V posledních letech se stupňují debaty o Alzheimerově chorobě, ale mnoho lidí pořádně neví, co si pod tímto pojmem představit. Alzheimer je neurodegenerativní onemocnění mozku, které se projevuje úpadkem nervových buněk v některých sférách mozku. Tento typ demence je bohužel velice častý a nejčastěji postihuje osoby starší 65 let.

Možná byste nevěřili, že tímto onemocněním trpí v České republice více než 150 tisíc lidí. Podle Světové zdravotnické organizace by se měl tento počet za pár desítek let radikálně zvýšit až třikrát, což je znepokojující zpráva.

Jak se projevuje?

Prvním příznakem jsou poruchy paměti a dále přibývá poškození fyzických, kognitivních a intelektuálních schopností. O tomto onemocnění se zmínil v roce 1906 německý lékař Alois Alzheimer. K příznakům patří také rychlé zapomínání, opakování totožných otázek, nesnadné hledání správných slov, odkládání věcí na neurčená místa, ztrácení se v prostoru, apatie, úzkost, vznětlivost a deprese či noční můry.

Stádia nemoci

Život zničující Alzheimerova choroba má tři stádia. V rané formě začíná obtížné dorozumívání, podezíravost, poruchy paměti a ztráta zájmu o koníčky. Střední stádium zahrnuje změny osobnosti, neschopnost provádět každodenní aktivity, bloudění anebo halucinace. Poslední forma je provázena poruchami příjmu potravy, nepoznáním blízkých, ztrátou schopnosti souvislé řeči anebo upoutáním na invalidní vozík.

Dá se léčit?

Tato zákeřná nemoc je bohužel neléčitelná a její průběh je těžko snesitelný nejen pro nemocného, ale také pro rodinu. Starat se o člověka s Alzheimerem je časově i psychicky náročné. Domovy se zvláštním režimem jsou pro nemocného i nejbližší nejschůdnějším řešením. Senecura, moderně vybavené centrum, je ideálním východiskem. Tento rakouský koncept péče je nadstandardní a plně vyhovuje potřebám obou stran. Nejdůležitější jsou úcta, respekt a lidskost.

Komentáře