení zlomeninám. Tím se významně zlepší pohyblivosti a celková kvalita života pacientů, kteří mohou vykonávat každodenní aktivity.

Bisfosfonáty jsou v České republice registrovány pro podávání ve formě nitrožilní infuze nebo ve formě tablet. Zvolení aplikační formy záleží na zvážení lékaře a posouzení individuálního stavu pacienta.

MUDr. Jiří Pešina
mobil: 724 37 00 66
e-mail: jiri.pesina@roche.com 

ROCHE, s.r.o.
Dukelských hrdinů 52
170 00, Praha 7

Komentáře